Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra trắc nghiệm 1 tiết HK1 môn Vật lý 8 năm học 2018-2019

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 42846

Một người đang lái canô chạy ngược dòng sông.Người lái canô đứng yên so với vật nào dưới đây? 

 • A. Bờ sông               
 • B. Chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước
 • C. Dòng nước                             
 • D. Canô
Câu 2
Mã câu hỏi: 42847

Tốc độ 36 km/h bằng giá trị nào dưới  đây? 

 • A. 36m/s               
 • B. 36.000 m/s           
 • C. 10 m/s 
 • D.  100 m/ s
Câu 3
Mã câu hỏi: 42848

Tốc độ nào sau đây không phải là tốc độ trung bình? 

 • A. Tốc độ của ôtô chạy từ HàNội đến Hải Phòng
 • B. Tốc độ của đoàn tàu từ lúc khởi hành tới khi ra khỏi sân ga
 • C. Tốc độ do tốc kế của ôtô đua chỉ khi ôtô chạm đích 
 • D. Tốc độ của viên đá từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất
Câu 4
Mã câu hỏi: 42849

Khi có lực tác dụng lên vật đang chuyển  động đều thì chuyển động của vật sẽ như thế nào? 

 • A. Không thay đổi                  
 • B. Chỉ có thể giảm  dần
 • C. Chỉ có thể tăng dần                     
 • D. Có thể tăng dần hay giảm dần
Câu 5
Mã câu hỏi: 42850

Lực ma sát nghỉ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây? 

 • A. Bánh xe ôtô trượt trên mặt đường khi ôtô phanh gấp
 • B. Hòm đồ bị kéo lê trên mặt sàn
 • C. Các bao tải hàng đặt trên băng tải nghiêng, đang cùng chuyển động với băng tải trong dây chuyền sản xuất 
 • D.  Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang
Câu 6
Mã câu hỏi: 42851

Vì sao hành khách ngồi trên ôtô đang chạy bỗng thầy mình bị đỗ nhào phía trước? 

 • A. Vì xe đột ngột tăng vận tốc 
 • B.  Vì xe đột ngột rẽ sang phải           
 • C. Vì xe đột ngột giảm vận tốc 
 • D. Vì xe đột ngột rẽ sang trái
Câu 7
Mã câu hỏi: 42852

Một người đi quãng đường  s1 hết t1 giây, quãng đường  s2 hết t2 giây .Công thức nào đúng để tính vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường S1 và S2

 • A. vtb = (v1+v2)/ 2         
 • B. vtb = (s1 + s2) / ( t1 + t 2 )         
 • C. vtb = (v1/ s1 ) + (v2/ s2 ) 
 • D. Cả 3 công thức trên đều đúng
Câu 8
Mã câu hỏi: 42853

Hai bình hình trụ a và b thông nhau, có khóa K ở ống nối đáy 2 bình. Bình a có thể tích lớn hơn. Khi khóa K đóng, hai bình chứa cùng một lượng nước.Khi mở khóa K , có hiện tượng gì xảy ra? 

 • A. Nước chảy  từ bình a sang bình b      
 • B. Nước chảy  từ bình b sang bình a
 • C. Nước chảy đồng thời từ bình a sang bình b và từ bình b sang bình a  
 • D. Nước không chảy từ bình nọ sang bình kia
Câu 9
Mã câu hỏi: 42854

Một máy bay chuyển đang trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì: 

 • A. Máy bay đang chuyển động.     
 • B. Người phi công đang chuyển động.
 • C.  Hành khách đang chuyển động.             
 • D. Sân bay đang chuyển động.
Câu 10
Mã câu hỏi: 42855

Một vật đứng yên khi: 

 • A. Vị trí của nó so với vật mốc không đổi.
 • B. Khoảng cách của nó đến một đường thẳng mốc không đổi.
 • C. Khoảng cách của nó đến một điểm mốc không đổi. 
 • D. Vị trí của nó so với điểm mốc luôn thay đổi.
Câu 11
Mã câu hỏi: 42856

Đơn vị của vận tốc là: 

 • A. km.h    
 • B. km/s           
 • C. m.s                 
 • D. s/m         
Câu 12
Mã câu hỏi: 42857

Chuyển động nào sau đây là chuyển động đều? 

 • A. Vận động viên trượt tuyết từ dốc núi xuống.
 • B. Vận động viên chạy 100m đang về đích.
 • C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ. 
 • D. Chuyển động của viên bi trên máng nghiêng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 42858

Vật chỉ chịu tác dụng của hai lực. Hai lực này cân bằng khi: 

 • A. Cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.      
 • B. Cùng phương, ngược chiều
 • C. Cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn. 
 • D. Cùng phương,cùng độ lớn.
Câu 14
Mã câu hỏi: 42859

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào cần giảm lực ma sát? 

 • A. Nền nhà mới lau                 
 • B. Ổ bi của máy khi khô dầu
 • C. Má phanh xe đạp bị mòn    
 • D. Cả 3 trường hợp trên
Câu 15
Mã câu hỏi: 42860

Để làm giảm áp suất ta có thể thực hiện bằng cách: 

 • A. Tăng áp lực và giảm diện tích mặt bị ép.
 • B. Giảm áp lực và tăng diện tích mặt bị ép.
 • C. Tăng áp lực và giữ nguyên diện tích mặt bị ép. 
 • D.  Tăng áp lực và tăng diện tích mặt bị ép.
Câu 16
Mã câu hỏi: 42861

Lực là nguyên nhân làm: 

 • A. Thay đổi vận tốc của vật.                 
 • B. Vật bị biến dạng
 • C. Thay đổi quỹ đạo của vật.                  
 • D. Cả 3 phương án trên
Câu 17
Mã câu hỏi: 42862

Câu nào sau đây nói về áp suất của chất lỏng là đúng? 

 • A. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống.
 • B. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất chất lỏng.
 • C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương. 
 • D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của cột chất lỏng.
Câu 18
Mã câu hỏi: 42863

Có một  ô tô chạy trên đường, câu mô tả nào sau đây là đúng? 

 • A. Ô tô đang chuyển động.                
 • B. Ô tô đang chuyển động so với hàng cây bên đường.
 • C. Ô tô đang đứng yên. 
 • D. Ô tô chuyển động so với người lái xe.
Câu 19
Mã câu hỏi: 42864

Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng? 

 • A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.
 • B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước.
 • C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông. 
 • D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền.
Câu 20
Mã câu hỏi: 42865

Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất. 

 • A. Có thể tăng, có thể giảm. 
 • B. Vận tốc giảm dần
 • C. Vận tốc tăng dần                   
 • D. Vận tốc không thay đổi.
Câu 21
Mã câu hỏi: 42866

Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang phải, chứng tỏ xe: 

 • A. Đột ngột rẽ sang trái             
 • B. Đột ngột rẽ sang phải.                
 • C. Đột ngột giảm vận tốc. 
 • D. Đột ngột tăng vận tốc.
Câu 22
Mã câu hỏi: 42867

Câu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng? 

 • A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật.
 • B.  Khi vật chuyển động nhanh dần lên, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.
 • C. Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy. 
 • D. Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này trên mặt vật kia.
Câu 23
Mã câu hỏi: 42868

Trường hợp nào sau đây không phải là lực ma sát? 

 • A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.
 • B. Lực xuất hiện làm mòn đế giày.
 • C. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn. 
 • D. Lực xuất hiện giữa dây cuaroa với bánh xe truyền chuyển động.
Câu 24
Mã câu hỏi: 42869

Muốn tăng áp suất thì ta làm như thế nào? 

 • A. Tăng áp lực, tăng diện tích bị ép.
 • B. Tăng diện tích bị ép, giảm áp lực.
 • C. Giảm diện tích bị ép, giảm áp lực. 
 • D. Tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.
Câu 25
Mã câu hỏi: 42870

Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng? 

 • A. Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo.
 • B. Áp lực ép vuông góc với mặt bị ép, áp suất là lực ép không vuông góc với mặt bị ép.
 • C. Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích. 
 • D. Giữa áp suất và áp lực không có mối quan hệ nào.
Câu 26
Mã câu hỏi: 42871

Khi xe máy đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang thì áp lực do xe tác dụng lên mặt đất có độ lớn bằng: 

 • A. Trọng lượng của xe và người đi xe.
 • B. Lực kéo của động cơ xe máy.
 • C. Lực cản của mặt đường tác dụng lên xe. 
 • D. Không.
Câu 27
Mã câu hỏi: 42872

Có một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau, câu nào không đúng? 

 • A. Ô tô chuyển động so với mặt đường.
 • B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.
 • C. Ô tô chuyển động so với người lái xe.       
 • D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường.
Câu 28
Mã câu hỏi: 42873

Cặp lực nào sau đây là hai lực cân bằng: 

 • A. Hai lực cùng cường độ, cùng phương.
 • B. Hai lực cùng phương, ngược chiều.
 • C. Hai lực cùng phương, cùng cường độ, cùng chiều. 
 • D. Hai lực cùng đặt lên một vật, cùng cường độ, có phương nằm trên một đường thẳng, ngược chiều.
Câu 29
Mã câu hỏi: 42874

Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều? 

 • A. Chuyển động của một ô tô đi từ  Quảng Ngãi đi Đà Nẵng.
 • B. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
 • C. Chuyển động của quả banh đang lăn trên sân. 
 • D. Chuyển động của đầu cánh quạt đang quay .
Câu 30
Mã câu hỏi: 42875

Đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng hoặc là kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào lực ma sát nhỏ hơn? 

 • A. Lăn vật                 
 • B. Kéo vật.
 • C. Cả hai cách như nhau                        
 • D.  Không so sánh được.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ