Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học 11 năm 2021 - Trường THPT Lý Thái Tổ

15/04/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 127918

Trong các cá thể sinh vật sau, loài thuộc dạng có hệ thần kinh lưới gồm các loài nào?

 • A. sứa, san hô, hải quỳ
 • B. cá, ếch, thằn lằn
 • C. giun đất, bọ ngựa, cánh cam.
 • D. trùng roi, trùng amíp.
Câu 2
Mã câu hỏi: 127919

Kết quả sinh trưởng sơ cấp là gì?

 • A. tạo lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.
 • B. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
 • C. tạo biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, libe sơ cấp.
 • D. tạo libe thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.
Câu 3
Mã câu hỏi: 127920

Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là mô phân sinh nào?

 • A. bên.
 • B. lóng.
 • C. đỉnh rễ.
 • D. đỉnh thân.
Câu 4
Mã câu hỏi: 127921

Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối trực tiếp bởi yếu tố nào?

 • A. Hệ nội tiết.
 • B. Các nhân tố bên ngoài cơ thể.
 • C. Hệ thần kinh.
 • D. Các nhân tố bên trong cơ thể.
Câu 5
Mã câu hỏi: 127922

Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

 • A. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
 • B. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
 • C. Tính chuyển hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
 • D. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác.
Câu 6
Mã câu hỏi: 127923

Hình thức sinh sản phân mảnh thấy ở nhóm động vật nào?

 • A. bọt biển, ruột khoang.
 • B. ruột khoang, giun dẹp.
 • C. bọt biển, giun dẹp.
 • D. nguyên sinh.
Câu 7
Mã câu hỏi: 127924

Biến thái là sự thay đổi về đặc điểm nào?

 • A. đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.
 • B. về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.
 • C. đột ngột về hình thái, sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.
 • D. đột ngột về hình thái, cấu tạo trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.
Câu 8
Mã câu hỏi: 127925

Túi tiêu hoá thường gặp ở nhóm động vật nào?

 • A. động vật nguyên sinh và bọt biển.
 • B. ruột khoang và giun dẹp.
 • C. không xương sống.
 • D. có xương sống.
Câu 9
Mã câu hỏi: 127926

Phát biểu nào là sai khi nói về quá trình thụ phấn, thụ tinh, kết hạt, tạo quả

 • A. Thụ phấn là cơ sở cho thụ tinh
 • B. Thụ tinh là sự nảy mầm của hạt phấn
 • C. Thụ tinh là cơ sở cho sự kết hạt, tạo quả
 • D. Sau thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi
Câu 10
Mã câu hỏi: 127927

Trong xináp, túi chứa chất trung gian hóa học nằm ở đâu?

 • A. trên màng sau xináp.
 • B. chuỳ xináp.
 • C. trên màng trước xináp.
 • D. khe xináp.
Câu 11
Mã câu hỏi: 127928

Ống tiêu hoá của động vật ăn thực vật dài hơn của động vật ăn thịt vì thức ăn của chúng như thế nào?

 • A. dễ hấp thụ.
 • B. dễ tiêu hoá hơn.
 • C. khó tiêu hoá hơn, khó hấp thụ, nghèo dinh dưỡng.
 • D. đầy đủ chất dinh dưỡng hơn.
Câu 12
Mã câu hỏi: 127929

Điều nào dưới đây không đúng với sự vận chuyển của auxin?

 • A. vận chuyển trong các tế bào nhu mô cạnh bó mạch
 • B. vận chuyển không cần năng lượng
 • C. vận chuyển chậm
 • D. không vận chuyển theo mạch rây và mạch gỗ
Câu 13
Mã câu hỏi: 127930

Cừu Đôly được sinh ra bằng phương pháp nào?

 • A. nuôi cấy mô.
 • B. sinh sản hữu tính.
 • C. nhân bản vô tính.
 • D. ghép mô. 
Câu 14
Mã câu hỏi: 127931

Ở thực vật, giberelin có tác dụng gì?

 • A. kích thích nảy mầm của hạt.
 • B. kích thích ra rễ phụ.
 • C. tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây.
 • D. kích thích phân chia tế bào và kích thích sinh trưởng chồi bên.
Câu 15
Mã câu hỏi: 127932

Phân loại cây theo quang chu kỳ, cây ngày dài ra hoa dựa vào yếu tố nào?

 • A. trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ.
 • B. ở ngày dài.
 • C. trong điều kiện chiếu sáng 12 giờ.
 • D. trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ.
Câu 16
Mã câu hỏi: 127933

Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là gì?

 • A. thỏa mãn nhu cầu về nước, phân bón và khí hậu.
 • B. nồng độ sử dụng tối thích của chất điều hoà sinh trưởng.
 • C. tính đối kháng hỗ trợ giữa các phitôcrôm.
 • D. các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng.
Câu 17
Mã câu hỏi: 127934

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản như thế nào?

 • A. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.
 • B. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.
 • C. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.
 • D. bằng giao tử cái.
Câu 18
Mã câu hỏi: 127935

Làm bù nhìn ở ruộng, nương để đuổi chim chóc phá hoại mùa màng là ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào lĩnh vực nào?

 • A. an ninh quốc phòng
 • B. bảo vệ mùa màng
 • C. giải trí.
 • D. săn bắn.
Câu 19
Mã câu hỏi: 127936

Rễ cây hướng tới nguồn phân bón là một trường hợp cụ thể của hướng nào?

 • A. sáng.
 • B. tiếp xúc.
 • C. đất.
 • D. hóa.
Câu 20
Mã câu hỏi: 127937

Hình thức sinh sản vô tính của cây rêu là sinh sản nào?

 • A. hữu tính.
 • B. sinh dưỡng.
 • C. bào tử.
 • D. giản đơn.
Câu 21
Mã câu hỏi: 127938

Cấu tạo của hệ thần kinh dạng ống gồm có các thành phần?

 • A. não bộ và dây thần kinh não.
 • B. não bộ và tuỷ sống.
 • C. trung ương thần kinh và ngoại biên.
 • D. tuỷ sống và dây thần kinh tuỷ. 
Câu 22
Mã câu hỏi: 127939

Trong các sinh vật sau, sinh trưởng phát triển không qua biến thái gồm những loài nào?

 • A. bọ xít, ong, châu chấu, trâu.
 • B. bọ ngựa, cào cào. 
 • C. cánh cam, bọ rùa.
 • D.  cá chép, khỉ, chó, thỏ.
Câu 23
Mã câu hỏi: 127940

Tập tính động vật là gì?

 • A. chuỗi các phản ứng để tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường.
 • B. phản ứng lại các kích thích của môi trường.
 • C. những hành động cơ bản của động vật khi sinh ra đã có.
 • D. tất cả những hoạt động giúp  chúng thích nghi với môi trường sống để tồn tại.
Câu 24
Mã câu hỏi: 127941

Ở sâu bướm, hoocmôn ecdisơn có tác dụng gì?

 • A. ức chế biến đổi sâu thành nhộng và bướm.
 • B. gây lột xác và kích thích sâu thành nhộng và bướm.
 • C. gây lột xác và ức chế sâu thành nhộng và bướm.
 • D. kích thích thể allata tiết ra juvenin.
Câu 25
Mã câu hỏi: 127942

Ở nữ giới, progesteron và ostrogen được tiết ra từ cơ quan nào?

 • A. vùng dưới đồi.
 • B. thể vàng.
 • C. nang trứng.
 • D. tuyến yên.
Câu 26
Mã câu hỏi: 127943

Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì sao?

 • A. Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.
 • B. Để tập trung nước nuôi các cành ghép.
 • C. Loại bỏ sâu bệnh trên lá cây.
 • D. Để tránh gió, mưa làm gãy cành ghép.
Câu 27
Mã câu hỏi: 127944

Ở giai đoạn trẻ em hoocmôn sinh trưởng tiết ra quá ít sẽ làm cho người đó như thế nào?

 • A. não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp.
 • B. mất bản năng sinh dục.
 • C. trở thành người khổng lồ.
 • D. trở thành người bé nhỏ.
Câu 28
Mã câu hỏi: 127945

Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì sao?

 • A. Để tránh sâu bệnh gây hại.
 • B. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả. 
 • C. Dễ trồng và ít công chăm sóc.
 • D. Dễ nhân giống nhanh và nhiều.
Câu 29
Mã câu hỏi: 127946

Hình thức thụ tinh kép có ở thực vật nào?

 • A. một lá mầm.
 • B. hạt kín.
 • C. hạt trần.
 • D. hai lá mầm.
Câu 30
Mã câu hỏi: 127947

Hình thức sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật nào?

 • A. bọt biển, ruột khoang.
 • B. bọt biển, giun dẹp.
 • C. ruột khoang, giun dẹp.
 • D. nguyên sinh.
Câu 31
Mã câu hỏi: 127948

Cơ sở khoa học của việc huấn luyện các động vật đó là kết quả của quá trình thành lập hình thức nào dưới đây?

 • A. các tập tính.
 • B. các phản xạ có điều kiện.
 • C. phản xạ không điều kiện.
 • D. cung phản xạ.
Câu 32
Mã câu hỏi: 127949

Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì sao?

 • A. Đỡ tiêu tốn năng lượng.
 • B. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường.
 • C. Không nhất thiết phải cần môi trường nước.
 • D. Cho hiệu suất thụ tinh cao.
Câu 33
Mã câu hỏi: 127950

Ở sâu bướm juvenin có tác dụng gì?

 • A. kích thích tuyến trước ngực tiết ra ecdisơn.
 • B. ức chế sâu biến thành nhộng và bướm.
 • C. kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.
 • D. ức chế tuyến trước ngực tiết ra ecdisơn.
Câu 34
Mã câu hỏi: 127951

Vào thời kì dậy thì trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí do cơ thể tiết ra nhiều hoocmôn nào?

 • A. tiroxin.
 • B. sinh trưởng.
 • C. ostrogen (nữ) và testosteron (nam).
 • D. ostrogen (nam) và testosteron (nữ).
Câu 35
Mã câu hỏi: 127952

Trong quá trình hình thành giao tử cái ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

 • A. 2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.
 • B. 2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.
 • C. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.
 • D. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.
Câu 36
Mã câu hỏi: 127953

Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản giao phối so với sinh sản tự phối ở động vật?

 • A. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.
 • B. Là hình thức sinh sản phổ biến.
 • C. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.
 • D. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
Câu 37
Mã câu hỏi: 127954

Cây nào sau đây có khả năng tạo ra những cơ thể mới từ một bộ phận của thân củ?

 • A. Khoai tây
 • B. Khoai lang 
 • C. Dâu tây
 • D. Chuối
Câu 38
Mã câu hỏi: 127955

Sinh sản sinh dưỡng là gì?

 • A. Tạo ra cây mới chỉ từ lá của cây.
 • B. Tạo ra cây mới chỉ từ rễ của cây.
 • C. Tạo ra cây mới chỉ từ một phần thân của cây.
 • D. Tạo ra cây mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây.
Câu 39
Mã câu hỏi: 127956

Ý nghĩa của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì?

 • A. Hợp tử phát triển thành cây con có khả năng thích nghi cao.
 • B. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
 • C. Tạo nên hai hợp tử cùng một lúc.
 • D. Tiết kiệm vật liệu di truyền.
Câu 40
Mã câu hỏi: 127957

Điều không đúng về ý nghĩa của hiểu biết về quang chu kỳ trong sản xuất nông nghiệp là ứng dụng nào?

 • A. bố trí thời vụ.
 • B. kích thích hoa và quả có kích thước lớn.
 • C. khi nhập nội.
 • D. lai giống.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ