Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Sinh học 6 năm 2020 - Trường THCS Trần Nhân Tông

15/04/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 13192

Căn cứ vào hình dạng bên ngoài, người ta chia rễ làm 2 loại nào?

 • A. Rễ cọc và rễ chùm
 • B. Rễ thở và rễ móc
 • C. Rễ chính và rễ con 
 • D. Rễ củ và rễ giác mút
Câu 2
Mã câu hỏi: 13193

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào toàn là cây rễ chùm?

 • A. Ngô, hành, lúa, xả
 • B. Cam, lúa, ngô, ớt
 • C. Dừa, cải, nhãn, hành
 • D. Chuối, tỏi tây, sầu riêng, đậu
Câu 3
Mã câu hỏi: 13194

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây nào toàn là cây lâu năm?

 • A. Mướp, tràm, mận, ổi 
 • B. Phượng, bàng, tràm, mít
 • C. Lim, đay, chuối, mía
 • D. Bằng lăng, bí ngô, mồng tơi, ớt
Câu 4
Mã câu hỏi: 13195

Cấu tạo trong trụ giữa của thân non gồm những bộ phận nào?

 • A. Thịt vỏ và mạch rây
 • B. Thịt vỏ và ruột
 • C. Mạch rây và mạch gỗ, ruột
 • D. Vỏ và mạch gỗ
Câu 5
Mã câu hỏi: 13196

Rễ cây hút nước và muối khoáng nhờ bộ phận nào?

 • A. Miền trưởng thành
 • B. Miền sinh trưởng
 • C. Miền chóp rễ
 • D. Các lông hút
Câu 6
Mã câu hỏi: 13197

Chức năng của mạch gỗ là gì?

 • A. Vận chuyển cấc chất
 • B. Vận chuyển nước và muối khoáng
 • C. Vận chuyển các chất hưu cơ
 • D. Cả a,b,c đều đúng
Câu 7
Mã câu hỏi: 13198

Chồi ngọn mọc ở vị trí nào trên thân?

 • A. Ngọn cành
 • B. Nách lá
 • C. Ngọn thân
 • D. Ngọn cành hoặc ngọn thân
Câu 8
Mã câu hỏi: 13199

Cấu tạo ngoài của thân cây gồm những bộ phận nào?

 • A. Thân chính, cành
 • B. Chồi ngọn, chồi nách
 • C. Thân chính, chồi hoa, chồi lá
 • D. Cả a, b
Câu 9
Mã câu hỏi: 13200

Cây nào sau đây có thân leo?

 • A. Cây ớt
 • B. Cây dừa
 • C. Cây mướp
 • D. Cây rau má
Câu 10
Mã câu hỏi: 13201

Bộ phận nào đóng vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

 • A. Lục lạp
 • B. Nhân
 • C. Không bào
 • D. Tế bào chất
Câu 11
Mã câu hỏi: 13202

Vì sao miền hút là miền quan trọng nhất của rễ?

 • A. Có mạch gỗ và mạch rây có khả năng vận chuyển các chất
 • B. Ruột có thể chứa các chất dự trữ
 • C. Có cấu tạo phù hợp với việc hút nước và muối khoáng
 • D. Được cấu tạo bởi vỏ và trụ giữa
Câu 12
Mã câu hỏi: 13203

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có rễ cọc?

 • A. Cây xoài, cây ớt, cây đậu, cây hoa hồng
 • B. Cây dừa, cây lúa, cây ngô
 • C. Cây bưởi, cây cà chua, cây hành, cây cải
 • D. Cây táo, cây mít, cây cà, cây lúa
Câu 13
Mã câu hỏi: 13204

Nhóm cây nào dưới đây toàn cây thân rễ?

 • A. Su hào, cây tỏi, cây cà rốt
 • B. Khoai tây, cà chua, cải củ
 • C. Cây dong ta, cây cải, cây gừng
 • D. Cây gừng, nghệ, dong ta
Câu 14
Mã câu hỏi: 13205

Nhóm cây nào dưới đây áp dụng biện pháp ngắt ngọn?

 • A. Cây bạch đàn, cây mít, cây đay
 • B. Gỗ lim, cây xà cừ, cây cao su
 • C. Cây rau muống, cây mồng tơi, cây bí ngô
 • D. Cây đậu ván, cây đay, cây cà phê
Câu 15
Mã câu hỏi: 13206

Chức năng của mạch rây là gì?

 • A. Vận chuyển chất hữu cơ
 • B. Vận chuyển nước
 • C. Vận chuyển muối khoáng
 • D. Cả A, B và C
Câu 16
Mã câu hỏi: 13207

Vật nào dưới đây không phải là vật sống?

 • A. Cây chuối
 • B. Con dao
 • C. Con gà
 • D. Cây đào
Câu 17
Mã câu hỏi: 13208

Các bộ phận chính của kính hiển vi gồm những bộ phận nào?

 • A. chân kính, ống kính,bàn kính
 • B. chân kính,thân kính, bàn kính
 • C. thân kính, ống kính, bàn kính
 • D. chân kính, ốc điều chỉnh, bàn kính
Câu 18
Mã câu hỏi: 13209

Màng sinh chất có chức năng gì?

 • A. bao bọc ngoài chất tế bào
 • B. làm cho tế bào có hình dạng nhất định
 • C. điều khiển hoạt động sống của tế bào
 • D. chứa dịch tế bào
Câu 19
Mã câu hỏi: 13210

Tế bào được sinh ra rồi lớn lên, đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con, đó là quá trình gì?

 • A. phân chia
 • B. phân sinh
 • C. phân bào
 • D. lớn lên
Câu 20
Mã câu hỏi: 13211

Các tế bào ở loại mô nào khi lớn lên, phân chia giúp cây lớn lên và phát triển?

 • A. Mô nâng đỡ
 • B. Mô phân sinh ngọn
 • C. Mô mềm
 • D. Loại mô khác
Câu 21
Mã câu hỏi: 13212

Thân cây gồm những bộ phận nào?

 • A. thân chính, cành
 • B. chồi ngọn và chồi nách
 • C. hoa cà quả  
 • D. cả a và b
Câu 22
Mã câu hỏi: 13213

Vỏ của thân non gồm những bộ phận nào?

 • A. Gồm thịt vỏ và mạch rây
 • B. Gồm biểu bì, thịt vỏ và ruột
 • C. Gồm biểu bì và thịt vỏ
 • D. Gồm thịt vỏ và ruột
Câu 23
Mã câu hỏi: 13214

Do đâu mà đường kính của các cây gỗ trưởng thành to ra?

 • A. Do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở chồi ngọn
 • B. Do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh vỏ
 • C. Do sự phân chia các tế bào mô phân sinh ở tầng sinh trụ
 • D. Cả b, c
Câu 24
Mã câu hỏi: 13215

Căn cứ vào cách mọc của thân, người ta chia thân làm 3 loại thân nào?

 • A. thân quấn, tua cuốn, thân bò
 • B. thân gỗ, thân cột, thân cỏ
 • C. thân đứng, thân leo, thân bò
 • D. thân cứng, thân mềm, thân bò
Câu 25
Mã câu hỏi: 13216

Vì sao khi trồng các cây đậu, bông, cà phê…trước khi cây ra hoa, tạo quả người ta thường bấm ngọn, kết hợp với tỉa cành?

 • A. Khi bấm ngọn cây không cao lên.
 • B. Làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa phát triển.
 • C. Làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho các cành còn lại phát triển.
 • D. Cả a, b, c.
Câu 26
Mã câu hỏi: 13217

Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ đâu?

 • A. mạch gỗ
 • B. mạch rây
 • C.  vỏ
 • D. trụ giữa
Câu 27
Mã câu hỏi: 13218

Ý nghĩa của lá trên các mấu thân xếp so le nhau là gì?

 • A. Giúp cây hạn chế áp lực của gió, bão
 • B. Giúp cây nhận được nhiều ánh sáng
 • C. Giúp cây đứng vững trên mặt đất 
 • D. Giúp giảm tác động của nhiệt trên lá
Câu 28
Mã câu hỏi: 13219

Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây có gân lá hình cung?

 • A. rẻ quạt, bưởi
 • B. địa liền, ổi
 • C. mã đề, địa liền 
 • D. gai, bèo tây
Câu 29
Mã câu hỏi: 13220

Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây có lá kép

 • A. Me, phượng vĩ, hoa hồng, xấu hổ
 • B. Me, mồng tơi, hoa hồng, khế
 • C. Me, rau má, hoa hồng, rau cải 
 • D. Bằng lăng, húng chanh, xấu hổ, ổi
Câu 30
Mã câu hỏi: 13221

Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây có lá mọc đối?

 • A. rau lang, dâu tằm, ổi, cúc tần
 • B. tía tô, nhọ nồi, ổi, dây huỳnh
 • C. mồng tơi, nhọ nồi, ổi, bằng lăng 
 • D. dừa cạn, cỏ nhọ nồi, ổi, roi

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ