Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Lịch Sử lớp 10 năm 2019 - Trường THPT Nam Đàn

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 104849

Mùa xuân năm 554, Lý Bí lên ngôi vua (Lý Nam Đế) đặt quốc hiệu là

Xem đáp án
 • A. Xích Quỷ
 • B. Vạn Xuân
 • C. Đại Việt
 • D. Việt Nam
Câu 2
Mã câu hỏi: 104850

Điểm giống nhau giữa khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khởi nghĩa Lý Bí là gì?

Xem đáp án
 • A. Diễn ra qua hai giai đoạn: khởi nghĩa và kháng chiến
 • B. Chống ách đô hộ của nhà Hán
 • C. Chống ách đô hộ của nhà Đường
 • D. Khởi nghĩa thắng lợi, mở ra giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc
Câu 3
Mã câu hỏi: 104851

Ý nghĩa lịch sử của chiến thằng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 là gì?

Xem đáp án
 • A. Buộc quân Nam Hán phải từ bỏ mộng xâm lược nước ta
 • B. Nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực
 • C. Mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta
 • D. Tạo điều kiện để đi đến một thắng lợi hoàn toàn
Câu 4
Mã câu hỏi: 104852

Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về đâu ?

Xem đáp án
 • A. Thanh Hóa
 • B. Ninh Bình
 • C. Thăng Long
 • D. Sài Gòn
Câu 5
Mã câu hỏi: 104853

Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế nào ?

Xem đáp án
 • A. Dân chủ  
 • B. Cộng hòa
 • C. Quân chủ      
 • D. Quân chủ chuyên chế
Câu 6
Mã câu hỏi: 104854

Các xưởng thủ công do nhà nước, tổ chức và quản lí trong các thế kỉ  XI - XV được gọi là?

Xem đáp án
 • A. đồn điền  
 • B. quan xưởng
 • C. quân xưởng     
 • D. quốc tử giám
Câu 7
Mã câu hỏi: 104855

Thương nghiệp nước ta dưới thời Lý, Trần và Lê sơ phát triển như thế nào ?

Xem đáp án
 • A. Lý ,Trần khá phát triển, Lê sơ cực thịnh
 • B. Lý , Trần suy yếu, Lê sơ khá phát triển
 • C. Lý, Trần khá phát triển, Lê sơ suy yếu
 • D. Lý ,Trần phát triển, Lê sơ phát triển
Câu 8
Mã câu hỏi: 104856

Ai là người đề ra chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”?

Xem đáp án
 • A. Lý Thường Kiệt   
 • B. Trần Thủ Độ
 • C. Trần Hưng Đạo          
 • D. Trần Thánh Tông
Câu 9
Mã câu hỏi: 104857

Điểm khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và chống Mông Nguyên thời Trần là gì ?

Xem đáp án
 • A. Khi quân Tống hùng mạnh, quân Mông -Nguyên gặp nhiều khó khăn
 • B. Khi quân Tống gặp nhiều khó khăn, quân Mông- nguyên hùng mạnh
 • C. Khi quân Tống và quân Mông - Nguyên gặp nhiều khó khăn
 • D. Khi quân Tống và quân Mông- Nguyên hùng mạnh
Câu 10
Mã câu hỏi: 104858

Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập

Xem đáp án
 • A. Quốc Tử Giám
 • B. Đông Kinh Nghĩa Thục
 • C. Văn Miếu
 • D. Chùa Một Cột
Câu 11
Mã câu hỏi: 104859

Dưới thời Lý – Trần, phật giáo có vị trí như thế nào ?

Xem đáp án
 • A. Trở thành hệ tư tưởng chính của giai cấp phong kiến thống trị
 • B. Không phổ cập nhưng hòa lẫn với các tín ngưỡng dân gian
 • C. Được du nhập vào nước ta
 • D. Đặc biệt quan trọng và phổ biến trong nhân dân
Câu 12
Mã câu hỏi: 104860

Đặc điểm nổi bật của thơ văn nước ta thế kỉ XI – XV là gì ?

Xem đáp án
 • A. Niềm tự hào , lòng yêu nước, yêu quê hương
 • B. Niềm tự hào, lòng yêu nước , ca ngợi sự phát triển của đất nước
 • C. Lòng yêu nước, yêu quê hương, tự tôn dân tộc
 • D. Niềm tự hào, tự tôn dân tộc, lòng yêu nước 
Câu 13
Mã câu hỏi: 104861

Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do đâu ?

Xem đáp án
 • A. Các tướng lĩnh trong triều Lê sơ đã suy tôn Mạc Đăng Dung lên làm vua
 • B. Vua Lê tự nguyện nhừng ngôi cho Mạc Đăng Dung
 • C.  Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi
 • D. Nhà Minh ép vua Lê nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung
Câu 14
Mã câu hỏi: 104862

Con sông lịch sử chia cắt đất nước thành Đàng trong và Đàng ngoài

Xem đáp án
 • A. Sông Mã 
 • B. Sông La
 • C. Sông Gianh
 • D. Sông Bến Hải
Câu 15
Mã câu hỏi: 104863

Thế kỉ XVI, nước ta ở trong tình trạng bị chia cắt bởi cục diện

Xem đáp án
 • A. Nam triều – Bắc triều
 • B. Vua Lê – Chúa Trịnh
 • C. Đàng Ngoài – Đàng Trong
 • D. Họ Trịnh – họ Nguyễn
Câu 16
Mã câu hỏi: 104864

Khi nhà Lê suy yếu, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê lập nên Nhà Mạc là một sựu thay thế

Xem đáp án
 • A. hợp quy luật
 • B. đi ngược quy luật
 • C. đảo lộn
 • D. của nghịch thần
Câu 17
Mã câu hỏi: 104865

Việc Nhà Mạc cắt đất phần phục Nhà Minh đã dẫn tới điều gì ?

Xem đáp án
 • A. Được nhân dân ủng hộ
 • B. Bị cô lập
 • C. Được nhân dân tin tưởng
 • D. Bảo vệ được đất nước
Câu 18
Mã câu hỏi: 104866

Nét mới trong ngoại thương ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là gì?

Xem đáp án
 • A. Đã xuất hiện những thương nhân đến từ châu Âu
 • B. Đàng Trong đã hình thành các thương cảng lớn nhất đất nước
 • C. Sự ra đời của các cơ quan chuyên trách việc buôn bán với nước ngoài
 • D. Sự ra đời của những đội thuyền lớn để buôn bán với châu Âu
Câu 19
Mã câu hỏi: 104867

Nông nghiệp trong thế kỉ XVI – XVIII có hạn chế gì ?

Xem đáp án
 • A. Ruộng đất tập chung vào tay giai cấp địa chủ phong kiến
 • B. Ruộng đất mở rộng
 • C. Ruộng đất được chia đều cho nhân dân
 • D. Ruộng đất do nhà nước quản lí
Câu 20
Mã câu hỏi: 104868

Giữa thế kỉ XVIII, ngoại thương nước ta suy yếu do đâu ?

Xem đáp án
 • A. Chính sách “ đóng cửa” của nhà nước
 • B. Do chế độ ngân sách nhà nước và sự suy yếu của nông nghiêp, thương nghiệp
 • C. Do chế độ thuế khóa, quan lại khám xét phiền phức
 • D. Do bên ngoài tác động vào và do chiến tranh
Câu 21
Mã câu hỏi: 104869

Trung tâm trao đổi, buôn bán sầm uất nhất Đàng Trong ở đâu ?

Xem đáp án
 • A. Hội An (Quảng Nam)
 • B. Nước Mặn (Bình Định)
 • C. Gia Định (thành phố Hồ Chí Minh)    
 • D. Thanh Hà (Phú Xuân – Huế)
Câu 22
Mã câu hỏi: 104870

Phong trào Tây Sơn nổ ra vào năm nào?

Xem đáp án
 • A. Năm 1771    
 • B. Năm 1775
 • C. Năm 1789        
 • D. Năm 1791
Câu 23
Mã câu hỏi: 104871

Trận đánh quyết định nào ta giành thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm ?

Xem đáp án
 • A. Trận Bạch Đằng    
 • B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút
 • C. Trận Chi Lăng – Xương Giang     
 • D. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa
Câu 24
Mã câu hỏi: 104872

Trong những năm 1786 – 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Lê, đóng góp của phong trào Tây Sơn là gì?

Xem đáp án
 • A. Hoàn thành việc thống nhất đất nước
 • B. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước
 • C. Thiết lập vương triều Tây Sơn
 • D. Mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc
Câu 25
Mã câu hỏi: 104873

Vai trò của Quang Trung – Nguyễn Huệ trong  hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và Thanh là gì ?

Xem đáp án
 • A. Xây dựng vương triều mới
 • B. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước
 • C. Đánh tan quân xâm lược và đưa ra chính sách tiến bộ
 • D. Đánh tan quân Xiêm , Thanh và bảo vệ được nền độc lập tổ quốc
Câu 26
Mã câu hỏi: 104874

Đọc đoạn trích trong bài dụ của Vua Quang Trung  sau

Đánh cho để dài tóc

Đánh cho để đen răng

Đánh cho nó chích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri, Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”

Em hãy cho biết ý nghĩa  của đoạn trích trên

Xem đáp án
 • A. Thể hiện tinh thần yêu quê hương, đất nước và ca ngợi quân Thanh
 • B. Thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần chiến đấu và khẳng định chủ quyền
 • C. Khẳng định chủ quyền , lòng tự tôn dân tộc , ý thức xây dựng đất nước
 • D. Ca ngợi  truyền thống văn hóa Nhà Thanh
Câu 27
Mã câu hỏi: 104875

Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh diễn ra ở đâu?

Xem đáp án
 • A. Sông Như Nguyệt    
 • B. Chi Lăng – Xương Giang
 • C. Ngọc Hồi – Đống Đa       
 • D. Sông Bạch Đằng
Câu 28
Mã câu hỏi: 104876

Trong các thế kỉ XVI – XVIII, tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta là tôn giáo nào ?

Xem đáp án
 • A. Nho giáo          
 • B. Đạo giáo
 • C. Phật giáo             
 • D. Thiên Chúa giáo
Câu 29
Mã câu hỏi: 104877

Vào giữa thế kỉ XVII chữ Quốc ngữ xuất hiện ở nước ta có đặc điểm gì?

Xem đáp án
 • A. Theo mẫu chữ Nôm
 • B. Theo mẫu tự Latinh
 • C. Theo mẫu chữ tượng hình
 • D. Theo mẫu chữ tượng ý
Câu 30
Mã câu hỏi: 104878

Chùa Thiên Mụ hiện nay nằm ở đâu ?

Xem đáp án
 • A. Bắc Ninh
 • B. Hà Tây  (Hà Nội )
 • C. Thừa Thiên – Huế
 • D. Quảng Nam
Câu 31
Mã câu hỏi: 104879

Vào thế kỉ XVII – XVIII  các thành tựu kĩ thuật phương tây được du nhập vào nước ta bằng con đường nào ?

Xem đáp án
 • A. Con đường chiến tranh và di cư
 • B. Con đường ngoại thương và truyền đạo
 • C. Con đường hòa bình và truyền đạo
 • D. Con đường thương mại và chiến tranh
Câu 32
Mã câu hỏi: 104880

Nhà Nguyễn chủ trương thần phục triều đại nào ở Trung Quốc?

Xem đáp án
 • A. Nhà Minh    
 • B. Nhà Tống    
 • C. Nhà Nguyễn  
 • D. Nhà Thanh
Câu 33
Mã câu hỏi: 104881

Việc Nhà Nguyễn thực hiện chính sách “ đóng cửa “ với các nước phương tây đã đưa nước ta đến tình trạng gì ?

Xem đáp án
 • A. Lạc hậu và bị cô lập
 • B. Quan hệ  ngoại giao mở rộng
 • C. Đất nước ổn định
 • D. Tiếp cận với nền kinh tế phát triển
Câu 34
Mã câu hỏi: 104882

Nhiệm vụ sưu tầm, lưu trữ sách cổ và biên soạn các bộ sử chính thống dưới triều Nguyễn thuộc về cơ quan nào?

Xem đáp án
 • A. Quốc sử quán       
 • B. Viện nghiên cứu
 • C. Quốc tử giám           
 • D. Văn miếu
Câu 35
Mã câu hỏi: 104883

Hai Câu ca dao từ thời Nguyễn:

“Con ơi, mẹ bảo con này,

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”

Cho chúng ta biết điều gì?

Xem đáp án
 • A. Tình yêu thương con của bà mẹ
 • B. Ví quan lại như bọn giặc cướp
 • C. Tệ tham quan ô lại dưới triều Nguyễn
 • D. Tình trạng nhân dân bị bóc lột tàn bạo
Câu 36
Mã câu hỏi: 104884

Điểm khác biệt lớn nhất của trào nông dân dưới triều Nguyễn so với các triều đại trước là gì ?

Xem đáp án
 • A. Phong trào đấu tranh của nông dân nổ ra ngay khi nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền
 • B. Phong trào nổ ra lẻ tẻ và diễn ra trong thời gian ngắn
 • C. Phong trào nổ ra ở cuối các triều đại
 • D. Phong trào nổ ra  trên quy mô nhỏ và nhanh chóng bị dập tắt
Câu 37
Mã câu hỏi: 104885

Lịch sử dân tộc ta từ thời kì dựng nước đến thế kỉ XIX chia làm mấy thời kì ?

Xem đáp án
 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 38
Mã câu hỏi: 104886

Nguyên nhân nào là quan trọng nhất quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần và trở thành bài học quan trọng bậc nhất trong công cuộc dựng nước và giữ nước?

Xem đáp án
 • A. Tích cực chủ động chuẩn bị đối phó với giặc
 • B. “Biết lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh”
 • C. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
 • D. Thực hiện chủ trương “vườn không, nhà trống”
Câu 39
Mã câu hỏi: 104887

Nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là gì ?

Xem đáp án
 • A. Chống phong kiến phương bắc và chính sách đồng hóa
 • B. Chống phương tây và cấm đạo
 • C. Chống giặc đói, giặc dốt,
 • D. Chống ngoại xâm và bảo vệ độc lập
Câu 40
Mã câu hỏi: 104888

Truyền thống yêu nước của dân tộc ta được thể hiện rõ nét nhất trong việc gì ?

Xem đáp án
 • A. Xây dựng nền kinh tế tự chủ
 • B. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
 • C. Kháng chiến chống ngoại xâm
 • D. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ