Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tin học 7 năm 2018-2019 Trường THPT Phan Bội Châu

15/04/2022 - Lượt xem: 25
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 33479

Em có thể lưu bảng tính trên máy tính bằng cách sử dụng lệnh:

 • A. File > New   
 • B. File > Save     
 • C. File > Exit    
 • D. File > Open
Câu 2
Mã câu hỏi: 33480

Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô A1 và B1, sau đó nhân cho giá trị trong ô C1. Công thức nào trong các công thức sau đây là đúng?

 • A. =(A1+B1)*C1   
 • B. =A1+B1*C1   
 • C. =(A1+B1)xC1    
 • D. =A1+(B1*C1)
Câu 3
Mã câu hỏi: 33481

Liệt kê các thành phần có trên màn hình Excel nhưng không có trên màn hình Word?

 • A. Thanh công cụ, bảng chọn Data, ô tính 
 • B. Thanh công thức, bảng chọn Data, trang tính    
 • C. Thanh công thức, bảng chọn Data, thanh cuốn dọc
 • D. Thanh công thức, ô tính, thanh công cụ
Câu 4
Mã câu hỏi: 33482

Muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, em chọn khối đầu tiên, nhấn giữ phím .......... và lần luợt chọn các khối tiếp theo.

 • A. Shift  
 • B. Delete      
 • C. Ctrl    
 • D. Alt
Câu 5
Mã câu hỏi: 33483

Kí hiệu của phép chia được sử dụng trong chương trình bảng tính là:

 • A. \    
 • B. /  
 • C. :        
 • D. *
Câu 6
Mã câu hỏi: 33484

Hàm xác định giá trị lớn nhất của một dãy các số có tên là:

 • A. MIN     
 • B. SUM     
 • C. MAX   
 • D. AVERAGE
Câu 7
Mã câu hỏi: 33485

Em thực hiện đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột. Đó là thao tác chọn:  

 • A. một hàng      
 • B. một cột   
 • C. một khối     
 • D. một ô
Câu 8
Mã câu hỏi: 33486

Giả sử trong các ô B1, B2, B3 lần lượt chứa các giá trị 3; 4; 5. Em hãy cho biết kết quả của công thức tính: = SUM(B1,B2,B3)

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 12
Câu 9
Mã câu hỏi: 33487

Em hãy trình bày các bước để nhập công thức vào một ô tính?

Câu 10
Mã câu hỏi: 33488

Cho trang tính như hình sau:

  A B C D E F G
1 BẢNG ĐIỂM LỚP 7A
2 STT Họ và tên Toán Văn Tin học Điểm trung bình
3 1 Nguyễn Thùy Dương 10 9 8 9  
4 2 Trần Lê 7 8 8 8  
5 3 Nguyễn Quỳnh Hoa 8 10 7 7  
6 Điểm trung bình cao nhất  

a. Sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình (Không tính ra kết quả) của các bạn lớp 7A ở cột Điểm trung bình. Ghi rõ các công thức đó tại các ô G3, G4, G5 (Với môn Toán và Văn là hệ số 2).

b.Tại ô G6, hãy sử dụng hàm thích hợp để xác định điểm trung bình cao nhất? (Không tính ra kết quả).

Câu 11
Mã câu hỏi: 33489

Em hãy trình bày các bước để sao chép nội dung ô tính?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ