Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2019 môn Địa lí trường THPT Đồng Đậu lần 1

13/07/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 299763

Biểu hiện chứng tỏ địa hình Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa là

 • A. các đồng bằng giữa núi và mặt bằng trên núi có nhiều ở Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn Nam.
 • B. một số dãy núi ở cực Nam Trung Bộ hướng đông bắc – tây nam, song song với hướng gió làm mưa ít.
 • C. hướng núi tây bắc – đông nam thẳng góc với gió tây nam vào mùa hạ, gây mưa ở sườn đón gió.
 • D. hiện tượng đất trượt, đá lở phổ biến ở nhiều nơi do cường độ phong hóa diễn ra mạnh mẽ.
Câu 2
Mã câu hỏi: 299764

Điều kiện thuận lợi chủ yếu để Nhật Bản phát triển đánh bắt hải sản là

 • A. có nhiều ngư trường rộng lớn.
 • B. công nghiệp chế biến phát triển.
 • C. ngư dân có nhiều kinh nghiệm.
 • D. có truyền thống đánh bắt lâu đời.
Câu 3
Mã câu hỏi: 299765

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết các dãy núi nào sau đây thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

 • A. Hoàng Liên Sơn.
 • B. Tam Điệp.
 • C. Con Voi.
 • D. Pu Sam Sao.
Câu 4
Mã câu hỏi: 299766

Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa

 • A. số người xuất cư và nhập cư.
 • B.  tỉ suất sinh và người nhập cư.
 • C. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.
 • D. tỉ suất sinh và người nhập cư.
Câu 5
Mã câu hỏi: 299767

Trong diện tích cả nước, địa hình đồng bằng và đồi núi thấp chiếm

 • A. 75%.
 • B. 85%.
 • C. 65%.
 • D. 95%.
Câu 6
Mã câu hỏi: 299768

Ngành công nghiệp năng lượng gồm

 • A. khai thác than, khai thác dầu khí, thủy điện.
 • B. khai thác than, khai thác dầu khí, nhiệt điện.
 • C. khai thác than, khai thác dầu khí, điện lực.
 • D. khai thác than, khai thác dầu khí, điện gió.
Câu 7
Mã câu hỏi: 299769

Số dân trên thế giới qua các năm

Năm

1804

1927

1959

1974

1987

1999

2011

2025 (dự kiến)

Số dân

(tỉ người)

1

2

3

4

5

6

7

8

Nhận xét nào sau đây là đúng:

 • A. Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người ngày càng giảm.
 • B. Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người luôn bằng nhau.
 • C. Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người ngày càng tăng.
 • D. Thời gian để số dân tăng lên 1 tỉ người tăng theo cấp số nhân.
Câu 8
Mã câu hỏi: 299770

Biển Đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương là nhờ vào

 • A. biển rộng, nhiệt độ cao và có hải lưu.
 • B. biển rộng, nhiệt độ cao và chế độ triều phức tạp
 • C. biển rộng, nhiệt độ cao và biến động theo mùa.
 • D. biển rộng, nhiệt độ cao và tương đối kín.
Câu 9
Mã câu hỏi: 299771

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Trị An thuộc tỉnh nào sau đây?

 • A. Tây Ninh.
 • B. Bình Phước.
 • C. Bình Dương.
 • D. Đồng Nai.
Câu 10
Mã câu hỏi: 299772

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y thuộc tỉnh nào sau đây?

 • A. Kon Tum.
 • B. Lâm Đồng.
 • C. Đắk Nông
 • D. Đắk Lắk.
Câu 11
Mã câu hỏi: 299773

Cho biểu đồ:

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

 • A. Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
 • B. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
 • C. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
 • D. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
Câu 12
Mã câu hỏi: 299774

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM 2016 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

Tổng số

Lúa đông xuân

Lúa hè thu và thu đông

Lúa mùa

2005

35832,9

17331,6

10436,2

8065,1

2016

43609,5

19404,4

15010,1

9195,0

                                                    (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô sản lượng lúa và cơ cấu của nó phân theo mùa vụ năm 2005 và năm 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 • A. Miền.
 • B. Cột.
 • C. Kết hợp.
 • D. Tròn.
Câu 13
Mã câu hỏi: 299775

Vai trò của sản xuất nông nghiệp không phải là

 • A. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
 • B. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành.
 • C. sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu.
 • D. bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.
Câu 14
Mã câu hỏi: 299776

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết đất phù sa sông ở đồng bằng sông Cửu Long tập trung nhiều nhất ở nơi nào sau đây?

 • A. Dọc sông Tiền, sông Hậu.
 • B. Ở bán đảo Cà Mau.
 • C. Ven vịnh Thái Lan.
 • D. Ven biển Đông.
Câu 15
Mã câu hỏi: 299777

Xu thế nào sau đây không thuộc đường lối Đổi mới của nước ta được khẳng định từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986)?

 • A. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 • B. Đẩy mạnh nền kinh tế theo hướng kế hoạch hóa, tập trung.
 • C. Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.
 • D. Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội.
Câu 16
Mã câu hỏi: 299778

Theo chiều Bắc – Nam, phần đất liền nước ta nằm trong khoảng vĩ tuyến

 • A. 8037B – 20023
 • B. 8037B – 22023
 • C. 8034B – 23023
 • D. 8037B – 21023
Câu 17
Mã câu hỏi: 299779

Điểm nào sau đây không đúng với Biển Đông?

 • A. Nằm trong vùng nhiệt đới khô.
 • B. Phần đông và đông nam là vòng cung đảo.
 • C. Phía bắc và phía tây là lục địa
 • D. Là biển tương đối kín.
Câu 18
Mã câu hỏi: 299780

Dân cư Hoa Kì hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam do nguyên nhân chủ yếu là

 • A. tâm lí thích dịch chuyển của người dân.
 • B. sự thu hút các điều kiện sinh thái.
 • C. có nhiều đô thị mới xây dựng hấp dẫn.
 • D. sự chuyển dịch của phân bố công nghiệp.
Câu 19
Mã câu hỏi: 299781

Phong hóa lí học là

 • A. việc giữ nguyên đá và không làm biến đổi thành phần khoáng vật và hóa học.
 • B. việc giữ nguyên đá nhưng làm biến đổi màu sắc, thành phần, tính chất hóa học.
 • C. sự phá hủy đá thành các khối vụn mà không làm biến đổi thành phần hóa học.
 • D. sự phá hủy đá thành các khối vụn, làm biến đổi màu sắc, thành phần hóa học.
Câu 20
Mã câu hỏi: 299782

Miền Tây Trung Quốc là nơi có

 • A. nhiều hoang mạc rộng lớn
 • B. nhiều đồng bằng châu thổ.
 • C. hạ lưu các con sông lớn.
 • D. khí hậu ôn đới hải dương.
Câu 21
Mã câu hỏi: 299783

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp tập trung?

 • A. Có dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.
 • B. Nơi tập trung nhiều xí nghiệp.
 • C. Gắn với đô thị vừa và lớn.
 • D. Khu vực có ranh giới rõ ràng.
Câu 22
Mã câu hỏi: 299784

Căn cứ vào trang 8 của Atlat Địa lí Việt Nam , hãy cho biết dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở nơi nào sau đây?

 • A. Thềm lục địa phía Nam.
 • B. Thềm lục địa Nam Trung Bộ.
 • C. Thềm lục địa Bắc Trung Bộ.
 • D. Thềm lục địa phía Bắc.
Câu 23
Mã câu hỏi: 299785

Căn cứ vào trang 8 của Atlat Địa lí Việt Nam , hãy cho biết các nơi nào sau đây có quặng sắt?

 • A. Hà Giang, Lào Cai, Quảng Nam.
 • B. Hà Giang, Lào Cai, Quảng Bình.
 • C. Hà Giang, Lào Cai, Hòa Bình.
 • D. Hà Giang, Lào Cai, Hà Tĩnh.
Câu 24
Mã câu hỏi: 299786

Mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi cho ngành giao thông đường

 • A. sông.
 • B. sắt.
 • C. biển.
 • D. ô tô.
Câu 25
Mã câu hỏi: 299787

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh nào sau đây?

 • A. Quảng Ngãi.
 • B. Bình Định.
 • C. Quảng Nam.
 • D. Phú Yên.
Câu 26
Mã câu hỏi: 299788

Địa hình nước ta có hai hướng chính là:

 • A. Tây nam - đông bắc và vòng cung.
 • B. Đông bắc - tây nam và vòng cung.
 • C. Tây bắc - đông nam và vòng cung.
 • D. Đông nam - tây bắc và vòng cung,
Câu 27
Mã câu hỏi: 299789

Xét về góc độ kinh tế, vị trí địa lí của nước ta

 • A. thuận lợi cho việc hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kĩ thuật với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
 • B. thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ; tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước và thu hút đầu tư của nước ngoài.
 • C. thuận lợi cho việc trao đổi, hợp tác, giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới.
 • D. thuận lợi trong việc hợp tác sử dụng tổng hợp các nguồn lợi của Biển Đông, thềm lục địa và sông Mê Công với các nước có liên quan.
Câu 28
Mã câu hỏi: 299790

Phát biểu nào sau đây không đúng với các quốc gia trong ASEAN hiện nay?

 • A. Tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia.
 • B. Phong tục, tập quán có sự tương đồng.
 • C. Có trình độ phát triển giống nhau.
 • D. Chú trọng việc bảo vệ môi trường.
Câu 29
Mã câu hỏi: 299791

Trên Trái Đất, mưa nhiều nhất ở vùng

 • A. cực.
 • B. xích đạo.
 • C. chí tuyến.
 • D. ôn đới.
Câu 30
Mã câu hỏi: 299792

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đất liền?

 • A. Côn Đảo.
 • B. Cát Bà.
 • C. Phú Quốc.
 • D. Ba Bể
Câu 31
Mã câu hỏi: 299793

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Campuchia?

 • A. Kon Tum.
 • B. Đắk Lắk.
 • C. Quảng Nam.
 • D. Gia Lai.
Câu 32
Mã câu hỏi: 299794

Cho bảng số liệu:

XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA XIN-GA-PO, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ)

Năm

2010

2012

2014

2015

Xuất khẩu

471,1

565,2

588,5

516,7

Nhập khẩu

408,6

496,8

513,6

438,0

                                                  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Xin-ga-po, giai đoạn 2010 - 2015?

 • A. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều xuất siêu.
 • B. Giá trị xuất siêu năm 2012 lớn hơn năm 2015.
 • C. Giá trị xuất siêu năm 2014 nhỏ hơn năm 2010.
 • D. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều nhập siêu.
Câu 33
Mã câu hỏi: 299795

Các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kì hiện nay chủ yếu tập trung ở vùng

 • A. ven Thái Bình Dương.
 • B. Đông Bắc.
 • C. Đông Nam.
 • D. ven vịnh Mê-hi-cô.
Câu 34
Mã câu hỏi: 299796

Nước ta nằm ở vị trí

 • A. phía đông Đông Nam Á
 • B. trung tâm Châu Á
 • C. trên bán đảo Trung Ấn
 • D. rìa đông của Bán đảo Đông Dương.
Câu 35
Mã câu hỏi: 299797

Cho biểu đồ sau:

Biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2004

Nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990-2004?

 • A. Nhìn chung, giá trị xuất khẩu có xu hướng tăng.
 • B. Giá trị xuất khẩu luôn lớn hơn giá trị nhập khẩu.
 • C. Cán cân xuất nhập khẩu các năm luôn dương, Nhật Bản là nước xuất siêu.
 • D. Tỉ trọng giá trị xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu.
Câu 36
Mã câu hỏi: 299798

Nguyên nhân làm cho địa hình đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích ở nước ta là

 • A. nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
 • B.
  trải qua quá trình kiến tạo lâu dài, chịu tác động nhiều của ngoại lực.
   
 • C. địa hình chịu tác động thường xuyên của con người.
 • D. được vận động tân kiến tạo làm trẻ lại.
Câu 37
Mã câu hỏi: 299799

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Nhật Lệ thuộc tỉnh nào sau đây?

 • A. Quảng Trị.
 • B. Nghệ An.
 • C. Thanh Hóa.
 • D. Quảng Bình.
Câu 38
Mã câu hỏi: 299800

Dạng địa hình nào sau đây ở vùng ven biển rất thuận lợi cho xây dựng cảng biển

 • A. các bờ biển mài mòn.
 • B. vịnh, cửa sông.
 • C. các tam giác châu với bãi triều rộng.
 • D. các vũng, vịnh nước sâu.
Câu 39
Mã câu hỏi: 299801

Đặc điểm nổi bật của dân cư Nhật Bản là:

 • A.  tốc độ gia tăng dân số cao.
 • B. tập trung nhiều ở miền núi.
 • C. cơ cấu dân số già.
 • D. dân số không đông.
Câu 40
Mã câu hỏi: 299802

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sông Bến Hải đổ ra biển qua cửa nào sau đây?

 • A. Cửa Hội.
 • B. Cửa Tùng.
 • C. Cửa Nhượng.
 • D. Cửa Gianh.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ