Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Tin học 9 năm 2021-2022 - Trường THCS Võ Trường Toản

08/07/2022 - Lượt xem: 14
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 239080

Ưu điểm của ảnh động là gì?

 • A. Thu hút sự chú ý của người xem
 • B. Dễ thiết kế
 • C. Phù hợp để quảng cáo trên Internet
 • D. Tất cả ý trên
Câu 2
Mã câu hỏi: 239081

Hãy chọn câu sai trong các câu dưới đây về đa phương tiện:

 • A. Đa phương tiện (multimedia) được hiểu như là thông tin kết hợp từ nhiều dạng thông tin và được thể hiện một cách đồng thời
 • B. Sản phẩm đa phương tiện là sản phẩm được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính
 • C. Ảnh động là một tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung
 • D. Phim là thành phần đặc biệt của đa phương tiện, tổng hợp tất cả các dạng thông tin
Câu 3
Mã câu hỏi: 239082

Hãy chọn câu trả lời sai. Một số phần mềm chuyện dụng để tạo ra font chữ:

 • A. FontCreator
 • B. Fonttographer
 • C. Metafont
 • D. Audio Sound Recorder
Câu 4
Mã câu hỏi: 239083

Các sản phẩm đa phương tiện được tạo bằng máy tính có thể là phần mềm, tập tin, hoặc hệ thống các phần mềm và thiết bị là gì?

 • A. Trang web
 • B. Bài trình chiếu
 • C. Từ điển bách khoa đa phương tiện
 • D. Tất cả ý trên
Câu 5
Mã câu hỏi: 239084

Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ ra sao?

 • A. Càng nhiều càng tốt
 • B. Mỗi nội dung nên tạo nhiều hiệu ứng
 • C. Mức độ vừa phải
 • D. Không nên tạo hiệu ứng động
Câu 6
Mã câu hỏi: 239085

Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải

 • A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + Tab
 • B. nhấn tổ hợp phím Shift + Tab
 • C. nhấn tổ hợp phím Alt + Tab
 • D. nhấn tổ hợp phím Esc + Tab
Câu 7
Mã câu hỏi: 239086

Thao tác chọn File -> Close dùng để làm gì?

 • A. lưu tập tin hiện tại
 • B. mở một tập tin nào đó
 • C. đóng tập tin hiện tại
 • D. thoát khỏi Powerpoint
Câu 8
Mã câu hỏi: 239087

Để tạo hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu ta thực hiện theo trình tự nào?

 • A. Mở bảng chọn Slide Show → Slide Transition
 • B. Mở bảng chọn Slide Show → View Show
 • C. Mở bảng chọn Format → Slide Layout
 • D. Mở bảng chọn Slide Show → Animation Schemes
Câu 9
Mã câu hỏi: 239088

Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa để làm nền cho các slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Background -> Fill Effects ta chọn lệnh nào?

 • A. Picture
 • B. Texture
 • C. Pattern
 • D. Gradient
Câu 10
Mã câu hỏi: 239089

Thao tác để chèn hình ảnh có sẵn vào trang chiếu bằng cách nào?

 • A. Insert → Picture → Clip art
 • B. Insert → Picture → From File
 • C. Insert → Picture
 • D. Insert → Clip art
Câu 11
Mã câu hỏi: 239090

Muốn bật hoặc tắt thanh công cụ Drawing trên màn hình PowerPoint, người sử dụng phải dùng lệnh gì?

 • A. chọn Insert -> Drawing
 • B. chọn Insert -> Toolbar -> Drawing
 • C. chọn View -> Drawing
 • D. chọn View -> Toolbar -> Drawing
Câu 12
Mã câu hỏi: 239091

Muốn mở một tập tin đã tồn tại trên đĩa, sau khi khởi động PowerPoint ta nhấn tổ hợp phím gì?

 • A. Ctrl + O
 • B. Ctrl + N
 • C. Ctrl + S
 • D. Ctrl + C
Câu 13
Mã câu hỏi: 239092

Muốn kẻ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines sau đó thao tác ra sao?

 • A. chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill
 • B. chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line
 • C. chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng
 • D. chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai
Câu 14
Mã câu hỏi: 239093

Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sẽ làm mất đi các đối tượng đó?

 • A. Alt + X
 • B. Shift + X
 • C. Ctrl + X
 • D. Ctrl + Shift + X
Câu 15
Mã câu hỏi: 239094

Muốn áp dụng mẫu có sẵn cho một Slide ta chọn lệnh gì?

 • A. Apply to Master
 • B. Apply to Selected Slides
 • C. Apply to All Slides
 • D. Tất cả ý trên
Câu 16
Mã câu hỏi: 239095

Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực hiện ra sao?

 • A. Vào bảng chọn Format\Background
 • B. Vào bảng chọn Format\Slide Design
 • C. Vào bảng chọn Format\Slide Layout
 • D. Kích biểu tượng Fill Color
Câu 17
Mã câu hỏi: 239096

Mỗi trang chiếu thường có những thành phần nào?

 • A. Tiêu đề trang và nội dung trang chiếu
 • B. Đầu trang và thân trang
 • C. Đầu trang và chân trang
 • D. Câu B, C đúng
Câu 18
Mã câu hỏi: 239097

Yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu?

 • A. Màu sắc (màu nền, màu chữ, màu của hình ảnh)
 • B. Định dạng văn bản
 • C. Hiệu ứng động
 • D. Cả 3 yếu tố trên
Câu 19
Mã câu hỏi: 239098

Nội dung trên trang chiếu có thể là gì?

 • A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh
 • B. Biểu đồ, trang vẽ, ca khúc
 • C. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim …
 • D. A và B đều đúng
Câu 20
Mã câu hỏi: 239099

Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím nào trên bàn phím?

 • A. Enter
 • B. F5
 • C. Insert
 • D. Ctrl+F4
Câu 21
Mã câu hỏi: 239100

Phần mềm nào sau đây là phần mềm trình chiếu?

 • A. Kompozer
 • B. Microsoft Word
 • C. Microsoft PowerPoint
 • D. Auducity
Câu 22
Mã câu hỏi: 239101

Hoạt động nào là hoạt động trình bày?

 • A. Thầy giáo giảng bài trên lớp
 • B. Em phổ biến kinh nghiệm học tập của mình cho các bạn nghe
 • C. Bạn lớp trưởng phổ biến cho cả lớp về kế hoạch đi tham quan cuối tuần
 • D. Tất cả các hoạt động trên
Câu 23
Mã câu hỏi: 239102

Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là gì?

 • A. Tạo các bài trình chiếu
 • B. Trình chiếu các trang của bài trình chiếu
 • C. Soạn thảo văn bản
 • D. Câu a và b đúng
Câu 24
Mã câu hỏi: 239103

Có thể sử dụng bài trình chiếu để làm gì?

 • A. Giảng dạy
 • B. Giải trí
 • C. Quảng cáo
 • D. Cả 3 câu a, b và c đều đúng
Câu 25
Mã câu hỏi: 239104

Quốc hội đã ban hành một số điều luật Công nghệ thông tin có hiệu lực từ tháng năm nào?

 • A. 12/12/2005
 • B. 01/2007
 • C. 12/2005
 • D. 1/03/2006
Câu 26
Mã câu hỏi: 239105

Những hành vi nào thiếu văn hóa của học sinh khi thực hành tin học?

 • A. Chưa được phép của giáo viên khi thực hành
 • B. Chơi game trong giờ thực hành
 • C. Cả hai câu trên đều đúng
 • D. Câu A đúng, B sai
Câu 27
Mã câu hỏi: 239106

Những hoạt động nào được gọi là xã hội hóa?

 • A. Bán hàng qua mạng
 • B. Học trực tuyến
 • C. Xem truyền hình trực tuyến, nói chuyện điện thoại qua mạng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 28
Mã câu hỏi: 239107

Virus máy tính là gì?

 • A. Một chương trình hay đoạn chương trình
 • B. Có khả năng tự nhân bản hay sao chép chính nó
 • C. Từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng khác mỗi khi đối tượng bị lây nhiễm (vật mang virus) được kích hoạt
 • D. Cả A, B và C
Câu 29
Mã câu hỏi: 239108

Hãy chọn câu trả lời sai. Ưu điểm của ảnh động là gì?

 • A. Thu hút sự chú ý của người xem
 • B. Khó thiết kế
 • C. Giúp mô tả chuyển động khó diễn đạt băng lời và truyền đạt thông tin hiệu quả
 • D. Phù hợp để quảng cáo trên Internet
Câu 30
Mã câu hỏi: 239109

Hãy chọn câu trả lời sai trong các câu sau về đa phương tiện:

 • A. Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình
 • B. Phim được quay bằng máy ảnh kĩ thuật số cũng là một dạng ảnh động
 • C. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật
 • D. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ nhìn thấy hình chuyển động
Câu 31
Mã câu hỏi: 239110

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào?

 • A. Thời điểm xuất hiện
 • B. Hình ảnh xuất hiện
 • C. Âm thanh đi kèm
 • D. Cả a và c đúng
Câu 32
Mã câu hỏi: 239111

Chọn phát biểu sai về cách tạo hiệu ứng:

 • A. Khi tạo hiệu ứng động cho một khối văn bản ta có thể cho xuất hiện lần lượt từng từ trong khối văn bản khi trình chiếu
 • B. Sau khi đã tạo hiệu ứng động cho một đối tượng nào đó ta không thể thay đổi kiểu hiệu ứng cho đối tượng đó
 • C. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho 1 slide bất kỳ trong bài trình diễn
 • D. Có thể thực hiện hiệu ứng chuyển trang cho tất cả các slide trong bài trình diễn
Câu 33
Mã câu hỏi: 239112

Muốn lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phím gì?

 • A. Ctrl + X
 • B. Ctrl + Z
 • C. Ctrl + C
 • D. Ctrl + V
Câu 34
Mã câu hỏi: 239113

Với phần mềm trình chiếu, có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?

 • A. Các tệp hình ảnh và âm thanh
 • B. Các đoạn phim ngắn
 • C. Bảng và biểu đồ
 • D. Tất cả các đối tượng trên
Câu 35
Mã câu hỏi: 239114

Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải làm gì?

 • A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa đoạn văn bản cần căn lề
 • B. Chọn cả đoạn văn bản cần căn lề
 • C. Chọn một dòng bất kỳ trong đoạn văn bản cần căn lề
 • D. Cả 3 cách nêu trong câu này đều đúng
Câu 36
Mã câu hỏi: 239115

Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải làm gì?

 • A. chọn Table → Insert Table
 • B. chọn Table → Insert
 • C. chọn Insert → Table
 • D. chọn Format → Table
Câu 37
Mã câu hỏi: 239116

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một trang chiếu ta dùng lệnh gì?

 • A. File → Delete Slide
 • B. Edit → Delete Slide
 • C. Tool → Delete Slide
 • D. Slide Show → Delete Slide
Câu 38
Mã câu hỏi: 239117

Các bước khởi động phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint là gì?

 • A. Start → Program → Microsoft Office → Microsoft PowerPoint
 • B. Program → Start → Microsoft Office → PowerPoint
 • C. Start → Microsoft Office → PowerPoint → Program
 • D. Start → Program → PowerPoint
Câu 39
Mã câu hỏi: 239118

Những công cụ nào hỗ trợ trình bày?

 • A. Biểu đồ được vẽ trên giấy
 • B. Bảng, hình vẽ
 • C. Máy tính, phần mềm trình chiếu và bài trình chiếu
 • D. Tất cả các đáp án trên
Câu 40
Mã câu hỏi: 239119

 Trong một bài trình chiếu có bao nhiêu trang chiếu?

 • A. 5
 • B. 10
 • C. 20
 • D. Không giới hạn

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ