Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 8 năm 2019 Trường THCS Nghĩa Bình

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 37058

Điều kiện để cho biểu thức \(\frac{2}{{x - 1}}\) là một phân thức là:

 • A. x \( \ne \) 1
 • B. x = 1
 • C. x \( \ne \) 0
 • D. x = 0
Câu 2
Mã câu hỏi: 37059

Phân thức bằng với phân thức \(\frac{{1 - x}}{{y - x}}\) là:

 • A. \(\frac{{x - 1}}{{y - x}}\)
 • B. \(\frac{{1 - x}}{{x - y}}\)
 • C. \(\frac{{x - 1}}{{x - y}}\)
 • D. \(\frac{{y - x}}{{1 - x}}\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 37060

Kết quả rút gọn phân thức \(\frac{{2xy{{(x - y)}^2}}}{{x - y}}\) bằng:

 • A. 2xy2
 • B. 2xy(x – y)        
 • C. 2(x – y)2          
 • D. (2xy)2
Câu 4
Mã câu hỏi: 37061

Hai phân thức \(\frac{1}{{4{x^2}y}}\) và \(\frac{5}{{6x{y^3}z}}\) có mẫu thức chung đơn giản nhất là:

 • A. 8x2y3z
 • B. 8x2y3z
 • C. 24 x2y3z
 • D. 12 x2y3z
Câu 5
Mã câu hỏi: 37062

Phân thức đối của phân  thức \(\frac{{3x}}{{x + y}}\) là:

 • A. \(\frac{{3x}}{{x - y}}\)
 • B. \(\frac{{x + y}}{{3x}}\)
 • C. \( - \frac{{3x}}{{x + y}}\)
 • D. \(\frac{{ - 3x}}{{x - y}}\)
Câu 6
Mã câu hỏi: 37063

Phân thức nghịch đảo của phân thức \( - \frac{{3{y^2}}}{{2x}}\) là:

 • A. \(\frac{{3{y^2}}}{{2x}}\)
 • B. \( - \frac{{2{x^2}}}{{3y}}\)
 • C. \( - \frac{{2x}}{{3{y^2}}}\)
 • D. \(\frac{{2x}}{{3{y^2}}}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 37064

Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức đại số:

 • A. \(\frac{1}{x}\)
 • B. \(\frac{{x + 1}}{x}\)
 • C. \({x^2} - 5\)
 • D. \(\frac{{x - 1}}{0}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 37065

Kết quả rút gọn phân thức \(\frac{{6{{\rm{x}}^2}{y^2}}}{{8{\rm{x}}{y^5}}}\) là

 • A. \(\frac{6}{8}\)
 • B. \(\frac{{3{\rm{x}}}}{{4{y^3}}}\)
 • C. \(2{\rm{x}}{y^2}\)
 • D. \(\frac{{{{\rm{x}}^2}{y^2}}}{{{\rm{x}}{y^5}}}\)
Câu 9
Mã câu hỏi: 37066

Mẫu thức chung của các phân thức \(\frac{1}{{x - 1}};\frac{5}{{x + 1}};\frac{7}{{{x^2} - 1}}\) là:

 • A. x - 1
 • B. x + 1
 • C. x2 - 1
 • D. 35
Câu 10
Mã câu hỏi: 37067

Điều kiện xác định của phân thức \(\frac{{2x}}{{{x^2} - 16}}\) là:

 • A. \({\mathop{\rm x}\nolimits}  \ne 2\)
 • B. \({\mathop{\rm x}\nolimits}  \ne -2\)
 • C. \({\mathop{\rm x}\nolimits}  \ne 4 \) và \({\mathop{\rm x}\nolimits}  \ne -4\)
 • D. Một kết quả khác
Câu 11
Mã câu hỏi: 37068

Biểu thức nào sau đây là phân thức đại số?

 • A. x + 3
 • B. \(\frac{{3xy}}{0}\)
 • C. \(\frac{3}{{4x - 4x}}\)
 • D. \(\frac{1}{{\frac{{x + 1}}{x}}}\)
Câu 12
Mã câu hỏi: 37069

Mẫu thức chung của \(\frac{1}{{2x}};\frac{5}{{{x^2}}};\frac{7}{{2{x^3}}}\)  là : 

 • A. 3x
 • B. 5x2
 • C. 2x3
 • D. 4x2

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ