Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

30 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Chương 2 Nhiệt học môn Vật lý 8

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 42611

Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?

 • A. Chất lỏng.           
 • B. Chất khí.
 • C. Chất lỏng và chất khí.      
 • D. Chất lỏng, chất khí và chất rắn.        
Câu 2
Mã câu hỏi: 42612

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất?

 • A. Chất rắn.                 
 • B. Chất khí và chất lỏng.
 • C. Chất khí.       
 • D. Chất lỏng.
Câu 3
Mã câu hỏi: 42613

Nhiệt năng của vật tăng khi?

 • A. Vật truyền nhiệt cho vật khác.     
 • B. Vật thực hiện công lên vật khác.
 • C. Chuyển động của vật nhanh lên.           
 • D. Chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên.
Câu 4
Mã câu hỏi: 42614

Nhiệt dung riêng có cùng đơn vị với đại lượng nào sau đây?

 • A.  Nhiệt năng.          
 • B. Nhiệt độ.
 • C. Nhiệt lượng.               
 • D. Cả a, b, c đều sai.
Câu 5
Mã câu hỏi: 42615

Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng xác định xảy ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào:

 • A. Nhiệt độ chất lỏng.              
 • B. Khối lượng chất lỏng.
 • C. Trọng lượng chất lỏng.        
 • D. Thể tích chất lỏng
Câu 6
Mã câu hỏi: 42616

Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến kém sau đây, cách nào đúng?

 • A. Đồng; không khí; nước              
 • B. Nước; đồng; không khí
 • C.  Đồng; nước; không khí           
 • D. Không khí; đồng; nước      
Câu 7
Mã câu hỏi: 42617

Công thức nào sau đây là đúng với công thức tính nhiệt lượng vật thu vào để tăng nhiệt độ từ t1 đến t2:

 • A. Q = m.c.( t2 – t1)                    
 • B. Q = m.c.( t1 – t2)
 • C. Q = ( t2 – t1)m/c                
 • D. Q = m.c.( t+ t2)
Câu 8
Mã câu hỏi: 42618

Tại sao vào mùa hè nóng bức ta nên mặc quần áo sáng màu:

 • A. Để dễ giặt giũ                 
 • B. Vì nó đẹp
 • C. Vì giảm được bức xạ nhiệt từ Mặt Trời 
 • D. Vì dễ thoát mồ hôi
Câu 9
Mã câu hỏi: 42619

Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?

 • A. Mặt Trời truyền nhiệt xuống Trái Đất.        
 • B. Sự truyền nhiệt từ đầu đang bị nung nóng đến đầu không bị nung nóng của một thanh sắt.
 • C. Dây tóc bóng đèn đang sáng truyền nhiệt ra khoảng không gian trong bóng đèn. 
 • D. Bếp lò truyền nhiệt tới người đang gác bếp lò.
Câu 10
Mã câu hỏi: 42620

Chỉ ra kết luận nào không đúng trong các kết luận sau:

 • A. Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.   
 • B. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
 • C. Nhiệt độ của vật càng cao thì nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh.       
 • D. Nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh thì vật cũng chuyển động càng nhanh.   
Câu 11
Mã câu hỏi: 42621

Trong các cách sắp sếp vật liệu dẫn nhiệt từ kém hơn đến tốt hơn sau đây, cách nào đúng?

 • A.

  Không khí, thủy tinh, nước, đồng             

 • B. Đồng, thủy tinh, nước, không khí
 • C. Không khí, nước, thủy tinh, đồng                
 • D. Thủy tinh, không khí, nước, đồng
Câu 12
Mã câu hỏi: 42622

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về cấu tạo của các chất ?

 • A.

  Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, rất nhỏ bé gọi là các phân tử , nguyên tử

 • B. Các phân tử nguyên tử luôn chuyển động hỗn  độn không ngừng
 • C.

  Giữa các phân tử nguyên tử luôn có khoảng cách

 • D. Giữa các phân tử nguyên tử không có khoảng cách
Câu 13
Mã câu hỏi: 42623

Thả một miếng sắt nung nóng vào cốc nước lạnh thì :

 • A.

  Nhiệt năng của miếng sắt tăng.           

 • B. Nhiệt năng của miếng sắt giảm.
 • C. Nhiệt năng của miếng sắt không thay đổi.         
 • D. Nhiệt năng của nước giảm.
Câu 14
Mã câu hỏi: 42624

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo của các chất?

 • A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, rất nhỏ bé gọi là các phân tử  nguyên tử.
 • B. Các phân tử, nguyên tử luôn chuyển động lung tung.
 • C. Giữa các phân tử, nguyên tử luôn có vị trí nhất định.
 • D.  Mỗi chất đều được cấu tạo từ  6,023.1023 phân tử.
Câu 15
Mã câu hỏi: 42625

Đổ 100 cm3 nước vào 100 cm3 rượu, thể tích hỗn hợp rượu và nước thu được có thể nhận giá trị nào sau đây?

 • A. 200 cm3      
 • B. Nhỏ hơn 200 cm   
 • C. 100 cm3               
 • D. Lớn hơn 200 cm3
Câu 16
Mã câu hỏi: 42626

Đổ 150 cm3 nước vào 150 cm3 rượu, thể tích hỗn hợp rượu và nước thu được có thể nhận giá trị nào sau đây?

 • A. Nhỏ hơn 300 cm3    
 • B. 300 cm3     
 • C. 250 cm3       
 • D. Lớn hơn 300 cm3
Câu 17
Mã câu hỏi: 42627

Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

 • A. Khối lượng của vật.                 
 • B.  Trọng lượng của vật
 • C. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật.      
 • D. Nhiệt độ của vật.
Câu 18
Mã câu hỏi: 42628

Hiện tượng nào dưới đây không phải do chuyên động hỗn độn không ngừng của các phân tử gây ra?

 • A. Quả bóng chuyển động hỗn độn khi bị nhiều học sinh đả từ nhiều phía khác nhau.
 • B. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn bị xẹp dần.
 • C. Đường tự tan vào nước.
 • D.  Sự khuếch tán của dung dịch đồng sunfat vào nước.
Câu 19
Mã câu hỏi: 42629

Chọn câu sai.

 • A. Bất kì vật nào cũng có nhiệt năng.
 • B. Bất kì vật nào cũng có cơ năng.
 • C. Một vật có thể có cả cơ năng và nhiệt năng.
 • D. Nhiệt năng mà một vật có được không phụ thuộc vào vật đứng yên hay chuyển động.
Câu 20
Mã câu hỏi: 42630

Trong các câu viết về nhiệt năng sau đây, câu nào là không đúng?

 • A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng.
 • B. Nhiệt năng của vật là nhiệt lượng của vật thu vào hay toả ra.
 • C.  Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
 • D.  Nhiệt năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
Câu 21
Mã câu hỏi: 42631

Câu nào dưới đây nói về sự thay đổi nhiệt năng là không đúng?

 • A. Khi vật thực hiện công thì nhiệt năng của vật luôn tăng.
 • B. Khi vật toả nhiệt ra môi trường xung quanh thì nhiệt năng của vật giảm
 • C. Nếu vật vừa nhận công vừa nhận nhiệt lượng thì nhiệt năng của vật tăng.
 • D. Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt được gọi là nhiệt lượng.
Câu 22
Mã câu hỏi: 42632

Có 3 bình giống nhau A, B, C đựng cùng một loại chất lỏng ở cùng một nhiệt độ (hình vẽ). Sau khi dùng các đèn cồn toả nhiệt giống nhau để đun nóng các bình này toong những khoảng thời gian như nhau thì nhiệt độ của chất lỏng ở các bình sẽ như thế nào?

 • A. Nhiệt độ của chất lỏng ở bình A cao nhất, rồi đến bình B, bình
 • B. Nhiệt độ của chất lỏng ở bình B cao nhất, rồi đến bình C, bình
 • C. Nhiệt độ của chất lỏng ở bình C cao nhất, rồi đến bình B, bình
 • D. Nhiệt độ của chất lỏng ở 3 bình như nhau.
Câu 23
Mã câu hỏi: 42633

Đặt một thìa nhôm vào một cốc nước nóng thì nhiệt năng của thìa nhôm và của nước trong cốc thay đổi như thế nào?

 • A. Nhiệt năng của thìa tăng, của nước trong cốc giảm.
 • B. Nhiệt năng của thìa giảm, của nước trong cốc tăng.
 • C. Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều giảm.
 • D.  Nhiệt năng của thìa và của nước trong cốc đều tăng.
Câu 24
Mã câu hỏi: 42634

Hạt phấn hoa chuyển động không ngừng trong nước về mọi phía trong chuyển động Brao là do:

 • A. nguyên tử phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng.
 • B. phân tử nước chuyển động hỗn độn không ngừng va chạm vào các hạt phấn hoa.
 • C. phân tử phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng.
 • D. Cả ba lí do trên.
Câu 25
Mã câu hỏi: 42635

Hai vật 1 và 2 có khối lượng m1 = 2m2 truyền nhiệt cho nhau. Khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hai vật thay đổi một lượng là Δt2 = 2Δt1. Hãy so sánh nhiệt dung riêng của các chất cấu tạo nên hai vật.

 • A. c1 = 2c2.   
 • B. c1 = 1/2c2  
 • C. c1 = c2.
 • D. Chưa thể xác định được vì chưa biết t1 > t2 hay t1 < t2
Câu 26
Mã câu hỏi: 42636

Câu nào dưới đây nói về sự thay đổi nhiệt năng là không đúng?

 • A. Khi vật thực hiện công thì nhiệt năng của vật luôn tăng.
 • B. Khi vật tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh thì nhiệt năng của vật giảm.
 • C.  Nếu vật vừa nhận công vừa nhận nhiệt lượng thì nhiệt năng của vật tăng.
 • D. Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt được gọi là nhiệt lượng.
Câu 27
Mã câu hỏi: 42637

Pha một lượng nước nóng ở nhiệt độ t vào nước lạnh ở 10°C. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước là 20°C. Biết khối lượng nước lạnh gấp 3 lần khối lượng nước nóng. Hỏi nhiệt độ lúc đầu t của nước nóng bằng bao nhiêu?

 • A.  50°C      
 • B. 60°C   
 • C. 70°C         
 • D. 80°C
Câu 28
Mã câu hỏi: 42638

Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên các chất đang khuếch tán vào nhau nhanh lên thì hiện tượng khuếch tán:

 • A. xảy ra nhanh lên
 • B. xảy ra chậm đi
 • C. không thay đổi
 • D. ngừng lại
Câu 29
Mã câu hỏi: 42639

Hiện tượng nào dưới đây không phải do chuyển động hỗn độn không ngừng của các phân tử gây ra?

 • A. Quả bóng chuyển động hỗn độn khi bị nhiều học sinh đá từ nhiều phía khác nhau.
 • B. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn bị xẹp dần.
 • C. Đường tự tan vào nước.
 • D.  Sự khuếch tán của dung dịch đồng sunfat vào nước.
Câu 30
Mã câu hỏi: 42640

Khối đồng có khối lượng 2 kg nhận nhiệt lượng 7600 J thì tăng thêm 10°C. Nhiệt dung riêng của đồng hồ là:

 • A. 380 J/kg.K     
 • B.  2500 J/kg.K  
 • C. 4200 J/kg.K     
 • D. 130 J/kg.K

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ