Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Công Nghệ 8 trường THCS Quang Trung năm 2018-2019

15/04/2022 - Lượt xem: 20
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 53722

Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ đâu tới? 

 • A. Trước tới      
 • B. Trên xuống 
 • C. Trái sang          
 • D. Phải sang
Câu 2
Mã câu hỏi: 53723

Hình chóp đều được bao bởi các hình gì ? 

 • A.  Đa giác đều và hình tam giác cân   
 • B. Hình chữ nhật và tam giác đều .
 • C. Hình chữ nhật và hình tròn .                   
 • D. Hình chữ nhật và đa giác đều .
Câu 3
Mã câu hỏi: 53724

Đinh vít là chi tiết có ren gì ? 

 • A. Ren ngoài                   
 • B.  Ren trong
 • C. Cả ren trong và ren ngoài              
 • D. Ren bị che khuất
Câu 4
Mã câu hỏi: 53725

Đai ốc là chi tiết có ren gì ? 

 • A. Ren ngoài      
 • B. Ren trong 
 • C. Ren bị che khuất     
 • D. Cả ren trong và ren ngoài
Câu 5
Mã câu hỏi: 53726

Trong quy ước vẽ ren nhìn thấy: Đường chân ren được vẽ bằng nét nào sau đây?  

 • A. Liền đậm              
 • B. Liền mảnh   
 • C. Nét đứt             
 • D. Nét gạch chấm mảnh
Câu 6
Mã câu hỏi: 53727

Các hình chiếu vuông góc của hình cầu đều là: 

 • A. Hình vuông    
 • B. Tam giác cân  
 • C. Hình tròn           
 • D. Hình chữ nhật
Câu 7
Mã câu hỏi: 53728

Trong các bản vẽ mà em đã học nội dung bảng kê có trong loại bản vẽ nào? 

 • A. Bản vẽ nhà    
 • B. Bản vẽ lắp    
 • C. Bản vẽ chi tiết    
 • D. Biểu diễn ren.
Câu 8
Mã câu hỏi: 53729

Hình nón có đáy song song với mặt phẳng chiếu bằng, hỏi hình chiếu cạnh có hình gì? 

 • A. Hình tròn        
 • B. Hình vuông   
 • C. Hình chữ nhật        
 • D. Tam giác cân
Câu 9
Mã câu hỏi: 53730

Nhóm chi tiết máy có công dụng chung gồm: 

 • A. Kim khâu, bánh răng, lò xo.         
 • B. Khung xe đạp, bulông, đai ốc.
 • C. Bulông, đai ốc, lò xo, bánh răng.   
 • D. Trục khuỷu, kim khâu, khung xe đạp.
Câu 10
Mã câu hỏi: 53731

Chỉ ra câu nói không đúng về tư thế cưa: 

 • A. Đứng sát vào êtô.       
 • B. Đứng thẳng người.
 • C. Đứng thoải mái.          
 • D. Đứng sao cho khối lượng cơ thể phân đều lên hai chân.
Câu 11
Mã câu hỏi: 53732

Nhôm là vật liệu: 

 • A. Kim loại màu.     
 • B. Phi kim loại.
 • C. Kim koại đen.   
 • D. Chất dẻo nhiệt rắn. 
Câu 12
Mã câu hỏi: 53733

Trên bản vẽ kĩ thuật hình chiếu bằng nằm ở vị trí: 

 • A. Bên trái hình chiếu đứng.            
 • B.  Bên phải hình chiếu đứng.
 • C. Trên hình chiếu đứng.                   
 • D. Dưới hình chiếu đứng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 53734

Hình chiếu đứng có hướng chiếu: 

 • A. Từ trước tới.                
 • B. Từ trên xuống.
 • C. Từ bên trái sang.               
 • D.  Từ bên phải sang.
Câu 14
Mã câu hỏi: 53735

Các khối hình trụ được tạo thành bằng cách: 

 • A. Quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định. 
 • B. Quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định.
 • C. Quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định. 
 • D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 15
Mã câu hỏi: 53736

Hình cắt là: 

 • A. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt. 
 • B. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt.
 • C. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía trên mặt phẳng cắt. 
 • D. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía bên phải mặt phẳng cắt.
Câu 16
Mã câu hỏi: 53737

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết theo các bước: 

 • A. Khung tên→ Kích thước→  Yêu cầu kĩ thuật→  Hình biểu diễn→  Tổng hợp. 
 • B. Khung tên→  Yêu cầu kĩ thuật →  Hình biểu diễn →  Kích thước →   Tổng hợp.
 • C. Khung tên→  Kích thước→  Yêu cầu kĩ thuật→ Tổng hợp→  Hình biểu diễn. 
 • D. Khung tên→  Hình biểu diễn→  Kích thước→ Yêu cầu kĩ thuật →  Tổng hợp.
Câu 17
Mã câu hỏi: 53738

Trình tự đọc bản vẽ lắp theo các bước: 

 • A. Khung tên → Kích thước → Bảng kê → Hình biểu diễn → Phân tích chi tiết → Tổng hợp. 
 • B. Khung tên → Bảng kê → Hình biểu diễn → Kích thước→ Phân tích chi tiết → Tổng hợp.
 • C. Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Bảng kê → Phân tích chi tiết → Tổng hợp. 
 • D. Khung tên → Bảng kê → Kích thước → Hình biểu diễn → Phân tích chi tiết → Tổng hợp.
Câu 18
Mã câu hỏi: 53739

Mặt bằng của ngôi nhà dùng để: 

 • A. Diễn ta hình dạng bên ngoài của ngôi nhà. 
 • B. Diễn ta kích thước và các bộ phận của ngôi nhà theo chiều cao.
 • C. Diễn ta vị trí, kích thước các tường, vách, cửa đi, cửa sổ, các đồ đạc... của ngôi nhà 
 • D. Cả A, B, C đêu sai.
Câu 19
Mã câu hỏi: 53740

Quy ước chung về ren: 

 • A. Đường đỉnh ren, đường chân ren, vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm. Đường giới hạn ren, vòng chân ren được vẽ bằng nết liền mảnh. 
 • B. Đường đỉnh ren, đường giới hạn ren, vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm. Đường chân ren, vòng chân ren được vẽ bằng nết liền mảnh.
 • C. Đường đỉnh ren, đường giới hạn ren, vòng chân ren được vẽ bằng nét liền đậm. Đường chân ren, vòng đỉnh ren được vẽ bằng nết liền mảnh. 
 • D. Đường đỉnh ren, đường giới hạn ren, vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền mảnh. Đường chân ren, vòng chân ren được vẽ bằng nét liền đậm.
Câu 20
Mã câu hỏi: 53741

Hình chiếu của vật thể là:  

 • A. Phần thấy của vật đối với mặt phẳng bản vẽ.    
 • B. Phần thấy của vật đối với người quan sát.
 • C. Phần thấy của vật đối với mặt phẳng hình chiếu           
 • D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 21
Mã câu hỏi: 53742

Những tính chất nào sau đây thuộc tính công nghệ của vật liệu cơ khí? 

 • A. Tính cứng, tính dẻo, tính bền.        
 • B.  Tính đúc, tính hàn, tính rèn.
 • C. Tính chịu nhiệt, tính dẫn nhiệt.          
 • D. Tính chịu axít, tính chống ăn mòn.
Câu 22
Mã câu hỏi: 53743

Nhôm là vật liệu: 

 • A. Phi kim loại .         
 • B. Kim loại màu .  
 • C. Kim koại đen.   
 • D. Chất dẻo nhiệt rắn
Câu 23
Mã câu hỏi: 53744

Chỉ ra câu nói không đúng về tư thế cưa: 

 • A. Đứng sát vào êtô.           
 • B. Đứng thẳng người.
 • C. Đứng thoải mái.             
 • D. Đứng sao cho khối lượng cơ thể phân đều lên hai chân.
Câu 24
Mã câu hỏi: 53745

a) Thế nào là bản vẽ kĩ thuật ?

b) Bản vẽ được dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật nào?

Câu 25
Mã câu hỏi: 53746

Hãy nêu trình tự đọc của bản vẽ chi tiết. Nêu quy ước vẽ ren trong ?

Câu 26
Mã câu hỏi: 53747

Thế nào là bản vẽ lắp? Nêu các nội dung của bản vẽ lắp ?

Câu 27
Mã câu hỏi: 53748

Hãy so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa các trình tự đọc của bản vẽ lắp và bản vẽ nhà.

Câu 28
Mã câu hỏi: 53749

Thế nào là hình chiếu của một vật thể ? Nêu vị trí của các hình chiếu trên bản Vẽ kĩ thuật ?

Câu 29
Mã câu hỏi: 53750

Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí?

Câu 30
Mã câu hỏi: 53751

Bánh dẫn có đường kính 100 quay với tốc độ n1=10(vòng/phút), bánh bị dẫn có đường kính 20. Tính tốc độ quay của bánh bị dẫn n2?   

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ