Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Toán 4 năm 2021-2022 Trường tiểu học Trần Quốc Toản

15/04/2022 - Lượt xem: 19
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 451

Tính giá trị biểu thức: (40136 - 12892) x 3

 • A. 1460
 • B.  2460
 • C. 72622
 • D. 81732 
Câu 2
Mã câu hỏi: 452

Chữ số 9 trong số 56931 thuộc hàng nào?

 • A. Hàng chục nghìn
 • B. Hàng nghìn
 • C. Hàng trăm
 • D. Hàng chục
Câu 3
Mã câu hỏi: 453

Giá trị của chữ số 5 trong số 85246 là:

 • A. 50
 • B. 500
 • C. 5000
 • D. 50000
Câu 4
Mã câu hỏi: 454

Số tròn chục liền trước số một trăm nghìn viết là:

 • A. 99999
 • B. 99990
 • C. 99900
 • D. 100010
Câu 5
Mã câu hỏi: 455

Biểu thức có chứa một chữ gồm có:

 • A. Các số
 • B. Dấu tính
 • C.  Một chữ
 • D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 6
Mã câu hỏi: 456

Giá trị của biểu thức 75 - a với a = 18 là:

 • A.  57
 • B. 67
 • C. 83
 • D. 93
Câu 7
Mã câu hỏi: 457

Giá trị của biểu thức 375 + 254 × c với c = 9 là

 • A. 2561
 • B. 2650
 • C. 2661
 • D. 2587
Câu 8
Mã câu hỏi: 458

Số chẵn lớn nhất có sáu chữ số đọc là:

 • A. Chín trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi tư
 • B. Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi
 • C. Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín
 • D. Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám
Câu 9
Mã câu hỏi: 459

 Từ năm 701 đến năm 800 là thế kỉ nào?

 • A. Thế kỷ V
 • B. Thế kỷ VII
 • C. Thế kỷ VI
 • D. Thế kỷ VIII
Câu 10
Mã câu hỏi: 460

Điền vào chỗ chấm: 3 phút 3 giây = … giây.

 • A. 33
 • B. 103
 • C. 183
 • D. 303
Câu 11
Mã câu hỏi: 461

Cho hình vẽ như bên dưới:

Trong hình vẽ trên có:

 • A. 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc vuông
 • B. 1 góc tù, 2 góc nhọn
 • C.  1 góc vuông, 2 góc tù
 • D.  1 góc vuông, 2 góc nhọn
Câu 12
Mã câu hỏi: 462

Cho hình vẽ như sau:

Số góc nhọn có trong hình vẽ trên là:

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7
Câu 13
Mã câu hỏi: 463

Tổng của số chẵn lớn nhất có 5 chữ số và số lẻ bé nhất có 5 chữ số là:

 • A. 109998
 • B. 109999
 • C. 110000
 • D. 110001
Câu 14
Mã câu hỏi: 464

Nhà bác Lan vụ trước thu hoạch được 2135kg thóc, vụ sau thu hoạch được nhiều hơn vụ trước 230kg thóc. Vậy cả hai vụ nhà bác Lan thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

 • A. 45 tạ
 • B. 46 tạ
 • C. 44 tạ
 • D. 47 tạ
Câu 15
Mã câu hỏi: 465

Thùng thứ nhất chứa 450 lít dầu. Nếu chuyển 48 lít dầu từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất thì hai thùng có số dầu bằng nhau. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

 • A. 498 lít
 • B. 528 lít
 • C. 536 lít
 • D.  546 lít 
Câu 16
Mã câu hỏi: 466

Tìm y biết: y + 32487 = 63048 - 2827.

 • A. y = 27743
 • B. y = 92718
 • C.  y = 92708
 • D.  y = 27734
Câu 17
Mã câu hỏi: 467

Quận Cầu Giấy trồng được 13625 cây xanh. Quận Đống Đa trồng ít hơn quận Cầu Giấy là 780 cây. Vậy cả hai quận trồng được bao nhiêu cây?

 • A. 24470 cây
 • B. 27470 cây
 • C. 26470 cây
 • D. 25470 cây
Câu 18
Mã câu hỏi: 468

Tìm x biết: 45 + (1234 + x) = 1234 + (45 + 120)

 • A. x = 120
 • B. x = 125
 • C.  x = 145
 • D. x = 165
Câu 19
Mã câu hỏi: 469

Trong hình dưới có bao nhiêu cặp cạnh vuông góc với nhau?

 • A. 1 cặp
 • B. 2 cặp
 • C.  3 cặp
 • D. 4 cặp 
Câu 20
Mã câu hỏi: 470

Công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó là:

 • A. Số bé = (tổng – hiệu) : 2
 • B. Số lớn = (tổng + hiệu) : 2
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ