Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học 6 năm 2021 - Trường THCS Nguyễn Du

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (32 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 12056

Rêu khác Quyết ở đặc điểm?

 • A. Có rễ thật
 • B. Có rễ giả
 • C. Bào tử
 • D. Thân
Câu 2
Mã câu hỏi: 12057

Cây dương xỉ non được phát triển từ bộ phận nào dưới đây?

 • A. Bào tử
 • B. Nguyên tản
 • C. Trứng
 • D.  Hợp tử
Câu 3
Mã câu hỏi: 12058

Đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở thực vật Hạt kín mà không có ở các nhóm thực vật khác? 

 • A. Sinh sản bằng hạt
 • B. Có hoa và quả
 • C. Thân có mạch dẫn 
 • D. Sống chủ yếu ở cạn
Câu 4
Mã câu hỏi: 12059

Hiện tượng hạt được bao bọc trong quả có ý nghĩa thích nghi như thế nào? 

 • A. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng nuôi hạt khi chúng nảy mầm
 • B. Giúp các chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt không bị thất thoát ra ngoài 
 • C. Giúp hạt được bảo vệ tốt hơn, tăng cơ hội duy trì nòi giống
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 5
Mã câu hỏi: 12060

Lá đài của loài hoa nào dưới đây không có màu xanh lục?

 • A. Hoa bưởi
 • B. Hoa hồng
 • C. Hoa ly
 • D. Hoa cà
Câu 6
Mã câu hỏi: 12061

Qua số lá mầm, em hãy cho biết hạt nào dưới đây không cùng nhóm với những hạt còn lại?

 • A. chuối
 • B. khoai lang
 • C. hoa hồng
 • D. đậu tương
Câu 7
Mã câu hỏi: 12062

Cây nào dưới đây thuộc nhóm cây hai lá mầm?

 • A. gừng
 • B. ngô
 • C. bí ngô
 • D. ráy
Câu 8
Mã câu hỏi: 12063

Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần giống nhau ở đặc điểm nào sau đây? 

 • A. Đều sống chủ yếu trên cạn
 • B. Đều có rễ, thân, lá thật sự
 • C. Đều sinh sản bằng hạt 
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 9
Mã câu hỏi: 12064

Bộ phận nào của cây thông thường được chúng ta gọi là “quả”? 

 • A. Bao phấn
 • B. Hạt
 • C. Nón đực
 • D. Nón cái
Câu 10
Mã câu hỏi: 12065

Cây nào dưới đây không thuộc nhóm Hạt trần? 

 • A. Tuế
 • B. Dừa
 • C.  Thông tre
 • D. Kim giao
Câu 11
Mã câu hỏi: 12066

Dựa vào phân loại, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại? 

 • A. Phi lao
 • B. Bạch đàn
 • C. Bách tán 
 • D. Xà cừ
Câu 12
Mã câu hỏi: 12067

Loại cây nào dưới đây thường được trồng để làm cảnh? 

 • A. Hoàng đàn
 • B. Tuế
 • C. Kim giao 
 • D. Pơ Mu
Câu 13
Mã câu hỏi: 12068

Cây nào dưới đây sinh sản bằng hạt? 

 • A. Trắc bách diệp
 • B. Bèo tổ ong
 • C. Rêu
 • D. Rau bợ
Câu 14
Mã câu hỏi: 12069

Ở cây rêu không tồn tại cơ quan nào dưới đây? 

 • A. Rễ giả
 • B. Thân
 • C. Hoa
 • D.
Câu 15
Mã câu hỏi: 12070

Rêu khác với thực vật có hoa ở đặc điểm nào dưới đây?

 • A. Thân chưa có mạch dẫn và chưa phân nhánh
 • B. Chưa có rễ chính thức
 • C. Chưa có hoa 
 • D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 16
Mã câu hỏi: 12071

Cây rêu con được tạo thành trực tiếp từ bộ phận nào?

 • A. tế bào sinh dục cái.
 • B. tế bào sinh dục đực
 • C. bào tử.
 • D. túi bào tử.
Câu 17
Mã câu hỏi: 12072

Ta có thể tìm thấy rêu ở nơi nào sau đây?

 • A. Dọc bờ biển
 • B. Chân tường rào
 • C. Trên sa mạc khô nóng
 • D. Trong lòng đại dương
Câu 18
Mã câu hỏi: 12073

Khi nói về các đại diện của nhóm Quyết, nhận định nào dưới đây là sai? 

 • A. Có rễ thật
 • B. Chỉ sống ở cạn
 • C. Thân có mạch dẫn 
 • D. Sinh sản bằng bào tử
Câu 19
Mã câu hỏi: 12074

Quyết cổ đại tồn tại cách đây khoảng bao lâu?

 • A. 250 triệu năm.
 • B. 100 triệu năm.
 • C. 50 triệu năm.
 • D. 300 triệu năm.
Câu 20
Mã câu hỏi: 12075

Đại đa số các loại quyết hiện nay đều là?

 • A. cây thân cỏ.
 • B. cây thân cột
 • C. cây thân leo. 
 • D. cây thân gỗ
Câu 21
Mã câu hỏi: 12076

Cây nào không có rễ chùm?

 • A. Rau dền
 • B. Hành hoa
 • C. Lúa
 • D. Gừng
Câu 22
Mã câu hỏi: 12077

Cây Hạt kín nào dưới đây có môi trường sống khác với những cây còn lại?

 • A. Rong đuôi chồn
 • B. Hồ tiêu
 • C. Bèo tây
 • D. Bèo tấm
Câu 23
Mã câu hỏi: 12078

Để xác định một hạt là hạt của cây Hai lá mầm hay của cây một lá mầm người ta sử dụng cách nào sau đây?

 • A. gieo cho hạt nảy mầm thành cây mầm rồi quan sát số lá mầm của cây đó
 • B. gieo cho hạt nảy mầm thành cây rồi sau đó quan sát đặc điểm hình thái (rễ, lá, thân, hoa,…)
 • C. bóc tách hạt, tìm bộ phận phôi của hạt để quan sát phôi
 • D. quan sát hình thái bên ngoài của hạt
Câu 24
Mã câu hỏi: 12079

Phát biểu nào sai Khi nói về cây Một lá mầm và Hai lá mầm?

 • A. cây Một lá mầm là cây mà trong phôi của hạt chỉ có một lá mầm
 • B. cây Hai lá mầm là cây mà trong phôi của hạt có hai lá mầm
 • C. chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong phôi nhũ ở cây Hai lá mầm
 • D. phôi của hạt đậu đen có hai lá mầm
Câu 25
Mã câu hỏi: 12080

Rễ giả được tìm thấy ở cây nào dưới đây?

 • A. Bạch quả
 • B. Rêu
 • C. Dương xỉ
 • D.  Bèo hoa dâu
Câu 26
Mã câu hỏi: 12081

Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây sinh sản bằng bào tử ? 1. Rau muống 2. Khoai tây 3. Rau bợ 4. Trầu không 5. Địa tiền 6. Dương xỉ 

 • A. 5
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 4
Câu 27
Mã câu hỏi: 12082

Trong Phân loại học, … được xem là bậc phân loại cơ sở. chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

 • A. Bộ
 • B. Loài
 • C. Ngành
 • D. Chi
Câu 28
Mã câu hỏi: 12083

Dựa vào Phân loại học, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại? 

 • A. Rong mơ 
 • B. Rau câu
 • C. Rau đay 
 • D. Rau diếp biển
Câu 29
Mã câu hỏi: 12084

Khái niệm Phân loại thực vật?

 • A. Là việc tìm hiểu các đặc điểm giống nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định.
 • B. Là việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo một trật tự ngẫu nhiên.
 • C. Là việc tìm hiểu các đặc điểm giống nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo một trật tự ngẫu nhiên. 
 • D. Là việc tìm hiểu các đặc điểm khác nhau nhiều hay ít của thực vật rồi xếp chúng vào các nhóm lớn hay nhỏ theo trật tự nhất định.
Câu 30
Mã câu hỏi: 12085

“Nón” là cấu trúc được tìm thấy ở loài thực vật nào dưới đây? 

 • A. Tuế
 • B. Tàu
 • C. Sến
 • D. Trắc
Câu 31
Mã câu hỏi: 12086

Cây nào dưới đây sinh sản bằng hạt?

 • A. Trắc bách diệp
 • B. Bèo tổ ong
 • C. Rêu
 • D. Rau bợ
Câu 32
Mã câu hỏi: 12087

Thực vật nào ở cạn đầu tiên?

 • A. Tảo đa bào nguyên thủy.
 • B. Quyết trần.
 • C. Quyết cổ đại.
 • D. Dương xỉ cổ.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ