Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 7 năm 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Siêu

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 30994

Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu là gì?

 • A. Hình thành muộn, phát triển nhanh, ngắn, kết thúc sớm nhường cho chủ nghĩa tư bản.
 • B. Hình thành muộn, phát triển nhanh, ngắn, kết thúc sớm nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản.
 • C. Hình thành muộn, phát triển nhanh, kết thúc muộn.
 • D. Hình thành sớm, phát triển muộn, kết thúc chậm.
Câu 2
Mã câu hỏi: 30995

Giữa thế kỉ XI, nhà Tống thường bị hai nước nào quấy nhiễu?

 • A. Hai nước Liêu – Hạ
 • B. Hai nước Minh – Thanh
 • C. Hai nước Thục – Ngô
 • D. Hai nước Sở - Hán
Câu 3
Mã câu hỏi: 30996

Ai là người đến châu Mĩ đầu tiên nhưng lại cho rằng đó là Ấn Độ?

 • A. Ph.Ma-gien-lan
 • B. Cô-lôm-bô
 • C. Đi-a-xơ
 • D. Va-xcô đơ Ga-ma
Câu 4
Mã câu hỏi: 30997

Thời Trần, nhà nước độc quyền quản lí nghề thủ công nào?

 • A. Chế tạo vũ khí
 • B. Dệt vải
 • C. Đúc đồng
 • D. Làm giấy
Câu 5
Mã câu hỏi: 30998

Khi Lê Hoàn lên ngôi vua nước ta phải đối phó với quân xâm lược nào?

 • A. Nhà Minh ở Trung Quốc
 • B. Nhà Đường ở Trung Quốc
 • C. Nhà Tống ở Trung Quốc
 • D. Nhà Hán ở Trung Quốc
Câu 6
Mã câu hỏi: 30999

Sự xuất hiện công cụ bằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử nào?

 • A. Thời Xuân Thu - chiến quốc
 • B. Thời tam quốc
 • C. Thời Tây Tấn
 • D. Thời Đông Tấn
Câu 7
Mã câu hỏi: 31000

Tại sao lại nói rằng nước Đại Việt dưới thời nhà Trần phát triển hơn dưới thời Lý?

 • A. Thời Trần sử đổi, bổ sung thêm pháp luật
 • B. Thời Trần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng
 • C. Thời Trần phục hồi và phát triển kinh tế
 • D. Tất cả các câu trên
Câu 8
Mã câu hỏi: 31001

Ngô Quyền đã xây dựng chính quyền độc lập như thế nào?

 • A. Ngô Quyền xưng vương
 • B. Bãi bỏ chức tiết độ sứ
 • C. Lập triều đình theo chế độ quân chủ
 • D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 9
Mã câu hỏi: 31002

Dựa vào yếu tố tự nhiên nào, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết trồng lúa và nhiều loại cây ăn quả, ăn củ khác?

 • A. Mùa khô tương đối lạnh, mát
 • B. Mùa mưa tương đối nóng
 • C. Gió mùa kèm theo mưa
 • D. Khí hậu mát, ẩm
Câu 10
Mã câu hỏi: 31003

Người nông dân dưới thời Trần cuối thế kì XIV, họ phải bán ruộng, bán vợ, con cho quý tộc, địa chủ thì họ trở thành tầng lớp nào?

 • A. Nông dân bần cùng
 • B. Nông nô
 • C. Nô tì
 • D. Các tầng lớp trên
Câu 11
Mã câu hỏi: 31004

Những thành thị cổ nhất của người Ấn xuất hiện ở đâu?

 • A. Lưu vực sông Ấn
 • B. Lưu vực sông Hằng
 • C. Miền Đông Bắc Ấn
 • D. Miền Nam Ấn
Câu 12
Mã câu hỏi: 31005

Chùa Một Cột ở Hà Nội được xây dựng trong thời kì nào?

 • A. Thời nhà Tiền Lê
 • B. Thời nhà Trần
 • C. Thời nhà Họ Lê
 • D. Thời nhà Lý
Câu 13
Mã câu hỏi: 31006

Hệ tư tưởng của chế độ phong kiến châu Âu là gì?

 • A. Phật giáo
 • B. Ki-tô giáo
 • C. Hồi giáo
 • D. Ấn Độ giáo.
Câu 14
Mã câu hỏi: 31007

Dòng sông nào ở nước ta đã ghi dấu ấn ba lần đánh bại quân xâm lược?

 • A. Sông Như Nguyệt
 • B. Sông Mã
 • C. Sông Bạch Đằng
 • D. Các dòng sông trên
Câu 15
Mã câu hỏi: 31008

Xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần, giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khai hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp. Đó là việc làm của triều đại nào?

 • A. Triều đại phong kiến Nhà Hán
 • B. Triều đại phong kiến Nhà Đường
 • C. Triều đại phong kiến Nhà Tống
 • D. Triều đại phong kiến Nhà Nguyên
Câu 16
Mã câu hỏi: 31009

Đầu thế kỉ XIII, quân Mông Cổ đã làm gì?

 • A. Lo phòng thủ đất nước
 • B. Mở rộng xâm lược các nước vùng lân cận
 • C. Mở rộng xâm lược khắp châu Á, châu Âu
 • D. Cho sứ giả sang Đại Việt thực hiện chính sách giao bang, hòa hảo.
Câu 17
Mã câu hỏi: 31010

Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào của xã hội?

 • A. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất.
 • B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc có nhiều ruộng đất.
 • C. Nô lệ được giải phóng.
 • D. Tất cả các thành phần trên.
Câu 18
Mã câu hỏi: 31011

Quân Minh xâm lược nước ta vào thời gian nào?

 • A. Tháng 11 năm 1407
 • B. Tháng 12 năm 1406  
 • C. Tháng 11 năm 1406
 • D. Tháng 10 năm 1406
Câu 19
Mã câu hỏi: 31012

Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?

 • A. Cuối năm 1009
 • B. Đầu năm 1009
 • C. Cuối năm 1010
 • D. Đầu năm 1010
Câu 20
Mã câu hỏi: 31013

Vương triều Ấn Độ Mô-gôn có một vị vua kiệt xuất, ông là ai?

 • A. A-cơ-ba
 • B. A-sô-ca
 • C. Sa-mu-dra-gup-ta
 • D. Mi-bi-ra-cu-la
Câu 21
Mã câu hỏi: 31014

Quân đội thời Tiền Lê có những bộ phận nào?

 • A. Bộ binh, tượng binh và kị binh
 • B. Cấm quân và quân địa phương
 • C. Quân địa phương và quân các lộ
 • D. Cấm quân và quân các lộ
Câu 22
Mã câu hỏi: 31015

Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì?

 • A. Lên án nghiêm khắc giáo hội Ki-tô.
 • B. Đề cao giá trị chân chính của con người.
 • C. Đả phá trật tự xã hội phong kiến.
 • D. Cả 3 câu trên đều đúng.
Câu 23
Mã câu hỏi: 31016

Tướng nào của Mông Cổ chỉ huy 3 vạn quân xâm lược Đại Việt?

 • A. Thoát Hoan
 • B. Ô Mã Nhi
 • C. Hốt Tất Liệt
 • D. Ngột Lương Hợp Thai
Câu 24
Mã câu hỏi: 31017

Kinh đô Hoa Lư thời Đinh Tiên Hoàng nay thuộc tỉnh nào?

 • A. Tỉnh Hà Nam
 • B. Tỉnh Ninh Bình
 • C. Tỉnh Nam Định
 • D. Tỉnh Thái Bình
Câu 25
Mã câu hỏi: 31018

Năm 1358, diễn ra cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân? Khởi nghĩa nổ ra ở đâu?

 • A. Khởi nghĩa Nguyễn Thanh - ở Thanh Hóa
 • B. Khởi nghĩa của Nguyễn Bố - Ở Bắc Giang
 • C. Khởi nghĩa của Nguyễn Kỵ - ở Nông Cống
 • D. Khởi nghĩa của Ngô Bệ - ở Hải Dương
Câu 26
Mã câu hỏi: 31019

Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu đươc hình thành trên cơ sở nào?

 • A. Các thành thị trung đại.
 • B. Thu vàng bạc hương liệu từ Ấn Độ và phương Đông.
 • C. Sự phá sản của chế độ phong kiến.
 • D. Vốn và công nhân làm thuê.
Câu 27
Mã câu hỏi: 31020

Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khiêm và châu Liêm vào mục đích gì?

 • A. Đánh vào bộ chỉ huy của quân Tống.
 • B. Đánh vào nơi tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt.
 • C. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt.
 • D. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt.
Câu 28
Mã câu hỏi: 31021

Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là gì?

 • A. Địa chủ và nông dân lĩnh canh
 • B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô
 • C. Quý tộc địa chủ và nông nô, nô tì
 • D. Lãnh chú phong kiến và nông dân lĩnh canh
Câu 29
Mã câu hỏi: 31022

Vị vua đầu tiên của nhà Trần là ai?

 • A. Trần Duệ Tông (Trần Kinh)
 • B. Trần Anh Tông (Trần Thuyên)
 • C. Trần Thánh Tông (Trần thừa)
 • D. Trần Thái Tông (Trần Canh)
Câu 30
Mã câu hỏi: 31023

Tình trạng chia cắt loạn lạc sau thời Đường trước thời Tống ở Trung Quốc được sử sách gọi là gì?

 • A. Thời Đông Tấn
 • B. Thời Ngũ Đại
 • C. Thời Tam Quốc
 • D. Thời Tây Tấn
Câu 31
Mã câu hỏi: 31024

Nhà y, được học lỗi lạc thời Trần đã nghiên cứu thành công nhiều loại cây có trong nước để chữa bệnh cho nhân dân. Ông là ai?

 • A. Lê Hữu Trác (Hải Thượng Lãn Ông)
 • B. Nguyễn Bá Tĩnh (Tuệ Tĩnh)
 • C. Phan Phu Tiên
 • D. Phạm Sư Mạnh
Câu 32
Mã câu hỏi: 31025

Từ thế kỉ XIII, do sự di thiên của người Thái từ phía Bắc xuống phía nam đã dẫn tới sự hình thành 2 quốc gia mới đó là gì?

 • A. Đại Việt và Chăm-pa
 • B. Pa-gan và Chăm-pa
 • C. Su-khô-thay và Lạng Xạng
 • D. Mô-giô-pa-hit và Gia-ra
Câu 33
Mã câu hỏi: 31026

Hãy cho biết tên hai tướng tài của Giản Định hoàng đế?

 • A. Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân
 • B. Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Dị
 • C. Đặng Tất và Đặng Dung
 • D. Nguyễn Cảnh Chân và Nguyễn Cảnh Dị
Câu 34
Mã câu hỏi: 31027

Mục đích ra đời của các phường hội, thương hội là gì?

 • A. Cùng nhau trao đổi hàng hóa.
 • B. Cùng nhau sản xuất và buôn bán.
 • C. Tổ chức triển lãm giới thiệu hàng hóa của mình.
 • D. Tổ chức các hội chợ trao đổi hàng hóa.
Câu 35
Mã câu hỏi: 31028

“Đầu thần chưa rơi xuống xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?

 • A. Trần Quốc Tuấn
 • B. Trần Bình Trọng
 • C. Trần Quốc Toản
 • D. Trần Thủ Độ
Câu 36
Mã câu hỏi: 31029

 Sự giống nhau giữa vương quốc hồi giáo Đê-li và vương quốc Môn-gôn là gì?

 • A. Cùng theo đạo phật
 • B. Cùng theo đạo Hồi
 • C. Đều là vương triều của người nước ngoài
 • D. Đều là dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì
Câu 37
Mã câu hỏi: 31030

Bộ “Hình thư”, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới thời vua nào?

 • A. Lý Thái Tông (1042)
 • B. Lý Thái Tổ (1010)
 • C. Lý Thánh Tông (1054)
 • D. Lý Nhân Tông (1072)
Câu 38
Mã câu hỏi: 31031

Trong giáo lý của mình, Lu-thơ chủ trương vấn đề gì?

 • A. Lên án những hành vi của giáo hoàng
 • B. “Cứu vớt con người bằng lòng tin”
 • C. Chỉ trích giáo lý giả dối của giáo hội
 • D. Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội
Câu 39
Mã câu hỏi: 31032

Dương Tam Kha đã cướp ngôi của họ Ngô trong hoàn cảnh như thế nào?

 • A. Tình hình đất nước rối loạn, nguy cơ ngoại xâm.
 • B. Vua mới còn nhỏ, giao quyền chấp chính cho Dương Tam Kha.
 • C. Mâu thuẫn trong nội bộ triều đình gay gắt, tranh dành quyền lực.
 • D. Ngô Quyền mất, con còn trẻ không đủ uy tín và sức mạnh giữ vững chính quyền trung ương. Đất nước lâm vào tình trạng không ổn định.
Câu 40
Mã câu hỏi: 31033

Nông nô thường làm việc ở đâu?

 • A. Cày thuê ruộng đất của địa chủ
 • B. Trong các xưởng thủ công
 • C. Trong các cung điện hoặc các nhà quan
 • D. Trong các xí nghiệp, công trường

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ