Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 12 năm 2021 Trường THPT Lý Thường Kiệt

15/04/2022 - Lượt xem: 45
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 207947

Âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được thể hiện trong chiến thuật

 • A. “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.
 • B. “Tìm diệt” và “Bình định” vào “Vùng đất thánh Việt cộng”.
 • C. dồn dân lập ấp chiến lược”.
 • D. “tìm diệt” và “chiếm đóng”.
Câu 2
Mã câu hỏi: 207948

Tại sao chiến tranh cục bộ vẫn được coi là hình thức xâm lược thực dân kiểu mới khi Mĩ đưa quân viễn chinh tham chiến chính ở miền Nam Việt Nam (1965-1968)?

 • A. Do quân Mĩ vào miền Nam là để giúp đồng minh
 • B. Do lực lượng quân đội nòng cốt vẫn là Việt Nam Cộng hòa
 • C. Do quân Mĩ không ở lại miền Nam lâu dài
 • D. Do mục tiêu chính là để cứu vãn sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa
Câu 3
Mã câu hỏi: 207949

Tháng 3-1929, tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?

 • A. Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Việt Nam
 • B. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên
 • C. Tổ chức cộng sản đầu tiên được thành lập ở Việt Nam
 • D. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản
Câu 4
Mã câu hỏi: 207950

Năm 1929, trong nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có sự phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào?

 • A. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng
 • B. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng
 • C. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn
 • D. Đông Dương Cộng sản đảng, Tân Việt Cách mạng đảng
Câu 5
Mã câu hỏi: 207951

Đâu là cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng?

 • A. Báo Thanh niên
 • B. Báo Đỏ
 • C. Báo Búa liềm
 • D. Báo Giải phóng
Câu 6
Mã câu hỏi: 207952

Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1941 so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 1930

 • A. Giai cấp lãnh đạo.
 • B. Hình thức chính quyền.
 • C. Nhiệm vụ cách mạng.
 • D. Phương pháp đấu tranh.
Câu 7
Mã câu hỏi: 207953

Hình thức đấu tranh chống phát xít của nhân dân Việt Nam giai đoạn 1939 - 1945 có điểm gì khác so với giai đoạn 1936 - 1939?

 • A. Chủ trương đấu tranh công khai, hợp pháp
 • B. Kết hợp đấu tranh công khai - bí mật, hợp pháp - bất hợp pháp
 • C. Chủ trương đấu tranh bí mật, bất hợp pháp, sử dụng bạo lực cách mạng
 • D. Chủ yếu sử dụng hình thức đấu tranh chính trị, ngoại giao
Câu 8
Mã câu hỏi: 207954

Nguyên nhân chủ yếu khiến Ban chấp hành trung ương Đảng quyết định thành lập mặt trận Việt Minh (5-1941) là gì?

 • A. Do yêu cầu cần tập hợp tối đa lực lượng dân tộc để làm cách mạng
 • B. Do thực dân Pháp đang có hành động chia rẽ khối đoàn kết 3 nước Đông Dương
 • C. Do nhân dân Lào, Campuchia không muốn liên kết với Việt Nam
 • D. Do Việt Nam đã có đủ điều kiện để giải phóng dân tộc trước Lào, Campuchia
Câu 9
Mã câu hỏi: 207955

Mặt trận nào góp phần quan trọng chuẩn bị lực lượng chính trị cho Cách mạng tháng Tám.

 • A. Mặt trận Dân chủ Đông Dương
 • B. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương
 • C. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương
 • D. Măt trận Việt Nam độc lập đồng minh
Câu 10
Mã câu hỏi: 207956

Điểm khác biệt căn bản của cuộc Tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 so với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là gì?

 • A. Đánh vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.
 • B. Thực hiện phương châm đánh chắc tiến chắc để tiêu diệt sinh lực địch.
 • C. Đánh vào hướng chiến lược quan trọng mà lực lượng địch rất mạnh.
 • D. Thực hiện tiến công hợp đồng binh chủng quy mô lớn, dài ngày.
Câu 11
Mã câu hỏi: 207957

Việc Nava chọn Điện Biện Phủ trở thành nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược với Việt Nam không xuất phát từ lý do nào sau đây?

 • A. Do vị trí chiến lược của Điện Biên Phủ
 • B. Do ưu thế về hỏa lực của quân Pháp
 • C. Do yêu cầu phải chặn nguồn chi viện của Liên Xô, Trung Quốc cho Việt Nam
 • D. Do Điện Biên Phủ nằm cách xa hậu phương của Việt Minh
Câu 12
Mã câu hỏi: 207958

Nhận định nào sau đây là sai khi nói về việc ta chọn Điện Bên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp?

 • A. Pháp cho rằng ta không đủ sức đương đầu với chúng ở Điện Biên Phủ.
 • B. Ta cho rằng Điện Biên Phủ nằm trong kế hoạch dự định trước của Nava.
 • C. Điện Biên Phủ có tầm quan trọng đối với miền Bắc Đông Dương.
 • D. Quân ta có đủ điều kiện đánh thắng địch ở Điện Biên Phủ.
Câu 13
Mã câu hỏi: 207959

Đâu không phải là căn cứ để đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)?

 • A. Do bộ đội chủ lực Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm trong đánh công kiên
 • B. Do quân đội Việt Nam thiếu kinh nghiệm trong đánh hợp đồng binh chủng
 • C. Do ưu thế về quân số và vũ khí của thực dân Pháp
 • D. Do hậu phương khó có thể huy động được sự chi viện lớn trong thời gian ngắn
Câu 14
Mã câu hỏi: 207960

Phương châm tác chiến của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là:

 • A. đánh chắc, tiến chắc.
 • B. đánh nhanh, thắng nhanh.
 • C. đánh điểm diệt viện.
 • D. đánh du kích ngắn ngày.
Câu 15
Mã câu hỏi: 207961

Các chiến dịch quân sự của quân đội Việt Nam trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) đều nằm mục tiêu nào sau đây

 • A. Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc
 • B. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch
 • C. Giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ
 • D. Phá vỡ âm mưu bình định, lấn chiếm của Pháp
Câu 16
Mã câu hỏi: 207962

Điểm chung về hoạt động quân sự của quân dân Việt Nam trong các chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, Biên giới thu - đông năm 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954 là có sự kết hợp giữa

 • A. bao vây, đánh lấn và đánh công kiên.
 • B. đánh điểm, diệt viện và đánh vận động.
 • C. chiến trường chính và vùng sau lưng địch.
 • D. tiến công quân sự và nổi dậy của nhân dân.
Câu 17
Mã câu hỏi: 207963

Điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và chiến tranh “Chiến tranh đặc biệt" là gì?

 • A. Dưới sự chỉ huy của một hệ thống có vấn quân sự Mĩ.
 • B. Có lực lượng quân Mỹ trực tiếp chiến đấu.
 • C. Hình thức chiến tranh thực dân mới của Mĩ.
 • D. Biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới.
Câu 18
Mã câu hỏi: 207964

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của thực dân Pháp ở Đông Dương được diễn ra trong hoàn cảnh nào?

 • A. Nước Pháp đang chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc
 • B. Nước Pháp bị thiệt hại nặng nề do cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam
 • C. Nước Pháp bị thiệt hại nặng nề do cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
 • D. Tình hình kinh tế, chính trị ở Pháp ổn định
Câu 19
Mã câu hỏi: 207965

Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929) khi

 • A. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã.
 • B. Thế giới tư bản đang lâm vào khủng hoảng thừa.
 • C. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
 • D. Kinh tế các nước tư bản đang trên đà phát triển.
Câu 20
Mã câu hỏi: 207966

Ngành kinh tế nào được thực dân Pháp đầu tư nhiều nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) ở Đông Dương?

 • A. Nông nghiệp
 • B. Công nghiệp
 • C. Tài chính- ngân hàng
 • D. Giao thông vận tải
Câu 21
Mã câu hỏi: 207967

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào

 • A. Đồn điền cao su.
 • B. Công nghiệp hóa chất.
 • C. Công nghiệp luyện kim. 
 • D. Ngành chế tạo máy.
Câu 22
Mã câu hỏi: 207968

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 - 1929), thực dân Pháp chú trọng đầu tư vào

 • A. Công nghiệp luyện kim.
 • B. Công nghiệp hóa chất.
 • C. Chế tạo máy.           
 • D. Khai thác mỏ.
Câu 23
Mã câu hỏi: 207969

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), thực dân Pháp đã thực hiện biện pháp gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương?

 • A. Tăng cường thu thuế
 • B. Phát hành tiền giấy bạc
 • C. Tăng cường nhập khẩu hàng hóa Pháp 
 • D. Nâng mức thuế quan đối với hàng hóa các nước khác
Câu 24
Mã câu hỏi: 207970

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919), thực dân Pháp sử dụng biện pháp nào để tăng ngân sách Đông Dương?

 • A. Mở rộng quy mô sản xuất
 • B. Khuyến khích phát triển công nghiệp nhẹ
 • C. Tăng thuế và cho vay lãi
 • D. Mở rộng trao đổi buôn bán
Câu 25
Mã câu hỏi: 207971

“Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình” là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?

 • A. Đảng Lập hiến
 • B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
 • C. Tân Viêt Cách mạng đảng
 • D. Việt Nam Quốc dân đảng
Câu 26
Mã câu hỏi: 207972

Ở Việt Nam, cuối năm 1928, các thành viên của tổ chức nào sau đây thực hiện chủ trương “vô sản hóa”?

 • A. Đảng Lập hiến.
 • B. Việt Nam Quốc dân đảng.
 • C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 • D. Việt Nam nghĩa đoàn.
Câu 27
Mã câu hỏi: 207973

Lý luận nào sau đây được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

 • A. Lý luận Mác- Lênin
 • B. Lý luận đấu tranh giai cấp
 • C. Lý luận giải phóng dân tộc
 • D. Lý luận cách mạng vô sản
Câu 28
Mã câu hỏi: 207974

Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách mệnh đã trang bị lí luận gì cho các cán bộ của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

 • A. lí luận Mác – Lê nin
 • B. tư tưởng dân chủ tư sản
 • C. lí luận cách mạng giải phóng dân tộc  
 • D. chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến
Câu 29
Mã câu hỏi: 207975

Nghệ thuật quân sự tiêu biểu của quân đội Việt Nam sử dụng trong cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 là gì?

 • A. Tạo thế gọng kìm để tiêu diệt địch
 • B. Đánh điểm, diệt viện
 • C. Đánh vận động và công kiên
 • D. Điều địch để đánh địch
Câu 30
Mã câu hỏi: 207976

Trong cuộc Tiến công chiến lược đông xuân 1953 - 1954, quân đội và nhân dân Việt Nam thực hiện kế sách gì để đối phó với kế hoạch Nava?

 • A. Lừa địch để đánh địch.
 • B. Đánh điểm, diệt viện.
 • C. Đánh vận động và công kiên.
 • D. Điều địch để đánh địch.
Câu 31
Mã câu hỏi: 207977

Kết quả lớn nhất của ta trong cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 là

 • A. Làm thất bại âm mưu kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp.
 • B. Làm thất bại âm mưu bình định, mở rộng địa bàn chiếm đóng, giành thế chủ động trên chiến trường Bắc Bộ của Pháp.
 • C. Bước đầu làm phá sản kế hoạch Na-va, buộc quân chủ lực của địch bị phân tán, giam chân ở những vùng rừng núi.
 • D. Làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.
Câu 32
Mã câu hỏi: 207978

Biện pháp cơ bản được Mĩ thực hiện xuyên suốt trong các chiến lược chiến tranh ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1973) là

 • A. tiến hành chiến tranh tổng lực.
 • B. sử dụng quân đội đồng minh.
 • C. ra sức chiếm đất, giành dân.
 • D. sử dụng quân đội Mĩ làm nòng cốt.
Câu 33
Mã câu hỏi: 207979

Vì sao trong những năm 1969 -1973, miền Bắc Việt Nam lại cần thực hiện nghĩa vụ quốc tế với Lào và Campuchia?

 • A. Do Mĩ giật dây tay sai tiến hành đảo chính ở Lào, Campuchia
 • B. Do Mĩ thực hiện chiến lược Đông Dương hóa chiến tranh
 • C. Do Việt Nam đã từng nhận sự giúp đỡ của Lào và Campuchia trước đây
 • D. Do Mĩ mở rộng chiến tranh phá hoại ra toàn Đông Dương
Câu 34
Mã câu hỏi: 207980

Điều kiện tiên quyết của Việt Nam khi chấp nhận kí kết hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương là gì?

 • A. Phân hóa, cô lập cao độ kẻ thù
 • B. Đảm bảo giành thắng lợi từng bước
 • C. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng
 • D. Không vi phạm chủ quyền quốc gia
Câu 35
Mã câu hỏi: 207981

Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã

 • A. đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới.
 • B. làm cho cả ba nước ở Đông Dương tạm thời bị chia cắt thành hai miền.
 • C. công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào và Campuchia.
 • D. mở đầu quá trình can thiệp của đế quốc Mĩ vào chiến tranh Đông Dương.
Câu 36
Mã câu hỏi: 207982

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam có tác động như thế nào đến chủ nghĩa thực dân trên thế giới?

 • A. Đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới
 • B. Đánh dấu bước chuyển từ thực dân kiểu cũ sang kiểu mới trên thế giới
 • C. Mở đầu thời kì sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới
 • D. Mở đầu thời kì sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên thế giới
Câu 37
Mã câu hỏi: 207983

Vì sao cuộc toàn quốc kháng chiến chống Pháp lại bùng nổ đầu tiên ở các đô thị?

 • A. Do quân Pháp đóng ở đô thị, cần khóa chân quân Pháp để cơ quan đầu não rút lui
 • B. Do lực lượng phòng vệ của Việt Nam trong các đô thị mạnh
 • C. Do đánh đồng bằng là sở trường tác chiến của Việt Nam
 • D. Do phía Việt Nam không muốn để mất Hà Nội và các đô thị quan trọng
Câu 38
Mã câu hỏi: 207984

Biện pháp nào sau đây không phải là điểm sáng tạo của mặt trận Việt Minh trong quá trình xây dựng lực lượng chính trị cho cách mạng tháng Tám (1945)?

 • A. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương
 • B. Kết hợp giữa xây dựng với rèn luyện
 • C. Xây dựng từ thành phần cơ bản đến tầng lớp trên
 • D. Xây dựng từ nông thôn, rừng núi đến đô thị, đồng bằng
Câu 39
Mã câu hỏi: 207985

Nguyên nhân trực tiếp nào dẫn đến sự kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945?

 • A. Do Đông Dương có vị trí chiến lược đối với Nhật
 • B. Do bản chất đế quốc của Nhật - Pháp
 • C. Để tránh nguy cơ bị Pháp đánh từ phía sau
 • D. Do Nhật đang thất bại trên chiến trường
Câu 40
Mã câu hỏi: 207986

Tính chất của cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • A. Cách mạng vô sản.
 • B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dâ
 • C. Cách mạng dân chủ nhân dân
 • D. Cách mạng dân tộc dân chủ

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ