Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 9 năm 2021 Trường THCS Kim Đồng

15/04/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 66524

Lựa chọn các từ thích hợp điền vào chỗ trống (1) và (2): Không gian xung quanh (1)… xung quanh dòng điện tồn tại một (2)…

 • A. (1) điện tích ; (2) điện trường
 • B. (1) điện cực  ; (2) điện trường
 • C. (1) máy phát điện ; (2) điện trường
 • D. (1) nam châm ; (2) từ trường
Câu 2
Mã câu hỏi: 66525

Trong hình vẽ , hãy xác định đúng chiều của các đường sức từ?

 • A. Đường sức từ có chiều đi ra khỏi cực Bắc, đi vào cực Nam của nam châm
 • B. Đường sức từ có chiều đi ra khỏi cực Nam, đi vào cực Bắc của nam châm
 • C. Đường sức từ có chiều đi ra khỏi cực Nam
 • D. Đường sức từ có chiều đi vào cực Bắc của nam châm
Câu 3
Mã câu hỏi: 66526

Muốn nam châm có từ trường mạnh lên thì làm thế nào? Chọn câu đúng nhất.

 • A. tăng cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây 
 • B.  tăng số vòng của cuộn dây
 • C. Cả 2 cách trên
 • D. từ trường nam châm cố định không thể thay đổi
Câu 4
Mã câu hỏi: 66527

Muốn nam châm điện mất hết từ tính thì làm thế nào? Chọn câu trả lời đúng.

 • A. ngắt nguồn điện
 • B. giảm cường độ dòng điện chạy qua nam châm
 • C. ngắt dòng điện chạy qua nam châm
 • D. tăng cường độ dòng điện chạy qua nam châm
Câu 5
Mã câu hỏi: 66528

Trong hình vẽ, khung dây có dòng điện sẽ quay như thế nào?

 • A. từ D đến C
 • B. từ D đến A
 • C. từ B đến A
 • D. từ B đến D
Câu 6
Mã câu hỏi: 66529

Kết luận nào sau đây luôn luôn đúng? Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ.

 • A. i > r
 • B.  i < r
 • C. i = r
 • D. i = 2r
Câu 7
Mã câu hỏi: 66530

Góc tới là bao nhiêu khi:

Chiếu một tia sáng từ không khí sang nước theo phương hợp với mặt phân cách giữa hai môi trường. Góc khúc xạ có độ lớn 00

 • A. 900
 • B.  600
 • C. 300
 • D. 00
Câu 8
Mã câu hỏi: 66531

Hãy chọn câu phát biểu đúng. Chiếu chùm tia sáng đi qua tiêu điểm F của thấu kính hội tụ thì chùm tia ló

 • A. Chùm song song với trục chính của thấu kính
 • B. Chùm hội tụ tại tiêu điểm F’ của thấu kính
 • C. Chùm phân kỳ
 • D.

  Chùm tia bất kỳ

   

Câu 9
Mã câu hỏi: 66532

Chọn câu trả lời đúng? A’B’ là ảnh ảo của vật AB qua thấu kính hội tụ. Ảnh và vật như thế nào? 

 • A. ảnh và vật nằm cùng một phía đối với thấu kính
 • B. ảnh cùng chiều với vật
 • C. ảnh cao hơn vật
 • D. cả 3 câu trả lời A, B, C đều đúng.
Câu 10
Mã câu hỏi: 66533

Tia sáng nào sau đây đã truyền sai khi qua thấu kính hội tụ ?

 • A. tia tới khi qua quang tâm, tia ló truyền khúc xạ xuống dưới.
 • B. tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm F’
 • C. tia tới đi qua tiêu điểm F, tia ló song song với trục chính
 • D.  tia tới trùng với trục chính, tia ló truyền thẳng.
Câu 11
Mã câu hỏi: 66534

Tia sáng nào sau đây đã truyền sai khi qua thấu kính hội tụ ?

 • A. tia tới khi qua quang tâm, tia ló truyền khúc xạ xuống dưới.
 • B. tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua tiêu điểm F’
 • C. tia tới đi qua tiêu điểm F, tia ló song song với trục chính
 • D. tia tới trùng với trục chính, tia ló truyền thẳng.
Câu 12
Mã câu hỏi: 66535

Điều nào là không đúng khi nói về ảnh được tạo ra bởi thấu kính hội tụ?

 • A. vật đặt ở rất xa, cho ảnh ở tiêu điểm F
 • B. vật đặt trong khoảng OF cho ảnh ảo
 • C. vật đặt trong, ngoài khoảng OF cho ảnh ảo hay ảnh thật tùy vị trí
 • D.  vật đặt ở khoảng 2F cho ảnh thật.
Câu 13
Mã câu hỏi: 66536

Chọn một đáp án đúng nhất trong các phát biểu sau?

 • A. ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ luôn là ảnh thật
 • B. ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ luôn lớn hơn vật
 • C. ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ luôn ngược chiều với vật
 • D. vật sáng đặt trước thấu kính phân kỳ ở mọi vị trí đều cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.
Câu 14
Mã câu hỏi: 66537

Kết quả nào sau đây là hợp lý? Chiếu một tia sáng từ không khí sang nước với góc tới là 600

 • A. Góc khúc xạ r = 600
 • B. Góc khúc xạ r = 40030’
 • C. Góc khúc xạ r = 00
 • D. Góc khúc xạ r = 700
Câu 15
Mã câu hỏi: 66538

Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ (TKHT) có tiêu cự f và cách thấu kính (TK) khoảng OA cho ảnh ảo A’B’ ngược chiều và cao bằng vật AB.

Điều nào sau đây là đúng nhất?

 • A. OA = f
 • B. OA = 2f
 • C. OA > f
 • D. OA < f
Câu 16
Mã câu hỏi: 66539

Đặt vật sáng AB được đặt vuông góc với chục chính của TKHT có f = 16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính bao nhiêu?

 • A. 8cm
 • B. 16cm
 • C.  32cm
 • D. 48cm
Câu 17
Mã câu hỏi: 66540

Trường hợp xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là

 • A. cho thanh nam châm đứng yên trước cuộn dây
 • B. cho cuộn dây đứng yên trước thanh nam châm
 • C. cho cuộn dây chuyển động lại gần thanh nam châm
 • D. khi giữ cho từ trường xuyên qua tiết diện của cuộn dây kín không thay đổi.
Câu 18
Mã câu hỏi: 66541

Điều nào đúng khi nói về cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều?

 • A. máy phát điện xoay chiều là có hai thành phần cơ bản: nam châm và cuộn dây dẫn
 • B. nam châm là phần tạo ra từ trường, cuộn dây dẫn là phần trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng
 • C. phần đứng yên gọi là stato, phần chuyển động gọi là rôto
 • D. tất cả các kết luận trên.
Câu 19
Mã câu hỏi: 66542

Dòng điện xoay chiều có tác dụng gì? Hãy chỉ ra kết luận không chính xác:

 • A.  tác dụng nhiệt và tác dụng hóa học
 • B. tác dụng quang
 • C. tác dụng từ
 • D. tác dụng sinh lý.
Câu 20
Mã câu hỏi: 66543

Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện trong thực tế người ta thường dùng cách nào?

 • A. giảm điện trở của dây dẫn
 • B. giảm công suất của nguồn điện
 • C. tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện
 • D. tăng tiết diện của dây dẫn.     
Câu 21
Mã câu hỏi: 66544

Máy biến thế không thể hoạt động được với hiệu điện thế U (nguồn điện E)  nào?

 • A. hiệu điện thế 1 chiều
 • B. hiệu điện thế nhỏ
 • C. hiệu điện thế lớn
 • D. hiệu điện thế xoay chiều.
Câu 22
Mã câu hỏi: 66545

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính phân kỳ 20cm cho 1 ảnh thật cách thấu kính 10cm. Tiêu cự của thấu kính là:

 • A.  f = 20cm
 • B. f = 15cm
 • C. f = 12cm
 • D. f = 10cm          
Câu 23
Mã câu hỏi: 66546

Một vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f = 12cm cho 1 ảnh thật cách thấu kính 36cm. vật sáng đặt cách thấu kính là:

 • A. d = 36cm
 • B.  d = 30cm
 • C. d = 24cm
 • D. d = 18cm
Câu 24
Mã câu hỏi: 66547

Chọn cách vẽ đúng trên hình sau:

 • A. Hình A và B
 • B. Hình B
 • C. Hình B và C
 • D. Hình C
Câu 25
Mã câu hỏi: 66548

Thấu kính sẽ cho ảnh ảo trong trường hợp nào dưới đây?

Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, ban đầu đặt cách thấu kính 1 khoảng bằng hai lần tiêu cự (2f). Từ một vị trí ban đầu

 • A. dịch vật 1 khoảng f/2 lại gần thấu kính
 • B. dịch vật 1 khoảng f/2 ra xa thấu kính
 • C. dịch thấu kính 1 khoảng 3f/2 lại gần vật
 • D. dịch thấu kính 1 khoảng 3f/2 ra xa vật.
Câu 26
Mã câu hỏi: 66549

Chọn câu trả lời đúng nhất: Chiếu một chùm tia sáng song song ∆ vào thấu kính phân kỳ TKPK thì chùm tia ló có đặc điểm nào sau đây? 

 • A. Chùm tia ló cũng cũng là chùm song song.
 • B. Chùm tia ló là chùm hội tụ .
 • C. Chùm tia ló là chùm phân kỳ
 • D. Chùm tia ló là chùm phân kỳ, đường kéo dài của các tia ló cắt nhau tại tiêu điểm của thấu kính.
Câu 27
Mã câu hỏi: 66550

Đặt 1 vật sáng AB vuông góc với trục chính ∆ của thấu kính phân kỳ. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính có độ cao như thế nào?

 • A. Lớn hơn vật
 • B. Nhỏ hơn vật
 • C. Bằng vật
 • D. Chỉ bằng 1 nửa vật.
Câu 28
Mã câu hỏi: 66551

Trong sự khúc xạ ánh sáng, phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng
 • B. khi góc tới giảm thì góc khúc xạ cũng giảm
 • C. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng giảm
 • D. khi góc tới bằng 00 thì góc khúc xạ cũng bằng 00
Câu 29
Mã câu hỏi: 66552

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 3000 vòng, cuộn thứ cấp 150 vòng khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là

 • A. 220V
 • B.  11V
 • C. 22V
 • D.  240V
Câu 30
Mã câu hỏi: 66553

Người ta truyền tải công suất điện P bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω  thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải  điện là 0,5kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10kV. Công suất điện P bằng:

 • A. 100000W
 • B.  20000kW
 • C. 30000kW             
 • D. 80000kW

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ