Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương Nhiệt học môn Vật Lý 6 năm 2021 Trường THCS Trưng Vương

15/04/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 11018

Chọn câu phát biểu sai về sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

 • A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
 • B. Độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.
 • C. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
 • D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.
Câu 2
Mã câu hỏi: 11019

Làm lạnh một lượng nước từ 100oC về 50oC. Khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nước thay đổi như thế nào?

 • A. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều tăng.
 • B. Ban đầu khối lượng riêng và trọng lượng riêng giảm sau đó bắt đầu tăng.
 • C. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều giảm.
 • D. Cả khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều không đổi.
Câu 3
Mã câu hỏi: 11020

Hai bình A và B giống nhau, cùng chứa đầy chất lỏng. Ban đầu nhiệt độ của chất lỏng trong hai bình là như nhau. Đặt hai bình vào trong cùng một chậu nước nóng thì thấy mực nước trong bình A dâng cao hơn bình B. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về các chất lỏng chứa trong hai bình?

 • A. Chất lỏng ở hai bình giống nhau nhưng nhiệt độ của chúng khác nhau.
 • B. Chất lỏng ở hai bình khác nhau, nhiệt độ của chúng khác nhau.
 • C. Hai bình A và B chứa cùng một loại chất lỏng.
 • D. Hai bình A và B chứa hai loại chất lỏng khác nhau.
Câu 4
Mã câu hỏi: 11021

Đun nóng một lượng nước đá từ 0oC đến 100oC. Khối lượng và thể tích lượng nước đó thay đổi như thế nào?

 • A. Khối lượng không đổi, ban đầu thể tích giảm sau đó tăng.
 • B. Khối lượng không đổi, thể tích giảm.
 • C. Khối lượng tăng, thể tích giảm.
 • D. Khối lượng tăng, thể tích không đổi.
Câu 5
Mã câu hỏi: 11022

Chọn câu trả lời đúng. Có hai bình giống hệt nhau chứa đầy chất lỏng. Một bình chứa rượu và bình còn lại chứa nước. Khi đun nóng cả hai bình ở cùng một nhiệt độ như nhau, hỏi lượng rượu hay nước trào ra khỏi bình nhiều hơn? Biết rằng rượu nở vì nhiệt lớn hơn nước.

 • A. Nước trào ra nhiều hơn rượu
 • B. Nước và rượu trào ra như nhau
 • C. Rượu trào ra nhiều hơn nước
 • D. Không đủ cơ sở để kết luận
Câu 6
Mã câu hỏi: 11023

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự đóng băng của nước trong hồ ở các xứ lạnh?

Về mùa đông, ở các xứ lạnh

 • A. nước dưới đáy hồ đóng băng trước.
 • B. nước ở giữa hồ đóng băng trước.
 • C. nước ở mặt hồ đóng băng trước.
 • D. nước trong hồ đóng băng cùng một lúc.
Câu 7
Mã câu hỏi: 11024

Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt ………

 • A. giống nhau  
 • B. không giống nhau
 • C. tăng dần lên
 • D. giảm dần đi
Câu 8
Mã câu hỏi: 11025

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở ra vì nhiệt của chất lỏng?

 • A. Chất lỏng co lại khi nhiệt độ tăng, nở ra khi nhiệt độ giảm.
 • B. Chất lỏng nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.
 • C. Chất lỏng không thay đổi thể tích khi nhiệt độ thay đổi.
 • D. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng khi nhiệt độ thay đổi.
Câu 9
Mã câu hỏi: 11026

Khi đặt bình cầu đựng nước vào nước nóng, người ta thấy mực chất lỏng trong ống thủy tinh mới đầu tụt xuống một ít, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu. Điều đó chứng tỏ:

 • A. thể tích của nước tăng nhiều hơn thể tích của bình.
 • B. thể tích của nước tăng ít hơn thể tích của bình.
 • C. thể tích của nước tăng, của bình không tăng.
 • D. thể tích của bình tăng trước, của nước tăng sau và tăng nhiều hơn.
Câu 10
Mã câu hỏi: 11027

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về khối lượng riêng và khối lượng của một lượng nước ở 4oC?

 • A. Khối lượng riêng nhỏ nhất
 • B. Khối lượng riêng lớn nhất
 • C. Khối lượng lớn nhất
 • D. Khối lượng nhỏ nhất
Câu 11
Mã câu hỏi: 11028

Khi nhúng quả bóng bàn bị móp vào trong nước nóng, nó sẽ phồng trở lại. Vì sao vậy?

 • A. Vì nước nóng làm vỏ quả bóng co lại.
 • B. Vì nước nóng làm vỏ quả bóng nở ra.
 • C. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng co lại.
 • D. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng nở ra.
Câu 12
Mã câu hỏi: 11029

Hộp quẹt ga khi còn đầy ga trong quẹt nếu đem phơi nắng thì sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?

 • A. Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng lỏng sẽ giảm thể tích làm hộp quẹt bị nổ.
 • B. Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng khí sẽ tăng thể tích làm hộp quẹt bị nổ.
 • C. Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng khí sẽ giảm thể tích làm hộp quẹt bị nổ.
 • D. Vì khi phơi nắng, nhiệt độ tăng, ga ở dạng lỏng sẽ tăng thể tích làm hộp quẹt bị nổ.
Câu 13
Mã câu hỏi: 11030

Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí?

 • A. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
 • B. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất khí.
 • C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn, chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng.
 • D. Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn, chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất khí.
Câu 14
Mã câu hỏi: 11031

Khi chất khí nóng lên thì đại lượng nào sau đây thay đổi?

 • A. Cả thể tích, khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều thay đổi.
 • B. Chỉ có trọng lượng riêng thay đổi.
 • C. Chỉ có thể tích thay đổi.
 • D. Chỉ có khối lượng riêng thay đổi.
Câu 15
Mã câu hỏi: 11032

Bánh xe đạp khi bơm căng, nếu để ngoài trưa nắng sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?

 • A. Nhiệt độ tăng làm cho vỏ bánh xe co lại.
 • B. Nhiệt độ tăng làm cho ruột bánh xe nở ra.
 • C. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe co lại.
 • D. Nhiệt độ tăng làm cho không khí trong ruột bánh xe nở ra.
Câu 16
Mã câu hỏi: 11033

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của không khí và khí oxi?

 • A. Không khí nở vì nhiệt nhiều hơn oxi.
 • B. Không khí nở vì nhiệt ít hơn oxi.
 • C. Không khí và oxi nở nhiệt như nhau.
 • D. Cả ba kết luận trên đều sai.
Câu 17
Mã câu hỏi: 11034

Hãy chọn câu trả lời đúng điền vào chỗ trống: Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nên.............., ………….., ………… và bay lên tạo thành mây.

 • A. nở ra, nóng lên, nhẹ đi.
 • B. nhẹ đi, nở ra, nóng lên.
 • C. nóng lên, nở ra, nhẹ đi.
 • D. nhẹ đi, nóng lên, nở ra.
Câu 18
Mã câu hỏi: 11035

Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
 • B. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
 • C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
 • D. Khi nung nóng khí thì thể tích của chất khí giảm.
Câu 19
Mã câu hỏi: 11036

Điền từ đúng nhất. Khi giảm nhiệt độ, thể tích của…….sẽ giảm ít hơn thể tích của…….

 • A. chất khí, chất lỏng
 • B. chất khí, chất rắn
 • C. chất lỏng, chất rắn
 • D. chất rắn, chất lỏng
Câu 20
Mã câu hỏi: 11037

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về thể tích của khối khí trong một bình thủy tinh đậy kín khi được đun nóng?

 • A. Thể tích không thay đổi vì bình thủy tinh đậy kín.
 • B. Thể tích tăng.
 • C. Thể tích giảm.
 • D. Cả ba kết luận trên đều sai.
Câu 21
Mã câu hỏi: 11038

Tại sao chỗ tiếp nối của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở?

 • A. Vì không thể hàn hai thanh ray lại được.
 • B. Vì để vậy sẽ lắp các thanh ray dễ dàng hơn.
 • C. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra có chỗ giãn nở.
 • D. Vì chiều dài thanh ray không đủ.
Câu 22
Mã câu hỏi: 11039

Câu nào sau đây mô tả đúng cấu tạo của một băng kép?

 • A. Băng kép được cấu tạo từ hai thanh kim loại có bản chất khác nhau.
 • B. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép và một thanh đồng.
 • C. Băng kép được cấu tạo từ một thanh nhôm và một thanh đồng.
 • D. Băng kép được cấu tạo từ một thanh thép và một thanh nhôm.
Câu 23
Mã câu hỏi: 11040

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của băng kép? Băng kép được ứng dụng

 • A. làm cốt cho các trụ bê tông
 • B. làm giá đỡ
 • C. trong việc đóng ngắt mạch điện
 • D. làm các dây điện thoại
Câu 24
Mã câu hỏi: 11041

Có một băng kép được làm từ 2 kim loại là đồng và sắt (đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sắt). Khi nung nóng, băng kép sẽ như thế nào?

 • A. Cong về phía sắt
 • B. Cong về phía đồng
 • C. Không bị cong
 • D. Cả A, B và C đều sai
Câu 25
Mã câu hỏi: 11042

Băng kép được cấu tạo dựa trên hiện tượng nào dưới đây?

 • A. Các chất rắn nở ra khi nóng lên.
 • B. Các chất rắn co lại khi lạnh đi.
 • C. Các chất rắn khác nhau dãn nở vì nhiệt khác nhau.
 • D. Các chất rắn nở vì nhiệt ít.
Câu 26
Mã câu hỏi: 11043

Tại sao gạch lát ở vỉa hè có khoảng cách giữa các viên gạch lớn hơn so với các viên gạch được lát trong nhà? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

 • A. Vì ngoài trời thời tiết rất nóng, phải chừa khoảng cách để có sự dãn nở giữa các viên gạch.
 • B. Vì lát như thế là rất lợi cho gạch.
 • C. Vì lát như thế mới hợp mỹ quan thành phố.
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 27
Mã câu hỏi: 11044

Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa độ dày của cốc thủy tinh và độ bền của cốc? Hãy chọn câu trả lời đúng.

 • A. Không có mối quan hệ gì giữa độ bền của cốc và độ dày của thủy tinh làm cốc.
 • B. Cốc thủy tinh mỏng bền hơn cốc thủy tinh dày vì sự dãn nở vì nhiệt ở mặt trong và mặt ngoài của cốc xảy ra gần như cùng một lúc.
 • C. Hai cốc bền như nhau vì cùng có độ dãn nở vì nhiệt như nhau.
 • D. Cốc thủy tinh dày bền hơn cốc thủy tinh mỏng vì được làm từ nhiều thủy tinh hơn.
Câu 28
Mã câu hỏi: 11045

Băng kép đang thẳng, nếu làm cho lạnh đi thì nó bị cong về phía thanh thép hay thanh đồng? Tại sao?

 • A. Cong về phía thanh đồng vì đồng co vì nhiệt ít hơn thanh thép.
 • B. Cong về phía thanh đồng vì đồng co vì nhiệt nhiều hơn thanh thép.
 • C. Cong về phía thanh đồng vì đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thanh thép.
 • D. Cong về phía thanh thép vì đồng co vì nhiệt nhiều hơn thanh thép.
Câu 29
Mã câu hỏi: 11046

Ba cốc thủy tinh giống nhau, ban đầu cốc A đựng nước đá, cốc B đựng nước nguội (ở nhiệt độ phòng), cốc C đựng nước nóng. Đổ hết nước và rót nước sôi vào cả ba cốc. Cốc nào dễ vỡ nhất?

 • A. Cốc A dễ vỡ nhất
 • B. Cốc B dễ vỡ nhất
 • C. Cốc C dễ vỡ nhất
 • D. Không có cốc nào dễ vỡ cả
Câu 30
Mã câu hỏi: 11047

Hai cốc thủy tinh chồng lên nhau bị khít lại. Muốn tách rời hai cốc ta làm cách nào sau đây?

 • A. Ngâm cốc ở dưới vào nước nóng, đồng thời đổ nước lạnh vào cốc ở trên.
 • B. Ngâm cốc ở dưới vào nước lạnh, đồng thời đổ nước nóng vào cốc ở trên.
 • C. Ngâm cả hai cốc vào nước nóng.
 • D. Ngâm cả hai cốc vào nước lạnh.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ