Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2019 - Trường THCS Lăng Thành

15/04/2022 - Lượt xem: 22
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (10 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 75852

Địa phương có phong trào “ Đồng khởi” tiêu biểu nhất là:

 • A. Quảng Ngãi
 • B. Bình Định
 • C. Ninh Thuận
 • D. Bến Tre
Câu 2
Mã câu hỏi: 75853

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào?

 • A. 01-09-1945
 • B. 02-09-1945
 • C. 03-09-1945
 • D. 04-09-1945
Câu 3
Mã câu hỏi: 75854

Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) diễn ra vào thời gian:

 • A. 1-1-1963
 • B. 2-1-1963
 • C. 1-2-1963
 • D. 2-2-1963
Câu 4
Mã câu hỏi: 75855

Chiến thắng mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” là chiến thắng:

 • A. Bình Giã (Bà Rịa)
 • B. Đồng Xoài (Biên Hòa)
 • C. Vạn Tường (Quãng Ngãi)
 • D. Núi Thành (Quảng Nam)
Câu 5
Mã câu hỏi: 75856

Nối cột A (Chiến lược) với cột B (Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ) sao cho phù hợp? 

A (Chiến lược) B (Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ) A⇒B
1.  “Chiến tranh đặc biệt” a. Mở các cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định”. 1⇒
2. “Chiến tranh cục bộ” b. Mở rộng xâm lược Cam-pu-chia và Lào, “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”. 2⇒
3. “Việt nam hóa chiến tranh” c. Mở các cuộc hành quân càn quét, tiêu diệt lực lượng cách mạng, dồn dân lập “ấp chiến lược. 3⇒
Câu 6
Mã câu hỏi: 75857

Điền nội dung thích hợp vào phần ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước: 

Đã kết thúc (1)........kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và (2)..........chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của (3)......và (4)............ở nước ta, hoàn thành cách mạng (5)..........trong cả nước, thống nhất đất nước.

Câu 7
Mã câu hỏi: 75858

Hãy ghép một ô ở cột I (Thời gian) với một ô ở cột II (Sự kiện lịch sử) sao cho phù hợp.

Cột I

(Thời gian)

Cột II

(Sự kiện lịch sử)

Kết quả ghép

a) 09-1960

1- Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời

a +……

b) 20-12-1960

2- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Hà Nội

b +……

c) 06-06-1969

3- Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được kí kết

c +……

d) 27-01-1973

4- Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời

d +……

5- Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương được kí kết

 
Câu 8
Mã câu hỏi: 75859

Hãy điền vào chỗ trống (…) những mốc thời gian và sự kiện lịch sử có liên quan đến thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945:

a)……………………., khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội.

b) 23-08-1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở ………….

c) 25-08-1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở ………….

d)……………………., khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong cả nước.

Câu 9
Mã câu hỏi: 75860

Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp (1945-1954).

Câu 10
Mã câu hỏi: 75861

Trình bày những nét chính về diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh (26-4 đến 30-4-1975).

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ