Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2018-2019, Trường THPT Sông Lô

15/04/2022 - Lượt xem: 37
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (6 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 112860

Phần 1. Đọc - Hiểu (3,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4.

“Vũ trụ nội mạc phi phận sự

Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng

Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông

Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng

Lúc bình Tây, cờ đại tướng

Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên

Đô môn giải tổ chi niên

Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng

Kìa núi nọ phau phau mây trắng

Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi

Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì

Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng

Được mất dương dương người tái thượng

Khen chê phơi phới ngọn đông phong

Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng

Không Phật, không tiên, không vướng tục

Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú

Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung

Trong triều ai ngất ngưởng như ông!”

( Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ)

Câu 2
Mã câu hỏi: 112861

Xác định thể loại của bài thơ được trích? (0.5 điểm)

Xem đáp án
Câu 3
Mã câu hỏi: 112862

Xác định các biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng trong bài thơ? (0.5 điểm)

Xem đáp án
Câu 4
Mã câu hỏi: 112863

Theo nhà thơ, cụm từ “đã vào lồng” có nghĩa gì? (1.0 điểm)

Xem đáp án
Câu 5
Mã câu hỏi: 112864

Hãy nhận xét về hình ảnh “ông ngất ngưởng” Nguyễn Công Trứ trong bài thơ? (1.0 điểm)

Xem đáp án
Câu 6
Mã câu hỏi: 112865

Phần 2: Làm văn (7.0 điểm)

Cảm nhận của anh/chị về bản ngã Nguyễn Công Trứ khi “giải tổ chi niên” được thể hiện trong bài thơ “Bài ca ngất ngưởng”.

Xem đáp án

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ