Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn GDCD 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Lý Thường Kiệt

15/04/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 137416

Ông B nuôi gà rồi bán gà lấy tiền để mua vải. Vậy tiền đó đã thực hiện chức năng nào dưới đây của tiền tệ?

 • A. Phương tiện lưu thông. 
 • B. Phương tiện giao dịch. 
 • C. Là thước đo giá trị.
 • D. Phương tiện thanh toán.
Câu 2
Mã câu hỏi: 137417

Trong hai năm gần đây chị An đã tích lũy được năm cây vàng  với dự định 10 năm sau sẽ cho con gái đi du học.Tính đến thời điểm nay chị An đã vận dụng chức năng nào của tiền tệ?

 • A. Phương tiện thanh toán.
 • B. Tiền tệ thế giới.
 • C. Phương tiện cất trữ
 • D. Phương tiện lưu thông.
Câu 3
Mã câu hỏi: 137418

Tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt vì nó

 • A. xuất hiện sớm nhất trong nền kinh tế hàng hóa.
 • B. chỉ có giá trị sử dụng mà không có giá trị.
 • C. chỉ có giá trị mà không có giá trị sử dụng.
 • D. là thước đo giá trị của tất cả các hàng hóa khác.
Câu 4
Mã câu hỏi: 137419

Quy luật giá trị quy định trong sản xuất từng sản phẩm biểu hiện như thế nào?

 • A. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.
 • B. Thời gian lao động cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.
 • C. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.
 • D. Thời gian lao động cá biệt phù hợp thời gian lao động xã hội cần thiết.
Câu 5
Mã câu hỏi: 137420

Biểu hiện nào dưới đây không phải là cung?

 • A.

  Rau sạch được các hộ gia đình trồng để ăn, không bán.

 • B.

  Quần áo được bày bán ở các cửa hàng thời trang.

 • C.

  Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị thu hoạch 10 tấn lúa để xuất khẩu.

 • D. Công ty sơn H hàng tháng sản xuất được 3 triệu thùng sơn để đưa ra thị trường.
Câu 6
Mã câu hỏi: 137421

Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?

 • A. Lao động cá biệt bằng lao động xã hội cần thiết.
 • B. Lao động cá biệt nhỏ hơn  lao động xã hội cần thiết.
 • C. Lao động cá biệt lớn hơn lao động xã hội cần thiết.
 • D. Lao động cá biệt nhỏ hơn hoặc bằng lao động xã hội cần thiết.
Câu 7
Mã câu hỏi: 137422

Khi nhu cầu về mặt hàng quạt điện giảm mạnh vào mùa đông, yếu tố nào dưới đây của thị trường sẽ giảm theo?

 • A. Giá cả.
 • B. Giá trị sử dụng.
 • C. Giá trị. 
 • D. Cạnh tranh.
Câu 8
Mã câu hỏi: 137423

Khi giá cả hàng hóa tăng lên thì cung, cầu sẽ diễn biến theo chiều hướng nào dưới đây?

 • A.

  Cung tăng, cầu giảm

 • B.

  Cung giảm, cầu tăng

 • C. Cung tăng, cầu tăng
 • D. Cung giảm, cầu giảm
Câu 9
Mã câu hỏi: 137424

Biều hiện nào dưới đây không phải là cầu?

 • A.

  Anh Nam mua một chiếc xe máy bằng hình thức trả góp

 • B.

  Bác Hùng có nhu cầu mua ô tô nhưng không đủ tiền.

 • C.

  Bạn Lan đi siêu thị mua hàng thanh toán hết 500.000đ

 • D. Chị Mai cần mua chiếc xe đạp vừa với túi tiền của mình là 10 triệu
Câu 10
Mã câu hỏi: 137425

Vụ thanh long hè năm nay rớt giá thê thảm, các năm trước từ 10.000 đ đến 15.000 đ /kg,nay chỉ còn khoảng 3.000 đ/kg. Ông Q thua lỗ đến 100 triệu đồng. Ông quyết định phá cây thanh long để trồng hồ tiêu, loại sản phẩm đang có giá cao trên thị trường. Việc làm này của ông Q là do tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

 • A. Phân hóa giàu nghèo trong sản xuất.
 • B. Điều tiết sản xuất hàng hóa.
 • C. Điều tiết lưu thông hàng hóa. 
 • D. Kích thích sản xuất phát triển.
Câu 11
Mã câu hỏi: 137426

Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ?

 • A. 5 giờ
 • B. 4 giờ
 • C. 3 giờ 
 • D. 6 giờ
Câu 12
Mã câu hỏi: 137427

Giá trị của hàng hóa biểu hiện thông qua

 • A. giá trị sử dụng của nó
 • B. chất lượng của nó.
 • C. giá trị cá biệt của nó.
 • D. giá trị trao đổi của nó.
Câu 13
Mã câu hỏi: 137428

Giả sử cầu về lượng bia trong dịp Tết Nguyên đán là 12 triệu lít, cung về lượng bia là 15 triệu lít. Số liệu trên phản ánh.

 • A. Cung > cầu.
 • B. Cung = cầu.
 • C. Cung < cầu. 
 • D. Cung ≤ cầu.
Câu 14
Mã câu hỏi: 137429

Nhận định nào dưới đây không đúng?

 • A. Cạnh tranh có mặt tích cực và mặt hạn chế nhưng mặt tích cực là cơ bản.
 • B. Nhà nước không thể can thiệp và điều tiết được mặt hạn chế của cạnh tranh.
 • C. Cạnh tranh kinh tế tất yếu sẽ dẫn đến việc làm hàng kém chất lượng.
 • D. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh là quy luật kinh tế cơ bản.
Câu 15
Mã câu hỏi: 137430

Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra:

 • A.

  Cung, cầu lớn hơn cầu. 

 • B. Cung, cầu thường cân bằng.
 • C. Cung, cầu vận động không ăn khớp nhau.
 • D. Cầu thường lớn hơn cung.
Câu 16
Mã câu hỏi: 137431

Việc thực hiện cơ chế một giá thống nhất trong cả nước là sự vận dụng quy luật giá trị của chủ thể nào dưới đây?

 • A. Nhà nước. 
 • B. Doanh nghiệp.
 • C. Người tiêu dùng. 
 • D. Người sản xuất.
Câu 17
Mã câu hỏi: 137432

Hành vi khai thác gỗ trái phép làm cho rừng bị tàn phá,gây hiện tượng lũ lụt,hạn hán ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất của con người là nói đến mặt hạn chế nào dưới đây của cạnh tranh?

 • A. Gian lận, trốn thuế làm thất thu ngân sách nhà nước.
 • B. Chạy theo lợi nhuận, vi phạm quy luật tự nhiên.
 • C. Đầu cơ, tích trữ gây rối loạn thị trường.
 • D. Giành giật khách hàng để thu lợi nhuận tối đa.
Câu 18
Mã câu hỏi: 137433

Quá trình sản xuất bao gồm những yếu tố nào dưới đây ?

 • A. Lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.
 • B. Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.
 • C. Con người, lao động và máy móc.
 • D. Sức lao động, đối tượng lao động và người lao động.
Câu 19
Mã câu hỏi: 137434

Giá cả của hàng hóa biểu hiện như thế nào trong lưu thông?

 • A. Xoay quanh trục giá trị của hàng hóa. 
 • B. Cao hơn giá trị của hàng hóa.
 • C. Thấp hơn giá trị của hàng hóa.
 • D. Bằng giá trị của hàng hóa.
Câu 20
Mã câu hỏi: 137435

Doanh nghiệp X kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, giảm tỉ lệ người thất nghiệp.Việc làm của doanh nghiệp X thể hiện vai trò phát triển kinh tế đối với

 • A. gia đình. 
 • B. tập thể.
 • C. xã hội. 
 • D. cộng đồng.
Câu 21
Mã câu hỏi: 137436

Việc chuyển sản xuất từ hàng may mặc sang làm giày dép, chịu sự tác động nào của quy luật giá trị?

 • A. Kích thích đầu tư
 • B. Hạn chế đầu tư.
 • C. Điều tiết lưu thông
 • D. Điều tiết sản xuất.
Câu 22
Mã câu hỏi: 137437

Giả sử cung về ô tô trên thì trường là 30.000 chiếc, cầu về mặt hàng này là 20.000 chiếc, giả cả của mặt hàng này trên thị trường sẽ

 • A. Tăng mạnh
 • B. Ổn định 
 • C. Tăng. 
 • D. Giảm.
Câu 23
Mã câu hỏi: 137438

Bác A trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán vì giá cả ở nội thành cao hơn. Vậy việc làm của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị?

 • A. Điều tiết trong sản xuất
 • B. Tự phát từ quy luật giá trị.
 • C. Điều tiết trong lưu thông. 
 • D. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.
Câu 24
Mã câu hỏi: 137439

Cửa hàng nhà ông Q bán một chiếc chăn bông với giá 500.000đ .Vậy giá 500.000đ đó là

 • A. giá trị sử dụng của hàng hóa. 
 • B. quan hệ giữa hàng hóa và tiền tệ.
 • C. biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa. 
 • D. giá trị của hàng hóa.
Câu 25
Mã câu hỏi: 137440

Hôm nay, biển động cá ít. Thay vì mua cá, Lan mua thịt và rau. Việc làm này của Lan thể hiện chức năng nào của thị trường?

 • A. Chức năng kích thích sản xuất và tiêu dùng.
 • B. Chức năng điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
 • C. Chức năng điều tiết sản xuất và tiêu dùng.
 • D. Chức năng thực hiện giá trị và giá trị sử dụng.
Câu 26
Mã câu hỏi: 137441

Trong lĩnh vực xây dựng cái bay  là một bộ phận thuộc

 • A. Quan hệ lao động. 
 • B. Tư liệu lao động. 
 • C. Đối tượng lao động.
 • D. Sức lao động.
Câu 27
Mã câu hỏi: 137442

Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó được gọi là 

 • A. gia tăng kinh tế. 
 • B. ổn định kinh tế. 
 • C. phát triển kinh tế
 • D. tăng trưởng kinh tế.
Câu 28
Mã câu hỏi: 137443

Tiền của chủ thể nào dưới đây không liên quan đến hàng hóa?

 • A. Ông K đến tiệm cắt tóc và trả tiền cắt tóc. 
 • B. Bạn Q nộp tiền mua sách vở ở trường học.
 • C. Bà M thanh toán tiền mua thuốc ở bệnh viện.   
 • D. Chị H mang tiền ra ngân hàng gửi tiết kiệm.
Câu 29
Mã câu hỏi: 137444

Giả sử cung về ô tô trên thì trường là 30.000 chiếc, cầu về mặt hàng này là 20.000 chiếc, giả cả của mặt hàng này trên thị trường sẽ

 • A. Tăng mạnh. 
 • B. Ổn định 
 • C. Giảm
 • D. Tăng.
Câu 30
Mã câu hỏi: 137445

Doanh nghiệp X kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, giảm tỉ lệ người thất nghiệp .Việc làm của doanh nghiệp X thể hiện vai trò phát triển kinh tế đối với

 • A. cộng đồng. 
 • B. tập thể.
 • C. xã hội. 
 • D. gia đình.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ