Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập hè môn Sinh học 8 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Du

15/04/2022 - Lượt xem: 35
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 45312

Cơ quan nào dưới đây không tham gia vào hoạt động bài tiết?

 • A. Ruột già
 • B. Phổi
 • C. Thận 
 • D. Da
Câu 2
Mã câu hỏi: 45313

Mỗi đơn vị chức năng của thận gồm:

 • A. Cầu thận và nang cầu thận
 • B. Cầu thận, nang cầu thận và ống thận
 • C. Cầu thận và ống thận
 • D. Nang cầu thận và ống thận
Câu 3
Mã câu hỏi: 45314

Cấu tạo của thận gồm:

 • A. Phần vỏ, phần tủy, bể thận, ống dẫn nước tiểu
 • B. Phần vỏ, phần tủy, bể thận
 • C. Phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng, bể thận
 • D. Phần vỏ, tủy thận với các đơn vị chức năng, ống góp, bể thận
Câu 4
Mã câu hỏi: 45315

Các cơ quan bài tiết quan trọng là:

 • A. Da bài tiết mồ hôi
 • B. Thận bài tiết nước tiểu
 • C. Phổi thải khí cacbonic
 • D. Cả A, B và
Câu 5
Mã câu hỏi: 45316

Ở người, quá trình bài xuất chất thải nào dưới đây không diễn ra theo ý muốn của con người?

 • A. Nước tiểu
 • B. Mồ hôi
 • C. Phân
 • D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 6
Mã câu hỏi: 45317

Cơ quan nào dưới đây không có vai trò trực tiếp trong hoạt động bài tiết của cơ thể?

 • A. Thận
 • B. Da
 • C. Phổi
 • D. Tim
Câu 7
Mã câu hỏi: 45318

Tại vùng ngăn cách giữa bóng đái và ống đái tồn tại mấy loại cơ vòng?

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 5
 • D. 3
Câu 8
Mã câu hỏi: 45319

Một đơn vị chức năng thận không bao gồm thành phần nào sau đây?

 • A. Ống góp
 • B. Ống thận
 • C. Nang cầu thận
 • D. Cầu thận
Câu 9
Mã câu hỏi: 45320

Mỗi quả thận ở người có khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng ?

 • A. 1 trăm
 • B. 1 nghìn
 • C. 1 triệu
 • D. 1 vạn
Câu 10
Mã câu hỏi: 45321

Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là

 • A. bóng đái.
 • B. thận.
 • C. ống đái
 • D. ống dẫn nước tiểu.
Câu 11
Mã câu hỏi: 45322

Trong hệ bài tiết nước tiểu, cơ quan nào dưới đây tồn tại thành cặp?

 • A. Ống dẫn nước tiểu
 • B. Ống đái
 • C. Bóng đái
 • D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 12
Mã câu hỏi: 45323

Ở người bị suy thận, phải lọc máu khi nào?

 • A. Khi vừa mới bị bệnh
 • B. 5 tháng sau khi mắc bệnh
 • C. 2 năm sau khi mắc bệnh
 • D. Suy thận giai đoạn cuối
Câu 13
Mã câu hỏi: 45324

Nguyên nhân gây ra bệnh sỏi thận?

 • A. Ăn uống không lành mạnh
 • B. Thường xuyên nhịn đi vệ sinh
 • C. Lười vận động
 • D. Tất cả các đáp án trên
Câu 14
Mã câu hỏi: 45325

Người nào thường có nguy cơ chạy thận nhân tạo cao nhất?

 • A. Những người hiến thận
 • B. Những người bị tại nạn giao thông
 • C. Những người bị suy thận
 • D. Những người hút nhiều thuốc lá
Câu 15
Mã câu hỏi: 45326

Đơn vị chức năng của thận bao gồm

 • A. Cầu thận, nang cầu thận, bể thận
 • B. Cầu thận, ống góp, bể thận
 • C. Cầu thận, ống góp, nang cầu thận, bể thận
 • D. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận
Câu 16
Mã câu hỏi: 45327

Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu bao gồm

 • A. Thận và ống đái
 • B. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái
 • C. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
 • D. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái, phổi, da
Câu 17
Mã câu hỏi: 45328

Quá trình trao đổi chất của tế bào tạo ra sản phẩm nào dưới đây?

 • A. Chỉ tạo ra các chất cần thiết cho tế bào
 • B. Chỉ tạo ra các chất cặn bã và dư thừa
 • C. Tạo ra các chất cần thiết cho tế bào và các chất cạn bã dư thừa để loại ra khỏi cơ thể
 • D. Tạo ra CO2 cung cấp cho các hoạt động của cơ thể và tế bào, loại bỏ các chất thải không hòa tan trong máu
Câu 18
Mã câu hỏi: 45329

Các sản phẩm thải được lấy từ?

 • A. Các hoạt động trao đổi chất của tế bào
 • B. Các hoạt động trao đổi chất của cơ thể
 • C. Từ các hoạt động tiêu hóa đưa vào cơ thể một số chất quá liều lượng
 • D. Tất cả các đáp án trên
Câu 19
Mã câu hỏi: 45330

Vai trò chính của quá trình bài tiết?

 • A. Làm cho môi trường trong cơ thể ổn định
 • B. Thanh lọc cơ thể, loại bỏ chất dinh dưỡng dư thừa
 • C. Đảm bảo các chất dinh dưỡng trong cơ thể luôn được đổi mới
 • D. Giúp giảm cân.
Câu 20
Mã câu hỏi: 45331

Quá trình bài tiết không thải chất nào dưới đây?

 • A. Chất cặn bã
 • B. Chất độc
 • C. Chất dinh dưỡng
 • D. Nước tiểu
Câu 21
Mã câu hỏi: 45332

Khoảng 90% các sản phẩm bài tiết hòa tan trong máu được bài tiết qua

 • A. Da
 • B. Thận
 • C. Phổi
 • D. Hậu môn
Câu 22
Mã câu hỏi: 45333

Chọn số liệu thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau : Ở người, thận thải khoảng … các sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu (trừ khí cacbônic).

 • A. 80% 
 • B. 70% 
 • C. 90% 
 • D. 60% 
Câu 23
Mã câu hỏi: 45334

Bộ phận nào dưới đây nằm liền sát với ống đái?

 • A. Bàng quang
 • B. Thận
 • C. Ống dẫn nước tiểu
 • D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 24
Mã câu hỏi: 45335

Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái?

 • A. Ống dẫn nước tiểu
 • B. Ống thận
 • C. Ống đái
 • D. Ống góp
Câu 25
Mã câu hỏi: 45336

Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ?

 • A. Ống thận
 • B. Ống góp
 • C. Nang cầu thận
 • D. Cầu thận
Câu 26
Mã câu hỏi: 45337

Đặc điểm nào của nang cầu thận phù hợp với chức năng bài tiết

 • A. Có hình cầu
 • B. Có mao mạch dày đặc
 • C. Có 2 lớp tế bào
 • D. Là bao nang kín
Câu 27
Mã câu hỏi: 45338

Cầu thận được tạo thành bởi

 • A. hệ thống các động mạch thận xếp xen kẽ nhau.
 • B. một chuỗi các tĩnh mạch thận xếp nối tiếp nhau.
 • C. một búi mao mạch dày đặc.
 • D. một búi mạch bạch huyết có kích thước bé.
Câu 28
Mã câu hỏi: 45339

Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây?

 • A. Ống góp
 • B. Ống thận
 • C. Cầu thận
 • D. Nang cầu thận
Câu 29
Mã câu hỏi: 45340

Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng?

 • A. Một tỉ
 • B. Một nghìn
 • C. Một triệu
 • D. Một trăm
Câu 30
Mã câu hỏi: 45341

Sản phẩm bài tiết của thận là gì?

 • A. Nước mắt  
 • B. Nước tiểu
 • C. Phân  
 • D. Mồ hôi
Câu 31
Mã câu hỏi: 45342

Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan nào?

 • A. Thận, ống thận, bóng đái.
 • B. Cầu thận, thận, bóng đái.
 • C. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.
 • D. Thận, bóng đái, ống đái.
Câu 32
Mã câu hỏi: 45343

Tại sao những bệnh nhân bị suy thận nếu không được chạy thận nhân tạo có thể tử vong?

 • A. Do không thải được khí CO2
 • B. Các chất thải không được bài tiết: Ure; axit uric…
 • C. Vì thận của ho bài tiết tất cả các chất trong máu
 • D. Vì máu của họ không chảy qua thận nữa.
Câu 33
Mã câu hỏi: 45344

Việc nhịn tiểu thường xuyên có thể dẫn đến hậu quả nào dưới đây?

 • A. Gây rối loạn hoạt động của cầu thận
 • B. Khiến các chất độc hại trong nước tiểu hấp thụ ngược trở lại vào máu
 • C. Hình thành sỏi thận
 • D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 34
Mã câu hỏi: 45345

Những người có nguy cơ sỏi thận không nên ăn nhiều loại thức ăn nào sau đây?

 • A. Cà muối
 • B. Mồng tơi
 • C. Cá chép
 • D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 35
Mã câu hỏi: 45346

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần lưu ý điều gì?

 • A. Giữ gìn vệ sinh thân thể cũng như hệ bài tiết nước tiểu
 • B. Xây dựng khẩu phần ăn hợp lí : không ăn quá nhiều chất tạo sỏi ; không ăn thức ăn ôi thiu, nhiễm độc ; uống đủ nước
 • C. Không nhịn tiểu
 • D. Tất cả các phương án
Câu 36
Mã câu hỏi: 45347

Thói quen nào dưới đây có thể gây bệnh sỏi thận?

 • A. Nhịn tiểu
 • B. Uống nhiều nước
 • C. Ăn nhạt
 • D. Ăn thực phẩm đông lạnh
Câu 37
Mã câu hỏi: 45348

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần tránh điều gì sau đây ?

 • A. Ăn quá mặn, quá chua
 • B. Uống nước vừa đủ
 • C. Đi tiểu khi có nhu cầu
 • D. Không ăn thức ăn ôi thiu, nhiễm độc
Câu 38
Mã câu hỏi: 45349

Nhịn đi tiểu lâu có hại vì

 • A. dễ tạo sỏi thận và hạn chế hình thành nước tiểu liẽn tục.
 • B. dễ tạo sỏi thận và có thể gây viêm bóng dái.
 • C. hạn chế hình thành nước tiểu liên tục và có thể gây viêm bóng đái.
 • D. dễ tạo sỏi thận, hạn chế hình thành nước tiểu liên tục và có thể gây viêm bóng đái.
Câu 39
Mã câu hỏi: 45350

Để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, chúng ta cần lưu ý điều gì ?

 • A. Đi tiểu đúng lúc
 • B. Uống đủ nước
 • C. Giữ gìn vệ sinh thân thể
 • D. Tất cả các phương án
Câu 40
Mã câu hỏi: 45351

Sự kết tinh muối khoáng và các chất khác trong nước tiểu sẽ gây ra bệnh gì?

 • A. Viêm thận
 • B. Sỏi thận
 • C. Nhiễm trùng thận
 • D. Cả A và B

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ