Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra CLĐN môn Toán 9 năm 2019-2020 Trường THCS Lạc Hồng

15/04/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 59879

Tập nghiệm của phương trình: (x - 5)(3x - 2) = 0 là:

 • A. S = {2/3; -5}
 • B. S = {-2/3; 5}
 • C. S = {2/3; 5}
 • D. S = {3/2; 5}
Câu 2
Mã câu hỏi: 59880

Tập nghiệm của phương trình Ix + 5I = 2 là:

 • A. S = {-3; 7}
 • B. S = {-3; -7}
 • C. S = {3; 7}
 • D. S = {3; -7}
Câu 3
Mã câu hỏi: 59881

Hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

 • A. x + 3 ≤ 5
 • B.  2x < 4
 • C. x - 1 > 1
 • D. -3x ≤ -6
Câu 4
Mã câu hỏi: 59882

Điều kiện xác định của phương trình: \(\frac{{ - 2}}{{x + 1}} - \frac{1}{{1 - x}} = 2\) là:

 • A. x ≠ 1
 • B. x ≠ -1
 • C. x ≠ 0
 • D. x ≠ 1 và x ≠ -1
Câu 5
Mã câu hỏi: 59883

Tập hợp nghiệm của bất phương trình: 5x - 2 > 4x + 1 là:

 • A. S = {x/x > 3}
 • B. S = {x/x > -3}
 • C. S = {x/x > 0}
 • D. S = {x/x > 1}
Câu 6
Mã câu hỏi: 59884

Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số đồng dạng k = 3/5. Nếu chu vi tam giác ABC là 12cm thì chu vi tam giác DEF là:

 • A. 7,2cm
 • B. 3cm
 • C. 20cm
 • D. 17/3cm
Câu 7
Mã câu hỏi: 59885

Một hình chữ nhật có các kích thước 2cm, 3cm và 5cm. Thể tích hình hộp chữ nhật là:

 • A. 30cm
 • B. 30cm2
 • C. 30cm3
 • D. 30dm3
Câu 8
Mã câu hỏi: 59886

AD là phân giác trong của tam giác ABC có AB = 5cm; AC = 10cm.
Khi đó tỉ số DC/DB bằng:

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 1/2
 • D. 3
Câu 9
Mã câu hỏi: 59887

Cho DE//BC. Tính độ dài x trong hình sau:
Đề thi chất lượng đầu năm môn toán lớp 9

 • A. 4,3
 • B. 9,75
 • C. 16,25
 • D. 2,4
Câu 10
Mã câu hỏi: 59888

Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 600cm2, thể tích hình lập phương là:

 • A. 100cm3
 • B. 10cm3
 • C. 60cm3
 • D. 1000cm3
Câu 11
Mã câu hỏi: 59889

Điều kiện xác định của căn thức \(\sqrt {x + 1} \)

 • A. x = 1
 • B. x = 0
 • C. \(x \ge  - 1\)
 • D. \(x \ge  1\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ