Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 Trường THCS Lê Văn Tám

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 53782

Hình chiếu đứng có hướng chiếu: 

 • A. Từ trước tới.           
 • B. Từ trên xuống.
 • C.  Từ bên trái sang.                
 • D. Từ bên phải sang.
Câu 2
Mã câu hỏi: 53783

Các khối hình trụ được tạo thành bằng cách: 

 • A. Quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định. 
 • B. Quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định.
 • C. Quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định. 
 • D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 3
Mã câu hỏi: 53784

Dụng cụ kẹp chặt gồm:  

 • A. Mỏ lết, cờlê.       
 • B. Kìm, êtô.     
 • C. Kìm, tua vít.             
 • D. Êtô, tua vít.
Câu 4
Mã câu hỏi: 53785

Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét gì? 

 • A. Liền đậm.          
 • B. Liền mãnh.        
 • C. Nét đứt.               
 • D. Gấp khúc.
Câu 5
Mã câu hỏi: 53786

Công dụng của bản vẽ chi tiết là: 

 • A. Chế tạo và lắp ráp.       
 • B. Thiết kế, thi công và sử dụng.
 • C. Thiết kế và sữa chữa.               
 • D. Chế tạo và kiểm tra.
Câu 6
Mã câu hỏi: 53787

Những mối ghép nào sau đây là mối ghép động? 

 • A. Mối ghép đinh tán, mối ghép trục.   
 • B. Mối ghép then, chốt.
 • C. Mối ghép cầu, mối ghép bản lề.       
 • D. Mối ghép hàn, mối ghép bulông.
Câu 7
Mã câu hỏi: 53788

Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ:  

 • A. Trước tới.   
 • B. Trên xuống.   
 • C. Trái sang.        
 • D. Phải sang.
Câu 8
Mã câu hỏi: 53789

Trên bản vẽ kĩ thuật hình chiếu bằng nằm ở vị trí: 

 • A. Bên trái hình chiếu đứng.       
 • B. Bên phải hình chiếu đứng. 
 • C. Trên hình chiếu đứng.          
 • D. Dưới hình chiếu đứng.
Câu 9
Mã câu hỏi: 53790

Các khối hình trụ được tạo thành bằng cách:  

 • A. Quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định. 
 • B. Quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định.
 • C. Quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định 
 • D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 10
Mã câu hỏi: 53791

Bản vẽ chi tiết dùng để: 

 • A. Chế tạo và kiểm tra.       
 • B. Chế tạo và lắp ráp.    
 • C. Thiết kế và thi công. 
 • D. Sử dụng và kiểm tra.
Câu 11
Mã câu hỏi: 53792

Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu:........ 

 • A. Song song và vuông góc với mặt phẳng chiếu.   
 • B. Song song với nhau.            
 • C. Cùng đi qua 1 điểm. 
 • D. Song song với mặt phẳng cắt.
Câu 12
Mã câu hỏi: 53793

Quy ước chung về ren: 

 • A. Đường đỉnh ren, đường chân ren, vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm. Đường giới hạn ren, vòng chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh. 
 • B. Đường đỉnh ren, đường giới hạn ren, vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm. Đường chân ren, vòng chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh.
 • C. Đường đỉnh ren, đường giới hạn ren, vòng chân ren được vẽ bằng nét liền đậm. Đường chân ren, vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền mảnh. 
 • D. Đường đỉnh ren, đường giới hạn ren, vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền mảnh. Đường chân ren, vòng chân ren được vẽ bằng nét liền đậm.
Câu 13
Mã câu hỏi: 53794

Hướng chiếu của hình chiếu bằng là: 

 • A. Từ dưới lên             
 • B. Từ trước tới       
 • C. Từ trái sang           
 • D. Từ trên xuống
Câu 14
Mã câu hỏi: 53795

Hình chóp đều được bao bởi các hình gì ? 

 • A. Đa giác đều và hình tam giác cân  
 • B. Hình chữ nhật và tam giác đều .
 • C. Hình chữ nhật và hình tròn .          
 • D. Hình chữ nhật và đa giác đều .
Câu 15
Mã câu hỏi: 53796

Các hình chiếu vuông góc của hình cầu đều là: 

 • A. Hình chữ nhật       
 • B. Hình vuông     
 • C. Tam giác cân      
 • D. Hình tròn
Câu 16
Mã câu hỏi: 53797

Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là: 

 • A. Hình chữ nhật    
 • B. Hình vuông     
 • C. Hình tròn 
 • D. Tam giác cân
Câu 17
Mã câu hỏi: 53798

Hình lăng trụ đều được bao bởi các hình gì ? 

 • A. Hình chữ nhật và hình tròn .    
 • B. Hình chữ nhật và đa giác đều .
 • C. Đa giác đều và hình tam giác cân         
 • D. Hình chữ nhật và tam giác đều .
Câu 18
Mã câu hỏi: 53799

Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được: 

 • A. Kẻ bằng nét đứt   
 • B. Kẻ bằng đường chấm gạch
 • C. Kẻ gạch gạch               
 • D. Tô màu hồng
Câu 19
Mã câu hỏi: 53800

Nội dung của bản vẽ chi tiết bao gồm: 

 • A. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê 
 • B. Bảng kê, yêu cầu kĩ thuật, kích thước.
 • C. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật 
 • D. Khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, bảng kê
Câu 20
Mã câu hỏi: 53801

Đinh vít là chi tiết có ren gì ? 

 • A. Ren ngoài       
 • B. Ren trong
 • C. Cả ren trong và ren ngoài                   
 • D. Ren bị che khuất
Câu 21
Mã câu hỏi: 53802

Đai ốc là chi tiết có ren gì ? 

 • A. Ren ngoài      
 • B. Ren trong
 • C. Ren bị che khuất                            
 • D. Cả ren trong và ren ngoài
Câu 22
Mã câu hỏi: 53803

Trình tự đọc của bản vẽ lắp gồm: 

 • A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp 
 • B. Bảng kê, yêu cầu kĩ thuật, hình biểu diễn.
 • C. Khung tên, bảng kê, yêu cầu kĩ thuật 
 • D. Khung tên, yêu cầu kĩ thuật, bảng kê, hình biểu diễn.
Câu 23
Mã câu hỏi: 53804

Bản vẽ nhà là loại:          

 • A. Bản vẽ lắp      
 • B. Bản vẽ xây dựng 
 • C.  Bản vẽ chi tiết       
 • D. Bản vẽ cơ khí
Câu 24
Mã câu hỏi: 53805

Thế nào là bản vẽ kĩ thuật ? Bản vẽ kĩ thuật dùng để làm gì ? 

Câu 25
Mã câu hỏi: 53806

Quy ước vẽ ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào ?

Câu 26
Mã câu hỏi: 53807

Tại sao máy và thiết bị cần truyền và biến đổi chuyển động?

Câu 27
Mã câu hỏi: 53808

Vì sao xảy ra tai nạn điện? 

Câu 28
Mã câu hỏi: 53809

Khi sử dụng điện cần  đảm bảo những biện pháp an toàn nào?

Câu 29
Mã câu hỏi: 53810

Thế nào là mối ghép động, mối ghép cố định?

Câu 30
Mã câu hỏi: 53811

Nêu tên các loại bản vẽ các khối hình học và bản vẽ kĩ thuật

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ