Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 8 năm 2019-2020 Trường THCS Rạch Ông

15/04/2022 - Lượt xem: 18
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 37107

Hình bình hành cần điều kiện gì để trở thành hình chữ nhật ?

 • A. Hai cạnh kề bằng nhau
 • B. Hai đường chéo bằng nhau
 • C. Hai đường chéo bằng nhau
 • D. Có một góc bằng 600
Câu 2
Mã câu hỏi: 37108

Hình bình hành cần điều kiện gì để trở thành hình chữ nhật ?

 • A. Hai cạnh kề bằng nhau
 • B. Hai đường chéo bằng nhau
 • C. Hai đường chéo bằng nhau
 • D. Có một góc bằng 600
Câu 3
Mã câu hỏi: 37109

Tam giác MNP đối xứng với tam giác ABC qua đường thẳng d, biết rằng AB = 3cm, AC = 4cm và chu vi tam giác ABC bằng 12cm. Tính diện tích tam giác MNK với K là trung điểm của NP

 • A. 6cm2
 • B. 10cm2
 • C. 20cm2
 • D. 12cm2
Câu 4
Mã câu hỏi: 37110

Khẳng định nào sau đây là đúng

 • A. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.
 • B. Hình bình hành có một góc vuông là hình thoi.
 • C. Hình thoi có một góc 60 độ thì trở thành hình chữ nhật.
 • D. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.
Câu 5
Mã câu hỏi: 37111

Tam giác ABC, ba điểm M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Tính diện tích S của tam giác ABC nếu diện tích tam giác MNP là 4 (đvdt).

 • A. S = 12 (đvdt)
 • B. S = 16 (đvdt)
 • C. S = 20 (đvdt)
 • D. S = 16 (đvdt)
Câu 6
Mã câu hỏi: 37112

Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM = 2cm. Tính độ dài đường trung bình PQ (biết rằng PQ // BC)

 • A. 4cm
 • B. 3cm
 • C. 2cm
 • D. 2,5cm
Câu 7
Mã câu hỏi: 37113

Cho hình bình hành ABCD, M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. AMCN là hình gì ?

 • A. Hình thoi
 • B. Hình chữ nhật
 • C. Hình bình hành
 • D. Hình vuông
Câu 8
Mã câu hỏi: 37114

Cho các chữ cái in hoa N, K, H, M, P, E. Có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng ?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 9
Mã câu hỏi: 37115

Hình chữ nhật ABCD có tâm đối xứng O, E là trung điểm của OB. Tính diện tích S của tứ giác AECD biết rằng diện tích tam giác ABE bằng 10cm2.

 • A. S = 40cm2
 • B. S = 60cm2
 • C. S = 80cm2
 • D. S = 100cm2
Câu 10
Mã câu hỏi: 37116

Cho hình bình hành ABCD, E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD. AF và CE cắt BD theo thứ tự tại G và H. Tính độ dài đoạn BD nếu GH + HB = 6cm.

 • A. 10cm
 • B. 12cm
 • C. 8cm
 • D. 9cm
Câu 11
Mã câu hỏi: 37117

Cho tam giác ABC nhọn với trực tâm H, điểm K đối xứng với H qua đường thẳng BC. Tính số đo góc BKC nếu \(\widehat {BAC} = {60^0}\)

 • A. 1200
 • B. 1300
 • C. 1400
 • D. 1500
Câu 12
Mã câu hỏi: 37118

Cho hình thang ABCD có AB // CD có \(\widehat A - \widehat D = {20^0},\widehat B = 2\widehat C\). Tính số đo góc B

 • A. 1300
 • B. 1200
 • C. 1100
 • D. 700

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ