Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Hóa học lớp 8 năm 2020 Trường THCS Nguyễn Huệ

15/04/2022 - Lượt xem: 27
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 44661

Dung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển thành màu:

 • A. Xanh      
 • B. Đỏ     
 • C. Tím     
 • D. Vàng
Câu 2
Mã câu hỏi: 44662

Phot pho cháy mạnh trong khí  sinh ra chất gì ?

 • A. SO2    
 • B. P2O5     
 • C. SO      
 • D. PH3
Câu 3
Mã câu hỏi: 44663

Trong các hợp chất sau chất nào là axit ?

 • A. CaO 
 • B. H2SO4      
 • C. SO3    
 • D. PH3
Câu 4
Mã câu hỏi: 44664

Phản ứng thộc loại phản ứng hóa hợp là:

 • A. HgO → Hg + O2    
 • B. CaCO → CaO +CO2
 • C. H2O + CaO → Ca(OH)2     
 • D. Fe +HCl     → FeCl2 +H2
Câu 5
Mã câu hỏi: 44665

Khi thu khí H2 vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí phải để úp ống nghiệm vì khí H2

 • A. Tan ít trong nước      
 • B. Nặng hơn không khí
 • C. Nhẹ hơn không khí       
 • D. Tan nhiều trong nước
Câu 6
Mã câu hỏi: 44666

Khi đưa que đóm tàn đỏ vào miệng ống nghiệm chứa khí ô xi có hiện tượng gì xảy ra ?

 • A. Tàn đóm tắt ngay   
 • B. Không có hiện tượng gì
 • C. Tàn đóm tắt dần      
 • D. Tàn đóm bùng cháy
Câu 7
Mã câu hỏi: 44667

Thành phần không khí gồm

 • A. 21 % các khí khác,78% khí nitơ, 1% Các khí oxi
 • B. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác
 • C. 21% khí ni tơ, 78 % khí oxi, 1% các khí khác
 • D. 21% khí nitơ, 78 % các khí khác, 1% khí oxi
Câu 8
Mã câu hỏi: 44668

Dãy chất nào sau đây là bazơ:

 • A. NaOH, KOH, Al(OH)3; Fe (OH)2     
 • B. KOH, Al(OH)3, H2SO4, H2S
 • C. H2SO4, H2S, Al(OH)3, Fe(OH)2       
 • D. NaOH, KOH, Zn(OH)2, BaO
Câu 9
Mã câu hỏi: 44669

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào ?

a. Na2O  +  H2O  →  ?

b. Zn  +  HCl  → ? + ?

Câu 10
Mã câu hỏi: 44670

Gọi tên các chất có công thức hóa học sau Fe2O3 ; HCl ; Mg(OH)2 ; Na2SO4.

Câu 11
Mã câu hỏi: 44671

Cho 5,4 gam bột nhôm tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl

a. Viết phương  trình hóa học xảy ra

b. Tính nồng độ mol/lit của dung dịch HCl đã dùng

c. Lượng khí Hydro thu được ở trên qua bình đựng 32 g CuO nung nóng thu được m gam chất rắn. Tính % khối lượng các chất có trong m gam chất rắn ?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ