Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 8 HK2 năm 2019 trường THCS Hai Bà Trưng

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 42781

Một người đưa một vật nặng lên cao h bằng hai cách. Các thứ nhất, kéo trực tiếp vật theo phương thẳng đứng. Cách thứ hai, kéo vật theo mặt phẳng nghiêng có chiều dài gấp 2 lần độ cao h. Nếu bỏ qua ma sát ở mặt phẳng nghiêng thì 

 • A. công thực hiện ở cách thứ hai lớn hơn vì đường đi lớn gấp hai lần 
 • B. công thực hiện ở cách thứ nhất lớn hơn vì lực kéo lớn hơn
 • C. công thực hiện ở cách thứ hai nhỏ hơn vì lực kéo vật theo mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn
 • D. công thực hiện ở hai cách đều như nhau
Câu 2
Mã câu hỏi: 42782

Một người nâng một vật nặng lên cùng một độ cao bằng hai cách. Cách thứ nhất, kéo vật bằng một ròng rọc cố định . Cách thứ hai kết hợp một ròng rọc cố định và một ròng rọc động  . Nếu bỏ qua trọng lượng của ma sát và ròng rọc thì :

 • A. công thực hiện ở hai cách đều bằng nhau 
 • B. công thực hiện ở cách thứ nhất lớn hơn vì lực kéo bằng trọng lượng của vật
 • C. công thực hiện ở cách thứ hai lớn hơn vì phải kéo dây dài hơn 
 • D. công thực hiện ở cách thứ hai nhỏ hơn vì phải kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
Câu 3
Mã câu hỏi: 42783

Trong xây dựng, để nâng vật nặng lên cao người ta thường dùng một ròng rọc cố định hoặc một hệ thống ròng rọc cố định và ròng rọc động (gọi là palăng). Phát biểu nào dưới đây là không đúng về tác dụng của ròng rọc ? 

 • A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm giảm lực nâng vật đi một nữa 
 • B. Ròng rọc động có tác dụng làm giảm lực nâng vật
 • C. Hệ thống palăng gồm 1 ròng rọc cố định và 1 ròng rọc động có tác dụng làm giảm lực nâng vật 2 lần 
 • D. Hệ thống palăng gồm 1 ròng rọc cố định và 1 ròng rọc động có tác dụng làm giảm lực nâng vật 4 lần
Câu 4
Mã câu hỏi: 42784

Phát biểu nào dưới đây về máy cơ đơn giản là đúng ? 

 • A. Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công 
 • B. Các máy cơ đơn giản chỉ cho lợi về lực
 • C. Các máy cơ đơn giản luôn bị thiệt về đường đi 
 • D.  Các máy cơ đơn giản cho lợi về lực và cả đường đi
Câu 5
Mã câu hỏi: 42785

Điều nào sau đây khi nói về cơ năng? 

 • A. Cơ năng phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi  
 • B.  Cơ năng phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất gọi là thế năng hấp dẫn .
 • C. Cơ năng của vật do vật chuyển động mà có gọi là động năng. 
 • D. Các câu A,B,C đều đúng
Câu 6
Mã câu hỏi: 42786

Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng ? 

 • A. Viên đạn đang bay .              
 • B. Lò xo đang lăn trên mặt đất.
 • C. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.    
 • D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất  
Câu 7
Mã câu hỏi: 42787

Trong các vật sau đây vật nào không có động năng ? 

 • A. Hòn bi nằm yên trên mặt sàn.                 
 • B. Hòn bi lăn trên sàn nhà.
 • C. Máy bay đang bay.                    
 • D. Viên đạn đang bay.   
Câu 8
Mã câu hỏi: 42788

Trong các vật sau vật nào không có thế năng (so với mặt đất ) ? 

 • A.  Chiếc bàn đứng yên trên nền nhà .       
 • B. Một người đứng trên tầng ba của toà nhà         
 • C.  Hòn bi lăn trên sàn nhà .                     
 • D. Quả bóng đang bay trên cao .
Câu 9
Mã câu hỏi: 42789

Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử ? 

 • A. Chuyển động không ngừng.       
 • B. Có lúc chuyển động có lúc đứng yên.
 • C. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. 
 • D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.
Câu 10
Mã câu hỏi: 42790

Các nguyên tử, phân tử có thể nhìn thấy được bằng: 

 • A. Kính lúp        
 • B. Kính hiển vi       
 • C. Mắt thường            
 • D.  Kính hiển vi hiện đại
Câu 11
Mã câu hỏi: 42791

Yếu tố  quyết định quá trình khuyếch tán xảy ra nhanh hay chậm. 

 • A. Thể tích            
 • B. Trọng lượng     
 • C. Nhiệt độ.         
 • D. Cả ba yếu tố trên.
Câu 12
Mã câu hỏi: 42792

Chọn câu sai trong các câu: 

 • A. Bất kỳ vật nào cũng có nhiệt năng.     
 • B. Nhiệt năng của vật  tăng khi nhiệt độ của vật tăng.
 • C. Khi làm lạnh một vật nhiệt năng của vật giảm.   
 • D.  Nhiệt năng của vật luôn không thay đổi.
Câu 13
Mã câu hỏi: 42793

Trong sự dẫn nhiệt có liên quan đến hai vật, nhiệt lượng được truyền từ vật có : 

 • A. Khối lượng lớn sang vật có khối lượng nhỏ.    
 • B. Thể tích lớn sang vật có thể tích nhỏ.
 • C. Nhiệt năng lớn sang vật có nhiệt năng nhỏ. 
 • D. Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp.
Câu 14
Mã câu hỏi: 42794

Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau : 

 • A. Các nguyên tử, phân tử  chuyển động hỗn độn không ngừng. 
 • B. Nguyên tử, phân tử chuyển  động càng nhanh  thì vật cũng chuyển động càng nhanh.
 • C. Nhiệt độ càng cao thì nguyên tử, phân tử  chuyển động càng nhanh. 
 • D. Chuyển động của các hạt phấn hoa trong chuyển động Bơ-rao là do các phân tử nước  chuyển động va chạm vào.
Câu 15
Mã câu hỏi: 42795

Trong một phút, động cơ thứ nhất kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 20N lên cao 4m. Động cơ thứ hai kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 10N lên cao 8m. Nếu gọi công suất của động cơ thứ nhất là P1, của động cơ thứ hai là P2 thì biểu thức nào dưới đây đúng? 

 • A. P1 = P2     
 • B. P1 = 2P2  
 • C. P2 = 4P1     
 • D. P2 = 2P1
Câu 16
Mã câu hỏi: 42796

Một viên đạn đang bay có dạng năng lượng nào dưới đây? 

 • A. Chỉ cỏ động năng. 
 • B. Chỉ có thế năng
 • C. Chỉ có nhiệt năng. 
 • D. Có cả động năng, thế năng và nhiệt năng.
Câu 17
Mã câu hỏi: 42797

Một máy đóng cọc có quả nặng khối lượng 200kg rơi từ độ cao 5m đến đập vào cọc móng, sau đó cọc bị đóng sâu vào đất 50cm. Cho biết khi va chạm, búa máy đã truyền 80% công của nó cho cọc. Lực cản của đất đối với cọc là: 

 • A. 2000N.   
 • B. 16000N  
 • C. 1562,5N.    
 • D. 16625N
Câu 18
Mã câu hỏi: 42798

Cần cẩu (A) nâng được l000kg lên cao 5m trong 1 phút, cần cẩu (B) nâng được 800kg lên cao 5m trong 40s. Hãy so sánh công suất của hai cần cẩu. 

 • A. Công suất của cần cẩu (A) lớn hơn. 
 • B. Công suất của cần cẩu (B) lớn hơn.
 • C.  Công suất của hai cần cẩu bằng nhau. 
 • D.  Chưa đủ dữ liệu để so sánh.
Câu 19
Mã câu hỏi: 42799

Máy xúc thứ nhất thực hiện công lớn gấp 5 lần trong thời gian dài gấp 3 lần so với máy xúc thứ hai. Nếu gọi P1 là công suất của máy thứ nhất, P2 là công suất của máy thứ hai thì 

 • A. P1 = 3/5 P2    
 • B. P1 = 5/3 P2 
 • C. P2 = 2/3 P1     
 • D. P2 = 4P1
Câu 20
Mã câu hỏi: 42800

Một chiếc ô tô chuyển động đều di được đoạn đường 36km trong 30 phút. Lực cản của mặt đường là 500N. Công suất của ô tô là: 

 • A. 500W.    
 • B. 58kW.  
 • C. 36kW.  
 • D.  10kW.
Câu 21
Mã câu hỏi: 42801

Một người kéo đều một gàu nước từ giếng sâu 9m lên. Thời gian kéo hết 0,5 phút. Công suất của lực kéo là 15W. Trọng lượng gàu nước là 

 • A. 30N.    
 • B. 36N.  
 • C. 50N.     
 • D. 45N.
Câu 22
Mã câu hỏi: 42802

Trường hợp nào sau đây khi hoạt động có công suất lớn nhất? 

 • A. Một người thợ cơ khí sinh ra một công 4800J trong 8 giây. 
 • B. Một người thợ mỏ trong thời gian 5 giây đã thực hiện một công 2200J.
 • C. Một vận động viên điền kinh trong cuộc đua đã thực hiện một công 7000J trong thời gian 10 giây. 
 • D. Một công nhân xây dựng tiêu tổn một công 36kJ trong một phút.
Câu 23
Mã câu hỏi: 42803

Trường hợp nào sau đây có sự bảo toàn cơ năng cùa vật? 

 • A. Một vật rơi từ trên cao xuống dưới. 
 • B. Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.
 • C. Viên bi chuyển động trên mặt phăng tương đối nhẵn. 
 • D. Một con bò đang kéo xe.
Câu 24
Mã câu hỏi: 42804

Xếp 100 triệu phân tử của một chất nối liền nhau thành một hàng thì cũng chưa dài đến 2cm. Điều này cho thấy kích thước của phân tử: 

 • A. cỡ 2.10-6 cm  
 • B. lớn hơn 2.10-7 cm
 • C. nhỏ hơn 2.10-8 cm  
 • D. từ 2.10-7 cm đến 2.10-6 cm
Câu 25
Mã câu hỏi: 42805

Câu nào sau đây là sai? 

 • A. Vật có công suất càng lớn nếu thực hiện công trong thời gian càng ngắn. 
 • B. Thời gian vật thực hiện công càng dài thì công suất của nó càng nhỏ.
 • C. Vật nào thực hiện công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn. 
 • D. Trong cùng một thời gian, vật nào có khả năng sinh ra một công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn.
Câu 26
Mã câu hỏi: 42806

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Trong quá trình chuyển động của vật trong không gian đã có sự chuyển hoá liên tục giữa các dạng năng lượng nhưng ... của vật được bảo toàn. 

 • A. công suất.     
 • B.  cơ năng. 
 • C. động năng.    
 • D. thế năng.
Câu 27
Mã câu hỏi: 42807

Nhiệt năng của một vật là: 

 • A. Tổng động năng của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật. 
 • B. Thế năng tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.
 • C. Tổng động năng và thế năng tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật. 
 • D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 28
Mã câu hỏi: 42808

Tại sao quả bổng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp? 

 • A. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại. 
 • B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại.
 • C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài. 
 • D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.
Câu 29
Mã câu hỏi: 42809

Điều kiện để hiện tượng khuếch tán xảy ra trong một chất khí là: 

 • A. Có sự chênh lệch nhiệt độ trong khối khí. 
 • B. Vận tốc các phân tử khí không như nhau.
 • C. Nồng độ phân tử trong khối khí không đồng đều. 
 • D.  Khối khí được nung nóng.
Câu 30
Mã câu hỏi: 42810

Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm đi thì đại lượng nào dưới đây của vật tăng lên? 

 • A. Nhiệt độ   
 • B. Thể tích
 • C. Khối lượng riêng   
 • D.  Khối lượng

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ