Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra cuối năm môn Tin học 2019 - Trường THCS Bình Châu

15/04/2022 - Lượt xem: 22
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (14 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 77619

Khi tạo nội dung trang chiếu, em không cần tránh những điều nào dưới đây?

 • A. Lỗi chính tả;   
 • B. Quá ít nội dung văn bản;
 • C. Cỡ chữ quá nhỏ;   
 • D. Quá nhiều hiệu ứng động.
Câu 2
Mã câu hỏi: 77620

Khi chọn hiệu ứng chuyển trang chiếu, chúng ta không thể chọn khả năng nào dưới đây?

 • A. Trang chiếu xuất hiện tự động sau một khoảng thời gian định sẵn;
 • B. Phát ra âm thanh khi nội dung trang chiếu xuất hiện;
 • C. Tốc độ xuất hiện của trang chiếu (nhanh, vừa hoặc chậm);
 • D. Khởi động một tẹp phim sau khi nội dung trang chiếu xuất hiện.
Câu 3
Mã câu hỏi: 77621

Sau khi tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu ưng ý cho trang tiêu đề của bài trình chiếu, nếu muốn áp dụng hiệu ứng đó cho tất cả các trang chiếu còn lại, em thực hiện các thao tác nào dưới đây là tốt nhất?

 • A. Lặp lại các thao tác tạo hiệu ứng cho từng trang chiếu,  
 • B. Nháy nút  Apply  phía dưới ngăn bên phải; 
 • C. Nháy nút  Apply to All phía dưới ngăn bên phải;   
 • D. Nháy nút  Play phía dưới ngăn bên phải.      
Câu 4
Mã câu hỏi: 77622

Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện?

 • A. Phần mềm đồ hoạ;          
 • B. Phần mềm trình chiếu;
 • C. Phần mềm trò chơi;            
 • D. Phần mềm xử lí ảnh.
Câu 5
Mã câu hỏi: 77623

Các sản phẩm đa phương tiện có thể gồm những dạng thông tin nào dưới đây ?

 • A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim, ảnh động và các tương tác.   
 • B. Các bản nhạc và chương trình nghe nhạc ;
 • C. Hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, bản đồ ;    
 • D. Văn bản với nhiều dạng trình bày phong phú ;
Câu 6
Mã câu hỏi: 77624

Sản phẩm nào trong số các sản phẩm dưới đây (được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính) là sản phẩm đa phương tiện?        

 • A. Một ca khúc được ghi âm và lưu lại trong máy tính;     
 • B. Bài trình chiếu có hình ảnh minh hoạ.
 • C. Bảng điểm lớp em tạo bằng chương trình bảng tính;    
 • D. Bài thơ được soạn bằng Word;
Câu 7
Mã câu hỏi: 77625

Trong phần mềm Beneton Movie GIF, để chèn một ảnh mới vào trước một khung hình đã chọn, ta dùng lệnh:

 • A. Add Frame(s) from a file 
 • B. Insert frame(s) from a file 
 • C. Add blank Frame(s)     
 • D. Insert blank Frame(s) 
Câu 8
Mã câu hỏi: 77626

Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

 • A. Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình;
 • B. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ nhìn thấy hình chuyển động;
 • C. Phim được quay bằng máy ảnh kĩ thuật số cũng là một dạng ảnh động;
 • D. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt của con người hoặc các sự vật.
Câu 9
Mã câu hỏi: 77627

Khi tạo ảnh động dạng GIF Beneton Movie GIF:

 • A. Ta có thể coppy các hình trong dãy khung hình đã tạo;
 • B. Ta chỉ có thể được đặt các hình xuất hiện trong khoảng thời gian bằng nhau;
 • C. Ta chỉ được bổ sung các hình ảnh mới vào dãy khung hình hiện thời;
 • D. Ta không thể xoá các hình trong dãy khung hình đã tạo.
Câu 10
Mã câu hỏi: 77628

Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào có chức năng tạo ảnh động?

 • A. Kompozer;      
 • B. Microsoft Excel;       
 • C. Microsoft Pant;               
 • D. Beneton Movie GIF.
Câu 11
Mã câu hỏi: 77629

Hãy chọn từ, cụm từ trong các cụm từ: “màu chữ, dễ hiểu, chú ý, màu sắc, thông tin, màu nền, dễ nghe” để điền vào chỗ trống trong câu sau cho thích hợp:

1,  (1)....trên trang chiếu chủ yếu gồm (2).... và màu chữ.

2, Mục tiêu quan trọng nhất của việc tạo (3) ....cho trang chiếu là thu hút sự (4) ...  của người xem tới nội dung trình bày.

3,  Cần lựa chọn màu sắc trên trang chiếu sao cho (5) .... dễ đọc và (6) ....

Câu 12
Mã câu hỏi: 77630

Đa phương tiện là gì? Hãy nêu những ví dụ khi không có máy tính và có máy tính thể hiện đa phương tiện?.

Câu 13
Mã câu hỏi: 77631

Hãy nêu tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame(s) và Insert Frame(s) .

Câu 14
Mã câu hỏi: 77632

Hãy nêu các bước chèn ảnh vào trang chiếu. Từ đó cho biết các bước chèn âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu ?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ