Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học 6 năm 2021 - Trường THCS Võ Thị Sáu

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (32 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 12120

Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây Một lá mầm ?

 • A. tre, ngô, hồng, lúa, đậu xanh
 • B. cau, gừng, dừa, lúa, hành
 • C. na, ráy,đậu bắp, lúa, kê
 • D. hành,, ráy, bưởi, mít, táo
Câu 2
Mã câu hỏi: 12121

Nhóm nào dưới đây gồm những cây Hai lá mầm?

 • A. măng cụt, quýt, dừa, chuối
 • B. đậu xanh, chè, phong lan, mít
 • C. gừng, nhãn, hồng xiêm, khoai lang
 • D. ổi, quýt, bưởi, mơ
Câu 3
Mã câu hỏi: 12122

Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ dương xỉ tiến hóa hơn rêu?

 • A. có thân, lá chính thức
 • B. có rễ chính thức, có mạch dẫn 
 • C. chứa chất diệp lục
 • D. sinh sản bằng bào tử
Câu 4
Mã câu hỏi: 12123

Cây dương xỉ sinh sản bằng?

 • A. nảy chồi 
 • B. bào tử
 • C. tiếp hợp
 • D. phân đôi
Câu 5
Mã câu hỏi: 12124

Khi nói về đặc điểm của ngành thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

(1) đặc điểm đặc trưng của thực vật nhóm Quyết đã có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn

(2) đặc điểm đặc trưng của rêu có bào tử, rễ giả, lá nhỏ hẹp

(3) đặc điểm đặc trưng của tảo sống dưới nước là chủ yếu, chưa có thân, lá, rễ

(4) đặc điểm đặc trưng của ngành Hạt trần có hạt và nón, có mạch dẫn

(5) đặc điểm đặc trưng của ngành Hạt kín đã có rễ, lá, có hoa,quả, hạt

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 6
Mã câu hỏi: 12125

Dương xỉ sinh sản như thế nào?

 • A. Sinh sản bằng cách nảy chồi
 • B. Sinh sản bằng củ
 • C. Sinh sản bằng bào tử
 • D. Sinh sản bằng hạt
Câu 7
Mã câu hỏi: 12126

Ở dương xỉ, nguyên tản được hình thành trực tiếp từ?

 • A. bào tử.
 • B. túi bào tử.
 • C. giao tử.
 • D. cây rêu con.
Câu 8
Mã câu hỏi: 12127

Hiện nay, các nhà khoa học đã phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ thấp đến cao theo trật tự như thế nào?

 • A. Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài.
 • B. Ngành – Lớp – Bộ – Chi – Họ – Loài.
 • C. Ngành – Bộ – Lớp – Họ – Chi – Loài.
 • D. Ngành – Chi – Bộ – Họ – Lớp – Loài.
Câu 9
Mã câu hỏi: 12128

Trong các ngành thực vật hiện có, ngành nào bao gồm các đại diện có tổ chức cơ thể hoàn thiện nhất ?

 • A. Ngành Hạt trần
 • B. Ngành Hạt kín
 • C. Ngành Dương xỉ
 • D. Ngành Rêu
Câu 10
Mã câu hỏi: 12129

Đặc điểm nào dưới đây không có ở thực vật Hạt kín ?

 • A. Có rễ thật sự
 • B. Có hoa và quả
 • C. Sinh sản bằng bào tử
 • D. Thân có mạch dẫn
Câu 11
Mã câu hỏi: 12130

Cây nào dưới đây có thân gỗ?

 • A. Hướng dương
 • B. Lay ơn
 • C. Bèo Nhật Bản
 • D. Phật thủ
Câu 12
Mã câu hỏi: 12131

Thực vật bậc cao gồm những ngành nào?

 • A. rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín
 • B. tảo, rêu, dương xỉ, hạt trần
 • C. tảo, rêu, dương xỉ, hạt kín
 • D. tảo, rêu, hạt trần, hạt kín
Câu 13
Mã câu hỏi: 12132

Cây nào dưới đây có lá hình mạng ?

 • A. Kinh giới
 • B. Tre
 • C. Địa liền
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 14
Mã câu hỏi: 12133

Cây Hạt kín nào dưới đây có môi trường sống khác với những cây còn lại ?

 • A. Rong đuôi chồn
 • B. Hồ tiêu
 • C. Bèo tây
 • D. Bèo tấm
Câu 15
Mã câu hỏi: 12134

Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?

 • A. Đều sống chủ yếu trên cạn
 • B. Đều có rễ, thân, lá thật sự
 • C. Đều sinh sản bằng hạt
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 16
Mã câu hỏi: 12135

Rễ giả được tìm thấy ở thực vật nào dưới đây ?

 • A. Bạch quả
 • B. Rêu
 • C. Dương xỉ
 • D. Bèo hoa dâu
Câu 17
Mã câu hỏi: 12136

Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây sinh sản bằng bào tử số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây sinh sản bằng bào tử?

1. Rau muống

2. Khoai tây

3. Rau bợ

4. Trầu không

5. Địa tiền

6. Dương x

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4
Câu 18
Mã câu hỏi: 12137

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Trong Phân loại học, … được xem là bậc phân loại cơ sở.

 • A. bộ
 • B. loài
 • C. ngành
 • D. Chi
Câu 19
Mã câu hỏi: 12138

Trong tổng số loài thực vật hiện biết, thực vật Hạt kín chiếm tỉ lệ khoảng bao nhiêu ?

 • A. 1/4
 • B. 4/7
 • C. 2/5
 • D. 3/8
Câu 20
Mã câu hỏi: 12139

Khi nói về thực vật Hạt kín, điều nào sau đây là đúng ?

 • A. Chức năng sống hoàn thiện
 • B. Hình thái đa dạng
 • C. Phân bố rộng
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 21
Mã câu hỏi: 12140

Lá đài của loài hoa nào dưới đây không có màu xanh lục?

 • A. Hoa bưởi
 • B. Hoa hồng
 • C. Hoa ly
 • D. Hoa cà
Câu 22
Mã câu hỏi: 12141

Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở đâu ?

 • A. Mặt dưới của lá
 • B. Mặt trên của lá
 • C. Thân cây
 • D. Rễ cây
Câu 23
Mã câu hỏi: 12142

Cây nào dưới đây thuộc nhóm Quyết ?

 • A. Rau sam
 • B. Rau bợ
 • C. Rau ngót
 • D. Rau dền
Câu 24
Mã câu hỏi: 12143

Nhóm Quyết không bao gồm loài thực vật nào dưới đây ?

 • A. Bèo tấm
 • B. Bèo hoa dâu
 • C. Rau bợ
 • D. Dương xỉ
Câu 25
Mã câu hỏi: 12144

Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật sinh sản bằng bào tử?

 • A. Rau bợ, chuối
 • B. Cau, thông
 • C. Tuế, lông cu li
 • D. Bèo tổ ong, dương xỉ
Câu 26
Mã câu hỏi: 12145

Cây nào dưới đây là đại diện của lớp Hai lá mầm ?

 • A. cau
 • B. mía
 • C. ngô
 • D. cải
Câu 27
Mã câu hỏi: 12146

Cây nào dưới đây có số lá mầm trong hạt khác với những cây còn lại ?

 • A. Xương rồng
 • B. Hoàng tinh
 • C. Chuối
 • D. Hành tây
Câu 28
Mã câu hỏi: 12147

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các cây Hai lá mầm ?

 • A. Gân lá hình cung
 • B. Rễ cọc
 • C. Cuống phân tách rõ ràng với lá
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 29
Mã câu hỏi: 12148

Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng kiểu gân lá ?

 • A. Gai, tía tô
 • B. Râm bụt, mây
 • C. Bèo tây, trúc
 • D. Trầu không, mía
Câu 30
Mã câu hỏi: 12149

Trong các cây Hạt trần dưới đây, cây nào có kích thước lớn nhất ?

 • A. Bách tán
 • B. Thông
 • C. pơmu
 • D. Xêcôia
Câu 31
Mã câu hỏi: 12150

Dựa vào phân loại, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại ?

 • A. Thông
 • B. Cau
 • C. Dừa
 • D. Mít
Câu 32
Mã câu hỏi: 12151

So với dương xỉ, cây hạt trần có điểm nào ưu việt hơn?

 • A. Có rễ thật
 • B. Sinh sản bằng hạt
 • C. Thân có mạch dẫn
 • D. Có hoa và quả

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ