Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021 - Trường THPT Nông Cống

15/04/2022 - Lượt xem: 52
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 109024

Kinh doanh là thực hiện những việc như thế nào?

 • A. Pháp luật cho phép
 • B. Pháp luật không cho phép
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 2
Mã câu hỏi: 109025

Thị trường diễn ra hoạt đông nào?

 • A. Mua hàng
 • B. Bán hàng
 • C. Dịch vụ
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3
Mã câu hỏi: 109026

Có mấy loại thị trường?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 4
Mã câu hỏi: 109027

Thị trường hàng hóa là gì?

 • A. Thị trường hàng điện máy
 • B. Thị trường hàng nông sản
 • C. Thị trường vật tư nông nghiệp
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5
Mã câu hỏi: 109028

Thị trường trong nước là gì?

 • A. Thị trường địa phương
 • B. Thị trường toàn quốc
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 6
Mã câu hỏi: 109029

Doanh nghiệp gồm có mấy loại?

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 7
Mã câu hỏi: 109030

Đâu là tên gọi của doanh nghiệp?

 • A. Nhà hàng
 • B. Cửa hàng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 8
Mã câu hỏi: 109031

Có mấy loại công ti?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 9
Mã câu hỏi: 109032

Trong công ti, các thành viên như thế nào?

 • A. Cùng chia lợi nhuận tương ứng với phần góp vốn
 • B. Cùng chịu thua lỗ tương ứng với phần góp vốn
 • C. Chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ công ti trong phần vốn của mình góp
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 10
Mã câu hỏi: 109033

Cổ phiếu của thành phần nào cần phải ghi tên?

 • A. Sáng lập viên
 • B. Thành viên hội đồng quản trị
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 11
Mã câu hỏi: 109034

Kinh doanh hộ gia đình có mấy đặc điểm cơ bản:

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 12
Mã câu hỏi: 109035

Kinh doanh hộ gia đình có công nghệ kinh doanh ra sao?

 • A. Phức tạp
 • B. Đơn giản
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 13
Mã câu hỏi: 109036

Đối với kinh doanh hộ gia đình, vốn chủ yếu lấy từ đâu?

 • A. Ngân hàng
 • B. Bản thân gia đình
 • C. Từ các nguồn vay
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 14
Mã câu hỏi: 109037

Doanh nghiệp nhỏ có mấy đặc điểm cơ bản?

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 15
Mã câu hỏi: 109038

Đâu là đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ:

 • A. Doanh thu không lớn
 • B. Lượng lao động không nhiều
 • C. Vốn kinh doanh ít
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16
Mã câu hỏi: 109039

Trình độ lao động trong doanh nghiệp nhỏ như thế nào?

 • A. Cao
 • B. Thấp
 • C. Rất cao
 • D. Rất thấp
Câu 17
Mã câu hỏi: 109040

Đâu là mặt hàng lương thực, thực phẩm?

 • A. Thóc
 • B. Giấy
 • C. Bút bi
 • D. Quần áo
Câu 18
Mã câu hỏi: 109041

Hãy cho biết đâu là mặt hàng công nghiệp tiêu dùng?

 • A. Ngô
 • B. Rau
 • C. Giấy
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 19
Mã câu hỏi: 109042

Đâu là hoạt động mua, bán hàng hóa?

 • A. Đại lí bán hàng
 • B. Bán lẻ hàng hóa tiêu dùng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 20
Mã câu hỏi: 109043

Lĩnh vực kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp có mấy loại?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 21
Mã câu hỏi: 109044

Có mấy căn cứ để xác định lĩnh vực kinh doanh?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 22
Mã câu hỏi: 109045

Theo em, ở các khu đô thị, nên lựa chọn lĩnh vực kinh doanh nào thì phù hợp?

 • A. Kinh doanh thương mại
 • B. Kinh doanh dịch vụ
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 23
Mã câu hỏi: 109046

Đối với vùng nông thôn, nên lựa chọn lĩnh vực kinh doanh nào?

 • A. May mặc
 • B. Dịch vụ sửa chữa công cụ lao động và sinh hoạt
 • C. Dịch vụ y tế
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 24
Mã câu hỏi: 109047

Việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh được tiến hành theo mấy bước?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 25
Mã câu hỏi: 109048

Phân tích tài chính tức là phân tích về điều gì?

 • A. Vốn đầu tư
 • B. Khả năng huy động vốn
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 26
Mã câu hỏi: 109049

Phân tích môi trường kinh doanh tức là phân tích về điều gì?

 • A. Các chính sách liên quan đến lĩnh vực dinh doanh của doanh nghiệp
 • B. Luật pháp hiện hành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 27
Mã câu hỏi: 109050

Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ vào yếu tố nào?

 • A. Tình hình phát triển kinh tế xã hội
 • B. Khả năng của doanh nghiệp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 28
Mã câu hỏi: 109051

Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ vào nhu cầu thị trường tức là gì?

 • A. Đơn đặt hàng
 • B. Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 29
Mã câu hỏi: 109052

Kế hoạch vốn kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ vào điều gì?

 • A. Nhu cầu mua hàng hóa
 • B. Tiền trả công lao động
 • C. Tiền nộp thuế
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 30
Mã câu hỏi: 109053

Đâu được xem là điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh?

 • A. Nhu cầu của thị trường
 • B. Địa điểm kinh doanh thuận lợi
 • C. Có tiền nhàn rỗi thử sức trên thương trường
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 31
Mã câu hỏi: 109054

Thị trường của doanh nghiệp có các loại khách hàng nào?

 • A. Khách hàng hiện tại
 • B. Khách hàng tiềm năng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 32
Mã câu hỏi: 109055

Nhu cầu của khách hàng của khách hàng phụ thuộc vào mấy yếu tố?

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 2
 • D. 1
Câu 33
Mã câu hỏi: 109056

Nguồn lực của doanh nghiệp chính là gì?

 • A. Vốn
 • B. Nhân sự
 • C. Cơ sở vật chất kĩ thuật
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 34
Mã câu hỏi: 109057

Trong đơn đăng kí kinh doanh có các yếu tố nào?

 • A. Họ tên chủ doanh nghiệp
 • B. Chữ kĩ chủ doanh nghiệp
 • C. Địa chỉ thường trú chủ doanh nghiệp
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 35
Mã câu hỏi: 109058

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm mấy công việc chính?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 36
Mã câu hỏi: 109059

Doanh nghiệp phân công lao động trên cơ sở nào?

 • A. Xuất phát từ công việc để dùng người
 • B. Sử dụng đúng người
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 37
Mã câu hỏi: 109060

Nếu xác định mức vốn kinh doanh quá thấp so với yêu cầu sẽ dẫn tới hậu quả nào?

 • A. Thiếu vốn kinh doanh
 • B. Không thực hiện được kế hoạch đặt ra
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 38
Mã câu hỏi: 109061

Doanh nghiệp có thể vay vốn ở đâu?

 • A. Ngân hàng
 • B. Các tổ chức tín dụng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 39
Mã câu hỏi: 109062

Nội dung cơ bản của hoạch toán kinh tế trong doanh nghiệp là gì?

 • A. Doanh thu
 • B. Chi phí
 • C. Lợi nhận kinh doanh
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 40
Mã câu hỏi: 109063

Lĩnh vực kinh doanh thích hợp với doanh nghiệp nhỏ là gì?

 • A. Hoạt động sản xuất hàng hóa
 • B. Hoạt động dịch vụ
 • C. Hoạt động mua, bán hàng hóa
 • D. Cả 3 đáp án trên

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ