Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021 - Trường THPT Hà Trung

15/04/2022 - Lượt xem: 38
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 108944

Kinh doanh là việc thực hiện mấy công đoạn của quá trình đầu tư?

 • A. Một
 • B. Một số
 • C. Tất cả
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2
Mã câu hỏi: 108945

Kinh doanh thu lợi nhuận từ hoạt động nào?

 • A. Sản xuất
 • B. Thương mại
 • C. Dịch vụ
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3
Mã câu hỏi: 108946

Người bán hàng chính là người nào?

 • A. Người sản xuất hàng hóa
 • B. Người cung ứng hàng hóa
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 4
Mã câu hỏi: 108947

Có loại thị trường nào?

 • A. Thị trường trong nước
 • B. Thị trường nước ngoài
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 5
Mã câu hỏi: 108948

Thị trường dịch vụ là thị trường gì?

 • A. Thị trường địa phương
 • B. Thị trường khu vực
 • C. Du lịch
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6
Mã câu hỏi: 108949

Thị trường nước ngoài là gì?

 • A. Bưu chính viễn thông
 • B. Thị trường thế giới
 • C. Dịch vụ
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7
Mã câu hỏi: 108950

Doanh nghiệp nhà nước là gì?

 • A. Chủ doanh nghiệp là cá nhân
 • B. Chủ doanh nghiệp là nhà nước
 • C. Có nhiều chủ sở hữu
 • D. Đáp án khác
Câu 8
Mã câu hỏi: 108951

Đâu là tên gọi của doanh nghiệp?

 • A. Công ti
 • B. Tập đoàn
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 9
Mã câu hỏi: 108952

Cổ phiếu là gì?

 • A. Là chứng chỉ do công ti phát hành
 • B. Xác nhận quyền sở hữu một cổ phần của công ti
 • C. Xác nhận quyền sở hữu một số cổ phần của công ti
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10
Mã câu hỏi: 108953

Đối với công ti cổ phần, số thành viên phải có ít nhất là bao nhiêu người?

 • A. 3 người
 • B. 5 người
 • C. 7 người
 • D. 9 người
Câu 11
Mã câu hỏi: 108954

Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình là gì?

 • A. Lao động thường là thân nhân trong gia đình
 • B. Tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 12
Mã câu hỏi: 108955

Đối với kinh doanh hộ gia đình, vốn kinh doanh có mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 13
Mã câu hỏi: 108956

Đối với kinh doanh hộ gia đình, người ta xây dựng mấy loại kế hoạch kinh doanh?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 14
Mã câu hỏi: 108957

Doanh nghiệp nhỏ có số lượng lao động như thế nào?

 • A. Nhiều
 • B. Không nhiều
 • C. Rất nhiều
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 15
Mã câu hỏi: 108958

Khó khăn của doanh nghiệp nhỏ là gì?

 • A. Thiếu thông tin về thị trường
 • B. Trình độ lao động thấp
 • C. Trình độ quản lí thiếu chuyên nghiệp
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16
Mã câu hỏi: 108959

Có mấy lĩnh vực kinh doanh thích hợp với doanh nghiệp nhỏ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 17
Mã câu hỏi: 108960

Hãy cho biết, đâu là mặt hàng lương thực, thực phẩm?

 • A. Rau
 • B. Quả
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Giày dép
Câu 18
Mã câu hỏi: 108961

Hãy cho biết đâu là mặt hàng công nghiệp tiêu dùng?

 • A. Thóc
 • B. Ngô
 • C. Bút bi
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 19
Mã câu hỏi: 108962

Hãy cho biết đâu là mặt hàng công nghiệp tiêu dùng?

 • A. Gạo
 • B. Khoai lang
 • C. Bút bi
 • D. Thịt heo
Câu 20
Mã câu hỏi: 108963

Tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam có lao động trung bình .... là bao nhiêu?

 • A. ≤ 300 người
 • B. ≥ 300 người
 • C. ≤ 30 người
 • D. ≥ 30 người
Câu 21
Mã câu hỏi: 108964

Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

 • A. Sản xuất
 • B. Thương mại
 • C. Dịch vụ
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 22
Mã câu hỏi: 108965

Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp có mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 23
Mã câu hỏi: 108966

Lĩnh vực kinh doanh thương mại của doanh nghiệp có mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 24
Mã câu hỏi: 108967

Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

 • A. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp
 • B. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 25
Mã câu hỏi: 108968

Theo em, ở các thành phố, nên lựa chọn lĩnh vực kinh doanh nào thì phù hợp?

 • A. Kinh doanh thương mại
 • B. Kinh doanh dịch vụ
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 26
Mã câu hỏi: 108969

Khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh cho doanh nghiệp, cần tiến hành phân tích yếu tố nào?

 • A. Môi trường kinh doanh
 • B. Năng lực đội ngũ lao động
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 27
Mã câu hỏi: 108970

Phân tích năng lực đội ngũ lao động tức là gì?

 • A. Trình độ chuyên môn
 • B. Năng lực quản lí kinh doanh
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 28
Mã câu hỏi: 108971

Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ vào mấy yếu tố?

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 29
Mã câu hỏi: 108972

Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp tức là yếu tố nào?

 • A. Vốn
 • B. Lao động
 • C. Công nghệ
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 30
Mã câu hỏi: 108973

Nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

 • A. Kế hoạch bán hàng
 • B. Kế hoạch sản xuất
 • C. Kế hoạch mua hàng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 31
Mã câu hỏi: 108974

Ý tưởng kinh doanh xuất phát từ bao nhiêu lí do?

 • A. Một lí do
 • B. Hai lí do
 • C. Nhiều lí do
 • D. Đáp án khác
Câu 32
Mã câu hỏi: 108975

Để xác định phương án kinh doanh, người ta tiến hành nghiên cứu thị trường nhằm làm gì?

 • A. Xác định nhu cầu khách hàng
 • B. Xác định khả năng kinh doanh
 • C. Xác định cơ hội kinh doanh
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 33
Mã câu hỏi: 108976

Khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp là gì?

 • A. Khách hàng mà doanh nghiệp có khả năng phục vụ
 • B. Khách hàng thường xuyên có quan hệ mua bán hàng hóa với doanh nghiệp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 34
Mã câu hỏi: 108977

Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp được xác định bởi mấy yếu tố?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 35
Mã câu hỏi: 108978

Hồ sơ đăng kí kinh doanh có các yếu tố nào?

 • A. Đơn đăng kí kinh doanh
 • B. Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp
 • C. Xác nhận vốn đăng kí kinh doanh
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 36
Mã câu hỏi: 108979

Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp có mấy đặc trưng?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 37
Mã câu hỏi: 108980

Nguồn lực của doanh nghiệp là gì?

 • A. Tài chính
 • B. Nhân lực
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 38
Mã câu hỏi: 108981

Theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh tức là gì?

 • A. Phân công người theo dõi tiến độ thực hiện công việc
 • B. Thường xuyên kiểm tra mức độ thực hiện kế hoạch
 • C. Thường xuyên đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 39
Mã câu hỏi: 108982

Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ đâu?

 • A. Chủ doanh nghiệp
 • B. Các thành viên doanh nghiệp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 40
Mã câu hỏi: 108983

Mức chênh lệch giữa doanh thu và chi phí là một số âm thì tức là doanh nghiệp kinh doanh ra sao?

 • A. Có lãi
 • B. Bị lỗ
 • C. Hòa vốn
 • D. Đáp án khác

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ