Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tin học 7 năm 2018 - 2019 Trường THCS Hương Nguyên

15/04/2022 - Lượt xem: 38
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (17 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 33462

Chọn câu đúng

 • A. Thanh công thức sử dụng để nhâp dữ liệu; 
 • B. Thanh công thức sử dụng để hiện thị dữ liệu;
 • C. Thanh công thức sử dụng để nhập công thức trong ô tính; 
 • D. Cả ba đều  đúng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 33463

Chọn câu sai: Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp:

 • A. Soạn thảo văn bản;      
 • B. Ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng ;
 • C. Thực hiện tính toán, xây dựng các biểu đồ;  
 • D. Cả B và C đều đúng.
Câu 3
Mã câu hỏi: 33464

Chọn câu đúng: Chương trình bảng tính có khả năng:

 • A. Lưu giữ một dạng dữ liệu;       
 • B. Lưu giữ và xử lí một dạng dữ liệu;
 • C. Xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau;   
 • D. Lưu giữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau.
Câu 4
Mã câu hỏi: 33465

Chọn câu đúng: Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán sẽ:

 • A. Không thay đổi;     
 • B. Cần phải tính toán lại;   
 • C. Cập nhật tự động;   
 • D. Cả 3 câu trên đều sai.        
Câu 5
Mã câu hỏi: 33466

Chọn câu đúng: Khối dữ liệu có dữ liệu nằm các ô B5 và E10 thì địa chỉ của khối đó là:

 • A. E10 : B5;         
 • B. B5 : E 10;   
 • C. B10 : E5;     
 • D. B5 : E5;
Câu 6
Mã câu hỏi: 33467

Các thành phần chính củu trang tính gồm:

 • A. Hộp tên, khối.
 • B. Các hàng, các cột, các ô tính.
 • C. Thanh công thức.
 • D. Tất cả các ý đều đúng.
Câu 7
Mã câu hỏi: 33468

Nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau, ta chọn khối đầu tiên  và nhấn chọn phím nào để lần lượt chọn các khối ô tiếp theo:

 • A. Alt;    
 • B. Ctrl ;  
 • C. Shift;    
 • D. Phím nào cũng được.
Câu 8
Mã câu hỏi: 33469

Hãy chỉ ra công thức tính đúng cú pháp:

 • A. = ( 7+5)/3;    
 • B. = ‘( 7+3)/13;
 • C. 7^5 + 3^ 2 =;       
 • D. Tất cả đều đúng.
Câu 9
Mã câu hỏi: 33470

Giả sử cần tính tổng giá trị trong ô C2  và D2

 • A. = C2 * D2;    
 • B. = C2 / D2;
 • C. C2 + D2;        
 • D. = C2 + D2.
Câu 10
Mã câu hỏi: 33471

Cho giá trị ô A1 = 5, B1= 8. Hãy chọn kết quả của công thức =A1*2 + B1*3

 • A. 13;      
 • B. 18;
 • C. 34;   
 • D. 24.
Câu 11
Mã câu hỏi: 33472

Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán

 • A. + -  .  :      
 • B. + - * /    
 • C. ^ / : x       
 • D. + -  ^ \
Câu 12
Mã câu hỏi: 33473

Trên trang tính, để biết được kết quả của biểu thức 152+4-229 tại ô A1 nhập công thức:

 • A. =152+4-229;      
 • B. =15*15+4-229;
 • C. =15^2+4-229;  
 • D. Cả B và
Câu 13
Mã câu hỏi: 33474

Để tính giá trị trung bình của ô A1 , B1, C1, các cách tính nào sau đâu là đúng:

 • A. = Sum ( A1+B1+C1);    
 • B. = (A1+ B1+ C1)/3;  
 • C. = Average ( A1,B1,C1);    
 • D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 14
Mã câu hỏi: 33475

Nếu trong một ô có vá kí hiệu # # # #  điều đó có nghĩa là gì?

 • A. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi;
 • B. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết các chữ số;
 • C. Cột chứa ô đó có độ rộng  quá hẹp nên không hiển thị hết các chữ số;
 • D. Hoặc A hoặc C
Câu 15
Mã câu hỏi: 33476

Để chọn đối tượng trên trang tính em thực hiện như thế nào? Hãy nối cột A và B dưới đây để được phương án đúng:

A B

1) Chọn một ô

2) Chọn một hàng

3) Chọn một cột

a) Nháy chuột tại nút tên hàng

b) Nháy chuột tại nút tên cột

c) Đưa trỏ chuột tới ô đó và nháy

Câu 16
Mã câu hỏi: 33477

Điền vào chỗ trống:

A. = Min( 49, 8, 15, 2007, 30) có kết quả là…………….(1).

B. = Max( 49, 8, 15, 2007, 30) có kết quả là…………….(2).

Câu 17
Mã câu hỏi: 33478

Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số 30, - 2007. Hãy cho biết kết quả của công thức tính sau:

a, = SUM(A1,B1,-30)

b, = SUM(A1,A1,B1)

c, = AVERAGE(A­1,B1,-30)

d, =AVERAGE(A1,B1,2007)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ