Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Tin học 10 năm 2018 - 2019 Trường THPT Tôn Đức Thắng

15/04/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 107627

Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào ?

Xem đáp án
 • A. Động cơ hơi nước    
 • B. Máy điện thoại  
 • C. Máy tính điện tử  
 • D. Máy phát điện
Câu 2
Mã câu hỏi: 107628

Hãy chọn phương án ghép đúng : Tin học là một ngành khoa học vì đó là ngành:

Xem đáp án
 • A. nghiên cứu máy tính điện tử          
 • B. sử dụng máy tính điện tử              
 • C. được sinh ra trong nền văn minh thông tin      
 • D. có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng    
Câu 3
Mã câu hỏi: 107629

Trong trường hợp nào máy tính thực thi công việc tốt hơn người:

Xem đáp án
 • A. Khi phân tích tâm lý một con người       
 • B. Khi chẩn đoán bệnh
 • C. Khi thực hiện một phép toán phức tạp          
 • D. Khi dịch một tài liệu
Câu 4
Mã câu hỏi: 107630

Trong tin học, dữ liệu là?

Xem đáp án
 • A. Thông tin đưa vào máy tính 
 • B. biểu diễn thông tin dạng văn bản
 • C. Đơn vị đo thông tin       
 • D. Hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, hiện tượng nào đó  
Câu 5
Mã câu hỏi: 107631

Hãy chọn phương án ghép đúng. Mã hóa thông tin thành dữ liệu là quá trình?

Xem đáp án
 • A. Chuyển thông tin bên ngoài thành thông tin có thể xử lý được.
 • B. Biểu diễn thông tin thành dãy bit
 • C. Chuyển thông tin về dạng mã ASCII
 • D. Thay đổi hình thức biểu diễn để người khác không hiểu được.
Câu 6
Mã câu hỏi: 107632

Trong các hệ đếm dưới đây. Hệ đếm nào được dùng trong Tin học?

Xem đáp án
 • A. Hệ 8       
 • B. Hệ 10       
 • C. Hệ 2        
 • D. Hệ 16
Câu 7
Mã câu hỏi: 107633

Biểu diễn dạng dấu phẩy động của số thực x = 0.000123 là:

Xem đáp án
 • A. + 0.123 Í 10+3  
 • B.  0.123 Í 10+3       
 • C. - 0.123 Í 10-3    
 • D. + 0.123 Í 10-3
Câu 8
Mã câu hỏi: 107634

Một chiếc USB có dung lượng 4GB. Dung lượng USB đó tương ứng với bao nhiêu MB?

Xem đáp án
 • A. 4000       
 • B. 4194304         
 • C. 1048576     
 • D. 4096
Câu 9
Mã câu hỏi: 107635

Biểu diễn thập phân của số nhị phân 11000012 là:

Xem đáp án
 • A. 9610       
 • B. 9710     
 • C. 19410        
 • D. 6710
Câu 10
Mã câu hỏi: 107636

Số 24110 được biểu diễn trong hệ đếm 16 là:

Xem đáp án
 • A. 1F16         
 • B. F116          
 • C. 15116        
 • D. 11516
Câu 11
Mã câu hỏi: 107637

Các thành phần cơ bản của một máy tính?

Xem đáp án
 • A. CPU, màn hình, máy in, bàn phím, chuột    
 • B. CPU, bộ nhớ trong/ngoài
 • C. CPU, bộ nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra      
 • D. CPU, ổ cứng, màn hình, chuột, bàn phím
Câu 12
Mã câu hỏi: 107638

Bộ xử lý trung tâm (CPU) là :

Xem đáp án
 • A. Thiết bị nhập thông tin cho máy.
 • B. Thiết bị chính thực hiện chương trình và điều khiển việc thực hiện chương trình.
 • C.

  Nơi thông báo kết quả cho người sử dụng.

 • D. Dùng để lưu trữ dữ liệu   
Câu 13
Mã câu hỏi: 107639

Trong máy tính, ổ đĩa cứng là thiết bị:

Xem đáp án
 • A. Chuyên dùng để làm thiết bị vào           
 • B. chuyên dùng để làm thiết bị ra
 • C. Dùng để lưu trữ dữ liệu        
 • D. Nơi thông báo kết quả cho người sử dụng.
Câu 14
Mã câu hỏi: 107640

“… là nơi chương trình được đưa vào để thực hiện và là nơi lưu trữ dữ liệu đang được xử lý”. Cụm từ còn thiếu là?

Xem đáp án
 • A. Bộ nhớ trong   
 • B. Bộ nhớ ngoài     
 • C. Bộ xử lý trung tâm       
 • D. Bộ nhớ Cache
Câu 15
Mã câu hỏi: 107641

Dựa vào sơ đồ cấu trúc máy tính đã học, hãy cho biết quá trình xử lý thông tin thực hiện theo quy trình nào trong những quy trình dưới đây (hay thứ tự các thao tác ở phần khái niệm hệ thống tin học) :

Xem đáp án
 • A. Xử lý thông tin " Xuất dữ liệu " Nhập ; Lưu trữ thông tin  
 • B. Nhập thông tin " Xử lý thông tin " Xuất ; Lưu trữ thông tin   
 • C. Nhập thông tin " Lưu thông tin " Xuất ; Xử lý thông tin  
 • D. Xuất thông tin " Xử lý dữ liệu " Nhập ; Lưu trữ thông tin
Câu 16
Mã câu hỏi: 107642

Trong các câu sau, câu nào sai?

Xem đáp án
 • A. Vùng ROM là vùng nhớ chỉ đọc, còn vùng RAM là vùng nhớ cho phép đọc, ghi và xóa .
 • B. Vùng ROM khi tắt điện không bị mất dữ liệu, còn vùng RAM thì ngược lại.
 • C. Vùng RAM khi tắt điện không bị mất dữ liệu, còn vùng R0M thì ngược lại.
 • D. Vùng ROM và RAM được gọi chung là bộ nhớ trong.
Câu 17
Mã câu hỏi: 107643

Trong các thiết bị vào sau đây, loại bỏ một thiết bị để những thiết bị còn lại thuộc một nhóm?

Xem đáp án
 • A. Máy quét      
 • B. Chuột         
 • C. Bàn phím          
 • D. Màn hình
Câu 18
Mã câu hỏi: 107644

Có các công việc sau:

1: Máy tính tự kiểm tra các thiết bị phần cứng.                  

2: Bật máy.

3: Người dùng làm việc.                                                     

4: HĐH được nạp vào bộ nhớ trong.

Thứ tự các công việc lần lượt là:

Xem đáp án
 • A. 1→ 2 → 4 → 3.  
 • B. 2 → 1→ 3 → 4.   
 • C. 2 → 1→ 4 → 3.     
 • D. 1→ 2 → 3 → 4.
Câu 19
Mã câu hỏi: 107645

Trong phạm vi Tin học bài toán là:

Xem đáp án
 • A. Công việc mà ta cần tính toán.   
 • B. Thuật toán có thể giải các bài toán.
 • C. Một việc nào đó mà ta muốn máy tính cần thực hiện.    
 • D. Một yêu cầu mà máy tính thực hiện.
Câu 20
Mã câu hỏi: 107646

“…(1) là một dãy hữu hạn các …(2) được sắp xếp theo một trật tự xác định sao cho khi thực hiện dãy các thao tác ấy, từ …(3) của bài toán, ta nhận được …(4) cần tìm”. Lần lượt điền các cụm từ còn thiếu là?

Xem đáp án
 • A. Input – OutPut -  thuật toán – thao tác       
 • B. Thuật toán – thao tác – Input – OutPut
 • C. Thuật toán – thao tác – Output – Input      
 • D. Thao tác - Thuật toán– Input – OutPut
Câu 21
Mã câu hỏi: 107647

Thuật toán có tính: 

Xem đáp án
 • A. Tính xác định, tính liên kết, tính đúng đắn    
 • B. Tính dừng, tính liên kết, tính xác định.
 • C. Tính dừng, tính xác định, tính đúng đắn   
 • D. Tính tuần tự: Từ  input cho ra output.
Câu 22
Mã câu hỏi: 107648

Thuật toán có thể được diễn tả bằng cách:

Xem đáp án
 • A. Liệt kê      
 • B. Sơ đồ khối       
 • C. Tổng hợp           
 • D. Liệt kê hoặc sơ đồ khối
Câu 23
Mã câu hỏi: 107649

Trong cách diễn tả bằng sơ đồ khối hình thoi - hình chữ nhật dùng để thể hiện lần lượt thao tác:

Xem đáp án
 • A. so sánh và tính toán           
 • B. xuất/nhập dữ liệu và so sánh
 • C. tính toán và xuất nhập dữ liệu        
 • D. so sánh và nhập dữ liệu
Câu 24
Mã câu hỏi: 107650

Hãy xác định Output của bài toán “Tính chu vi hình tròn với bán kính cho trước”:

Xem đáp án
 • A. Tính chu vi của hình tròn         
 • B. Bán kính của hình tròn
 • C. Chu vi của hình tròn     
 • D. Chu vi và bán kính hình tròn
Câu 25
Mã câu hỏi: 107651

Cho a, b, c là 3 cạnh của tam giác ABC, tính diện tích của tam giác đó? Input của bài toán trên là gì?

Xem đáp án
 • A. a, b, c        
 • B. ABC, diện tích      
 • C. Diện tích      
 • D. a, b, c, diện tích
Câu 26
Mã câu hỏi: 107652

Trong thuật toán tìm giá trị lớn nhất của dãy số nguyên. Với N=8 và dãy A như sau: 

3 7 4 8 19 15 9 12

Khi thuật toán kết thúc thì Max và i nhận giá trị là bao nhiêu?

Xem đáp án
 • A. Max=19 tại i=1  
 • B. Max=19 tại i=5    
 • C. Max=19 tại i=6     
 • D. Max=19 tại i=4
Câu 27
Mã câu hỏi: 107653

Cho dãy A gồm các số sau:  

4 7 9 1 6 3

Dựa vào thuật toán sắp xếp bằng tráo đổi để được 1 dãy tăng, hãy cho biết dãy thu được sau lần 1 duyệt dãy A trên:

Xem đáp án
 • A. 4  1  6  3  7  9       
 • B. 1  4  3  6  7  9       
 • C. 4  7  1  6  3  9        
 • D. 1  3  4  6  7  9
Câu 28
Mã câu hỏi: 107654

Trong thuật toán tìm kiếm tuần tự với N=8; K=6 và dãy A như sau: 

4 9 7 1 6 3 5 8

Khi thuật toán kết thúc thì i nhận giá trị là bao nhiêu?       

Xem đáp án
 • A. 6
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 3
Câu 29
Mã câu hỏi: 107655

Cho thuật toán sau:

B1: Nhập 2 số nguyên a, b 

B2: Nếu a>b thì  a → a – b , ngược lại  b → b – a

B3: a → a * b                    

B4: Thông báo giá trị a, b, rồi kết thúc.

Với a = 7 và b = 10, kết quả của thuật toán là bao nhiêu?

Xem đáp án
 • A. a = 3, b =10;
 • B. a = 21, b = 3;
 • C. a = 7, b = 3;
 • D. a = 70, b = 3;
Câu 30
Mã câu hỏi: 107656

Cho thuật toán diễn đạt bằng sơ đồ khối như sau. 

Với a = 10  và b = 7, kết quả của thuật toán là bao nhiêu?

Xem đáp án
 • A. q = 1, r = 3;   
 • B. q = 0, r = 10;        
 • C. q = 1, r = 10.     
 • D. q = 3, r =10

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ