Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Địa lí 9 năm 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Thị Định

15/04/2022 - Lượt xem: 29
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 73155

Người Việt định cư ở nước ngoài có đặc điểm cụ thể nào dưới đây?

 • A. Không có đóng góp gì đối với sự phát triển của đất nước.
 • B. Là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
 • C. Không được coi như là công dân của Việt Nam nữa.
 • D. Là những nhóm người sang nước ngoài du lịch hoặc du học.
Câu 2
Mã câu hỏi: 73156

Bên cạnh người Việt và các dân tộc ít người, chính xác nước ta còn có nhóm dân cư nào cũng được xem là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam?

 • A. Định cư ở nước ngoài.
 • B. Cư trú trên các vùng núi cao.
 • C. Sinh sống ngoài hải đảo.
 • D. Phân bố dọc biên giới.
Câu 3
Mã câu hỏi: 73157

Dân tộc Chăm và Khơ-me cư chính xác trú chủ yếu ở khu vực nào?

 • A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
 • B. Đồng bằng sông Hồng.
 • C. Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên.
 • D. Các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Câu 4
Mã câu hỏi: 73158

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ chính xác là địa bàn cư trú của các dân tộc ít người nào sau đây?

 • A. Thái, Mông, Dao.
 • B. Cơ-ho, Ê-đê, Gia-rai.
 • C. Chăm, Khơ – me, Ba-na.
 • D. Chăm, Khơ-me, Hoa.
Câu 5
Mã câu hỏi: 73159

Khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ chính xác có khoảng bao nhiêu dân tộc sinh sống?

 • A. 35
 • B. 30
 • C. 40
 • D. 25
Câu 6
Mã câu hỏi: 73160

Người Tày, Nùng, Thái, Mường phân bố ở khu vực?

 • A. vùng núi thấp.
 • B. sườn núi 700 – 1000m.
 • C. vùng núi cao.
 • D. vùng đồng bằng, bán bình nguyên.
Câu 7
Mã câu hỏi: 73161

Vùng đồng bằng, trung du và ven biển chính xác có dân tộc nào sinh sống nhiều nhất?

 • A. Dân tộc Thái.
 • B. Dân tộc Tày.
 • C. Dân tộc Chăm.
 • D. Dân tộc Kinh.
Câu 8
Mã câu hỏi: 73162

Đặc điểm nào dưới đây không phải chính xác của người Kinh?

 • A. Là lực lượng sản xuất đông đảo trong các ngành kinh tế.
 • B. Là dân tộc có số dân đông nhất nước ta.
 • C. Là dân tộc có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước.
 • D. Là dân tộc cư trú chủ yếu ở khu vực miền núi.
Câu 9
Mã câu hỏi: 73163

Dân tộc Kinh chính xác phân bố chủ yếu ở?

 • A. Vùng miền núi và đồng bằng ven biển.
 • B. Vùng đồng bằng, trung du và ven biển.
 • C. Vùng miền núi và trung du.
 • D. Vùng đồng bằng.
Câu 10
Mã câu hỏi: 73164

Dân tộc Kinh chính xác chiếm bao nhiêu % trong tổng dân số của nước ta?

 • A. 86%.
 • B. 76%.
 • C. 90%.
 • D. 85%.
Câu 11
Mã câu hỏi: 73165

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chiếm số dân đông nhất chính xác là dân tộc?

 • A. Kinh.
 • B. Tày
 • C. Thái.
 • D. Chăm.
Câu 12
Mã câu hỏi: 73166

Làng gốm Bát Tràng có tên ban đầu là gì?

 • A. Bạch Thổ Phường
 • B. Bát Tràng Phường
 • C. Tràng Tiền Phường
 • D. Bạch Bát Phường
Câu 13
Mã câu hỏi: 73167

Vùng đất Ngũ Hành Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam có 1 làng nghề rất nổi tiếng chuyên sản xuất đồ mỹ nghệ bằng đá cẩm thạch,  đó là làng nghề?

 • A. Làng mĩ nghệ Ngũ Hành
 • B. Làng mĩ nghệ Quảng Nam
 • C. Làng mỹ nghệ Non Nước
 • D. Làng mỹ nghệ Mỹ Sơn
Câu 14
Mã câu hỏi: 73168

Phiên chợ tình độc đáo Khâu Vai nổi tiếng ở Việt Nam thuộc khu vực tỉnh nào?

 • A. Bắc Giang
 • B. Hà Giang
 • C. Lào Cai
 • D. Hưng Yên
Câu 15
Mã câu hỏi: 73169

Lễ cúng trăng của dân tộc Khơ me vào rằm tháng 12 hàng năm là lễ hội nào?

 • A. Lễ Ocombok
 • B. Kate
 • C. Thinsak
 • D. Sukha
Câu 16
Mã câu hỏi: 73170

Việt Nam tham gia Công ước về việc Bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào năm nào?

 • A. 1972
 • B. 1977
 • C. 1982
 • D. 1987
Câu 17
Mã câu hỏi: 73171

Việt Nam tham gia Công ước về việc Bảo vệ các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (công ước 1972) vào năm 1972?

 • A. Cồng Chiêng
 • B. Trống đồng Ngọc lũ
 • C. Trống đồng Đông Sơn
 • D. Nhà Sàn
Câu 18
Mã câu hỏi: 73172

Việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta, vì?

 • A. các tệ nạn xã hội có xu hướng tăng.
 • B. lao động dồi dào trong khi nền kinh tế chưa phát triển.
 • C. phần lớn người lao động sản xuất nông nghiệp.
 • D. nhu cầu lớn về lao động có tay nghề cao.
Câu 19
Mã câu hỏi: 73173

Theo anh chị một trong những nguyên nhân hấp dẫn nhất khiến Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển khác trở thành môi trường thu hút  mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài là

 • A. diện tích đất đai còn rộng lớn thuận lợi cho xây dựng các nhà máy.
 • B. mạng lưới giao thông phát triển thuận lợi cho vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa.
 • C. người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất hàng hóa.
 • D. nguồn lao động dồi dào và giá rẻ.
Câu 20
Mã câu hỏi: 73174

Theo anh chị về mặt xã hội, đô thị hóa có vai trò?

 • A.  thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta
 • B. tạo thị trường tiêu thụ lớn.
 • C. thu hút lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao
 • D. tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Câu 21
Mã câu hỏi: 73175

Theo anh chị phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về  phân bố dân cư nước ta?

 • A. Dân cư phân bố không đều trên phạm vi cả nước.
 • B. Dân cư phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven biển.
 • C. Mật độ dân cư ở vùng đồi núi và cao nguyên thấp.
 • D. Phần lớn dân cư sinh sống ở thành thị.
Câu 22
Mã câu hỏi: 73176

Theo anh chị nhận xét nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta hiện nay?

 • A. Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên.
 • B. Lực lượng lao động có trình độ cao vẫn còn ít.
 • C. Đội ngũ cán bộ quản lí còn thiếu nhiều.
 • D. Đội ngũ công nhân kĩ thuật lành nghề đông đảo.
Câu 23
Mã câu hỏi: 73177

Theo anh chị đô thị nào sau đây không phải là đô thị trực thuộc trung ương?

 • A. Hải Phòng.
 • B. Đà Nẵng.
 • C. Huế.
 • D. Cần Thơ.
Câu 24
Mã câu hỏi: 73178

Theo anh chị đặc điểm đô thị hóa của nước ta là?

 • A. trình độ đô thị hóa thấp.
 • B.  tỉ lệ dân thành thị giảm.
 • C. phân bố đô thị đều giữa các vùng.
 • D. quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh.
Câu 25
Mã câu hỏi: 73179

Anh chị hãy căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết tỉnh/ thành phố có mật độ dân số trên 2000 người/km2m2 là

 • A. Khánh Hòa.
 • B. Quảng Ninh.
 • C. Biên Hòa
 • D. Đà Nẵng.
Câu 26
Mã câu hỏi: 73180

Theo anh chị cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế nước ta đang có sự thay đổi theo hướng?

 • A. giảm tỉ trọng lao động khu vực nông – lâm – ngư nghiệp.
 • B. giảm tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp – xây dựng.
 • C. tăng tỉ trọng lao động khu vực Ngoài nhà nước.
 • D. tăng tỉ trọng lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
Câu 27
Mã câu hỏi: 73181

Anh chị hãy cho biết sự phân bố dân cư không hợp lí ảnh hưởng rất lớn đến việc?

 • A. sử dụng lao động, khai thác tài nguyên.
 • B. khai thác tài nguyên, nâng cao dân trí.
 • C. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực.
 • D. đào tạo nhân lực, khai thác tài nguyên.
Câu 28
Mã câu hỏi: 73182

Anh chị hãy cho biết lao động nước ta tập trung chủ yếu ở khu vực?

 • A. nông thôn.
 • B. miền núi.
 • C. thành thị.
 • D. ven biển.
Câu 29
Mã câu hỏi: 73183

Theo anh chị giải pháp nào dưới đây nhằm giảm tình trạng di dân tự do ở các vùng núi, trung du?

 • A. Giao đất, giao rừng cho dân, phát triển và mở rộng mạng lưới các đô thị.
 • B. Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo.
 • C. Thực hiện tốt chương trình kế hoạch hóa gia đình, xoá đói giảm nghèo.
 • D. Xoá đói giảm nghèo, thành lập vùng định cư, giao đất, giao rừng cho dân.
Câu 30
Mã câu hỏi: 73184

Theo anh chị các đô thị nào dưới đây của nước ta có chức năng tổng hợp?

 • A. Hà Nội và Đà Nẵng.
 • B. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 • C. Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.
 • D. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
Câu 31
Mã câu hỏi: 73185

Theo anh chị nhận định nào sau đây không đúng về ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa?

 • A. tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.
 • B. tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật.
 • C. tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
 • D. thúc đẩy nông - lâm - ngư phát triển.
Câu 32
Mã câu hỏi: 73186

Tỉ lệ dân thành thị của nước ta còn thấp, nguyên nhân chính là do?

 • A. kinh tế chính của nước ta là nông nghiệp thâm canh lúa nước.
 • B. trình độ phát triển công nghiệp của nước ta chưa cao.
 • C. dân ta thích sống ở nông thôn hơn vì mức sống thấp.
 • D. nước ta không có nhiều thành phố lớn.
Câu 33
Mã câu hỏi: 73187

Cho biết quá trình đô thị hoá ở nước ta đã nảy sinh những hậu quả về các vấn đề nào sau đây?

 • A. Môi trường, an ninh trật tự xã hội.
 • B. Việc làm, mật độ dân số.
 • C. An ninh trật tự xã hội, gia tăng dân số.
 • D. Gia tăng dân số tự nhiên, áp lực việc làm.
Câu 34
Mã câu hỏi: 73188

Theo anh chị công nghiệp hóa phát triển mạnh là nguyên nhân dẫn tới

 • A. hạn chế sự phát triển của quá trình đô thị hóa.
 • B. vừa thúc đẩy vừa hạn chế quá trình đô thị hóa
 • C. quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.
 • D. hạn chế chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.
Câu 35
Mã câu hỏi: 73189

Biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ rệt nhất về sức ép của gia tăng dân số nhanh đến chất lượng cuộc sống?

 • A. cạn kiệt tài nguyên.
 • B. làm ô nhiễm môi trường.
 • C. giảm tốc độ phát triển kinh tế.
 • D. giảm GDP bình quân đầu người.
Câu 36
Mã câu hỏi: 73190

Tỉnh nào có Lễ hội Hoa đào xứ Lạng, xây dựng thương hiệu "thành phố hoa đào"? 

 • A. Tuyên Quang
 • B. Lạng Sơn
 • C. Thái Nguyên
 • D. Thái Bình
Câu 37
Mã câu hỏi: 73191

Tỉnh nào phát động trồng "mai vàng trước ngõ", nhằm đưa địa phương thành xứ sở mai vàng của cả nước? 

 • A. Kiên Giang
 • B. Ninh Thuận
 • C. Thừa Thiên - Huế
 • D. Bình Thuận
Câu 38
Mã câu hỏi: 73192

Tỉnh nào được mệnh danh là xứ sở hoa ban, có Lễ hội Hoa ban?

 • A. Cao Bằng
 • B. Điện Biên
 • C. Quảng Ninh
 • D. Quảng Nam
Câu 39
Mã câu hỏi: 73193

"Đất sen hồng" là tỉnh nào?

 • A. Đồng Tháp
 • B. Đồng Nai
 • C. Đồng Hới
 • D. Trà Vinh
Câu 40
Mã câu hỏi: 73194

Tthời điểm nào thì Hải Phòng rực sắc hoa phượng đỏ?

 • A. Tháng 1, 2
 • B. Tháng 3, 4
 • C. Tháng 5, 6
 • D. Tháng 7, 8

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ