Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra HK2 môn Vật lý 6 năm 2019 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

15/04/2022 - Lượt xem: 33
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (13 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 11546

Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn. 

 • A. Khối lượng của vật tăng           
 • B. Khối lượng của vật giảm
 • C. Khối lượng riêng của vật giảm            
 • D. Khối lượng riêng của vật tăng
Câu 2
Mã câu hỏi: 11547

Nhiệt kế nào dưới đây dùng để đo nhiệt độ cơ thể? 

 • A. Nhiệt kế rượu                  
 • B. Nhiệt kế thủy ngân.
 • C. Nhiệt kế y tế.                                     
 • D. Cả ba nhiệt kế trên đều không dùng được.
Câu 3
Mã câu hỏi: 11548

Trong thời gian vật đang nóng chảy, nhiệt độ của vật như thế nào? 

 • A. Luôn tăng            
 • B.  Luôn giảm
 • C. Không đổi                                      
 • D. Lúc đầu tăng sau đó giảm.
Câu 4
Mã câu hỏi: 11549

Trường hợp nào dưới đây không xảy ra sự nóng chảy: 

 • A. Đốt một ngọn đèn dầu.          
 • B. Đốt một ngọn nến.
 • C.  Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước.     
 • D. Đúc một cái chuông đồng.
Câu 5
Mã câu hỏi: 11550

Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ: 

 • A. Sương đọng trên lá cây.        
 • B. Sự tạo thành sương mù.
 • C. Sự tạo thành hơi nước.                  
 • D.  Sự tạo thành mây.
Câu 6
Mã câu hỏi: 11551

Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc đồng ? 

 • A. Sự nóng chảy và sự đông đặc 
 • B. Sự nóng chảy và sự bay hơi.
 • C. Sự bay hơi và sự ngưng tụ.              
 • D. Sự bay hơi và sự đông đặc.
Câu 7
Mã câu hỏi: 11552

Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi: 

 • A. Nước trong cốc càng ít.     
 • B.  Nước trong cốc càng nhiều.
 • C. Nước trong cốc càng nóng.                   
 • D. Nước trong cốc càng lạnh.
Câu 8
Mã câu hỏi: 11553

Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng ? 

 • A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc. 
 • B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc.
 • C. Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn, cũng có thấp hơn nhiệt độ đông đặc. 
 • D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc.
Câu 9
Mã câu hỏi: 11554

Điền từ (cụm từ) thích hợp vào ô trống trong các câu sau:

- Băng kép khi bị .................................... hay ................................... đều bị cong lại.

- Nước sôi ở nhiệt độ ......................... Nhiệt độ này gọi là ......................... của nước.

Câu 10
Mã câu hỏi: 11555

a. Nêu các kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn.

b. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào mấy yếu tố? Kể tên những yếu tố đó?

Câu 11
Mã câu hỏi: 11556

Tại sao người ta làm đường bêtông không đổ liền thành một dải mà đổ thành các tấm tách biệt với nhau bằng những khe để trống ?

Câu 12
Mã câu hỏi: 11557

Hãy tính:

 1. 20oC tương ứng với bao nhiêu oF
 2. 256oF tương ứng với bao nhiêu oC
Câu 13
Mã câu hỏi: 11558

Ở 00C một thanh sắt có chiều dài là 100cm. Vào mùa hè nhiệt độ cao  nhất là 400C. Hỏi chiều dài của thanh sắt khi nhiệt độ môi trường ở 400C? Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 100C thì chiều dài thanh sắt tăng 0,00012 lần so với chiều dài ban đầu.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ