Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Trịnh Hoài Đức

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 71289

Sinh vật nào dưới đây có thể đứng liền sau bọ ngựa trong một chuỗi thức ăn?

 • A. Rắn
 • B. Thỏ
 • C. Sâu ăn lá
 • D. Hà mã
Câu 2
Mã câu hỏi: 71290

Trong một hệ sinh thái, sinh vật nào dưới đây là sinh vật phân giải?

 • A. Nấm rơm
 • B. Vi khuẩn hoại sinh
 • C. Giun đất
 • D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 3
Mã câu hỏi: 71291

Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào dưới đây có khả năng tự dưỡng?

 • A. Động vật
 • B. Nấm
 • C. Thực vật
 • D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 4
Mã câu hỏi: 71292

Loài động vật nào dưới đây thường hoạt động chủ yếu vào ban đêm?

 • A. Thằn lằn
 • B. Ong mật
 • C. Chim sáo
 • D. Ếch đồng
Câu 5
Mã câu hỏi: 71293

Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Trong quần xã sinh vật, … phản ánh tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát.

 • A. độ thường gặp
 • B. độ đa dạng
 • C. loài ưu thế
 • D. độ nhiều
Câu 6
Mã câu hỏi: 71294

Cây nào dưới đây là loài đặc trưng ở vùng đồi Phú Thọ?

 • A. Cây thông
 • B. Cây cọ
 • C. Cây hồi
 • D. Cây quế
Câu 7
Mã câu hỏi: 71295

Những nước có tháp dân số dạng đáy lớn, đỉnh nhọn và bé có điểm đặc trưng nào sau đây?

 • A. Có tỉ lệ trẻ em sinh ra hằng năm nhiều
 • B. Có tỉ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cao
 • C. Có tỉ lệ người già thấp
 • D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 8
Mã câu hỏi: 71296

Đặc điểm nào dưới đây có ở cả quần thể sinh vật và quần thể người?

 • A. Văn hoá
 • B. Hôn nhân
 • C. Mật độ
 • D. Giáo dục
Câu 9
Mã câu hỏi: 71297

Nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc là?

 • A. từ 65 tuổi trở lên.
 • B. từ 85 tuổi trở lên. 
 • C. từ 50 tuổi trở lên.
 • D. từ 80 tuổi trở lên.
Câu 10
Mã câu hỏi: 71298

Trong số các động vật dưới đây, động vật nào có số lượng cá thể trong mỗi quần thể bé nhất?

 • A. Chuột đồng
 • B. Linh cẩu
 • C. Cầy hương
 • D. Gấu trắng
Câu 11
Mã câu hỏi: 71299

Tỉ lệ giới tính là?

 • A. tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực/cá thể cái hoặc cá thể cái/cá thể đực.
 • B. tỉ lệ số lượng cá thể đực/cá thể cái trong mỗi lứa tuổi của quần thể.
 • C. tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực/cá thể cái.
 • D. tỉ lệ giữa số lượng cá thể cái/cá thể đực.
Câu 12
Mã câu hỏi: 71300

Tập hợp nào dưới đây là một quần thể sinh vật?

 • A. Tập hợp những con gà được nuôi nhốt trong lồng.
 • B. Tập hợp những con cá chép sống trong một ao
 • C. Tập hợp những con chuột sống trên một cánh đồng
 • D. Tập hợp những con chim sống trên một ngọn đồi
Câu 13
Mã câu hỏi: 71301

Hiện tượng liền rễ có ở loài thực vật nào dưới đây?

 • A. Thông nhựa
 • B. Bạch đàn
 • C. Vàng tâm
 • D. Trâm bầu
Câu 14
Mã câu hỏi: 71302

Hiện tượng vi khuẩn lam sống trong nốt sần của rễ cây họ Đậu phản ánh mối quan hệ?

 • A. hội sinh.
 • B. kí sinh.
 • C. hợp tác.
 • D. cộng sinh.
Câu 15
Mã câu hỏi: 71303

Ví dụ nào dưới đây phản ánh mối quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác ?

 • A. Địa y sống bám trên thân cây gỗ
 • B. Giun đũa sống trong ruột người
 • C. Cá hề sống cùng với san hô
 • D. Thỏ ăn cỏ
Câu 16
Mã câu hỏi: 71304

Động vật nào dưới đây không có lối sống bầy đàn?

 • A. Báo gấm
 • B. Linh dương
 • C. Voi
 • D. Tinh tinh
Câu 17
Mã câu hỏi: 71305

Trường hợp nào dưới đây phản ánh mối quan hệ nửa kí sinh?

 • A. Cây tơ hồng sống trên thân cây gỗ
 • B. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ
 • C. Cây phong lan sống trên thân cây gỗ
 • D. Cây dương xỉ sống trên thân cây gỗ
Câu 18
Mã câu hỏi: 71306

Trong các mối quan hệ dưới đây, mối quan hệ nào có ở hầu hết mọi loài sinh vật?

 • A. Kí sinh
 • B. Hội sinh
 • C. Cạnh tranh
 • D. Cộng sinh
Câu 19
Mã câu hỏi: 71307

Loài thực vật nào dưới đây có lối sống quần tụ?

 • A. Ổi
 • B. Tre
 • C. Bàng
 • D. Cau
Câu 20
Mã câu hỏi: 71308

Trong mối quan hệ nào dưới đây, cả hai bên có thể cùng bị hại?

 • A. Hội sinh
 • B. Hợp tác
 • C. Sinh vật này ăn sinh vật khác
 • D. Cạnh tranh
Câu 21
Mã câu hỏi: 71309

Dựa vào ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

 • A. Ráy
 • B. Rau bợ
 • C. Thài lài
 • D. Thuốc bỏng
Câu 22
Mã câu hỏi: 71310

Động vật nào dưới đây thường sống ở nơi khô nóng?

 • A. thằn lằn bóng đuôi dài
 • B. Ốc sên
 • C. Ễnh ương
 • D. Giun đất
Câu 23
Mã câu hỏi: 71311

Cây nào dưới đây có khả năng chịu hạn?

 • A. Dứa gai
 • B. Thuốc bỏng
 • C. Xương rồng
 • D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 24
Mã câu hỏi: 71312

Cây nào dưới đây vừa ưa ẩm, vừa ưa sáng?

 • A. Ráy
 • B. Thài lài
 • C. Lúa nước
 • D. Tất cả các phương án.
Câu 25
Mã câu hỏi: 71313

Sinh vật nào dưới đây là sinh vật biến nhiệt?

 • A. Kì nhông
 • B. Cà chua
 • C. Ếch cây
 • D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 26
Mã câu hỏi: 71314

Xà cừ được xếp vào nhóm nào sau đây?

 • A. Cây ưa sáng
 • B. Cây ưa ẩm
 • C. Cây chịu hạn
 • D. Cây ưa bóng
Câu 27
Mã câu hỏi: 71315

Hiện tượng tỉa cành tự nhiên cho thấy rõ nhất vai trò của nhân tố nào đối với đời sống của sinh vật?

 • A. Độ pH
 • B. Độ ẩm
 • C. Nhiệt độ
 • D. Ánh sáng
Câu 28
Mã câu hỏi: 71316

Sinh vật nào dưới đây không sống trong môi trường đất – không khí ?

 • A. Giun đất
 • B. Cây bưởi
 • C. Chim én
 • D. Chó
Câu 29
Mã câu hỏi: 71317

Trong các nhân tố sinh thái dưới đây, nhân tố nào ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự tồn vong của sinh vật ?

 • A. Độ ẩm
 • B. Tốc độ gió
 • C. Con người
 • D. Các sinh vật khác
Câu 30
Mã câu hỏi: 71318

Cây nào dưới đây thường mọc ở nơi quang đãng?

 • A. Vạn niên thanh
 • B. Khoai môn
 • C. Hoàng tinh
 • D. Phi lao

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ