Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học 11 năm 2021-2022 Trường THPT Võ Thị Sáu

08/07/2022 - Lượt xem: 32
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 245772

Cho biết: Ở nấm rơm, bào tử sinh sản được chứa ở đâu?

 • A. trên nấm sợi.
 • B. mặt dưới của mũ nấm.
 • C. mặt trên của mũ.
 • D. phía dưới sợi nấm
Câu 2
Mã câu hỏi: 245773

Xét các ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản bằng bao tử có ở

 • A. (2) và (3)
 • B. (3) và (4)
 • C. (1) và (4)
 • D. (1) và (2)
Câu 3
Mã câu hỏi: 245774

Hãy cho biết: Cây thu hải đường sinh sản bằng cách nào?

 • A. Rễ
 • B. cành
 • C. thân
 • D.
Câu 4
Mã câu hỏi: 245775

Xác định: Khoai tây sinh sản bằng bộ phận nào?

 • A. rễ củ.
 • B. thân củ.
 • C. thân rễ.
 • D. lá.
Câu 5
Mã câu hỏi: 245776

Hãy cho biết: Khi nói về ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô, phát biểu nào sai?

 • A. Nhân nhanh số lượng lớn cây giống.
 • B. Phục chế được các giống cây quý.
 • C. Duy trì các tính trạng tốt của cây mẹ.
 • D. Tạo ra các giống cây mới có năng suất cao hơn cây mẹ.
Câu 6
Mã câu hỏi: 245777

Hãy giải thích vì sao: Để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành?

 • A. Cây con dễ trồng và ít công chăm sóc
 • B. Phương pháp này giúp nhân giống nhanh và nhiều
 • C.  Phương pháp này giúp tránh được sâu bệnh gây hại
 • D. Phương pháp này giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả
Câu 7
Mã câu hỏi: 245778

Em hãy cho biết: Đặc điểm của bào tử là tạo được gì?

 • A. Nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài
 • B. Ít cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài
 • C.  Ít cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài
 • D. Nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài
Câu 8
Mã câu hỏi: 245779

Tại sao khi ghép cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?

 • A. để tránh gió, mưa làm lay cành ghép.
 • B. để tập trung nước nuôi các cành ghép (1).
 • C. để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá (2).
 • D. cả (1) và (2) đều đúng.
Câu 9
Mã câu hỏi: 245780

Chọn phương án đúng: Nhóm thực vật sinh sản chủ yếu bằng lá?

 • A. xà lách, hành, bắp cải.
 • B. rau muống, đậu xanh, mồng tơi.
 • C. thuốc bỏng, sen đá.
 • D. mã đề, sen, sung.
Câu 10
Mã câu hỏi: 245781

Hãy cho biết: Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở của quá trình?

 • A. giảm phân và thụ tinh.
 • B. giảm phân.
 • C. nguyên phân.
 • D. thụ tinh.
Câu 11
Mã câu hỏi: 245782

Hãy cho biết: Nói về thụ tinh của cây hạt kín, phát biểu đúng là?

 • A. Thụ tinh là điều kiện dẫn đến thụ phấn
 • B. Có thể thụ phấn mà không thụ tinh
 • C. Có thể thụ tinh mà không thụ phấn
 • D. Có thụ phấn thì sẽ tạo ra hợp tử
Câu 12
Mã câu hỏi: 245783

Xác định: Thụ tinh kép ở thực vật là hiện tượng?

 • A. Vừa thụ phấn vừa thụ tinh trên cùng 1 hoa
 • B. Vừa thụ phấn vừa giao phấn
 • C. Kết hợp giữa 1 tinh tử với noãn cầu
 • D. Kết hợp giữa một tinh tử với noãn cầu và một tinh tử với nhân cực
Câu 13
Mã câu hỏi: 245784

Chọn đáp án đúng: Thụ tinh ở thực vật có hoa là?

 • A. Sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai giao tử, đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.
 • B. Sự kết nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
 • C. Sự kết hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử.
 • D. Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng trong túi phôi.
Câu 14
Mã câu hỏi: 245785

Cho biết: Nhóm cây nào sau đây thụ phấn nhờ gió?

 • A. Bồ công anh, cúc, hồng
 • B. Cau, dừa, quỳnh
 • C. Bồ công anh, lau, phi lao
 • D. Nhãn, lúa, mướp
Câu 15
Mã câu hỏi: 245786

Hãy cho biết đâu không là đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió?

 • A. Hạt phấn khô, nhiều, nhỏ, nhẹ
 • B. Tràng hoa tiêu giảm
 • C. Thường mọc ở ngọn hoặc đỉnh cành
 • D. Có hương thơm
Câu 16
Mã câu hỏi: 245787

Chọn đáp án đúng: Sau khi hạt phấn rơi vào đầu nhụy?

 • A. Hạt phấn sẽ  xâm nhập vào đầu nhụy
 • B. hạt phấn sẽ hút nước và nảy mầm
 • C. Hạt phấn sẽ khô đi
 • D. Hạt phấn đợi chín hẳn sẽ tham gia thụ tinh
Câu 17
Mã câu hỏi: 245788

Cho biết một loài thực vật hạt kín có bộ NST 2n= 12. Có một tế bào mẹ hạt phấn giảm phân để hình thành nên 4 hạt phấn. Số NST mà môi trường cung cấp để hình thành được 4 hạt phấn nói trên là:

 • A. 36
 • B. 12
 • C. 48
 • D. 72
Câu 18
Mã câu hỏi: 245789

Đâu là ý đúng: Khi nói về hình thức tự thụ phấn?

 • A. Sự thụ phấn giữa hạt phấn cây này với nhụy của cây khác
 • B. Sự thụ phấn giữa hạt phấn với nhụy phấn của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây
 • C. Sự thụ phấn giữa hạt phấn cây này với cây khác loài
 • D. Sự kết hợp giữa tinh tử của cây này với trứng của cây khác
Câu 19
Mã câu hỏi: 245790

Đâu là ví dụ thuộc loại sinh sản hữu tính ở thực vật?

 • A. Từ một cành của cây mẹ sinh ra nhiều cây con.
 • B. Từ một quả của cây mẹ sinh ra nhiều cây con.
 • C. Từ một củ của cây mẹ sinh ra nhiều cây con.
 • D. Từ một lá của cây mẹ sinh ra nhiều cây con.
Câu 20
Mã câu hỏi: 245791

Đâu là ý sai khi nói về hạt của cây hạt kín?

 • A. Hạt là do noãn đã được thụ tinh phát triển thành.
 • B. Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi.
 • C. Tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ.
 • D. Trong hạt của thực vật có hoa luôn có nội nhũ cung cấp dinh dưỡng nuôi phôi.
Câu 21
Mã câu hỏi: 245792

Chọn đáp án đúng: Phân đôi là hình thức sinh sản phổ biến ở?

 • A. giun dẹp và giun đất.
 • B. vi khuẩn và động vật đơn bào.
 • C. trùng roi và thuỷ tức.
 • D. bọt biển và trùng đế giày.
Câu 22
Mã câu hỏi: 245793

Xác định: Kiểu sinh sản nào bao gồm các kiểu còn lại?

 • A. phân đôi.
 • B. phân mảnh.
 • C. nảy chồi.
 • D. sinh sản vô tính.
Câu 23
Mã câu hỏi: 245794

Cho biết: Hình thức sinh sản vô tính nào có ở động vật không xương sống và có xương sống?

 • A. Phân đôi.
 • B. Nảy chồi.
 • C. Trinh sinh.
 • D. Phân mảnh.
Câu 24
Mã câu hỏi: 245795

Hãy cho biết: Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, vì sao?

 • A. Các cá thể giống hệt nhau về kiểu gen.
 • B. Các cá thể khác nhau về kiểu gen.  
 • C. Do thời tiết khắc nghiệt
 • D. Tất cả đều sai.
Câu 25
Mã câu hỏi: 245796

Xác định đâu là đặc điểm: Trong sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra?

 • A. giống nhau và giống cá thể gốc.
 • B. khác nhau và giống cá thể gốc.
 • C. giống nhau và khác cá thể gốc.
 • D. cả 3 phương án trên.
Câu 26
Mã câu hỏi: 245797

Hãy cho biết: Thằn lằn bị mất đuôi có thể mọc ra đuôi mới, đó là nhờ đâu?

 • A. kiểu sinh sản vô tính tái sinh.
 • B. chỉ là sự tái sinh một bọ phận cơ thể.
 • C. hình thức sinh sản phân mảnh.
 • D. một kiểu của sự sinh trưởng.
Câu 27
Mã câu hỏi: 245798

Ý nào đúng khi nói về diễn biến của quá trình thụ tinh động vật?

 • A. Sự thụ tinh diễn ra bên ngoài cá thể cái được gọi là thụ tinh ngoài.
 • B. Trong thụ tinh bên ngoài, trứng của động vật cái được thụ tinh bởi tinh trùng bên ngoài cơ thể của mình.
 • C. Sự thụ tinh ngoài rất phổ biến ở động vật thủy sinh như ếch, cá và cá sao, v.v.
 • D. Tất cả những điều trên
Câu 28
Mã câu hỏi: 245799

Hãy cho biết: Động vật thủy sinh trong đó quá trình thụ tinh xảy ra trong nước được cho là?

 • A. Viviparous mà không cần thụ tinh.
 • B. Đẻ trứng bằng thụ tinh ngoài.
 • C. Viviparous với thụ tinh bên trong.
 • D. Sinh trứng với thụ tinh bên trong
Câu 29
Mã câu hỏi: 245800

Đâu là lý do thích hợp giải thích cho: Động vật thực hiện thụ tinh ngoài tạo ra một số lượng lớn giao tử?

 • A. Động vật có kích thước nhỏ và muốn tạo ra nhiều lò xo hơn.
 • B. Thức ăn có nhiều trong nước.
 • C. Để đảm bảo cơ hội thụ tinh tốt hơn.
 • D. Nước thúc đẩy sản xuất số lượng lớn giao tử.
Câu 30
Mã câu hỏi: 245801

Cho biết: Số nhân có trong hợp tử là bao nhiêu?

 • A. Không có
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 4
Câu 31
Mã câu hỏi: 245802

Quan niệm xưa cho rằng người mẹ hoàn toàn chịu trách nhiệm về giới tính của đứa trẻ là sai lầm vì sao?

 • A. Đứa trẻ chỉ nhận nhiễm sắc thể giới tính từ mẹ.
 • B. Đứa trẻ phát triển trong cơ thể của người mẹ.
 • C. Đứa trẻ: Nhận một nhiễm sắc thể giới tính từ mẹ và nhiễm sắc thể khác từ cha.
 • D. Đứa trẻ: Chỉ nhận nhiễm sắc thể giới tính từ bố.
Câu 32
Mã câu hỏi: 245803

Cho biết: Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, FSH có vai trò?

 • A. Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.
 • B. Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn.
 • C. Kích thích phát triển nang trứng.
 • D. Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ
Câu 33
Mã câu hỏi: 245804

Xác định: Trong cơ chế điều hòa sinh sản ở con cái, LH có vai trò?

 • A. Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ.
 • B. Kích thích tuyến yên tiết hoocmôn.
 • C.  Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.
 • D. Kích thích phát triển nang trứng.
Câu 34
Mã câu hỏi: 245805

Cho biết: Đối với con đực hoocmôn LH có tác dụng điều hòa sinh sản là?

 • A. Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH.
 • B. Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng
 • C. Kích thích phát triển ống sinh tinh.
 • D. Kích thích tế bào kẽ sản xuất ra testostêron.
Câu 35
Mã câu hỏi: 245806

Cho biết: Điều hòa ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh trứng khi nào?

 • A. Nồng độ GnRH giảm
 • B. Nồng độ FSH và LH cao
 • C. Nồng độ progesteron và ơstrôgen giảm
 • D. Nồng độ progesteron và ơstrôgen cao.
Câu 36
Mã câu hỏi: 245807

Em hiểu: Vô kinh thời kỳ cho con bú là gì?

 • A. Nữ không có khả năng cho con bú
 • B. Nữ không có khả năng thụ thai
 • C. Nam không có khả năng thụ thai
 • D. Nữ không có khả năng hành kinh
Câu 37
Mã câu hỏi: 245808

Em hãy cho biết: Khoảng thời gian 5 ngày trước và sau khi rụng trứng được gọi là gì?

 • A. Thời kỳ sinh sản
 • B. Thời kỳ vô sinh
 • C. Thời kỳ kiêng khem
 • D. Thời kỳ sản phụ
Câu 38
Mã câu hỏi: 245809

Em hãy cho biết: Nguyên tắc của các biện pháp tránh thai tự nhiên là gì?

 • A. Tránh tinh trùng và noãn gặp nhau
 • B. Tránh trứng phóng thích
 • C. Tránh phóng tinh
 • D. Phá thai khi có thai.
Câu 39
Mã câu hỏi: 245810

Đâu là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tỷ lệ gia tăng dân số?

 • A. Xóa bỏ nhân tính
 • B. Sát hại hàng loạt trẻ sơ sinh
 • C. Cắt giảm cơ sở y tế cho người nghèo
 • D. Sử dụng các biện pháp tránh thai
Câu 40
Mã câu hỏi: 245811

Em hiểu: IMR là viết tắt của gì?

 • A. Tỷ lệ thai sản ở trẻ sơ sinh
 • B. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh
 • C. Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ
 • D. Tỷ lệ dị tật thai nhi

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ