Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Hóa 9 năm học 2018 - 2019 Trường THCS Phan Huy Chú

08/07/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (13 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 238000

Dãy chất gồm các oxit bazơ là:

 • A. CuO, NO, MgO, CaO.
 • B. CuO, CaO, MgO, Na2O.
 • C. CaO, CO2, K2O, Na2O.
 • D. K2O, FeO, P2O5, Mn2O7.
Câu 2
Mã câu hỏi: 238001

Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?

 • A. CO2 
 • B. SO2    
 • C. N2    
 • D. O3
Câu 3
Mã câu hỏi: 238002

Cho 0,1mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối  thu được là:

 • A. 20,4 g
 • B. 1,36 g       
 • C. 13,6 g    
 • D. 27,2 g
Câu 4
Mã câu hỏi: 238003

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ?

 • A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
 • B. BaO + H2O →  Ba(OH)2
 • C. Zn + H2SO4 → ZnSO+ H2
 • D. BaCl+ H2SO→ BaSO4 + 2HCl
Câu 5
Mã câu hỏi: 238004

Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau:

 • A. Sủi bọt khí, màu xanh của dung dịch nhạt dần.
 • B. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch đậm dần.
 • C. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, dung dịch không đổi màu.
 • D. Có một lớp đồng màu đỏ phủ lên đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần.
Câu 6
Mã câu hỏi: 238005

Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với:

 • A. Dung dịch NaOH dư     
 • B. Dung dịch H2SO4 loãng
 • C. Dung dịch HCl dư   
 • D. Dung dịch HNO3 loãng 
Câu 7
Mã câu hỏi: 238006

Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit là:

 • A. S, C, P.  
 • B. S, C, Cl2.   
 • C. C, P, Br2.   
 • D. C, Cl2, Br2.
Câu 8
Mã câu hỏi: 238007

X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65 %. X là nguyên tố:

 • A.    
 • B. S.         
 • C. N.      
 • D. P.
Câu 9
Mã câu hỏi: 238008

Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi nhúng một viên kẽm vào:

a. Dung dịch CuSO4

b. Dung dịch HCl

Câu 10
Mã câu hỏi: 238009

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết dung dịch các chất chứa trong các lọ bị mất nhãn sau:  HCl,  KOH,  NaNO3,  Na2SO4.

Câu 11
Mã câu hỏi: 238010

Hãy lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a. Al      +     Cl2     

b. Cu      +     AgNO3  →

c. Na2O  +     H2O   →

d. FeCl3  +    NaOH   →

Câu 12
Mã câu hỏi: 238011

Hoà tan hết 2,3g Na kim loại vào 97,8g nước. Hãy tính nồng độ % của dung dịch thu được sau phản ứng ?

Câu 13
Mã câu hỏi: 238012

Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Hãy tính thành phần % theo khối lượng của Cu và Zn lần lượt là:

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ