Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2018 - Địa lý THPT Chuyên Thái Bình lần 1

13/07/2022 - Lượt xem: 26
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 301243

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 4-5, xác định các thành phố trực thuộc trung ương tiếp giáp với biển Đông

 • A. Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh
 • B. Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh
 • C. Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
 • D. Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh
Câu 2
Mã câu hỏi: 301244

Cho biểu đồ

Dựa vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào chính xác nhất?

 • A. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm nhanh nhất ở giai đoạn 2014-2015
 • B. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm liên tục qua các năm
 • C. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta liên tục tăng qua các năm
 • D. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm đều qua các năm
Câu 3
Mã câu hỏi: 301245

Ở nước ta thời tiết mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là do

 • A. chịu tác động thường xuyên của gió mùa
 • B. nằm gần Xích đạo, mưa nhiều
 • C. địa hình chủ yếu là đồi núi thấp
 • D. tiếp giáp với biển Đông
Câu 4
Mã câu hỏi: 301246

Cho bảng số liệu

Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của nước ta qua các giai đoạn

Đơn vị (%)

Giai đoạn

1986-1991

1992-1997

1998-2001

2002-2007

2015

Tốc độ tăng trưởng

4,7

8,8

6,1

7,9

5,3

(Nguồn: Xử lí số liệu từ niên giám thống kê qua các năm)

Nhận định nào sau đây không chính xác về tốc độ tăng trưởng GDP nước ta năm 1986-2015?

 • A. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất là 1986-1991
 • B. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta biến động qua các giai đoạn
 • C. Tốc độ tăng trưởng GDP nước ta tăng đều qua các năm
 • D. Giai đoạn có tốc độ tăng trưởng cao nhất là 1992-1997
Câu 5
Mã câu hỏi: 301247

Vùng núi có độ cao cao nhất nước ta là

 • A. Tây Bắc
 • B. Trường Sơn Nam
 • C. Trường Sơn Bắc
 • D. Đông Bắc
Câu 6
Mã câu hỏi: 301248

Vấn đề nổi bật nhất trong sử dụng tự nhiên ở Châu Phi là:

 • A. phát triển thủy lợi, khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên
 • B. đẩy mạnh khai thác khoáng sản để sản xuất
 • C. phát huy kinh nghiệm của người dân trong canh tác nông nghiệp
 • D. trồng rừng và bảo vệ rừng
Câu 7
Mã câu hỏi: 301249

Dọc ven biển, nơi có nhiệt độ cao, nhiều nắng, lại chỉ có một số sông nhỏ đổ ra biển thuận lợi cho nghề

 • A. đánh bắt thủy sản
 • B. chế biến thủy sản
 • C. nuôi trồng thủy hải sản
 • D. làm muối
Câu 8
Mã câu hỏi: 301250

Thiên tai nào dưới đây rất hiếm khi xảy ra ở khu vực đồng bằng nước ta

 • A. Hạn hán
 • B. Bão
 • C. Ngập lụt
 • D. Động đất
Câu 9
Mã câu hỏi: 301251

Các nước đang phát triển hiện nay chủ yếu nằm ở

 • A. Nam Bán Cầu
 • B. Đông Bán Cầu
 • C. Bắc Bán Cầu
 • D. Tây Bán Cầu
Câu 10
Mã câu hỏi: 301252

Điểm giống nhau cơ bản của địa hình vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc là

 • A. nghiêng theo hướng tây bắc – đông nam
 • B. có nhiều sơn nguyên, cao nguyên
 • C. có nhiều khối núi cao, đồ sộ
 • D. đồi núi thấp chiếm ưu thế
Câu 11
Mã câu hỏi: 301253

Cho biểu đồ sau

Chỉ ra nhận xét chính xác nhất về tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ Latinh

 • A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp
 • B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
 • C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều
 • D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đều
Câu 12
Mã câu hỏi: 301254

Biên giới giữa Việt Nam với Lào và Campuchia đi qua

 • A. 17 tỉnh
 • B. 18 tỉnh
 • C. 19 tỉnh
 • D. 20 tỉnh
Câu 13
Mã câu hỏi: 301255

Địa hình đồng bằng và đồi núi thấp dưới 1000m ở nước ta chiếm

 • A. 85% diện tích lãnh thổ
 • B. 70% diện tích lãnh thổ
 • C. 60% diện tích lãnh thổ
 • D. 75% diện tích lãnh thổ
Câu 14
Mã câu hỏi: 301256

Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

 • A. Là quá trình đổi mới công nghệ
 • B. Đưa lực lượng sản xuất vào nền sản xuất đại cơ khí
 • C. Đưa lực lượng sản xuất vào quá trình tự động hóa cục bộ
 • D. Xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao
Câu 15
Mã câu hỏi: 301257

Bùng nổ dân số bắt nguồn từ

 • A. những thay đổi dân số của các nước phát triển
 • B. sự gia tăng dân số của các nước châu Á
 • C. sự gia tăng dân số quá nhanh ở các nước đang phát triển
 • D. tỉ lệ gia tăng dân số quá cao ở các nước Châu Phi
Câu 16
Mã câu hỏi: 301258

Cơ sở để Mĩ Latinh thu hút vốn đầu tưu nước ngoài để phát triển các ngành công nghiệp là

 • A. cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại
 • B. có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú
 • C. có nguồn lao động đông, trình độ cao
 • D. có cơ sở hạ tầng đồng bộ
Câu 17
Mã câu hỏi: 301259

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc – đông nam

 • A. Đông Triều
 • B. Hoàng Liên Sơn
 • C. Pu Sam Sao
 • D. Pu Đen Đinh
Câu 18
Mã câu hỏi: 301260

Cho bảng số liệu sau:

GDP và nợ nước ngoài của một số nước Mỹ Latinh năm 2014

Đơn vị: tỉ USD

Quốc gia

GDP

Tổng số nợ

Quốc gia

GDP

Tổng số nợ

Ác-hen-ti-na

151,5

158,0

 Mê-hi-cô

676,5

149,9

Bra-xin

605,0

220,0

Pa-na-ma

13,8

8,8

Ha-mai-ca

8,0

6,0

Vê-nê-xu-ê-la

109,3

33,2

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 11, Nhà xuất bản giáo dục, 2017)

Quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP cao nhất và thấp nhất là

 • A. Mê-hi-cô và Bra-xin
 • B. Bra-xin và Ác-hen-ti-na
 • C. Ác-hen-ti-na và Mê-hi-cô
 • D. Mê-hi-cô và Ác-hen-ti-na
Câu 19
Mã câu hỏi: 301261

Đường biên giới quốc gia trên biển nước ta là ranh giới bên ngoài vùng

 • A. tiếp giáp lãnh hải
 • B. nội thủy
 • C. độc quyền kinh tế
 • D. lãnh hải
Câu 20
Mã câu hỏi: 301262

Các dãy núi hướng Tây Bắc – Đông Bắc của nước ta có ở vùng núi

 • A. Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc
 • B. Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam
 • C. Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam
 • D. Tây Bắc, Trường Sơn Bắc
Câu 21
Mã câu hỏi: 301263

Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng trời nước ta?

 • A. Trên đất liền được xác định bằng các đường biên giới
 • B. Trên biển là ranh giới bên ngoài lãnh hải và không gian của các đảo
 • C. Là khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta
 • D. Được xác định bằng hệ tọa độ địa lí trên đất liền
Câu 22
Mã câu hỏi: 301264

Khu vực địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở

 • A. Đông Nam Bộ
 • B. Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • C. Nam Trung Bộ
 • D. Bắc Trung Bộ
Câu 23
Mã câu hỏi: 301265

Theo chiều Tây – Đông, vùng biển nước ta nằm trong khoảng kinh tuyến

 • A. 102009’Đ- 117020’Đ trên biển Đông
 • B. 101000’Đ- 117020’Đ trên biển Đông
 • C. 102009’Đ- 109024’Đ trên biển Đông
 • D. 101000’Đ- 109024’Đ trên biển Đông
Câu 24
Mã câu hỏi: 301266

Đặc điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn nước ta

 • A. Phân bố ở ven biển
 • B. Đa dạng sinh học
 • C. Năng suất sinh học cao
 • D. Có nhiều loài cây gỗ quý
Câu 25
Mã câu hỏi: 301267

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 13, liệt kê các đỉnh núi cao trên 2000m ở vùng núi Trường Sơn Bắc

 • A. Pu xai Lai Leng, Rào Cỏ, Động Ngai
 • B. Pu xai Lai Leng, Rào Cỏ
 • C. Phu Hoạt, Pu xai Lai Leng, Rào Cỏ, Động Ngai
 • D. Phu Hoạt, Pu xai Lai Leng, Rào Cỏ
Câu 26
Mã câu hỏi: 301268

Việc giao lưu kinh tế giữa các vùng ở miền núi nước ta gặp nhiều khó khăn là do

 • A. Thiên tai (lũ quét, xói mòn, trượt lở đất)
 • B. Địa hình bị chia cắt mạnh, sườn dốc
 • C. Khan hiếm nước
 • D. Động đất
Câu 27
Mã câu hỏi: 301269

Đồng bằng sông Hồng khác đồng bằng sông Cửu Long ở điểm

 • A. có diện tích rộng hơn
 • B. địa hình thấp và tương đối bằng phẳng
 • C. có hình thành nên vùng sụt lún ở hạ lưu sông
 • D. có hệ thống đê sông ngăn lũ
Câu 28
Mã câu hỏi: 301270

Cho bảng số liệu

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, giai đoạn 2000-2005 (%)

Nhóm tuổi

0-14

15-64

Trên 65

Các nước đang phát triển

32

63

5

Các nước phát triển

17

68

15

(Nguồn: sách giáo khoa Địa lí 11, Nhà xuất bản giáo dục, 2007)

Nhận xét nào chính xác về cơ cấu dân số của hai nhóm nước

 • A. Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số già, nước phát triển có cơ cấu dân số trẻ
 • B. Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ, nước phát triển có cơ cấu dân số “vàng”
 • C. Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số trẻ, nước phát triển có cơ cấu dân số già
 • D. Các nước đang phát triển có cơ cấu dân số già, nước phát triển có cơ cấu dân số “vàng”
Câu 29
Mã câu hỏi: 301271

Các quốc gia trên thể giới được chia làm hai nhóm nước phát triển và đang phát triển, dựa vào

 • A. sự khác nhau về tổng dân số
 • B. sự khác nhau về thu nhập bình quân đầu người
 • C. sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế- xã hội
 • D. sự khác nhau về điều kiện tự nhiên
Câu 30
Mã câu hỏi: 301272

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 14, cho biết cao nguyên nào dưới đây không thuộc vùng núi Trường Sơn Nam

 • A. Lâm Viên
 • B. Mộc Châu
 • C. Kon Tum
 • D. Di Linh
Câu 31
Mã câu hỏi: 301273

Nơi phát sinh ra đạo Thiên chúa. Đạo Do Thái và đạo Hồi là

 • A. Nam Á
 • B. Trung Á
 • C. Đông Nam Á
 • D. Tây Nam Á
Câu 32
Mã câu hỏi: 301274

Cho bảng số liệu sau

GDP theo giá hiện hành phân theo thành phần kinh tế ở nước ta

Đơn vị: nghìn tỉ đồng

Thành phần

2005

2010

2014

Kinh tế nhà nhước

343,9

722,0

1255,0

Kinh tế ngoài nhà nước

431,5

1054,1

1891,6

Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài

138,6

381,7

791,3

Tổng số

914,0

2157,8

3937,9

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống Kê, 2016)

Để thể hiện sự thay đổi quy mô và cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm thì biểu đồ nào thích hợp nhất?

 • A. Cột
 • B. Tròn
 • C. Đường
 • D. Miền
Câu 33
Mã câu hỏi: 301275

Đất đai ở vùng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát ít phù sa là do

 • A. Bị xói mòn, rửa trôi mạnh trong điều kiện mưa nhiều
 • B. Trong quá trình hình thành đồng bằng, biển Đông có vai trò chủ yếu
 • C. Đồng bằng nằm ở chân núi nhận được nhiều sỏi, cát trôi xuống
 • D. Các sông niềm trung ngắn, hẹp và rất nghèo phù sa
Câu 34
Mã câu hỏi: 301276

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 4-5, cho biết những quốc gia nào có chung biển Đông với Việt Nam

 • A. Mianma, Thái Lan
 • B. Singapo, Đông Timo
 • C. Mianma, Đông Timo
 • D. Philippin, Thái Lan
Câu 35
Mã câu hỏi: 301277

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết các vịnh biển nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự từ Bắc và Nam?

 • A. Vịnh Hạ Long, Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Cam Ranh, Vịnh Vân Phong
 • B. Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long, Vịnh Vân Phong, Vịnh Cam Ranh
 • C. Vịnh Hạ Long, Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Vân Phong, Vịnh Cam Ranh
 • D. Vịnh Đà Nẵng, Vịnh Vân Phong, Vịnh Cam Ranh, Vịnh Hạ Long
Câu 36
Mã câu hỏi: 301278

Có nhiều quốc gia ở nhiều châu lục tham gia là tổ chức liên kết kinh tế nào?

 • A. APEC
 • B. ASEAN
 • C. EU
 • D. MERCOSUR
Câu 37
Mã câu hỏi: 301279

Cho bảng số liệu

Diện tích đất tự nhiên phân theo vùng ở nước ta đến 31/12/2015

(đơn vị: nghìn ha)

Vùng

Diện tích

Trung du và miền núi Bắc Bộ

10137,8

Đồng bằng sông Hồng

1508,2

Bắc Trung Bộ

5111,1

Duyên hải Nam Trung Bộ

4453,8

Tây Nguyên

5450,9

Đông Nam Bộ

2351,9

Đồng bằng sông Cửu Long

4081,6

(Nguồn: niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống Kê, 2017)

Cho biết nhận xét nào sau đây đúng về diện tích phân theo vùng nước ta đến hết 31/12/2015

 • A. Diện tích Đồng bằng sông Cửu Long lớn nhất
 • B. Diện tích Đồng bằng sông Hồng nhỏ nhất
 • C. Diện tích Bắc Trung Bộ nhỏ hơn Duyên hải Nam Trung Bộ
 • D. Diện tích Đông Nam Bộ nhỏ nhất
Câu 38
Mã câu hỏi: 301280

Nước ta có thể giao lưu thuận lợi với các nước trên thế giới là do vị trí

 • A. Nằm ở ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế quan trọng
 • B. Nằm ở khu vực đặc biệt quan trọng về chính trị và quân sự
 • C. Nằm ở khu vực kinh tế năng động nhất thế giới
 • D. Nằm nơi ở tiếp giáp giữa lục địa và đại dương
Câu 39
Mã câu hỏi: 301281

Cho biểu đồ sau

Nhận xét nào sau đây không chính xác về lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực trên thế giới

 • A. Khu vực Trung Á có lượng dầu thô tiêu dùng ít nhất
 • B. Khu vực Tây Nam Á có lượng dầu thô khai thác lớn nhất
 • C. Chênh lệch giữa lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở khu vực Bắc Mĩ lớn nhất
 • D. Khu vực Bắc Mĩ có lượng dầu thô tiêu dùng lớn nhất
Câu 40
Mã câu hỏi: 301282

Cho biểu đồ

Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam, NXB Gíao dục và biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta?

 • A. Tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản cao thứ hai
 • B. Tỉ trọng khu vực dịch vụ cao, tăng
 • C. Tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng tăng
 • D. Tỉ trọng khu vực nông nghiệp – thủy sản giảm

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ