Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 10 năm 2021 Trường THPT Trần Quốc Tuấn

15/04/2022 - Lượt xem: 40
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 103674

Tư tưởng tiến bộ nào của chủ nghĩa xã hội không tưởng được chủ nghĩa xã hội kế thừa và phát triển?  

 • A. Công bằng và bình đẳng.
 • B. Không tư hữu và không bóc lột.
 • C. Bảo vệ phụ nữ và trẻ em.
 • D. Cả A và B đều đúng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 103675

Ở Đức, để được làm việc trong các nhà máy công nhân phải đóng thuế đặc biệt cho bọn nào?  

 • A. Giai cấp tư sản.
 • B. Tầng lớp quý tộc mới.
 • C. Bọn chủ chủ nhà máy.
 • D. Bọn địa chủ.
Câu 3
Mã câu hỏi: 103676

Vì sao nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Pháp?  

 • A. Vì đem lại nhiều lợi nhuận.
 • B. Vì đa số dân cư sống bằng nghề nông.
 • C. Vì thương nghiệp không phát triển.
 • D. Vì chi phí sản xuất thấp.
Câu 4
Mã câu hỏi: 103677

Pháp thất bại trong cuộc chiến tranh Pháp – Phổ đã không dẫn đến hành động gì của nhân dân?  

 • A. Khởi nghĩa đòi lật đổ đế chế II.
 • B. Đòi thiết lập chế độ cộng hòa
 • C. Tổ chức kháng chiến chống quân Phổ.
 • D. Tự vũ trang và xây dựng phòng tuyến bảo vệ thủ đô.
Câu 5
Mã câu hỏi: 103678

Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cuộc cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là  

 • A. Phong trào bãi công, biểu tình của quần chúng cuối năm 1904
 • B. Công nhân Xanh Pêtécbua biểu tình thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống
 • C. Quân đội và cảnh sát của Nga hoàng gây vụ thảm sát “Ngày chủ nhật đẫm máu”
 • D. Nước Nga thất bại trong cuộc Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)
Câu 6
Mã câu hỏi: 103679

Vì sao nói Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới?  

 • A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.
 • B. Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.
 • C. Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ.
 • D. Công xã vừa ban bố pháp lệnh vừa thi hành pháp lệnh.
Câu 7
Mã câu hỏi: 103680

Sự kiện lịch sử nào được coi là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

 • A. Cuộc biểu tình ở Xanh Pêtécbua (9 -1 – 1905)
 • B. Khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Pôtemkin (5 – 1905)
 • C. Cuộc tổng bãi công biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Mátxcơva (12 – 1905)
 • D. Các Xô viết đại biểu công nhân được thành lập (cuối năm 1905)
Câu 8
Mã câu hỏi: 103681

Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 của nhân dân Pa-ri?  

 • A. Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hòa giữa quần chúng nhân dân Pa-ri với chính phủ tư sản.
 • B. Bất bình trước thái độ ươn hèn của chính phủ tư sản khi Phổ tấn công.
 • C. Chống lại sự đầu hàng phản bội lợi ích dân tộc của tư sản Pháp để bảo vệ tổ quốc.
 • D. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông -mác.
Câu 9
Mã câu hỏi: 103682

Lênin nhận định: Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân vì:  

 • A. Giới cầm quyền ở Anh chỉ chú tâm đến xâm lược thuộc địa.
 • B. Anh có hệ thống thuộc địa trải dài khắp toàn cầu.
 • C. Anh chỉ chú trọng xuất khẩu tư bản.
 • D. Anh tiến hành xâm lược thuộc địa sớm nhất.
Câu 10
Mã câu hỏi: 103683

Tại sao khi tư sản Anh tập trung vốn đầu tư sang thuộc địa thì công nghiệp trong nước lạc hậu?  

 • A. Trong nước thiếu phát minh của tri thức.
 • B. Công nhân Anh thất nghiệp – thị trường nội địa kém.
 • C. Đa số dân Anh chuyển sang thuộc địa để làm giàu.
 • D. Kĩ thuật lạc hậu – năng suất thấp.
Câu 11
Mã câu hỏi: 103684

Ý nào không phản ánh đúng tình hình kinh tế của các bang miền Bắc nước Mĩ trước nội chiến?

 • A. Nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa phát triển
 • B. Kinh tế của trại chủ nhỏ và nông dân tự do chiếm ưu thế
 • C. Một phần phát triển kinh tế đồn điền, sử dụng sức lao động của nô lệ
 • D. Ứng dụng những tiến bộ về khoa học – kĩ thuật
Câu 12
Mã câu hỏi: 103685

Chính sách nào sau đây không được Công xã Pa-ri đề ra trong quá trình tồn tại của mình?  

 • A. Tách nhà thờ ra khỏi trường học.
 • B. Công nhân được phép làm chủ những xí nghiệp lớn.
 • C. Thực hiện giáo dục bắt buộc và miễn phí.
 • D. Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán.
Câu 13
Mã câu hỏi: 103686

Đâu không phải lí do khiến công nghiệp Pháp phát triển chậm lại từ cuối thập niên 70 trở đi?  

 • A. bồi thường chiến tranh do bại trận.
 • B. nghèo tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu.
 • C. giai cấp tư sản chỉ quan tâm đầu tư vào thuộc địa.
 • D. kĩ thuật lạc hậu so với các nước đế quốc trẻ.
Câu 14
Mã câu hỏi: 103687

Tại sao Mỹ, Đức phát triển muộn nhưng nhanh chóng vượt qua Anh về sản lượng công nghiệp?  

 • A. Do giàu tài nguyên thiên nhiên.
 • B. Do thu lợi từ các cuộc chiến tranh.
 • C. Do có hệ thống thuộc địa rộng lớn.
 • D. Do áp dụng nhiều thành tựu mới của máy móc, thiết bị sản xuất.
Câu 15
Mã câu hỏi: 103688

Sự khác biệt cơ bản của xuất khẩu tư bản giữa Anh và Pháp là gì?  

 • A. Hình thức.
 • B. Số lượng.
 • C. Chất lượng.
 • D. Kết quả.
Câu 16
Mã câu hỏi: 103689

Yếu tố nào đã cản trở sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ giữa thế kỉ XIX?

 • A. Lãnh thổ đất nước mở rộng quá nhanh
 • B. Miền Tây phát triển nền kinh tế trại chủ
 • C. Nền kinh tế phát triển nhanh, cung vượt quá cầu
 • D. Sự tồn tại của chế độ nô lệ ở miền Nam
Câu 17
Mã câu hỏi: 103690

Cuộc nội chiến ở Mĩ (1861-1865) không có ý nghĩa nào sau đây?

 • A. Chấm dứt tình trạng chia cắt đất nước
 • B. Xóa bỏ chế độ nô lệ ở miền Nam
 • C. Duy trì được chế độ liên bang
 • D. Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ vươn lên mạnh mẽ cuối thế kỉ XIX
Câu 18
Mã câu hỏi: 103691

Nguyên nhân chủ yếu giúp chính phủ Liên bang có thể giành thắng lợi trước chủ nô miền Nam là

 • A. Có vũ khí tối tân, hiện đại.
 • B. Nhận được sự ủng hộ của nô lệ và người dân
 • C. Nhận được sự giúp đỡ của quốc tế
 • D. Giới chủ nô không có đường lối đấu tranh đúng đắn
Câu 19
Mã câu hỏi: 103692

Điểm khác nhau nào giữa các nước đế quốc dẫn đến các cuộc chiến tranh đế quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là:  

 • A. Tốc độ phát triển kinh tế của các nước đế quốc.
 • B. Mức độ chi phối đời sống kinh tế - xã hội của các tổ chức độc quyền.
 • C. Sự chênh lệch về diện tích thuộc địa.
 • D. Sự chênh lệch về đối tác xuất khẩu tư bản.
Câu 20
Mã câu hỏi: 103693

Nguyên nhân chủ yếu của các cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc là gì?  

 • A. Mâu thuẫn sắc tộc.
 • B. Mâu thuẫn biên giới lãnh thổ.
 • C. Mâu thuẫn lợi ích.
 • D. Mâu thuẫn về ý thức hệ.
Câu 21
Mã câu hỏi: 103694

Nội dung nào sau đây thể hiện sự đối lập giữa thái độ chống Phổ của quần chúng nhân dân so với Chính phủ tư sản lâm thời?  

 • A. Tự tổ chức thành các đơn vị Quốc dân quân.
 • B. Quyết định đầu hàng quân Phổ.
 • C. Mở cửa cho quân phổ tiến vào nước Pháp.
 • D. Xin đình chiến với quân Phổ.
Câu 22
Mã câu hỏi: 103695

Điểm khác nhau giữa hai phái Bônsêvích và Mensêvích là gì?  

 • A. Tán thành hay phản đối đường lối cách mạng của Lênin
 • B. Ủng hộ hay phản đối việc làm phải cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng
 • C. Về đánh giá vai trò của giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó
 • D. Nhận thức về vai trò của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lãnh đạo
Câu 23
Mã câu hỏi: 103696

Ý nào sau đây phản ánh vai trò của Lê -nin đối với Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga?  

 • A. Đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác.
 • B. Lãnh đạo phong trào 1905 – 1907 thắng lợi.
 • C. Đẩy mạnh truyền bá lí luận giải phóng dân tộc.
 • D. Thông qua chủ trương Nga rút khỏi chiến tranh đế quốc.
Câu 24
Mã câu hỏi: 103697

Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 thực sự là  

 • A. cuộc chiến tranh giải phóng nước Pháp khỏi sự chiếm đóng của quân Đức.
 • B. cuộc cách mạng tư sản lần thứ tư ở Pháp.
 • C. cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.
 • D. một cuộc chính biến lật đổ Đế chế III, thiết lập nền Cộng hoà III ở Pháp
Câu 25
Mã câu hỏi: 103698

Ý nào dưới đây không phải là bài học mà Công xã Pa-ri để lại?

 • A. Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước "của dân, do dân, vì dân"
 • B. Phải thực hiện liên minh công nông vững chắc.
 • C. Phải xây dựng một chính đảng chân chính của giai cấp vô sản
 • D. Phải thực hiện liên minh với giai cấp vô sản quốc tế
Câu 26
Mã câu hỏi: 103699

Nhân tố quan trọng thường xuyên quyết định đến sự phát triển của chủ nghĩa tư bản là gì?

 • A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.
 • B. Nguồn nhân công dồi dào, giá rẻ.
 • C. Sự phát triển mạnh mẽ của kĩ thuật sản xuất.
 • D. Sự chi phối của các tổ chức độc quyền.
Câu 27
Mã câu hỏi: 103700

Đến cuối thế kỉ XIX, công nghiệp Đức đứng thứ mấy ở châu Âu?  

 • A. Đứng thứ nhất
 • B. Đứng thứ hai
 • C. Đứng thứ ba.
 • D. Đứng thứ tư.
Câu 28
Mã câu hỏi: 103701

Luận điểm nào không chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?  

 • A. Kiên quyết đấu tranh cho quyền lợi cho giai cấp công nhân.
 • B. Tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác.
 • C. Tập hợp đông đảo nhân dân lao động vào mặt trận thống nhất chung.
 • D. Dựa vào quần chúng nhân dân lao động đấu tranh vì tiến bộ xã hội.
Câu 29
Mã câu hỏi: 103702

Bản chất của cuộc nội chiến ở Mĩ năm 1861-1865 là

 • A. Chiến tranh li khai
 • B. Cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai
 • C. Cuộc đầu tranh giải phóng nô lệ
 • D. Công cuộc thống nhất đất nước
Câu 30
Mã câu hỏi: 103703

Lịch Sử hình thành và phát triển của nước Mĩ cho đến hiện nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề gì?  

 • A. Bình đẳng với phụ nữ
 • B. Vấn đề nô lệ
 • C. Vấn đề phân biệt chủng tộc
 • D. Vấn đề duy trì chế độ liên bang
Câu 31
Mã câu hỏi: 103704

Sự thành lập nước Đức thống nhất (1871) có điểm gì đặc biệt?  

 • A. Vua Phổ trở thành hoàng đế Đức
 • B. Có sự ủng hộ của tất cả các nước láng giềng
 • C. Được tiến hành ở Cung điện Véc-xai của Pháp 
 • D. Có sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.
Câu 32
Mã câu hỏi: 103705

Điểm nổi bật trong quá trình phát triển công nghiệp Đức cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là gì?

 • A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng diễn ra sớm.
 • B. Tập trung tư bản và tài chính diễn ra muộn. 
 • C. Xuất khẩu tư bản và tập trung tư bản diễn ra muộn.
 • D. Tập trung sản xuất và hình thành các tổ chức độc quyền diễn ra sớm.
Câu 33
Mã câu hỏi: 103706

Một trong những ý nghĩa quốc tế của phong trào cách mạng 1905 – 1907 là gì?  

 • A. Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hoàng.
 • B. Thức tỉnh nhân đấu tranh vào đầu thế kỉ XX.
 • C. Cổ vũ phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước đế quốc.
 • D. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Nga.
Câu 34
Mã câu hỏi: 103707

Phong trào cách mạng 1905 – 1907 mang tính chất?  

 • A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
 • B. Cách mạng giải phóng dân tộc.
 • C. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 • D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 35
Mã câu hỏi: 103708

Những lực lượng nào tham gia phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?   

 • A. Công nhân, nông dân, địa chủ.
 • B. Công nhân, nông dân, binh lính.
 • C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.
 • D. Công nhân, nông dân, tư sản.
Câu 36
Mã câu hỏi: 103709

Nội dung chính trong hoạt động của phái cơ hội ở Nga đầu thế kỉ XIX là  

 • A. Kêu gọi nhân dân ủng hộ chính phủ tư sản, ủng hộ chiến tranh.
 • B. Đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.
 • C. Thực hiện khẩu hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến Cách mạng”.
 • D. Tuyên truyền chủ nghĩa Mác vào trong quần chúng nhân dân.
Câu 37
Mã câu hỏi: 103710

Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là  

 • A. Chống lại chế độ quân chủ, lật đổ ách thống trị của nhà vua
 • B. Cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo
 • C. Diễn ra trong thời đại đế quốc chủ nghĩa 
 • D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển
Câu 38
Mã câu hỏi: 103711

Các công ty độc quyền của Đức xuất hiện dưới hình thức phổ biến nào?  

 • A. Cacten và tơrớt.
 • B. Tơrớt và Xanhđica.
 • C. Cacten và Xanhđica.
 • D. Tất cả các hình thức trên.
Câu 39
Mã câu hỏi: 103712

Trong khoảng thời gian nào, kinh tế Mỹ từ hàng thứ tư vươn lên đứng đầu thế giới?  

 • A. Từ năm 1865 đến năm 1890.
 • B. Từ năm 1865 đến 1894.
 • C. Từ năm 1865 đến 1892.
 • D. Từ năm 1865 đến năm 1870.
Câu 40
Mã câu hỏi: 103713

Hình thức độc quyền cao và phổ biến ở Mỹ là gì?  

 • A. Cácten
 • B. Xanhđica.
 • C. Tơrớt.
 • D. Rốc-phe-lơ.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ