Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022 - Trường THPT Lê Qúy Đôn

15/04/2022 - Lượt xem: 33
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 229866

Tirixto có bao nhiêu dây dẫn ra?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 2
Mã câu hỏi: 229867

Khi dùng Tirixo cần quan tâm đến số liệu kĩ thuật nào sau đây?

 • A. Dòng điện định mức
 • B. Điện áp định mức
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 3
Mã câu hỏi: 229868

Triac có bao nhiêu điện cực?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 4
Mã câu hỏi: 229869

Triac được cực nào điều khiển?

 • A. A1
 • B. A2
 • C. G
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5
Mã câu hỏi: 229870

Điac được kích mở bằng cách nào?

 • A. Nâng cao điện áp đặt vào A1
 • B. Nâng cao điện áp đặt vào A2
 • C. Cực G điều khiển
 • D. Nâng cao điện áp đặt vào A1, A2
Câu 6
Mã câu hỏi: 229871

Khi triac cho dòng điện chạy từ A2 sang A1 thì cực nào đóng vai trò anot?

 • A. A1 đóng vai trò anot
 • B. A2 đóng vai trò anot
 • C. Cả A và B đều sai
 • D. Cả A và B đều đúng
Câu 7
Mã câu hỏi: 229872

Động cơ điện xoay chiều một pha được sử dụng rộng rãi trong những lĩnh vực nào?

 • A. Sản xuất
 • B. Đời sống
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 8
Mã câu hỏi: 229873

Trong các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ một pha, phương pháp nào được sử dụng?

 • A. Thay đổi số vòng dây
 • B. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ
 • C. Điều khiển tốc độ đưa vào động cơ
 • D. Cả B và C đều đúng
Câu 9
Mã câu hỏi: 229874

Cấu tạo đồng hồ vạn năng có que đỏ cắm ở cực nào?

 • A. Cực âm đồng hồ
 • B. Cực dương đồng hồ
 • C. Không quy định
 • D. Đáp án khác
Câu 10
Mã câu hỏi: 229875

Khi kiểm tra đồng hồ đo linh kiện, ta chập hai đầu que đo để hiệu chỉnh như thế nào?

 • A. Hiệu chỉnh về 0
 • B. Hiệu chỉnh về 10
 • C. Hiệu chỉnh về 100
 • D. Đáp án khác
Câu 11
Mã câu hỏi: 229876

Kĩ thuật điện tử đã thâm nhập và ứng dụng rộng rãi trong những lĩnh vực nào sau đây?

 • A. Mọi lĩnh vực của sản xuất
 • B. Mọi lĩnh vực của đời sống
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 12
Mã câu hỏi: 229877

Trong kĩ thuật điện tử, nhờ công nghệ mới giúp tăng yếu tố nào?

 • A. Tăng năng suất
 • B. Tăng chất lượng sản phẩm
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 13
Mã câu hỏi: 229878

Trong ngành luyện kim, quá trình nhiệt luyện bằng lò cảm ứng dùng dòng điện như thế nào?

 • A. Dòng điện âm tần
 • B. Dòng điện cao tần
 • C. Dòng điện trung tần
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 14
Mã câu hỏi: 229879

Chế tạo máy là ngành then chốt của loại hình công nghiệp nào?

 • A. Công nghiệp nhẹ
 • B. Công nghiệp nặng
 • C. Công nghiệp vừa
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 15
Mã câu hỏi: 229880

Điôt tiếp mặt thường dùng để làm gì?

 • A. Tách sóng
 • B. Trộn tần
 • C. Chỉnh lưu
 • D. Cả A và B đều đúng
Câu 16
Mã câu hỏi: 229881

Điôt nào dùng để ổn định điện áp một chiều?

 • A. Điôt chỉnh lưu
 • B. Điôt ổn áp
 • C. Điôt tiếp điểm
 • D. Điôt tiếp mặt
Câu 17
Mã câu hỏi: 229882

IC khuếch đại thuật toán là bộ khuếch đại dòng một chiều gồm bao nhiêu tầng?

 • A. 1 tầng
 • B. 2 tầng
 • C. 3 tầng
 • D. Nhiều tầng
Câu 18
Mã câu hỏi: 229883

IC khuếch đại thuật toán có mấy đầu ra?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 19
Mã câu hỏi: 229884

Trong kí hiệu của IC khuếch đại thuật toán, dấu ‘+’ được kí hiệu ở đầu nào?

 • A. Đầu vào đảo
 • B. Đầu vào không đảo
 • C. Đầu ra
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 20
Mã câu hỏi: 229885

Xung đa hài đối xứng có chu kì xung là bao nhiêu?

 • A. TX = 14RC
 • B. TX = 0,14RC
 • C. TX = 1,4RC
 • D. TX = 140RC
Câu 21
Mã câu hỏi: 229886

Bước nào thuộc thiết kế mạch nguyên lí?

 • A. Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế
 • B. Đưa ra một số phương án để thực hiện
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 22
Mã câu hỏi: 229887

Khi thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn sơ đồ nào?

 • A. Sơ đồ mạch chỉnh lưu dùng 1 điôt
 • B. Sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu
 • C. Sơ đồ mạch chỉnh lưu dùng 2 điôt
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 23
Mã câu hỏi: 229888

Đo triac bằng đồng hồ vạn năng dùng thang đo bằng bao nhiêu?

 • A. X1 Ω
 • B. X10 Ω
 • C. X100 Ω
 • D. Đáp án khác
Câu 24
Mã câu hỏi: 229889

Sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển có mấy khối?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 25
Mã câu hỏi: 229890

Theo chức năng, mạch điện tử điều khiển chia làm mấy loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 26
Mã câu hỏi: 229891

Theo công suất, mạch điện tử điều khiển có những loại nào?

 • A. Công suất nhỏ
 • B. Công suất lớn
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 27
Mã câu hỏi: 229892

Đâu là ứng dụng của mạch điều khiển tín hiệu về công dụng thông báo những thông tin cần thiets cho con người thực hiện theo lệnh?

 • A. Đèn tín hiệu giao thông
 • B. Điện áp cao
 • C. Biển hiệu quảng cáo
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 28
Mã câu hỏi: 229893

Sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu có những khối nào?

 • A. Khối nhận lệnh
 • B. Khối xử lí
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 29
Mã câu hỏi: 229894

Tranzito kí hiệu 2SA xxxx. Hãy cho biết S nghĩa gì?

 • A. Là tên đặt bất kì
 • B. Là chất bán dẫn
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 30
Mã câu hỏi: 229895

Tranzito kí hiệu 2SD xxxx. Hãy cho biết D nghĩa là gì?

 • A. Tranzito cao tần loại NPN
 • B. Tranzito cao tần loại PNP
 • C. Tranzito âm tần loại PNP
 • D. Tranzito âm tần loại NPN
Câu 31
Mã câu hỏi: 229896

Ở cấu tạo của Tranzito giữa cực B với cực C là bao nhiêu tiếp giáp?

 • A. 1 tiếp giáp P – N
 • B. 2 tiếp giáp P – N
 • C. 3 tiếp giáp P – N
 • D. Đáp án khác
Câu 32
Mã câu hỏi: 229897

Đâu là ứng dụng của mạch điện tử điều khiển?

 • A. Vệ tinh vinasat 1
 • B. Tàu vũ trụ con thoi
 • C. Động cơ bước
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 33
Mã câu hỏi: 229898

Chọn đáp án sai: Thiết bị nào sau đây không thuộc ứng dụng mạch điện tử điều khiển?

 • A. Máy giặt
 • B. Nồi cơm điện
 • C. Máy tính
 • D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 34
Mã câu hỏi: 229899

Động cơ bước được ứng dụng ở đâu?

 • A. Trong Rôbot
 • B. Trong cơ cấu lái của máy bay để xác định phương và chiều
 • C. Cả 2 đáp án trên đều đúng
 • D. Cả 2 đáp án trên đều sai
Câu 35
Mã câu hỏi: 229900

Sự thay đổi trạng thái của tín hiệu đó là gì?

 • A. Thay đổi tắt, sáng của đèn giao thông
 • B. Tiếng còi báo động khi gặp sự cố
 • C. Hàng chữ chạy của các bảng quảng cáo
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 36
Mã câu hỏi: 229901

Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu là gì?

 • A. Thông báo tình trạng thiết bị khi gặp sự cố.
 • B. Thông báo những thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh.
 • C. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử.
 • D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 37
Mã câu hỏi: 229902

Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số, người ta thay đổi yếu tố nào?

 • A. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp
 • B. Thay đổi tần số, thay đổi điện áp
 • C. Giữ nguyên tần số, thay đổi điện áp
 • D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp
Câu 38
Mã câu hỏi: 229903

Biến trở VR có liên hệ gì với Triac?

 • A. Khi VR giảm, Triac dẫn nhiều
 • B. Khi VR giảm, Triac dẫn ít
 • C. Khi VR tăng, Triac dẫn nhiều
 • D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 39
Mã câu hỏi: 229904

Kĩ thuật điện tử giúp chế tạo thiết bị nào?

 • A. Thám hiểm trên Sao hỏa
 • B. Thám hiểm trên Mặt trăng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 40
Mã câu hỏi: 229905

Cho điện trở màu có các vạch màu: đỏ, cam, nâu, nhũ vàng. Trị số điện trở là bao nhiêu?

 • A. 230 (Ω) ± 5%
 • B. 23 (Ω) ± 5%
 • C. 23 (Ω) ± 10%
 • D. 230 (Ω) ± 10%

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ