Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 9 năm 2019-2020 Trường THCS Thuận Hóa

15/04/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 59890

 Điều kiện của x để phân thức \(\frac{{x - 1}}{{2x - 5}}\) có nghĩa là:

 • A. \(x \ne 2,5\)
 • B. \(x \ne 0,4\)
 • C. x > 2,5
 • D. \(x \ne 2,5\), \(x \ne 1\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 59891

Giá trị biểu thức x2 + 8x + 16 tại x = 96 là:

 • A. 100
 • B. 1000
 • C. 10000
 • D. 100 000
Câu 3
Mã câu hỏi: 59892

Dạng rút gọn của phân thức \(\frac{{4{x^2} - 6x}}{{4{x^2} - 9}}\) là:

 • A. \(\frac{{2x}}{3}\)
 • B. \(\frac{{2x}}{{2x - 3}}\)
 • C. \(\frac{{2x}}{{2x + 3}}\)
 • D. \(\frac{{4x-6}}{{4x - 9}}\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 59893

Tập nghiệm của phương trình 5x2 – 10x = 0 là:

 • A. x = 0 và x =-2
 • B. x = 0 hoặc x = 2
 • C. x = 0 
 • D. x = 2
Câu 5
Mã câu hỏi: 59894

Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là:

 • A. Hình chữ nhật
 • B. Hình thoi
 • C. Hình vuông
 • D. A,B,C đều sai
Câu 6
Mã câu hỏi: 59895

Cho hình vẽ; hệ thức nào sau đây là đúng:

 • A. h = b’. c’
 • B. a2 = b2 + c2
 • C. a.h = b’. c’
 • D. c2 = a.b’
Câu 7
Mã câu hỏi: 59896

Căn bậc hai số học của 4 là:

 • A. -2
 • B. 2
 • C. 16
 • D. 4
Câu 8
Mã câu hỏi: 59897

So sánh 5 với \(2\sqrt 6 \) ta có kết luận sau:

 • A.  5 > \(2\sqrt 6 \) 
 • B.  5 < \(2\sqrt 6 \) 
 • C.  5 = \(2\sqrt 6 \) 
 • D. Không so sánh được
Câu 9
Mã câu hỏi: 59898

\(\sqrt {{x^2}} \) = 5 thì x bằng: 

 • A. 25
 • B. 5
 • C. \( \pm \) 5
 • D. \( \pm \) 25
Câu 10
Mã câu hỏi: 59899

Nếu \(|Delta\)ABC vuông tại A có BH = 9, HC = 25 thì đường cao AH có độ dài là

 • A. 15
 • B. 225
 • C. \(\sqrt {15} \)
 • D. \(\frac{{25}}{9}\)
Câu 11
Mã câu hỏi: 59900

Tìm x biết 2x - 6 = 0

 • A. x = 3
 • B. x = 2
 • C. x = 6
 • D. x = -2
Câu 12
Mã câu hỏi: 59901

Tìm nghiệm của bất phương trình: 3x + 1 > - 5

 • A. x > -2
 • B. x < -2
 • C. x = -2
 • D. x > 2

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ