Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương 6,7 môn Công Nghệ 12 năm 2021 có đáp án

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 230596

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ?

 • A. Chỉ tiêu thụ công suất dưới vài chục kilo oát
 • B. Chỉ tiêu thụ công suất trên vài trăm kilo oát
 • C. Chỉ tiêu thụ công suất từ vài chục kilo oát đến vài trăm kilo oát
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 2
Mã câu hỏi: 230597

Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là?

 • A. Động cơ điện
 • B. Thiết bị điện
 • C. Máy hàn điện
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3
Mã câu hỏi: 230598

Đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ?

 • A. Tải thường phân bố tập trung
 • B. Dùng một máy biến áp rieeng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp 380/220V
 • C. Mạng chiếu sáng cũng được lấy từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4
Mã câu hỏi: 230599

Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là?

 • A. Đảm bảo chất lượng điện năng
 • B. Đảm bảo tính kinh tế
 • C. Đảm bảo an toàn
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5
Mã câu hỏi: 230600

Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện ở mấy chỉ tiêu?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 6
Mã câu hỏi: 230601

Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho?

 • A. Vốn đầu tư kinh tế nhất
 • B. Chi phí vận hành kinh té nhất
 • C. Vốn đầu tư và chi phí vận hành kinh tế nhất
 • D. Không cần quan tâm đến chi phí vận hành và vốn đầu tư
Câu 7
Mã câu hỏi: 230602

Thao tác đóng mạch điện theo thứ tự?

 • A. Biến áp hạ áp, tủ động lực, tủ phân phối, tủ chiếu sáng
 • B. Biến áp hạ áp, tủ chiếu sáng, tủ phân phối, tủ động lực
 • C. Biến áp hạ áp, tủ phân phối, tủ động lực và tủ chiếu sáng
 • D. Biến áp hạ áp, tủ động lực và tủ chiếu sáng, tủ phân phối
Câu 8
Mã câu hỏi: 230603

Thao tác cắt mạch điện theo thứ tự?

 • A. Tủ động lực và tủ chiếu sáng, tủ phân phối, biến áp hạ áp
 • B. Tủ phân phối, tủ động lực, biến áp hạ áp, tủ chiếu sáng
 • C. Tủ động lực và tủ chiếu sáng, biến áp hạ áp, tủ phân phối
 • D. Tủ chiếu sáng, tủ phân phối, tủ động lực, biến áp hạ áp
Câu 9
Mã câu hỏi: 230604

Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức?

 • A. ± 5%
 • B. ± 10%
 • C. ± 15%
 • D. ± 20%
Câu 10
Mã câu hỏi: 230605

Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Tủ phân phối nhận điện từ trạm biến áp để phân chia tới các tủ động lực, tủ chiếu sáng của các phân xưởng.
 • B. Tủ động lực nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho tủ chiếu sáng
 • C. Tủ chiếu sáng nhận điện từ tủ phân phối cung cấp cho mạch chiếu sáng của các phân xưởng
 • D. Trạm biến áp cấp điện cho cơ sở sản xuất
Câu 11
Mã câu hỏi: 230606

Có mấy loại máy phát điện xoay chiều?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 12
Mã câu hỏi: 230607

Một máy biến áp lí tưởng gồm cuộn sơ cấp có (2400 ) vòng dây và cuộn thứ cấp có (800 ) vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là (210 V ). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi máy biến áp hoạt động không tải là ?

 • A. 0V
 • B. 630V
 • C. 70V
 • D. 105V
Câu 13
Mã câu hỏi: 230608

Một máy tăng thế có số vòng của hai cuộn dây là 1000 vòng và 500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện 110V – 50Hz. Điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng và tần số là?

 • A. 220V – 100Hz
 • B. 55V – 25Hz
 • C. 220V – 50Hz
 • D. 55V – 50Hz
Câu 14
Mã câu hỏi: 230609

Công dụng nào sau đây không phải của máy biến áp?

 • A. Tăng cường độ của dòng điện không đổi
 • B. Giảm điện áp của dòng điện xoay chiều.
 • C. Giảm hao phí trong truyền tải điện năng đi xa
 • D. Tăng điện áp của dòng điện xoay chiều.
Câu 15
Mã câu hỏi: 230610

Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là không đúng?

 • A. Máy biến áp có thể tăng hiệu điện thế.     
 • B. Máy biến áp có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.
 • C. Máy biến áp có thể giảm hiệu điện thế.
 • D. Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện
Câu 16
Mã câu hỏi: 230611

Cơ sở hoạt động của máy biến thế dựa trên hiện tượng?

 • A. Hiện tượng từ trễ 
 • B. Cảm ứng từ
 • C. Cảm ứng điện từ
 • D. Cộng hưởng điện từ
Câu 17
Mã câu hỏi: 230612

Chọn phát biểu đúng về máy phát điện xoay chiều 3 pha?

 • A. Nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng tự cảm.
 • B. Biên độ của 3 suất điện động tỉ lệ thuận với số vòng quay trong 1 giây của rôto.
 • C. Phần ứng gồm 3 cuộn dây giống nhau đặt lệch nhau π/3π/3 trên đường tròn.
 • D. Ba suất điện động ở 3 cuộn dây cùng tần số, cùng pha và cùng biên độ.
Câu 18
Mã câu hỏi: 230613

Rôto của máy phát điện xoay chiều có 5 cặp cực, tần số của dòng điện phát ra là 50Hz. Tốc độ quay của rôto là?

 • A. 12 vòng/ s
 • B. 10 vòng/ s
 • C. 20 vòng/ s
 • D. 24 vòng/ s
Câu 19
Mã câu hỏi: 230614

Động cơ không đồng bộ ba pha được sử dụng rộng rãi do?

 • A. Cấu tạo nhỏ, gọn
 • B. Dễ sử dụng
 • C. Cấu tạo đơn giản
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 20
Mã câu hỏi: 230615

Chọn câu sai?

 • A. Động cơ không đồng bộ ba pha biến điện năng thành cơ năng
 • B. Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa trên cơ sở của hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
 • C. Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ góc của khung dây luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay.
 • D. Động cơ không đồng bộ ba pha tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha
Câu 21
Mã câu hỏi: 230616

Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng dòng điện?

 • A. Dòng một chiều
 • B. Dòng xoay chiều
 • C. Có thể là dòng một chiều hay xoay chiều
 • D. A và B đều sai
Câu 22
Mã câu hỏi: 230617

 Động cơ không đồng bộ ba pha?

 • A. Là máy điện tĩnh
 • B. Là máy điện quay
 • C. Có stato là phần quay
 • D. Có roto là phần tĩnh
Câu 23
Mã câu hỏi: 230618

Hệ thống điện quốc gia truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến?

 • A. Các nhà máy, xí nghiệp
 • B. Các nông trại 
 • C. Các khu dân cư  
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 24
Mã câu hỏi: 230619

Lưới điện phân phối có điện áp?

 • A. 35kV
 • B. Từ 35 kV trở xuống
 • C. Từ 35 kV trở lên
 • D. Dưới 35kV
Câu 25
Mã câu hỏi: 230620

Chức năng của lưới điện quốc gia?

 • A. Sản xuất điện năng
 • B. Tiêu thụ điện năng
 • C. Phân phối điện năng đến nơi tiêu thụ
 • D. Truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.
Câu 26
Mã câu hỏi: 230621

Các nhà máy sản xuất điện thường phân bố ở đâu?

 • A. Vùng nông thôn
 • B. Khu tập trung đông dân cư
 • C. Ở các thành phố lớn
 • D. Khu không tập trung dân cư và đô thị
Câu 27
Mã câu hỏi: 230622

Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện thì dòng điện trong mạch?

 • A. Sớm pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch góc π/2.
 • B. Sớm pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch góc π /4.
 • C. Trễ pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch góc π /2.
 • D. Trễ pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch góc π /4.
Câu 28
Mã câu hỏi: 230623

Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L được mắc vào điện áp xoay chiều u có tần số f. Chọn phát biểu đúng?

 • A. Cường độ dòng điện biến thiên điều hòa cùng pha với điện áp u.
 • B. Cường độ hiệu dụng qua mạch tỉ lệ nghịch với f.
 • C. Cường độ dòng điện qua mạch tỉ lệ thuận với L.
 • D. Cường độ dòng điện biến thiên điều hòa với tần số f’ = 2f
Câu 29
Mã câu hỏi: 230624

Điều nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần?

 • A. Dòng điện qua điện trở và điện áp hai đầu điện trở luôn cùng pha.
 • B. Pha của dòng điện qua điện trở luôn bằng không.
 • C. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và điện áp hiệu dụng là I = U/R
 • D. Nếu điện áp ở hai đầu điện trở là u = U0sin(ωt+φ)V thì biểu thức dòng điện là i = I0sin(ωt+φ)A
Câu 30
Mã câu hỏi: 230625

Điều nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần?

 • A. Điều nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần?
 • B. Pha của dòng điện qua điện trở luôn bằng không.
 • C. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và điện áp hiệu dụng là U = I/R.
 • D. Nếu điện áp ở hai đầu điện trở là u = U0sin(ωt+φ)(V) → i = I0sin(ωt)(A)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ