Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Lịch Sử lớp 10 năm 2019 - Trường THPT Lê Đại Thành

15/04/2022 - Lượt xem: 14
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (16 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 104811

Vị trí của thời kỳ Văn Lang-Âu Lạc trong lịch sử dân tộc là

 • A. Định hình bản sắc truyền thống của dân tộc VN
 • B. Mở đầu thời kì dựng nước, định hình bản sắc truyền thống của dân tộc Việt
 • C. Mở đầu thời kì dựng nước, phát triển bản sắc truyền thống của dân tộc Việt
 • D. Giữ vững bản sắc truyền thống của dân tộc Việt
Câu 2
Mã câu hỏi: 104812

Cuộc khởi nghĩa nào đánh dấu nhân dân ta cơ bản giành được độc lập từ phong kiến phương Bắc

 • A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng        
 • B. Khởi nghĩa Lý Bí
 • C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan         
 • D. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ
Câu 3
Mã câu hỏi: 104813

Vị vua nào cho “lập văn miếu ở kinh đô Thăng Long, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, vẽ 72 vị hiền tài, bốn mùa cúng tế và cho Hoàng Thái tử đến học” vào năm 1070.

 • A. Lý Thái Tổ 
 • B. Lý Thái Tông
 • C. Lý Nhân Tông       
 • D. Lý Thánh Tông
Câu 4
Mã câu hỏi: 104814

Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển thịnh đạt nhất vào thời nào?

 • A. Nhà Trần 
 • B. Nhà Lý
 • C. Nhà Lê sơ  
 • D. Nhà Nguyễn
Câu 5
Mã câu hỏi: 104815

Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều là cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái đối lập nào?

 • A. Lê (Nam triều) - Trịnh (Bắc triều)
 • B. Trịnh (Nam Triều) - Mạc (Bắc triều)
 • C. Mạc (Nam Triều) – Nguyễn (Bắc triều)
 • D. Lê, Trịnh (Nam Triều) - Mạc (Bắc triều)
Câu 6
Mã câu hỏi: 104816

Ai là người đã quy tụ được đông đảo các lực lượng cựu thần nhà lê chống lại nhà Mạc?

 • A. Nguyễn Hoàng     
 • B. Nguyễn Kim   
 • C. Lê Duy Ninh      
 • D. Trịnh Kiểm
Câu 7
Mã câu hỏi: 104817

Bộ luật thành văn mang tính giai cấp sâu sắc nhất của chế độ phong kiến Việt Nam là

 • A. Hình luật           
 • B. Hình thư
 • C. Hoàng Việt luật lệ      
 • D. Quốc triều hình luật
Câu 8
Mã câu hỏi: 104818

Một số quý tộc phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, trở thành tầng lớp nào?

 • A. Tư sản công nghiệp.     
 • B. Tư sản nông nghiệp,
 • C. Địa chủ mới.   
 • D. Quý tộc mới.
Câu 9
Mã câu hỏi: 104819

Điểm tiến bộ của Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ    

 • A. Khẳng định quyền con người, quyền công dân, chủ quyền của nhân dân
 • B. Xóa bỏ sự bóc lột của công nhân và nhân dân lao động
 • C. Thừa nhận sự bình đẳng của người dân da đỏ
 • D. Xóa bỏ chế độ nô lệ
Câu 10
Mã câu hỏi: 104820

Trong các biện pháp sau của phái Gia-cô-banh, biện pháp nào mang lại quyền lợi thiết thực nhất cho nông dân?

 • A. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 • B. Quy định giá bán tối đa các mặt hàng thiết yếu.
 • C. Thực hiện chính sách trưng thu lúa mì.
 • D. Quy định mức lương tối đa cho công nhân.
Câu 11
Mã câu hỏi: 104821

Yếu tố nào là cơ bản chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để?

 • A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.
 • B. Cách mạng lật đố chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
 • C. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản.
 • D. Cách mạng đã đạt tới đinh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.
Câu 12
Mã câu hỏi: 104822

Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?

 • A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.
 • B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông
 • C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
 • D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.
Câu 13
Mã câu hỏi: 104823

Trình bày thành tựu giáo dục Đại Việt trong các thế kỷ X-XV.

Câu 14
Mã câu hỏi: 104824

Trong các thế kỷ XVI-XVIII ở nước ta đã diễn ra những cuộc chiến tranh phong kiến nào? Hậu quả?

Câu 15
Mã câu hỏi: 104825

Nêu ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp.

Câu 16
Mã câu hỏi: 104826

Tại sao cuộc nội chiến Mĩ (1861-1965) được coi là cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai ở Mĩ?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ