Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi Học kì 1 môn Vật lí 8 năm 2019 trường THCS Ngô Gia Tự

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 42304

Có một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng

 • A. Ô tô chuyển động so với mặt đường. 
 • B. Ô tô chuyển động so với người lái xe.
 • C.  Ô tô đứng yên so với người lái xe.    
 • D. Ô tô chuyển động so với cây ven đường.
Câu 2
Mã câu hỏi: 42305

Đơn vị vận tốc là: 

 • A. km.h;          
 • B. m.s;        
 • C. km/h;       
 • D. s/m;
Câu 3
Mã câu hỏi: 42306

Hành khác ngồi trên xe đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe: 

 • A. Đột ngột giảm vận tốc;      
 • B. Đột ngột tăng vận tốc;
 • C. Đột ngột rẽ sang trái;               
 • D. Đột ngột rẽ sang phải
Câu 4
Mã câu hỏi: 42307

Trường hợp nào sau đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát? 

 • A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường. 
 • B. Lực xuất hiện làm mòn đế giầy.
 • C. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn. 
 • D. Lực xuất hiện giữa dây cuaroa với bánh xe truyền chuyển động.
Câu 5
Mã câu hỏi: 42308

Một áp lực 600N gây áp suất 3 000 N/m2 lên diện tích bị ép có độ lớn: 

 • A. 2000 cm2   ;        
 • B. 200 cm2 ;      
 • C. 20 cm2 ;        
 • D. 0,2 cm2
Câu 6
Mã câu hỏi: 42309

Công thức tính áp suất là: 

 • A.

   \({\rm{p = }}\frac{{\rm{F}}}{{\rm{S}}}\) ;            

 • B.  FA = d.V;           
 • C. \({\rm{v = }}\frac{{\rm{s}}}{{\rm{t}}}\) ;                  
 • D. \({\rm{P  =  10}}{\rm{.m}}\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 42310

Câu nào sau đây nói về áp suất chất lỏng là đúng? 

 • A. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống. 
 • B. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.
 • C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương. 
 • D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của cột chất lỏng.
Câu 8
Mã câu hỏi: 42311

Đơn vị của lực đẩy Ác – si – mét là: 

 • A. km/h;                 
 • B. Pa;                 
 • C. N;          
 • D.  N/m2;
Câu 9
Mã câu hỏi: 42312

Đối với bình thông nhau, mặt thoáng của chất lỏng trong các nhánh ở cùng một độ cao khi: 

 • A. Tiết diện của các nhánh bằng nhau.  
 • B. Các nhánh chứa cùng một loại chất lỏng đứng yên.
 • C. Độ dày của các nhánh như nhau.             
 • D. Độ dài của các nhánh bằng nhau.
Câu 10
Mã câu hỏi: 42313

Tại sao nói Mặt Trời chuyển động so với Trái Đất: 

 • A. Vì vị trí của Mặt Trời so với Trái Đất thay đổi. 
 • B. Vì khoảng cách giữa Mặt Trời và Trái Đất thay đổi.
 • C. Vì kích thước của Mặt Trời so với Trái Đất thay đổi. 
 • D. Cả 3 lí do trên.
Câu 11
Mã câu hỏi: 42314

Trường hợp nào sau đây ma sát là có hại? 

 • A. Ma sát giữa đế giày và nền nhà.    
 • B. Ma sát giữa thức ăn và đôi đũa.
 • C. Ma sát giữa bánh xe và trục quay.            
 • D. Ma sát giữa dây và ròng rọc.    
Câu 12
Mã câu hỏi: 42315

Một người đi xe đạp trong 45 phút, với vận tốc 12km/h. Quảng đường người đó đi được là:     

 • A. 3km.                    
 • B. 4km.       
 • C. 6km/h.          
 • D. 9km.
Câu 13
Mã câu hỏi: 42316

Một khối sắt có thể tích 50 cm3. Nhúng chìm khối sắt này vào trong nước. Cho biết trọng lượng riêng của nước: dn = 10 000 N/m3. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên khối sắt? 

 • A. 5N/cm3        
 • B.  0,5N          
 • C. 5N/m3            
 • D. 0,5cm3
Câu 14
Mã câu hỏi: 42317

Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều:       

 • A. Chuyển động của xe buýt từ Thủy Phù lên Huế      
 • B. Chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống
 • C. Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất  
 • D. Chuyển động của đầu cánh quạt
Câu 15
Mã câu hỏi: 42318

Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính? 

 • A. Hòn đá lăn từ trên núi xuống.      
 • B. Xe máy chạy trên đường.
 • C.  Lá rơi từ trên cao xuống.             
 • D. Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa.
Câu 16
Mã câu hỏi: 42319

Hiện tượng nào sau đây không do áp suất khí quyển gây ra? 

 • A.

  Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng lại phồng lên như cũ.     

 • B. Lấy thuốc vào xi lanh để tiêm.
 • C. Hút xăng từ bình chứa của xe bằng vòi.    
 • D. Uống nước trong cốc bằng ống hút.                     
Câu 17
Mã câu hỏi: 42320

Một thùng cao 1,5m đựng đầy nước, áp suất của nước lên đáy thùng và lên 1 điểm cách miệng thùng 0,5m lần lượt là:      

 • A. 15000Pa  và 5000Pa.     
 • B. 1500Pa và  1000Pa.                                                
 • C. 15000Pa và 10000Pa.           
 • D. 1500Pa và 500Pa.
Câu 18
Mã câu hỏi: 42321

Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì vật nổi lên khi:       

 • A. P < FA         
 • B. P = FA        
 • C. P -  FA = 0           
 • D. P >  FA
Câu 19
Mã câu hỏi: 42322

Có một vật nổi trên mặt một chất lỏng. Lực đẩy Ac-si-mét tác dụng lên vật được tính như thế nào? 

 • A. Bằng trọng lượng riêng của chất lỏng nhân với thể tích của vật. 
 • B. Bằng trọng lượng của phần vật nổi trên mặt chất lỏng.
 • C. Bằng trọng lượng của phần vật chìm trong chất lỏng. 
 • D. Bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Câu 20
Mã câu hỏi: 42323

Đổ một lượng nước vào trong cốc sao cho độ cao nước trong cốc là 12cm. Áp suất nước lên một điểm A cách đáy cốc 4cm là bao nhiêu ? Biết trọng lượng riêng nước là 10 000N/m3. Hãy chọn câu đúng. 

 • A. 1200 N/m2                  
 • B. 600 N/m2        
 • C. 800 N/m2                
 • D. 1000 N/m2
Câu 21
Mã câu hỏi: 42324

Một vật chuyển động được quãng đường 300m trong thời gian 2 phút. Khi đó vận tốc trung bình của vật là bao nhiêu? Chọn kết quả sai. 

 • A. 600 m/ph            
 • B. 9 km/h           
 • C. 2,5 m/s             
 • D. 0,15 km/ph
Câu 22
Mã câu hỏi: 42325

Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút, công mà ngựa thực hiện được bằng 360 kJ. Tốc độ chuyển động của xe bằng: 

 • A. 6 m/s           
 • B. 4 m/s           
 • C. 3 m/s        
 • D. 2 m/s
Câu 23
Mã câu hỏi: 42326

Trường hợp nào dưới đây có xuất hiện lực ma sát nghỉ? 

 • A. Quả bóng đang lăn trên mặt bàn  
 • B. Khi hai bàn tay trượt lên nhau.
 • C. Khi đi dép trên mặt sàn, mặt đường.            
 • D. Một vật được đặt trên sàn nhà nằm ngang
Câu 24
Mã câu hỏi: 42327

Lực đẩy Ac-si-met không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây? 

 • A. Trọng lượng riêng của chất lỏng đựng trong chậu.    
 • B. Thể tích của vật bị nhúng.
 • C. Khối lượng riêng của chất lỏng đựng trong chậu.    
 • D.  Khối lượng của vật bị nhúng.
Câu 25
Mã câu hỏi: 42328

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có công cơ học? 

 • A. Người lực sỹ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao. 
 • B. Người công nhân đang cố đẩy hòn đá nhưng hòn đá không di chuyển.
 • C. Người công nhân đang đẩy xe goòng làm xe chuyển động. 
 • D. Người công nhân đang dùng ròng rọc kéo vật nặng lên cao.
Câu 26
Mã câu hỏi: 42329

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng với định luật về công? 

 • A. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công. 
 • B. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực và lợi về đường đi.
 • C. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. 
 • D. Các máy cơ đơn giản đều lợi về công, trong đó lợi cả về lực lẫn cả đường đi.
Câu 27
Mã câu hỏi: 42330

Một vật có trọng lượng 25N rơi từ trên cao cách mặt đất 8m. Công của trọng lực là bao nhiêu ? Hãy chọn câu đúng

 • A. A = 200J               
 • B. A = 1600J      
 • C. A = 220J       
 • D. A = 180J
Câu 28
Mã câu hỏi: 42331

Trong các cách tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào là không đúng: 

 • A. Muốn giảm áp suất thì phải giữ nguyên áp lực, tăng diện tích bị ép. 
 • B. Muốn giảm áp suất thì phải giảm áp lực lực, giữ nguyên diện tích bị ép.
 • C. Muốn tăng áp suất thì giảm áp lực, tăng diện tích bị ép. 
 • D. Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.
Câu 29
Mã câu hỏi: 42332

Một khối gỗ hình lập phương cạnh a = 10cm không thấm nước thả vào một bể nước. Biết khối lượng riêng của nước và gỗ lần lượt là 1000kg/m3 và 800kg/m3. Chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước là: 

 • A. 4 cm             
 • B. 3 cm        
 • C. 5 cm                      
 • D. 2 cm
Câu 30
Mã câu hỏi: 42333

Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3. Bỏ qua lực đẩy Ác-si-mét của không khí. Thể tích của vật nặng là: 

 • A. 20cm3      
 • B. 120cm3      
 • C. 360cm3         
 • D. 480cm3

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ