Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HSG môn Tin học 9 năm 2018 - 2019 Trường THCS Gia Vân

15/04/2022 - Lượt xem: 14
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (3 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 77657

Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a, b, c. Kiểm tra xem 3 số đó có thỏa mãn:

- Là 3 cạnh của 1 tam giác thường

- Là 3 cạnh của 1 tam giác cân

- Là 3 cạnh của 1 tam giác đều

- Không là 3 cạnh của 1 tam giác

Xem đáp án
Câu 2
Mã câu hỏi: 77658

Viết chương trình tính tổng S=-1+2-3+…….+(-1)n.n, với n là số nguyên dương được nhập từ bàn phím.

Xem đáp án
Câu 3
Mã câu hỏi: 77659

Viết chương trình nhập vào một dãy các số nguyên và nhập giá trị x, rồi đếm xem trong dãy có mặt bao nhiêu số x ?

Xem đáp án

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ