Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Toán 4 năm 2021-2022 Trường tiểu học Kim Đồng

15/04/2022 - Lượt xem: 20
Chia sẻ:
Đánh giá: 0.9 - 50 Lượt
Câu hỏi (20 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 431

Tính giá  trị biểu thức 149 + 608 : 8

 • A. 252
 • B. 125
 • C. 225
 • D. 215
Câu 2
Mã câu hỏi: 432

Một miềng đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng là 30m. Chiều dài hơn chiều rộng 16m. Tìm chiều dài và chiều rộng miếng đất đó? 

 • A. Chiều dài: 23m; chiều rộng: 7m
 • B. Chiều dài: 20m; chiều rộng: 7m
 • C. Chiều dài: 23m; chiều rộng: 8m
 • D. Chiều dài: 20m; chiều rộng: 8m
Câu 3
Mã câu hỏi: 433

Gia đình bác Hà năm đầu thu hoạch được 60 tạ thóc. Năm thứ hai bác Hà thu hoạch bằng \(\frac{1}{2}\) năm đầu, năm thứ ba thu hoạch gấp đôi năm đầu. Hỏi trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch bao nhiêu tạ.

 • A. 60 tạ
 • B. 70 tạ
 • C. 80 tạ
 • D. 90 tạ
Câu 4
Mã câu hỏi: 434

Tìm x, biết x – 2012 = 2532 

 • A. 4544
 • B. 5444
 • C. 4454
 • D. 4445
Câu 5
Mã câu hỏi: 435

Số 56128 được đọc là:

 • A. Năm sáu nghìn một trăm hai mươi tám
 • B. Năm mươi sáu nghìn một trăm hai mươi tám
 • C. Năm mươi sáu nghìn một trăm hai tám
 • D. Năm sáu nghìn một trăm hai tám
Câu 6
Mã câu hỏi: 436

Cho: 8 tấn 8kg = ... kg.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 • A. 88
 • B. 808
 • C. 880
 • D. 8008 
Câu 7
Mã câu hỏi: 437

Giá trị của chữ số 6 trong số 8 365 927 là:

 • A. 6 000 000
 • B. 600 000
 • C. 60 000
 • D. 6000 
Câu 8
Mã câu hỏi: 438

Số gồm hai tỉ và năm trăm nghìn có số chữ số 0 là:

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 8
 • D. 9
Câu 9
Mã câu hỏi: 439

Tìm số tự nhiên x, biết: x < 8.

 • A. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
 • B. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
 • C. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
 • D. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
Câu 10
Mã câu hỏi: 440

Cho x là số liền sau của số 2016 và y là số liền trước của số 2018. Hãy so sánh x và y.

 • A. x = y
 • B. x < y
 • C. x > y
 • D. Không so sánh được
Câu 11
Mã câu hỏi: 441

Cho: 7 tấn = … kg .  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 • A. 70
 • B. 700
 • C. 7000
 • D. 70000 
Câu 12
Mã câu hỏi: 442

Hãy điền số thích hợp vào chô trống: 5 tạ 8kg = ..... kg

 • A. 5008
 • B. 5800
 • C. 580
 • D. 508
Câu 13
Mã câu hỏi: 443

Cho 5 bao gạo giống nhau cân được 235kg. Vậy 8 bao gạo như vậy là nặng bao nhiêu kg?

 • A. 376kg
 • B. 366kg
 • C. 356kg
 • D. 386kg
Câu 14
Mã câu hỏi: 444

Trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là:

 • A. 1002
 • B. 1001
 • C. 1000
 • D. 999 
Câu 15
Mã câu hỏi: 445

Trong hình chữ nhật dưới đây có bao nhiêu cặp cạnh song song với nhau?

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 2
Câu 16
Mã câu hỏi: 446

Giá thứ nhất có 1836 quyển sách. Giá thứ hai có 2185 quyển sách. Vậy cả hai giá có tất cả bao nhiêu quyển sách?

 • A. 4031 quyển sách
 • B. 4221 quyển sách
 • C. 4021 quyển sách
 • D. 4121 quyển sách
Câu 17
Mã câu hỏi: 447

Tìm x, biết: x - 3268 = 5735

 • A. 9003
 • B. 9001
 • C. 9004
 • D. 9002
Câu 18
Mã câu hỏi: 448

Tìm y biết: y + 32487 = 63048 - 2827.

 • A. y = 27743
 • B. y = 92718
 • C. y = 92708
 • D. y = 27734 
Câu 19
Mã câu hỏi: 449

Một nhà máy trong hai tháng sản xuất được 38675kg đường. Biết tháng thứ nhất nếu sản xuất thêm 238kg thì sẽ sản xuất được 20 tấn đường. Hỏi tháng thứ hai nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

 • A. 18437kg
 • B. 18913kg
 • C. 18675kg
 • D. 19762kg 
Câu 20
Mã câu hỏi: 450

Cho a = 23658, b = 57291 và c = 33608 thì biểu thức a + b - c có giá trị là:

 • A. 47371
 • B. 47361
 • C. 47351
 • D. 47341 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ