Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn GDCD trường THPT Hương Khê

15/04/2022 - Lượt xem: 29
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 225157

Thị trường bao gồm những nhân tố cơ bản nào?

 • A. Hàng hóa , tiền tệ, người mua, người bán
 • B. Hàng hóa, người mua, người bán, siêu thị.
 • C. Hàng hóa, tiền tệ, cửa hàng, chợ.
 • D. Người mua, người bán,
Câu 2
Mã câu hỏi: 225158

Nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của người tiêu dùng ở thời điểm cuối mùa, chị B giám đốc điều hành hãng thời trang X quần áo ấm quyết định đồng loạt giảm giá vào giữa mùa đông. Chị B đã vận dụng phù hợp chức năng nào dưới đây của thị trường?

 • A. Chức năng điều tiết, kích thích sản xuất và tiêu dùng 
 • B. Chức năng thông tin.
 • C. Chức năng quyết định.
 • D. Chức năng thực hiện giá trị sử dụng hay
Câu 3
Mã câu hỏi: 225159

Tư liệu sản xuất được chia thành những loại nào?

 • A. Công cụ lao động, hệ thống bình chứa, kết cấu hạ tầng.
 • B. Công cụ lao động, công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa.
 • C. Công cụ sản xuất, hệ thống bình chứa, kết cấu hạ tầng.
 • D. Cả a, c đều đúng.
Câu 4
Mã câu hỏi: 225160

Tại trường trung học phổ thông A có rất nhiều học sinh người dân tộc thiểu số theo học. Trong các buổi biểu diễn văn nghệ của nhà trường, Ban giám hiệu nhà trường khuyến khích các em hát và múa các tiết mục về dân tộc mình. Việc làm của Ban giám hiệu nhà trường nhằm:

 • A. Duy trì và phát huy văn hóa các dân tộc, tạo ra sự bình đẳng về văn hóa giữa các dân tộc.
 • B. Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.
 • C. Tạo ra sự đa dạng trong các buổi biểu diễn văn nghệ của nhà trường.
 • D. Phát hiện năng khiếu của học sinh người dân tộc.
Câu 5
Mã câu hỏi: 225161

Nơi em ở có một số người hoạt động mê tín dị đoan như sau: bói toán, lên đồng, xóc thẻ, cúng ma, trừ tà, phù phép. Việc làm đó vi phạm chính sách nào dưới đây?

 • A. Chính sách giáo dục và văn hóa
 • B. Chính sách dân số
 • C. Chính sách an ninh và quốc phòng
 • D. Chính sách văn hóa
Câu 6
Mã câu hỏi: 225162

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi

 • A. Thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa.
 • B. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.
 • C. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.
 • D. Thời gian lao động xã hội cần thiết.
Câu 7
Mã câu hỏi: 225163

A và B là bạn cùng lớp do tò mò vì thấy A hay nhắn tin điện thoại nên B lợi dụng lúc A đi ra ngoài đã lấy trộm và cùng với C bạn cùng lớp đọc tin nhắn, không ngờ lúc đó A đi vào trong lúc hai bên cãi vã thì chiếc điện thoại rơi xuống đất và hỏng. B và C đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

 • A.  Bất khả xâm phạm về sức khỏe
 • B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm
 • C. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, thư tín.  
 • D. Bất khả xâm phạm về tài sản.
Câu 8
Mã câu hỏi: 225164

Sự gia tăng nhanh của dân số là một trong các nguyên nhân làm cho đất nước phát triển

 • A. không liên tục.
 • B. không ổn định.
 • C. không hiệu quả.
 • D. không bền vững.
Câu 9
Mã câu hỏi: 225165

Điền vào chỗ trống: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành ................................ mà nhà nước là đại diện.

 • A. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân
 • B. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền
 • C. phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân
 • D. phù hợp với quy phạm đạo đức
Câu 10
Mã câu hỏi: 225166

Trong cùng một điều kiện như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc vào

 • A. khả năng, điều kiện, hoàn cảnh mỗi người.
 • B. năng lực, điều kiện, nhu cầu của mỗi người.
 • C. điều kiện, khả năng, ý thức của mỗi người.
 • D. độ tuổi, hoàn cảnh, trách nhiệm mỗi người.
Câu 11
Mã câu hỏi: 225167

Nhu cầu về mặt hàng vật liệu xây dựng tăng mạnh vào cuối năm, nhưng nguồn cung không đáp ứng đủ thì sẽ xảy ra tình trạng gì dưới đây?

 • A. Giá cả ổn định
 • B. Giá vật liệu xây dựng tăng
 • C. Giá vật liệu xây dựng giảm
 • D. Thị trường bão hòa
Câu 12
Mã câu hỏi: 225168

Bình đẳng trong lao động không bao gồm những nội dung nào dưới đây ?

 • A. Bình đẳng trong việc tổ chức lao động.
 • B. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
 • C. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
 • D. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
Câu 13
Mã câu hỏi: 225169

Điều 105 Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành quy định “Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ” là một trong những biểu hiện của quyền bình đẳng nào dưới đây trong quan hệ hôn nhân và gia đình ?

 • A. Bình đẳng giữa người trước và người sau.
 • B. Bình đẳng giữa anh, chị, em.
 • C. Bình đẳng giữa các thế hệ.
 • D. Bình đẳng giữa các thành viên.
Câu 14
Mã câu hỏi: 225170

Vi phạm dân sự là những hành vi xâm phạm đến

 • A. quan hệ sở hữu và quan hệ tình cảm.
 • B. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
 • C. quan hệ tài sản và quan hệ tình cảm.
 • D. quan hệ sở hữu và quan hệ nhân thân.
Câu 15
Mã câu hỏi: 225171

Theo em, yếu tố nào sau đây là sức mạnh nội sinh đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước?

 • A. Tích cực hội nhập kinh tế toàn cầu.
 • B. Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giữa các dân tộc.
 • C. Đảm bảo tốt các quyền tự do phát triển kinh tế, quyền tự do kinh doanh của công dân.
 • D. Thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm.
Câu 16
Mã câu hỏi: 225172

Việc nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên học sinh người dân tộc thiểu số vào các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các

 • A. công dân.
 • B. giới tính.
 • C. vùng miền.
 • D. dân tộc.
Câu 17
Mã câu hỏi: 225173

Pháp luật có đặc điểm là

 • A. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.
 • B. Vì sự phát triển của xã hội.
 • C. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.
 • D. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến; mang tính quyền lực, bắt buộc chung; có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 18
Mã câu hỏi: 225174

Công dân Việt Nam thuộc bất kỳ dân tộc nào đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều được hưởng quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Khẳng định này đề cập đến

 • A. quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
 • B. quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
 • C. quyền bình đẳng giữa các công dân.
 • D. quyền bình đẳng giữa các giai cấp.
Câu 19
Mã câu hỏi: 225175

Hình thức áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật do

 • A. cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện.
 • B. công dân, cơ quan, công chức thực hiện.
 • C. cơ quan, cá nhân có quyền thực hiện.
 • D. mọi cá nhân, cơ quan thẩm quyền, tổ chức thực hiện.
Câu 20
Mã câu hỏi: 225176

A và B đua xe, lạng lách đánh võng trên đường và bị CSGT xử lý. Theo em A và B phải chịu trách nhiệm pháp lý nào?

 • A. Phạt tiền, giam xe
 • B. Cảnh cáo, phạt tiền
 • C. Cảnh cáo, giam xe.
 • D. Cảnh cáo, phạt tiền, giam xe.
Câu 21
Mã câu hỏi: 225177

Anh M chồng chị X ép buộc vợ mình phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình dù chị không muốn. Cho rằng chị X dựa dẫm chồng, bà B mẹ chồng chị khó chịu nên thường xuyên bịa đặt nói xấu con dâu. Thấy con gái phải nhập viện điều trị dài ngày vì quá căng thẳng, bà C mẹ ruột chị X đã bôi nhọ danh dự bà B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

 • A. Anh M và bà
 • B. Anh M, bà B và bà
 • C. Vợ chồng chị X và bà
 • D. Anh M và bà
Câu 22
Mã câu hỏi: 225178

Tòa án nhân dân tỉnh K quyết định áp dụng hình phạt tù đối với ông S là cán bộ có chức quyền trong tỉnh về tội “Tham ô tài sản”. Cùng chịu hình phạt tù còn có 2 cán bộ cấp dưới của ông S. Hình phạt của Tòa án áp dụng là biểu hiện công dân bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây?

 • A. Về chấp nhận hình phạt.
 • B. Về nghĩa vụ công dân.
 • C. Về trách nhiệm pháp lý.
 • D. Về nghĩa vụ bảo vệ tài sản.
Câu 23
Mã câu hỏi: 225179

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, do người ……... trách nhiệm pháp lý thực hiện.

 • A. không có năng lực.
 • B. có năng lực.
 • C. đủ tuổi.
 • D. bình thường.
Câu 24
Mã câu hỏi: 225180

Anh A đang sản xuất mũ vải nhưng giá thấp, bán chậm. Anh A đã chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh A đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

 • A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển
 • C. Phân hóa giữa những người sản xuất hàng hóa
 • D. Tạo năng suất lao động cao hơn
Câu 25
Mã câu hỏi: 225181

Vai trò của pháp luật đối với công dân được thể hiện, pháp luật là phương tiện để công dân

 • A. bảo vệ lợi ích kinh tế của mình.
 • B. thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
 • C. thực hiện nghĩa vụ của mình.
 • D. bảo vệ quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình.
Câu 26
Mã câu hỏi: 225182

Có bao nhiêu loại cạnh tranh:

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 4
 • D. 7
Câu 27
Mã câu hỏi: 225183

Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì?

 • A. Tập trung giải quyết việc là ở cả nông thôn
 • B. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị
 • C. Tập trung giải quyết việc là ở cả thành thị và nông thôn
 • D. Khuyến khích người lao động làm giàu hợp pháp
Câu 28
Mã câu hỏi: 225184

Là viên chức nhà nước, ông V thường xuyên đi làm muộn mà không có lý do chính đáng. Ông V đã có hành vi vi phạm nào dưới đây?

 • A. Hành chính.
 • B. Hình sự.
 • C. Kỷ luật.
 • D. Dân sự.
Câu 29
Mã câu hỏi: 225185

Nội dung nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình:

 • A. Yêu quý kính trọng ông bà cha mẹ.
 • B. Không phân biệt đối xử giữa các anh chị em ruột.
 • C. Đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.
 • D. Sống mẫu mực và noi gương tốt cho nhau.
Câu 30
Mã câu hỏi: 225186

Cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị trường cao hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất là biểu hiện của nội dung quan hệ

 • A. cung - cầu tác động lẫn nhau.
 • B. giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu.
 • C. cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả.
 • D. giá cả ảnh hưởng đến thị hiếu.
Câu 31
Mã câu hỏi: 225187

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa

 • A. người lao động và đại diện người lao động.
 • B. đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động.
 • C. người lao động và người sử dụng lao động.
 • D. đại diện người lao động và người sử dụng lao động.
Câu 32
Mã câu hỏi: 225188

Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc

 • A. phổ thông.
 • B. công khai.
 • C. trực tiếp.
 • D. bình đẳng.
Câu 33
Mã câu hỏi: 225189

Ở địa phương em xuất hiện một số người lạ mặt cho tiền và vận động mọi người tham gia một tôn giáo lạ, đi ngược lại với các giá trị truyền thống của dân tộc. Trong trường hợp này, em phải xử sự như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?

 • A. Không quan tâm cũng không nhận tiền.
 • B. Nhận tiền và vận động mọi người cùng tham gia.
 • C. Không nhận tiền và báo chính quyền địa phương.
 • D. Nhận tiền nhưng không tham gia.
Câu 34
Mã câu hỏi: 225190

Hành vi nào dưới đây là thực hiện pháp luật?

 • A. Vượt qua ngã ba, ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ.
 • B. Nhường đường cho các phương tiện được quyền ưu tiên.
 • C. Lạng lách, đánh võng, chở hàng cồng kềnh.
 • D. Đi xe hàng hai, hàng ba, cản trở các phương tiện khác.
Câu 35
Mã câu hỏi: 225191

Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc là một nội dung thuộc

 • A. biểu hiện của chủ nghĩa xã hội.
 • B. đặc điểm của chủ nghĩa xã hội.
 • C. hình thức của chủ nghĩa xã hội.
 • D. đặc trưng của chủ nghĩa xã hội.
Câu 36
Mã câu hỏi: 225192

Hiện nay, chủ trương của Nhà nước là hình thành nhiều khu công nghiệp ở nông thôn. Mục đích quan trọng nhất của chủ trương này là hướng đến

 • A. giúp kinh tế xã hội nông thôn năng động hơn.
 • B. giải quyết việc làm cho người lao động.
 • C. sản xuất và cung cấp hàng hóa thuận lợi.
 • D.  tạo điều kiện cho doanh nghiệp nông thôn phát triển.
Câu 37
Mã câu hỏi: 225193

Sự phân phối các yếu tố sản xuất và sức lao động giữa các ngành được gọi là

 • A. điều tiết tiêu dùng.
 • B. lưu thông tiền tệ.
 • C. điều tiết sản xuất.
 • D. lưu thông hàng hóa.
Câu 38
Mã câu hỏi: 225194

Giám đốc công ty A đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với chị L. Nhờ được tư vấn về pháp luật nên chị L đã làm đơn khiếu nại và được nhận trở lại công ty làm việc. Trong trường hợp này, pháp luật đã

 • A. bảo vệ mọi lợi ích của phụ nữ.
 • B. bảo vệ đặc quyền của lao động nữ
 • C. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị L.
 • D. đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của chị L.
Câu 39
Mã câu hỏi: 225195

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất gọi là

 • A. sức lao động.
 • B. sản xuất vật chất.
 • C. lao động.
 • D. hoạt động sản xuất.
Câu 40
Mã câu hỏi: 225196

Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau là một nguyên tắc của chính sách.

 • A. đối ngoại.
 • B. đối nội.
 • C. quốc phòng.
 • D. văn hóa.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ