Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn GDCD lớp 7 năm 2019 Trường THCS Tú Nang

15/04/2022 - Lượt xem: 27
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (19 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 33056

Trẻ em Việt Nam có bổn phận

 • A. Yêu tổ quốc, yêu cha mẹ, tôn trọng pháp luật
 • B. Với Gia đình , xã hội và tổ quốc
 • C. Không đánh bạc,uống rượu, tôn trọng pháp luật
 • D. Tôn trọng pháp luật, bảo vệ Tổ quốc
Câu 2
Mã câu hỏi: 33057

Con dại cái mang là nói về trách nhiệm của

 • A. Gia đình                    
 • B. Xã hội
 • C. Nhà trường
 • D. Gia đình và xã hội
Câu 3
Mã câu hỏi: 33058

Trẻ em Việt nam có quyền:

 • A. Quyền chăm sóc, quyền bảo vệ
 • B. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ 
 • C. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ, quyền được chăm sóc 
 • D. Quyền bảo vệ, vui chơi giải trí
Câu 4
Mã câu hỏi: 33059

Ngày môi trường thề giới là

 • A. 5/6           
 • B. 6/5
 • C. 15/6                
 • D. 16/5
Câu 5
Mã câu hỏi: 33060

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên phải

 • A. Khai thác , chế biến phù hợp
 • B. Khai thác , sử dụng hợp lí ,tiết kiệm
 • C. Xử lí chất thải , đầu tư kỉ thuật
 • D. Khai thác, xử lí chất thải
Câu 6
Mã câu hỏi: 33061

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của :

 • A. Toàn dân
 • B. Nhà nước
 • C. Cơ quan có thẩm quyền
 • D. Công ty, nhà máy
Câu 7
Mã câu hỏi: 33062

Quốc hội do ai bầu ra ?

 • A. Quốc hội          
 • B. Chính Phủ
 • C. Nhân dân          
 • D. Chủ tịch nước
Câu 8
Mã câu hỏi: 33063

Quốc hội được gọi là cơ quan

 • A. Cơ quan hành chính     
 • B. Cơ quan quyền lực
 • C. Cơ quan xét xử       
 • D. Cơ quan kiểm sát
Câu 9
Mã câu hỏi: 33064

UBND huyện Mộc Hóa được gọi là cơ quan

 • A. Cơ quan hành chính     
 • B. Cơ quan quyền lực
 • C. Cơ quan xét xử            
 • D. Cơ quan kiểm sát
Câu 10
Mã câu hỏi: 33065

Cơ quan hành chính là

 • A. Quốc hội             
 • B. Chính phủ
 • C. Tòa Án       
 • D. Hội đồng nhân dân
Câu 11
Mã câu hỏi: 33066

Cơ quan xét xử là

 • A. Quốc hội             
 • B. Chính phủ
 • C. Tòa Án         
 • D. UBND
Câu 12
Mã câu hỏi: 33067

Bộ máy nhà nước chia làm mấy cấp

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1
Câu 13
Mã câu hỏi: 33068

Bộ máy nhà nước chia làm mấy loại cơ quan

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1
Câu 14
Mã câu hỏi: 33069

Lãnh đạo Nhà nước ta

 • A. Quốc hội   
 • B. Đảng cộng sản Việt Nam
 • C. Chính phủ       
 • D. Nhân dân
Câu 15
Mã câu hỏi: 33070

Quốc hội do ai bầu ra ?

 • A. Quốc hội     
 • B. Chính Phủ
 • C. Nhân dân
 • D. Chủ tịch nước
Câu 16
Mã câu hỏi: 33071

Chính phủ do ai bầu ra ?

 • A. Quốc hội             
 • B. Cơ quan hành chính
 • C. Nhân dân                         
 • D. Chủ tịch nước
Câu 17
Mã câu hỏi: 33072

Bộ máy nhà nước được chia làm mấy cấp? Kể tên? Bộ máy nhà nước được chia làm mấy loại cơ quan? Kể tên? Nêu rõ 

Câu 18
Mã câu hỏi: 33073

Nhà nước ta hiện nay có tên gọi là gì? Tên gọi đó có vào ngày tháng năm nào? Bản chất của Nhà nước ta là gì? Nhà nước  ta  do ai lãnh đạo? Chủ tịch nước hiện nay là ai?

Câu 19
Mã câu hỏi: 33074

Việt Nam có nhiều di sản có giá trị và đồng thời những di sản này cũng góp phần phong phú vào di sản văn hóa thế giới. Bằng vốn kiến thức hiểu biết, hãy cho biết bảo vệ di sản văn hóa có ý nghĩa gì 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ