Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề KSCL HK1 môn Toán 6 năm 2019-2020 Trường THCS Chánh Hưng

15/04/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 4540

Sắp xếp các số nguyên 1; - 2; 3; - 4 theo thứ tự tăng dần ta được dãy số nào sau đây ?

 • A. 1; -2; 3; -4
 • B. -4 ;-2; 1; 3
 • C. 1; 3; -2; -4
 • D. -2; -4; 1; 3
Câu 2
Mã câu hỏi: 4541

Nếu a chia hết cho 6 và b chia hết cho 9 thì tổng a + b chia hết cho:

 • A. 3
 • B. 6
 • C. 9
 • D. 15
Câu 3
Mã câu hỏi: 4542

Ước chung lớn nhất của 12 và 8 là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 4
 • D. 8
Câu 4
Mã câu hỏi: 4543

Số nào sau đây là số nguyên tố?

 • A. 12
 • B. 23
 • C. 32
 • D. 49
Câu 5
Mã câu hỏi: 4544

Phân tích số 48 ra thừa số nguyên tố ta có kết quả là:

 • A. 2.24
 • B. 3.16
 • C. 24.3
 • D. 23.32
Câu 6
Mã câu hỏi: 4545

Tìm BCNN (10, 14, 18) 

 • A. 24.5.7
 • B. 2.32.5.7
 • C. 24.5.7
 • D. 5.7
Câu 7
Mã câu hỏi: 4546

Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA=6cm, OB=3cm, ý nào đúng?

 • A. Điểm O nằm giữa hai điểm A và
 • B. Điểm B nằm giữa hai điểm O và
 • C. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B
 • D. Cả 3 ý trên đều sai
Câu 8
Mã câu hỏi: 4547

Cho E là trung điểm của đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6 cm, độ dài đoạn EB bằng:

 • A. 12cm
 • B. 2cm
 • C. 3cm
 • D. 4cm
Câu 9
Mã câu hỏi: 4548

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

 1. 62 : 4  + 2 . 52
 2. |-8| - [42 + (-5)]
Câu 10
Mã câu hỏi: 4549

Tìm x, biết:

a) 3x – 18  = 12                                        

b) ( 2x – 8 ) . 2 = 24

Câu 11
Mã câu hỏi: 4550

Trong đợt mưa lũ vừa qua, xã Đức Long huyện Nho Quan bị thiệt hại nặng nề do xả lũ, nhiều hộ dân và các trường học bị ngập lụt, nhiều bạn học sinh bị ướt hết sách vở. Hưởng ứng phong trào thiện nguyện, một nhóm học sinh quyên góp được 18 quyển sách và 24 quyển vở. Theo em nhóm có thể chia thành mấy gói quà mà số sách và vở ở mỗi gói là như nhau. Có thể chia nhiều nhất bao nhiêu gói quà

Câu 12
Mã câu hỏi: 4551

Trên tia Ox vẽ hai điểm M và N sao cho OM = 3 cm, ON = 9 cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng MN?

b) Vẽ điểm A là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng MA?

c) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng OA hay không? Vì sao?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ