Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2018 môn GDCD số 9

15/04/2022 - Lượt xem: 6
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 225823

Để quản lý xã hội, Nhà nước đã ban hành hệ thống quy tắc xử sự chung đó gọi là:

 • A. Chính sách
 • B. Cơ chế
 • C. Pháp luật
 • D. Đạo đức
Câu 2
Mã câu hỏi: 225824

Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hiến pháp năm:

 • A. 2013
 • B. 2016
 • C. 1992
 • D. 1980
Câu 3
Mã câu hỏi: 225825

Quốc hiệu (tên nước) đầy đủ của Việt Nam hiện nay là:

 • A. Việt Nam dân chủ Cộng hòa
 • B. Cộng hòa nhân dân Việt Nam
 • C. Việt Nam xã hội chủ nghĩa
 • D. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Câu 4
Mã câu hỏi: 225826

Luật “cơ bản” của Nhà nước có hiệu lực pháp lý cao nhất gọi là:

 • A. Luật Hình sự
 • B. Luật Hành chính
 • C. Hiến pháp
 • D. Luật Dân sự
Câu 5
Mã câu hỏi: 225827

Pháp luật có vai trò thế nào đối với công dân:

 • A. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân.
 • B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
 • C. Bảo vệ lợi ích của công dân.
 • D. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân.
Câu 6
Mã câu hỏi: 225828

Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái:

 • A. Hiến pháp
 • B. Bộ luật Hình sự
 • C. Bộ luật Dân sự
 • D. Bộ luật Lao động
Câu 7
Mã câu hỏi: 225829

Theo quy định của pháp luật thì cơ quan nào có thẩm quyền quyết định hủy việc đăng ký kết hôn trái pháp luật

 • A. Ủy ban nhân dân phường, xã
 • B. Ủy ban nhân dân quận, huyện
 • C. Tòa án
 • D. Phòng tư pháp
Câu 8
Mã câu hỏi: 225830

Tòa án căn cứ vào pháp luật để ra một bản án là:

 • A. Công bố pháp luật
 • B. Vận dụng pháp luật
 • C. Căn cứ pháp luật
 • D. Áp dụng pháp luật
Câu 9
Mã câu hỏi: 225831

Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là:

 • A. Sử dụng pháp luật
 • B. Thi hành pháp luật
 • C. Tuân thủ pháp luật
 • D. Áp dụng pháp luật
Câu 10
Mã câu hỏi: 225832

Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là:

 • A. Sử dụng pháp luật
 • B. Thi hành pháp luật
 • C. Tuân thủ pháp luật
 • D. Áp dụng pháp luật
Câu 11
Mã câu hỏi: 225833

Một trong những dấu hiệu cơ bản của hành vi vi phạm pháp luật là:

 • A. Do người có trách nhiệm pháp lý thực hiện.
 • B. Do người tâm thần thực hiện.
 • C. Do người 19 tuổi trở lên thực hiện.
 • D. Tất cả đều sai.
Câu 12
Mã câu hỏi: 225834

Người bị coi là tội phạm nếu:

 • A. Vi phạm hành chính
 • B. Vi phạm hình sự
 • C. Vi phạm kỷ luật
 • D. Vi phạm dân sự
Câu 13
Mã câu hỏi: 225835

Điền từ còn thiếu vào dấu ...: “Trách nhiệm pháp lý là ... mà các cá nhân hoặc tổ chức phải
gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình”.

 • A. Nghĩa vụ
 • B. Trách nhiệm
 • C. Việc
 • D. Cả A, B, C đều sai
Câu 14
Mã câu hỏi: 225836

Người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm là hành vi vi phạm

 • A. Hình sự.
 • B. Dân sự.
 • C. Hành chính.
 • D. Kỷ luật.
Câu 15
Mã câu hỏi: 225837

Theo Hiến pháp năm 2013, tự do kinh doanh được quy định là:

 • A. Nghĩa vụ của công dân.
 • B. Trách nhiệm của công dân.
 • C. Quyền và nghĩa vụ của công dân.
 • D. Quyền của công dân.
Câu 16
Mã câu hỏi: 225838

Hiếp dâm trẻ em là hành vi vi phạm:

 • A. Hành chính
 • B. Dân sự
 • C. Hình sự
 • D. Kỷ luật
Câu 17
Mã câu hỏi: 225839

Bên mua không trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn, đúng phương thức như đã thỏa thuận với bên bán hàng, khi đó bên mua đã có hành vi vi phạm:

 • A. Kỷ luật
 • B. Dân sự
 • C. Hình sự
 • D. Hành chính
Câu 18
Mã câu hỏi: 225840

Cố ý lái xe gây tai nạn nghiêm trọng cho người khác là hành vi vi phạm

 • A. Kỷ luật
 • B. Dân sự
 • C. Hình sự
 • D. Hành chính
Câu 19
Mã câu hỏi: 225841

Khi thuê nhà ông A, ông B đã tự động sửa chữa, cải tạo mà không hỏi ý kiến ông A. Hành vi này của ông B là hành vi vi phạm

 • A. Dân sự
 • B. Hình sự
 • C. Kỷ luật
 • D. Hành chính
Câu 20
Mã câu hỏi: 225842

Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của:

 • A. Công dân nam từ 17 tuổi trở lên
 • B. Công dân nam từ 18 tuổi trở lên
 • C. Công dân từ 20 tuổi trở lên
 • D. Mọi công dân Việt Nam
Câu 21
Mã câu hỏi: 225843

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

 • A. Quan hệ xã hội và quan hệ kinh tế
 • B. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân
 • C. Quan hệ lao động và quan hệ xã hội
 • D. Quan hệ kinh tế và quan hệ lao động
Câu 22
Mã câu hỏi: 225844

Học sinh sử dụng tài liệu khi kiểm tra giữa kỳ là hành vi vi phạm:

 • A. Dân sự
 • B. Hình sự
 • C. Kỷ luật
 • D. Hành chính
Câu 23
Mã câu hỏi: 225845

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của

 • A. Cơ quan nhà nước
 • B. Chủ doanh nghiệp
 • C. Hộ gia đình
 • D. Mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân
Câu 24
Mã câu hỏi: 225846

Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điểu khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

 • A. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
 • B. Hiệu lệnh của đèn điểu khiển giao thông
 • C. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 25
Mã câu hỏi: 225847

Đảo vừa có diện tích lớn nhất, vừa có ý nghĩa quan trọng vể du lịch, an ninh - quốc phòng có tên là gì? Tại đâu?

 • A. Đảo Côn Đảo - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • B. Đảo Phú Quốc – Tỉnh Kiên Giang
 • C. Đảo Lý Sơn - Tinh Quảng Ngãi
 • D. Đảo Cồn Cỏ - Tỉnh Quảng Bình
Câu 26
Mã câu hỏi: 225848

Khi nói đến bình đẳng có thể hiểu là vấn đê' nào được đề cập trước hết?

 • A. Nghĩa vụ.
 • B. Quyền lợi.
 • C. Trách nhiệm.
 • D. Cách đối xử
Câu 27
Mã câu hỏi: 225849

Pháp luật nước ta quy định: người sử dụng lao động phải là người đủ độ tuổi tối thiểu là bao nhiêu tuổi trở lên?

 • A. Là người thuộc mọi lứa tuổi
 • B. Là người đủ từ 15 tuổi trở lên
 • C. Là người đủ tù 18 tuổi trở lên 
 • D. Là người đủ từ 20 tuổi trở lên
Câu 28
Mã câu hỏi: 225850

“Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân”. Được quy định tại điều bao nhiêu trong Hiến Pháp năm 1992 của nước ta?

 • A. Điều 41
 • B. Điều 51
 • C. Điều 61
 • D. Điều 71
Câu 29
Mã câu hỏi: 225851

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ thương tật là bao nhiêu thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

 • A. Từ 10% trở lên
 • B. Từ 11% trở lên
 • C. Từ 20% trở lên
 • D. Từ 21% trở lên
Câu 30
Mã câu hỏi: 225852

Câu nói của Bác Hồ: “Bảy xin Hiến pháp ban hành, trăm điểu phải có thần linh pháp quyền” thể hiện yếu tố nào?

 • A. Thế giới quan duy vật.
 • B. Thế giới quan duy tâm
 • C. Phương pháp luận duy tâm.
 • D. Phương pháp luận siêu hình
Câu 31
Mã câu hỏi: 225853

Luật chống “bạo lực gia đình” của nước ta có hiệu lực thi hành từ thời gian nào?

 • A. 01/07/2008
 • B. 02/07/2008
 • C. 01/08/2008
 • D. 02/08/2008
Câu 32
Mã câu hỏi: 225854

Nếu không có pháp luật thì xã hội sẽ?

 • A. Không thể tồn tại và phát triển
 • B. Vẫn tồn tại và phát triển bình thường
 • C. Vẫn tồn tại nhưng không thể phát triển được
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 33
Mã câu hỏi: 225855

Văn bản quy phạm pháp luật chính là?

 • A. Phương thức tác động của pháp luật
 • B. Nguồn gốc của pháp luật
 • C. Hình thức thể hiện của pháp luật
 • D. Nội dung của pháp luật
Câu 34
Mã câu hỏi: 225856

Học sinh Trung học phổ thông có nghĩa vụ nào sau đây?

 • A. Đóng tiền lao động công ích
 • B. Tham gia nghĩa vụ quân sự
 • C. Bảo vệ tài sản của Nhà nước
 • D. Đóng quỹ bảo hiểm xã hội
Câu 35
Mã câu hỏi: 225857

Nhà nước ta điều hành đất nước bằng?

 • A. Quân đội và chính quyền
 • B. Kế hoạch phát triển kinh tế
 • C. Văn hóa, giáo dục, chính trị
 • D. Hiến pháp và pháp luật
Câu 36
Mã câu hỏi: 225858

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì xử phạt như thế nào?

 • A. Chỉ xử phạt người cầm đấu, tổ chức
 • B. Xử phạt chung cho tập thể đó
 • C. Mỗi người vi phạm đều bị xử phạt
 • D. Tất cả đáp án đều sai
Câu 37
Mã câu hỏi: 225859

Thực hiện đúng nguyên tắc trong hợp đồng lao động mang lại quyền lợi cho?

 • A. Cho xã hội
 • B. Cho Nhà nước
 • C. Cho người lao động và người sử dụng lao động
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 38
Mã câu hỏi: 225860

Việc pháp luật thừa nhận sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng thể hiện?

 • A. Phù hợp với mô hình gia đình tiến bộ
 • B. Thiếu cơ sở
 • C. Không mâu thuẫn nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng
 • D. Mâu thuẫn nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng
Câu 39
Mã câu hỏi: 225861

Trong cùng một điều kiện như nhau, mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố nào?

 • A. Thực tế đời sống xã hội
 • B. Đời sống tâm lý của cộng đồng
 • C. Khả năng, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người
 • D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 40
Mã câu hỏi: 225862

Theo điều 8 của bộ luật hình sự năm 1999, quy định có bao nhiêu loại tội phạm?

 • A. 4 loại tội phạm
 • B. 5 loại tội phạm
 • C. 6 loại tội phạm
 • D. 7 loại tội phạm

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ