Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 7 năm 2021-2022 Trường THCS Trần Văn Quang

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 31034

Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc………”

 • A. Văn hóa Thăng Long
 • B. Văn hóa Đại Nam
 • C. Văn hóa Đại La
 • D. Văn hóa Hoa Lư
Câu 2
Mã câu hỏi: 31035

Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ gì?

 • A. Chữ Nho
 • B. Chữ tượng hình
 • C. Chữ Phạn
 • D. Chữ Hin-đu
Câu 3
Mã câu hỏi: 31036

Mùa xuân 1077, gắn với lịch sử dân tộc ta như thế nào?

 • A. Lê Hoàn đánh bại quân nhà Tống
 • B. Vua tôi nhà Trần đánh bại quân Mông – Nguyên
 • C. Lý Thường Kiệt đánh bại quân Tống
 • D. Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long
Câu 4
Mã câu hỏi: 31037

Cuộc khởi nghĩa nào hoạt động ở vùng sông Chu (Thanh Hóa)?

 • A. Cuộc khởi nghĩa Ngô Bệ
 • B. Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Thanh
 • C. Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Kỵ
 • D. Cuộc khởi nghĩa Phạm Sư Ôn
Câu 5
Mã câu hỏi: 31038

Sau cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV, người nông nô như thế nào?

 • A. Được hưởng thành quả do phát kiến mang lại.
 • B. Được ấm no vì của cải xã hội ngàv càng nhiều.
 • C. Bị thất nghiệp vì phải làm thuê cho tư sản.
 • D. Bị trở thành những người nô lệ.
Câu 6
Mã câu hỏi: 31039

Đặc điểm của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỉ XV là gì?

 • A. Nổ ra sớm, mạnh mẽ, liên tục, phối hợp chặt chẽ.
 • B. Nổ ra sớm, khá liên tục, mạnh mẽ nhưng thiếu sự phối hợp.
 • C. Nổ ra muộn, nhưng phát triển mạnh mẽ.
 • D. Nổ ra muộn, nhưng phát triển liên tục, phối hợp chặt chẽ.
Câu 7
Mã câu hỏi: 31040

Đặc điểm nhà nước phong kiến phương Đông là gì?

 • A. Nhà nước quân chủ chuyên chế tập trung do vua đứng đầu.
 • B. Nhà nước phong kiến quyền lực tập trung trong tay giai cấp thống trị.
 • C. Nhà nước phong kiến phân quyền.
 • D. Nhà nước trở thành Hoàng Đế hay Đại Vương.
Câu 8
Mã câu hỏi: 31041

Tại Bình Lệ Quyên, trước thế giặc mạnh, vua Trần đã có quyết định như thế nào?

 • A. Cho sứ giả sang cầu hòa, vừa chuẩn bih lực lượng phản công
 • B. Dâng biểu xin hàng
 • C. Lui quân để bảo toàn lực lượng
 • D. Dốc toàn lực phản công
Câu 9
Mã câu hỏi: 31042

Dưới thời Đường, đời sống của nông dân và sản xuât nông nghiệp như thế nào?

 • A. Nông dân mất ruộng, sản xuất nông nghiệp sa sút.
 • B. Nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp phát triển.
 • C. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất sản xuất nông nghiệp trì trệ
 • D. Nông dân được cấp ruộng sản xuất nông nghiệp được mùa bội thu.
Câu 10
Mã câu hỏi: 31043

Hãy cho biết những nghề thủ công phát triển dưới thời Đinh Tiền Lê?

 • A. Đúc đồng, rèn sắt, làm giấy, dệt vải, làm đồ gốm.
 • B. Đúc đồng, luyện kim, làm đồ trang sức.
 • C. Đức đồng, rèn sắt, dệt vải.
 • D. Đúc đồng, rèn sắt, làm đồ trang sức, làm đồ gốm.
Câu 11
Mã câu hỏi: 31044

Những ai được tuyển chọn vào cấm quân?

 • A. Trai tráng khỏe mạnh ở quê hương nhà Trần
 • B. Trai tráng khỏe mạnh đủ 18 tuổi
 • C. Trai tráng con em quý tộc, vương hầu
 • D. Trai tráng con em quan lại trong triều
Câu 12
Mã câu hỏi: 31045

Cư dân chủ yếu của thành thị xã hội phong kiến châu Âu là gì?

 • A. Lãnh chúa và nông nô.
 • B. Lãnh chúa và thương nhân.
 • C. Thợ thủ công và thương nhân.
 • D. Thợ thủ công và nô lệ.
Câu 13
Mã câu hỏi: 31046

Cuối thế kỉ XIV, người có công chế tạo ra súng thần cơ và đóng các loại thuyền lớn là ai?

 • A. Trần Hưng Đạo
 • B. Hồ Nguyên Trừng
 • C. Trần Quang Khải
 • D. Trần Nguyên Đán
Câu 14
Mã câu hỏi: 31047

Những sự kiện nào chứng tỏ thời kì Ăng-co đất nước Cam-pu-chia rất phát triển?

 • A. Nông nghiệp phát triển.
 • B. Dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ về phía đông, sang hạ lưu sông Mê Nam và vùng trung lưu Mê Công.
 • C. Kinh đô Ăng-co được xây dựng như 1 thành phố với những đền tháp đồ sộ và độc đáo nổi tiếng thế giới.
 • D. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 15
Mã câu hỏi: 31048

Nhà Lý gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân tộc nhằm mục đích gì?

 • A. Củng cố khối đoán kết dân tộc.
 • B. Tạo sức mạnh trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • C. Củng cố nền thống nhất quốc gia.
 • D. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 16
Mã câu hỏi: 31049

Vào thời gian nào hàng chục vạn nông dân chết đói, người sống sót phải lìa bỏ làng quê, phiêu tán khắp nơi?

 • A. Những năm 30 của thế kỉ XVII
 • B. Những năm 50 của thế kỉ XVIII
 • C. Những năm 40 của thế kỉ XVIII
 • D. Những năm 60 của thế kỉ XVII
Câu 17
Mã câu hỏi: 31050

Đinh Bộ Lĩnh đã được nhân dân ta tôn xưng là gì?

 • A. Bắc Bình Vương
 • B. Vạn Thắng Vương
 • C. Bình Định Vương
 • D. Bố Cái Đại Vương
Câu 18
Mã câu hỏi: 31051

Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

 • A. Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân.
 • B. Giáo hội là lực lượng cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản đang lên.
 • C. Giáo hội dựa vào kinh thánh của đạo Ki-tô bóc lột nhân dân về mặt tinh thần.
 • D. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 19
Mã câu hỏi: 31052

Ai là thầy giáo, nhà nho dưới thời Trần được triều đình trọng dụng nhất?

 • A. Chu Văn An
 • B. Trương Hán Siêu
 • C. Đoàn Nhữ Hải
 • D. Phạm Sư Mạnh
Câu 20
Mã câu hỏi: 31053

Đến thế kỉ III TCN, đất nước Ma-ga-da trở nên hùng mạnh nhất dưới thời vua nào?

 • A. A-co-ba
 • B. A-sô-ca
 • C. Sa-mu-dra-gup-ta
 • D. Mi-hi-ra-cu-la
Câu 21
Mã câu hỏi: 31054

Quân ở làng xã gọi là gì?

 • A. Phiên binh
 • B. Chính binh
 • C. Cấm binh
 • D. Hương binh
Câu 22
Mã câu hỏi: 31055

Triều đình trung ương thời tiền Lê được tổ chức như thế nào?

 • A. Vua đứng đầu, giúp vua có quan văn, quan võ.
 • B. Vua nắm chính quyền và chỉ huy quân đội.
 • C. Vua đứng đầu nằm toàn quyền, giúp việc vua có Thái Sư và Đại Sư.
 • D. Vua đứng đầu nằm toàn quyền, giúp việc vua có các con của vua.
Câu 23
Mã câu hỏi: 31056

Nền tảng kinh tế của xã hội thời Lý là ngành gì?

 • A. Nông nghiệp
 • B. Công nghiệp
 • C. Thủ công nghiệp
 • D. Thương nghiệp
Câu 24
Mã câu hỏi: 31057

Lần đầu tiên họ đã đi vòng quanh Trái Đất gần hết 3 năm, từ năm 1519 đến năm 1522, đó là đoàn thám hiểm nào?

 • A. Đoàn thám hiểm của Ph.Ma-gien -Lan.
 • B. Đoàn thám hiểm của Đi-a-xơ.
 • C. Đoàn thám hiểm của Va-xcơ đơ Ga ma
 • D. Đoàn thám hiểm của Cô-lôm-bô.
Câu 25
Mã câu hỏi: 31058

Dưới thời Trần nửa sau thế kỉ XIV, hầu hết ruộng đất tập trung trong tay tầng lớp nào?

 • A. Vương hầu, quý tộc
 • B. Vương hầu, quý tộc, nhà chúa, địa chủ
 • C. Vương hầu, quý tộc, địa chủ
 • D. Vương hầu, quý tộc, nhà chúa, địa chủ, nông dân
Câu 26
Mã câu hỏi: 31059

Chế độ phong kiến phương Đông khủng hoảng và suy vong trong khoảng thời gian nào?

 • A. Từ thế kỉ XV cho tới giữa thế kỉ XIX.
 • B. Từ thế kỉ XVI cho tới giữa thế kỉ XIX.
 • C. Từ thế kỉ XVI cho tới đầu thế kỉ XIX.
 • D. Từ thế kỉ XVI cho tới cuối thế kỉ XIX.
Câu 27
Mã câu hỏi: 31060

Nhà Minh đã đổi Quốc hiệu của nước ta thành quận của Trung Quốc đó là quận gì?

 • A. Quận Cửu Châu
 • B. Quận Nhật Nam
 • C. Quận Giao Chỉ
 • D. Quận Hợp Phố
Câu 28
Mã câu hỏi: 31061

Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại để cai trị, ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước, gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam. Đó là chính sách của triều đại nào ở Trung Quốc?

 • A. Nhà Tần (221-206 TCN)
 • B. Nhà Hán (206 TCN đến 220)
 • C. Nhà Tùy (589-618)
 • D. Nhà Đường (618-907)
Câu 29
Mã câu hỏi: 31062

Người có công lớn trong việc tổ chức cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ là ai?

 • A. Trần Quốc Tuấn
 • B. Trần Thủ Độ
 • C. Trần Thánh Tông
 • D. Trần Quang Khải
Câu 30
Mã câu hỏi: 31063

Nhà Đinh tồn tại trong thời gian bao lâu?

 • A. 10 năm
 • B. 15 năm
 • C. 14 năm
 • D. 12 năm
Câu 31
Mã câu hỏi: 31064

Thời gian tồn tại của nhà Lý nhiều hơn nhà Hồ là bao nhiêu năm?

 • A. 215 năm
 • B. 210 năm
 • C. 208 năm
 • D. 220 năm
Câu 32
Mã câu hỏi: 31065

Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?

 • A. Tầng lớp quý tộc và nông dân.
 • B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.
 • C. Chủ nô và nô lệ.
 • D. Địa chủ và nông dân.
Câu 33
Mã câu hỏi: 31066

Tại sao nhà Tống quyết tâm xâm chiếm Đại Việt?

 • A. Do nhà Lý không chấp nhận tước vương của nhà Tống.
 • B. Do sự xúi dục của Cham-pa.
 • C. Do khó khăn về tài chính và sự quấy nhiễu của các tộc người Liêu-Hạ ở biên cương.
 • D. Do giai đoạn này nhà Tống hùng mạnh.
Câu 34
Mã câu hỏi: 31067

Vương quốc Cham-pa được thành lập tại vùng nào của Đông Nam Á?

 • A. Hạ lưu sông Mê Công
 • B. Hạ lưu sông Mê Nam
 • C. Trung Bộ Việt Nam
 • D. Các đảo của In-đô-nê-xi-a
Câu 35
Mã câu hỏi: 31068

Xã hội thời Trần gồm có những tầng lớp nào?

 • A. Vương hầu, quý tộc – nông dân, nông nô
 • B. Vương hầu, quý tộc – nông dân, nô tì, thợ thủ công
 • C. Vương hầu, quý tộc – địa chủ, nông dân tự do, nông dân tá điền – thợ thủ công, thương nhân – nô tì, Nông nô
 • D. Quý tộc – địa chủ - nông dân, nông nô, nông dân tự do, nông dân tá điền
Câu 36
Mã câu hỏi: 31069

Triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc do ai lập ra?

 • A. Lý Tự Thành
 • B. Chu Nguyên Chương
 • C. Hốt Tất Liệt
 • D. Lưu Bang.
Câu 37
Mã câu hỏi: 31070

Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào thời gian nào?

 • A. Tháng 8/1226
 • B. Tháng 11/1225
 • C. Tháng 12/1226
 • D. Tháng 7/1225
Câu 38
Mã câu hỏi: 31071

Ngôi Quyền đã cử ai làm Thứ sử Châu Hoan (Nghệ An - Hà Tĩnh)?

 • A. Đinh Công Trứ
 • B. Kiều Công Hãn
 • C. Ngô Xương Ngập
 • D. Ngô Xương Văn
Câu 39
Mã câu hỏi: 31072

Phong trào Văn hóa phục hưng diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 • A. Thế kỉ XIV – XVII
 • B. Giữa thế kỉ XIV – XVII
 • C. Cuối thế kỉ XIV-XVII
 • D. Đầu thế kỉ XIV – XVII
Câu 40
Mã câu hỏi: 31073

Kinh đô Thăng Long chính thức được thành lập vào năm nào?

 • A. Năm 939
 • B. Năm 1009
 • C. Năm 1010
 • D. Năm 1012

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ